Summering
  • Obs! Nytt besked: Det blir ett begränsat högskoleprov den 25 oktober 2020. Vi kommer att publicera uppgifter, facit, förklaringar och analyser på vår huvudsida om höstens högskoleprov 2020 så snart det är redo.
  • UHR meddelade den 7 augusti att även högskoleprovet hösten 2020 ställs in för att förhindra spridning av Covid-19.
  • Vi har förlängt samtliga VIP-medlemskap inför vårens och höstens högskoleprov 2020 till vårprovet 2021 helt utan kostnad för alla VIP-medlemmar och vi har lika god tillgänglighet som vanligt för att alla våra medlemmar ska kunna fortsätta förbereda sig inför nästa högskoleprov utan avbrott.

Obs! Nytt besked: Det blir ett begränsat högskoleprov den 25 oktober 2020. På denna sida finner du svar på vanliga frågor kring höstens begränsade prov och de tidigare turerna kring höstens högskoleprov som först ställdes in och sedan istället ska hållas för en begränsad skara.

Vi kommer att publicera uppgifter, facit, förklaringar och analyser på vår huvudsida om höstens högskoleprov 2020 så snart det är redo.


Vem får skriva höstens begränsade högskoleprov 2020?

Endast personer utan ett giltigt högskoleprovsresultat får anmäla sig och dessutom är antalet platser begränsat till 27 600. Den fullständiga fördelningen av det maximala antalet platser per provort kan ses längre ned på denna sida.

Höstens prov kommer inte att hållas utomlands, med undantag för Åland. Det kommer som vanligt att finnas möjlighet att skriva ett anpassat prov för personer med dyslexi eller grav synskada.


Hur anmäler jag mig till höstens högskoleprov 2020?

Anmälan sker via hogskoleprov.nu

Anmälan öppnar klockan 08:00 fredagen den 25 september enligt UHR. Från och med klockan 07:00 är det möjligt att ställa sig i en digital “förkö” i väntan på att anmälan ska öppna. När anmälan sedan öppnar kl 08:00 får anmälarna sitt könummer genom lottning. Vilket könummer man får är alltså oberoende av när under den första timmen man ställde sig i förkön.

När anmälan öppnat kommer du att kunna se hur många platser det finns kvar hos de olika universiteten och högskolorna som genomför höstprovet. Där väljer du sedan den provanordnare och den provort du önskar. Du är inte garanterad att få den provort du valt.

Redan innan anmälan öppnar är det möjligt att skapa ett konto och lägga in sina personuppgifter på hogskoleprov.nu. Om du inte redan har ett konto med aktuella personuppgifter är det rekommenderat att skapa ett konto eller uppdatera dina personuppgifter så att allt är klart innan kön öppnar kl 07:00 den 25 september. Du kan nämligen inte hantera ditt konto mellan 07:00 och 08:00 den 25 september.

Anmälan stänger senast den 1 oktober eller när taket för antal deltagare är uppnått.

Platserna kommer enligt UHR att tilldelas i turordning till de anmälda till respektive provort, så det är mycket viktigt att du anmäler dig snabbt för att vara säker på att få en plats om du är en av dem som får skriva provet.

Anmälningsavgiften är som tidigare 450 kr och den kan endast betalas med kort direkt i samband med anmälan.

UHR gör följande vädjan på anmälningssidan: “Obs! Anmäl dig bara om du måste. Antal platser för att skriva höstens högskoleprov är begränsade. Det är viktigast att de som vill söka utbildningar till antagningen våren 2021 får skriva provet.”


Hur många platser finns på respektive provort?

Det maximala antalet platser för respektive provort är enligt studera.nu följande:

Platsfördelning mellan provanordnare höstens högskoleprov 2020
Provanordnare  Maximalt antal platser 
Blekinge Tekniska Högskola 300
Göteborgs universitet 3 100
Högskolan i Dalarna 600
Högskolan i Borås 500
Högskolan i Gävle 950
Högskolan i Halmstad  550
Högskolan i Skövde 450
Högskolan i Kristianstad 515
Högskolan Väst 535
Jönköping University 800
Karlstad universitet 1 000
Linköpings universitet 1 100
Linnéuniversitetet 850
Luleå tekniska universitet  500
Lunds universitet 3 100
Mittuniversitetet 700
Mälardalens högskola 1 200
Stockholms universitet 8 000
UHR Mariehamn 100
Umeå universitet 700
Uppsala universitet 1 250
Örebro universitet 800
Summa 27 600

Information om turerna kring höstens högskoleprov 2020

Obs! Nytt besked: Det blir ett begränsat högskoleprov den 25 oktober 2020.

