Summering
 • Våren 2022 hölls två separata högskoleprov, lördagen den 12 mars respektive lördagen den 7 maj. Denna sida fokuserar på provet den 7 maj.
 • Vi bjuder på denna sida på förklaringar med text och figurer till alla 160 uppgifter på vårens högskoleprov 2022 i maj och lägger även löpande upp videoförklaringar tills vi täcker samtliga 80 kvantitativa uppgifter.
 • Nu kan du också fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning och gratis förklaringar på rättningssidan. Dessutom erbjuder vi dig där en gratis kunskapsanalys baserad på dina svar på vårens andra högskoleprov 2022.

På denna sida finner du nu uppgifterna från vårens högskoleprov den 7 maj 2022 tillsammans med facit och våra expertförklaringar till alla uppgifter. Här har vi även samlat svar på vanliga frågor om det andra av vårens högskoleprov 2022 som hölls lördagen den 7 maj.

Sidan uppdateras kontinuerligt så håll utkik här efter provdagen.

För mer generell information om vårens två högskoleprov hänvisar vi till sidan Vårens högskoleprov 2022 och för uppgifter, normering och förklaringar till det första vårprovet 2022 hänvisar vi till sidan Högskoleprovet våren 2022 den 12 mars.


När kommer resultatet på vårens andra högskoleprov 2022?

Resultaten för vårens andra högskoleprov 2022 väntas presenteras den 21 juni. Du kommer då att kunna ta del av ditt officiella resultat genom att följa stegen på vår sida om resultat på högskoleprovet. Innan det officiella resultatet är tillgängligt kan du skapa dig en uppfattning om hur det gick genom att själv rätta provet – mer om detta längre ned på denna sida.


Diskutera vårens högskoleprov 2022 i forumet

Hur tyckte du att provet kändes? Var det lättare eller svårare än vanligt? Någon specifik uppgift som var oklar? I forumdelen eftersnack kan du diskutera allt som har med vårens högskoleprov att göra.


Kunskapsanalys baserad på vårens andra högskoleprov 2022

För att få ut så mycket som möjligt av uppgifterna på vårens andra högskoleprov 2022 erbjuder vi dig möjligheten att, baserat på dina svar, få en analys av vilka områden och uppgiftstyper du har bra koll på och vad du behöver lägga lite extra krut på om du vill förbättra ditt resultat på kommande högskoleprov. Du kan göra en kunskapsanalys oavsett om du har skrivit högskoleprovet den 7 maj eller inte.

För att få en analys av ditt resultat, följ stegen nedan:

 1. I väntan på att ditt kompletta svarshäfte ska bli tillgängligt via hogskoleprov.nu den 21 juni rekommenderar vi att du sätter dig ner och går igenom provpassen uppgift för uppgift på nytt och noterar dina svar. När du ser uppgifterna igen kommer du troligtvis ihåg hur du resonerade och vad du svarade på provdagen. Om inte är det bara att göra om uppgiften för att se vilket slutsvar du kommer fram till.

 2. Överför dina svar till Högskoleprovtränaren provpass för provpass.

  kunskapsanalys c
  Detta görs genom att fylla i dina svar på samtliga uppgifter från provpass 1, 3, 4 och 5  i det elektroniska svarshäftet för respektive provpass och sedan rätta provpassen (provpass 2 var utprövningspass och ingår inte i ditt resultat).

 3. Ta fram din kunskapsanalys. När du matat in och rättat provpass 1, 3, 4 och 5 klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Våren 2022 Andra provet":

  kunskapsanalys dvt2022maj
  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut (den kompletta listan över kunskapsområden som bedöms är betydligt längre).

  kunskapsanalys e2020
 4. Använd lösningsförslagen. Utöver kunskapsanalysen rekommenderar vi dig också att gå igenom förklaringarna till varje uppgift som du känner dig det minsta osäker på. Jämför dina resonemang med våra och se hur varje uppgift kan lösas steg för steg. För att försäkra dig om att du verkligen förstått varje steg i lösningen tillräckligt väl rekommenderar vi att du lägger undan förklaringen och försöker lösa uppgiften igen på egen hand. Det är först då som det blir tydligt om du verkligen förstått uppgiften och dess lösning fullständigt eller om du endast förstått koncepten i lösningen på en övergripande nivå.
 1. Gör en komplett provsimulering. Avsätt tid och gör samtliga provpass från vårens andra högskoleprov 2022 i Högskoleprovtränaren. Gör det med fördel så likt en vanlig provdag som möjligt och följ t.ex. schemat för högskoleprovdagen, men hoppa över ett av blocken som ju på provdagen är utprövningspasset. Totalt gör du alltså fyra provpass (två verbala och två kvantitativa) direkt i Högskoleprovtränaren.

