Summering
  • Nytt besked! Höstens högskoleprov 2020 kommer att hållas för en begränsad skara den 25 oktober. Läs mer här.
  • Facit till högskoleprovet publiceras vanligen onsdagen efter att högskoleprovet har hållits. Facit till höstens högskoleprov 2020 väntas därmed publiceras den 28 oktober.
  • Vi kommer att erbjuda facit och fullständiga lösningar till alla uppgifter på höstens prov inom några dagar från provdagen på vår sida om Högskoleprovet hösten 2020.

Facit till högskoleprovet publiceras normalt tre till fyra dagar efter provdagen, vilket innebär att facit för höstprovet 2020 väntas offentliggöras omkring den 28 oktober. Så snart facit finns tillgängligt kommer du att finna svaren tillsammans med våra förklaringar till samtliga uppgifter på vår sida om höstens högskoleprov 2020.

Sedan högskoleprovet hösten 2019 har kontrollpappret tagits bort. Kontrollpappret möjliggjorde tidigare för provdeltagare att notera sina svar i slutet av varje provpass för att sedan på egen hand kunna rätta provet innan den officiella rättningen var färdig 4-5 veckor efter provdagen.

Vår rekommendation för att bilda dig en uppfattning om hur det gick på provet är att gå igenom provpassen uppgift för uppgift för att minnas vad du svarade på respektive uppgift. På så vis kan du bestämma en ungefärlig poängsumma som du kan mata in Normeringskalkylatorn för att analysera ditt resultat i väntan på de slutgiltiga normeringstabellerna för höstens prov som släpps ca 4-5 veckor efter provdagen. Du finner samtliga uppgifter, facit och våra förklaringar i Högskoleprovtränaren där du enkelt kan mata in dina svar i det elektroniska svarshäftet och låta Högskoleprovtränaren sköta resten.

Att gå igenom varje uppgift är även ett utmärkt sätt att lära dig av eventuella misstag och få en överblick över områden som du behöver fokusera lite extra på i dina kommande förberedelser om du avser skriva högskoleprovet på nytt framöver. Även på uppgifter som du löst korrekt är det värdefullt att jämföra dina resonemang med våra för att bekräfta att resonemangen håller och snappa upp tidsbesparande genvägar och tricks om du skulle stöta på liknande uppgifter igen längre fram. 

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
BULDAN
grov väv av jute, lin eller hampa
Nästa prov

25/10 - 2020 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
1/10 - 2020 kl 23:59