Informationen nedan gäller turerna kring när högskoleprovet ställdes in, innan beslutet om att genomföra det för en begränsad skara senare fattades. Informationen har lämnats kvar som referens, men notera alltså att informationen till stora delar inte längre är aktuell.


Både vårens och höstens högskoleprov 2020 har ställts in efter beslut från UHR, som anordnar högskoleprovet, och regeringen. Anledningen till beslutet att ställa in dessa högskoleprov är den överhängande risken för spridning av Covid-19.

Nästa tillfälle att skriva högskoleprovet är planerat att vara våren 2021 då man också planerar för att erbjuda två olika provtillfällen för att sprida ut provdeltagarna.

Vi kommer att uppdatera denna sida löpande i takt med att ny information blir tillgänglig så håll gärna utkik här den kommande tiden för det senaste.

Vad innebär detta för mig?

Det är självklart ett svårt besked att ta emot att både vårens och höstens prov 2020 nu ställs in. Med anledning av UHR:s beslut har vi fattat beslut om att förlänga samtliga VIP-medlemskap inför vårens och höstens högskoleprov 2020 till vårens högskoleprov 2021 helt utan kostnad. Detta innebär alltså att alla VIP-medlemskap som skulle gått ut den 4 april eller 18 oktober har förlängts till vårens prov 2021.

Alla nya VIP-medlemskap som tecknas nu kommer också att gälla fram till vårens prov 2021 eller höstens prov 2021. Detta är alltså ett utmärkt tillfälle för nya VIP-medlemmar att komma igång med förberedelserna inför kommande prov i extra god tid och kunna använda allt VIP-utbildningen har att erbjuda maximalt.

Detta har vi gjort för att du som nuvarande eller blivande VIP-medlem ska påverkas så lite som möjligt av att UHR och regeringen beslutat att högskoleproven 2020 nu inte blir av och istället få bästa möjliga förutsättningar att förbereda dig inför högskoleprovet våren 2021 som nu blev ännu viktigare. Att årets båda högskoleprov ställts in är något som drabbar alla anmälda provdeltagare och det finns dessvärre inte så mycket annat att göra än att nu rikta blicken mot vårens prov och göra så mycket som möjligt av den extra tiden för förberedelser som nu står till förfogande.

Vi på HPGuiden finns tillgängliga som vanligt för att du ska kunna fortsätta förbereda dig, få svar på alla dina frågor och hjälp av din personliga coach att studera på bästa sätt även i dessa prövande tider.

Kommer det bli ännu tuffare att nå målet nästa gång 2021?

Antalet som skriver högskoleprovet våren 2021 kommer antagligen vara rekordhögt och eftersom det verkar bli den enda chansen att nå ditt målresultat på högskoleprovet på mer än ett år är det ännu viktigare än vanligt att förbereda dig ordentligt. Som VIP-medlem kan du känna dig trygg med att du har de bästa förutsättningarna på nästa högskoleprov oavsett hur många som skriver provet. Läs gärna mer om några argument för varför söktrycket lär bli extra högt framöver i artikeln Coronakrisen – hur ska man tänka kring HP?.

Vad ska jag göra nu när årets högskoleprov inte blir av?

Låt inte denna motgång sätta käppar i hjulet för dig och dina mål. Det kommer ett nytt högskoleprov och du fick precis extra lång tid att studera inför det. Eftersom ingen annan heller kan skriva årets högskoleprov så kan du skaffa dig ett försprång genom att komma igång med studierna inför högskoleprovet nästa vår.

Vad innebär det att man satsar på två högskoleprov våren 2021?

UHR och provanordnarna planerar nu för två högskoleprov våren 2021. Man kommer dock endast att få skriva ett av dem och syftet med att erbjuda två prov är att minska antalet provdeltagare per prov och att kunna ha samma provledare och övrig personal vid båda provtillfällen. Det kommer då antagligen att vara två kompletta högskoleprov med två separata normeringar men där båda kan användas för att bli antagen till höstterminen 2021.

När kommer vårens prov 2021 att äga rum?

Exakta datum för de två planerade provtillfällena våren 2021 är ännu inte fastställda. UHR har meddelat att det första provtillfället kommer att vara i februari och det andra provtillfället i maj. Anmälan till vårens prov planeras öppna i början av november.

Vi kommer att återkomma med fler detaljer när dessa blir tillgängliga, så håll koll på denna sida för det senaste.

Vad händer med antagningen till vårens utbildningar?