 2. Rätta provpassen och gå igenom förklaringarna till varje enskild uppgift som du är det minsta osäker på. Jämför dina resonemang med våra och se hur varje uppgift kan lösas steg för steg. För att försäkra dig om att du verkligen förstått varje steg i lösningen tillräckligt väl rekommenderar vi att du lägger undan förklaringen och försöker lösa uppgiften igen på egen hand. Det är först då som det går att säga att du verkligen förstått uppgiften och dess lösning fullständigt eller om du endast förstått koncepten i lösningen på en övergripande nivå.

 3. Se din kunskapsanalys. När du har matat in och rättat provpass 1, 3, 4 och 5 från vårens andra högskoleprov 2022 (provpass 2 var utprövningspass och ingår inte) klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Våren 2022 Andra provet":

  kunskapsanalys dvt2022maj
  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig identifiera dina styrkor och förbättringsområden så att du kan fokusera på de mest relevanta områdena för dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut (den kompletta listan över kunskapsområden som bedöms är betydligt längre).

  kunskapsanalys e2020

Normering av vårens andra högskoleprov 2022

Normeringen av vårens högskoleprov som hölls den 7 maj väntas presenteras i samband med att resultaten blir tillgängliga den 21 juni. Du kan läsa mer om vad normering är, varför det används och hur ditt normerade slutresultat räknas fram på vår sida om normering av vårens andra högskoleprov 2022. Där kommer vi också att publicera normeringstabellerna för vårens andra högskoleprov 2022 så snart de blir tillgängliga. Vi kommer även att presentera vår analys av normeringen av vårens prov jämfört med tidigare provomgångar efter att normeringstabellerna släppts.

I väntan på normeringstabellerna för vårens högskoleprov 2022 den 7 maj kan du se hur tidigare års normeringar sett ut samt analysera ditt uppskattade resultat i Normeringskalkylatorn.

Normering av vårens andra högskoleprov 2022 Normeringskalkylatorn


Så här gör du för att rätta och få gratis förklaringar

Rätta ditt prov och ta del av våra utförliga förklaringar genom att följa stegen nedan.

1. Ta fram dina svar på uppgifterna

I väntan på att de inscannade provhäftena ska bli tillgängliga den 21 juni kan du gå igenom provpassen i tur och ordning och markera dina svar. När du ser uppgifterna igen kommer du troligen ihåg hur du svarade på många av uppgifterna och om du är osäker kan du göra uppgiften igen utan att först kolla på förklaringen. Då är det troligt att du kommer fram till samma svar med liknande resonemang som du använde under provdagen.

Ett annat alternativ är att faktiskt skriva om hela provet hemma. Sätt dig alltså några timmar och försök lösa alla uppgifter. Rätta sedan dina provpass. Vi rekommenderar att du använder dig av Högskoleprovtränaren för smidig rättning och sparad historik så att du lätt kan gå tillbaka till provpasset och dina svar vid ett senare tillfälle vid behov. Detta alternativ är perfekt för dig som inte skrev vårens första högskoleprov, men vill ta tillfället i akt och kolla hur du ligger till.

2. Rätta dina uppgifter och se alla förklaringar

Se till att du är inloggad som gratismedlem eller VIP-medlem så att du får åtkomst till alla delar.

Alternativ 1: Rätta automatiskt

Rätta ditt prov automatiskt genom att fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren. Välj det provpass som du vill rätta. Fyll i dina svar från steg 1 i det digitala svarshäftet (om du inte redan gjort detta). Högskoleprovtränaren rättar åt dig, sparar din historik och ger dig statistik och förklaringar till uppgifterna. Dessutom kan du där se ett uppskattat normerat resultat när du gjort samtliga provpass.

Alternativ 2: Rätta själv

Du kan själv manuellt gå igenom dina svar från steg 1 med nedanstående facit på denna sida och sammanställa antalet korrekt besvarade frågor per provdel och öppna de förklaringar du vill titta närmare på.

Om du fastnar på någon uppgift eller förklaring

Kontakta oss direkt via knapparna märkta "Feedback eller frågor" under respektive uppgifts förklaring så hjälper vi dig vidare – vi bjuder just nu på VIP-support för alla uppgifter på vårens andra högskoleprov så passa på!

3. Utför normeringsanalys

Efter att du rättat dina provpass från vårens andra högskoleprov 2022 i Högskoleprovtränaren har du fått fram antalet korrekt besvarade frågor på det verbala respektive kvantitativa blocket och en uppskattning av ditt normerade resultat i intervallet 0.00-2.00 baserat på tidigare normeringstabeller i väntan på att majprovets normeringstabeller publiceras.

Om du vill skapa dig en mer detaljerad bild av vad ditt antal korrekt besvarade frågor hade gett dig för normerat slutresultat vid flera tidigare provomgångar kan du analysera ditt resultat i Normeringskalkylatorn. Där fyller du i ditt antal rätta svar på det verbala respektive kvantitativa blocket och väljer vilka högskoleprovs normeringstabeller du vill använda för din analys. Du får därefter diagram och tabeller som visar vad ditt antal korrekt besvarade uppgifter hade motsvarat för verbal normering, kvantitativ normering och total normering för alla valda provtillfällen.

På vår sida om normeringen av vårens andra högskoleprov 2022 kan du läsa mer om normeringen av vårens högskoleprov 2022, hur den går till, varför den finns och vilka faktorer som kan ha påverkat vårprovets normering.


Gratis förklaringar och videoförklaringar till vårens andra högskoleprov 2022

Uppgifterna från samtliga provpass på vårens andra högskoleprov 2022 finner du nedan tillsammans med facit och våra förklaringar till samtliga 160 uppgifter.

Vi tar även fram videoförklaringar till det andra vårprovets alla 80 kvantitativa uppgifter löpande och publicerar dessa här så snart de är redo. Följ oss på YouTube för att inte missa någon videouppladdning.

= Uppgift som utöver förklaring med text och bild även har videoförklaring.

Provpass 1 kvantitativ del (1 version)

Provpass 2 Utprövningsdel

Provpass 3 verbal del (1 version)

Provpass 4 kvantitativ del (1 version)

Provpass 5 verbal del (1 version)


Nytt för vårens högskoleprov 2022

Sedan höstens högskoleprov 2019 har kontrollpappret tagits bort och väntas inte återinföras till vårens prov 2022. Kontrollpappret möjliggjorde för provdeltagare att notera sina svar för att kunna rätta provet och få en uppfattning om resultatet innan den officiella rättningen var färdig.

På grund av den rådande coronapandemin har UHR fattat beslutet att dela upp vårens högskoleprov 2022 för att minska risken för smittspridning genom att dela upp provdeltagarna på två separata provtillfällen för att minska antalet personer som samtidigt skriver provet. En liknande uppdelning gjordes även våren 2021.

För att bilda dig en uppfattning om hur det gick för dig på provet innan resultaten är färdiga rekommenderar vi att gå igenom provet uppgift för uppgift för att minnas vad du svarade på respektive uppgift. På så vis kan du skapa dig en ungefärlig uppfattning om antalet korrekt besvarade uppgifter som du sedan kan mata in i Normeringskalkylatorn för att analysera ditt resultat närmare i väntan på att vårens normeringstabeller släpps.

Att gå igenom uppgifterna en och en är även ett utmärkt tillfälle att jämföra dina egna resonemang med våra och lära dig av eventuella misstag och snappa upp användbara genvägar även på uppgifter som du besvarat korrekt. På så vis ser du till att vara i ännu bättre form inför kommande provomgångar om du ännu inte nått ditt målresultat.


Förbered dig inför vårens högskoleprov 2022

Eftersom högskoleprovet testar väldigt specifika färdigheter inom matematik, svenska och engelska och dessutom skrivs under stark tidspress är goda förberedelser en förutsättning för ett högt resultat. På HPGuiden har vi hjälpt över 200 000 studenter att förbereda sig inför högskoleprovet och har samlat all vår kunskap och erfarenhet i en lättillgänglig onlineutbildning som innehåller allt du behöver för att bemästra alla högskoleprovets delar.

Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade strategier, metoder, tips och tricks för alla provdelar, över 19 000 uppgifter med lösningar steg för steg samt kursen All matte du behöver där du kan repetera just den matematik som är viktig för högskoleprovet och inte riskera att lägga din tid på sådant som inte är relevant.

Skulle du fastna på någon uppgift eller teorigenomgång kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig reda ut frågetecknen. Dessutom blir du tilldelad en personlig coach som uppnått maximala 2.00 på högskoleprovet som gärna hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att lägga på dina förberedelser. Du kommunicerar smidigt med oss via mail och vi finns tillgängliga alla dagar i veckan för att du ska få svar snabbt.


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 ända till det senaste provet, inklusive vårens högskoleprov 2022 som hölls den 7 maj . Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
NÄPSA
tillrättavisa, (be)straffa
Tid till vårens första prov

23/10 - 2022 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 16/8 kl. 8:00
Stänger senast 23/8 kl. 23:59