Läget var länge oklart kring om och i så fall hur vårens inställda högskoleprov skulle komma att påverka antagningen till höstens utbildningar. Regeringen meddelade den 9 april enligt rapportering av Sveriges radio att inga förändringar i antagningsreglerna kommer att göras till följd av det inställda vårprovet. UHR bekräftade senare uppgifterna på sin hemsida.

Det finns i nuläget inga uppgifter om att några ändringar kommer att göras inför vårens antagning nästa år. Detta innebär att antagningen görs som tidigare med oförändrad högskoleprovskvot. Minst en tredjedel av utbildningsplatserna tillsätts alltså utifrån högskoleprovsresultat och minst en tredjedel utifrån betyg. Hur resterande platser ska tillsättas bestäms av högskolorna själva.

UHR analyserar i nuläget antagningen hösten 2020 och kommer under oktober månad att presentera sina slutsatser. De nämner att denna analys också "kan ge vägledning om huruvida ändringar behöver göras av nuvarande antagningsregler". Vi kommer att fortsätta följa frågan och uppdatera denna sida så snart som ytterligare information blir tillgänglig.

Vad händer med giltighetstiden på gamla högskoleprov?

Den 6 augusti meddelades att giltighetstiden för högskoleprovet höjs från fem till åtta år. Denna förändring kommer att träda i kraft den 10 september och påverkar därmed inte antagningen till höstens utbildningar 2020 där den tidigare giltighetstiden om 5 år använts.

Att giltighetstiden för högskoleprovsresultat nu förlängs gör att ännu fler personer kommer att söka med giltiga högskoleprovsresultat i kommande terminers antagningar i kombination med att endast det bästa resultatet från de åtta senaste åren kommer att användas för varje sökande kan antagningskraven på vissa utbildningar komma att pressas uppåt. För att vara på den säkra sidan är det extra viktigt att se till att vara ordentligt förberedd för att prestera så bra det bara går vid kommande provtillfällen.

Läs mer och se tabeller över den nya giltighetstiden för prov på vår sida Högskoleprovet är giltigt i åtta år.

Kommer höstprovet att hållas vid ett senare datum?

Nej, UHR gick redan i augusti ut med att högskoleprovet hösten 2020 är inställt och inte kommer att flyttas till ett senare datum. Den 2 september meddelade UHR att beslutet står fast. Det blir alltså inget höstprov 2020 vid ett senare datum, utan nästa högskoleprov kommer att hållas våren 2021.

Kan högskoleprovet hållas för en begränsad grupp av provdeltagare hösten 2020?

Efter flera turer och öppningar för ett begränsat högskoleprov meddelade UHR den 2 september i ett pressmeddelande att beslutet kring det inställda höstprovet 2020 står fast. Det blir alltså inget högskoleprov denna höst vare sig i ordinarie eller begränsad form. Läs mer om beskedet i Slutgiltigt besked: det blir inget högskoleprov hösten 2020.

Bakgrunden till detta är att regeringen vid en pressträff den 27 augusti meddelade att det framöver blir möjligt att genomföra högskoleprov för en begränsad skara. Specifikt nämndes personer som inte redan har ett giltigt högskoleprovsresultat. Det är även fortsättningsvis UHR och de 21 lärosäten som anordnar högskoleprovet som beslutar om kommande högskoleprov och både lärosätena och UHR har nu alltså sagt nej till att genomföra ett högskoleprov under hösten 2020 då det inte anses kunna genomföras på ett säkert sätt givet rådande smittskyddsläge. Istället meddelar man att man nu fokuserar på att genomföra två högskoleprov till våren 2021 på ett säkert sätt.

Läs mer om bakgrunden och turerna kring höstens högskoleprov i vår artikel Regeringen möjliggör begränsat högskoleprov.

Kan högskoleprovet hållas digitalt istället?

Detta är en fråga som studerats av UHR, men att utveckla en digital version av högskoleprovet och en plattform för att hantera genomförandet av ett digitalt prov är något som tar tid. Det är alltså knappast aktuellt för höstprovet 2020.

Varför ställs högskoleprovet in?

Bakgrunden till beslutet att ställa in vårens högskoleprov är att Covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och att risken för spridning av smittan är stor. Eftersom högskoleprovet innebär att ett stort antal provdeltagare befinner sig på en begränsad yta samtidigt är risken för smittspridning överhängande. Vissa provställen samlar över 1000 personer och även om inte alla dessa befinner sig i samma provsal så sker raster samt in- och utpassager vid samma klockslag för alla provdeltagare vilket medför att det är många individer som rör sig samtidigt på begränsade ytor.

UHR meddelar också att det inte varit realistiskt att ersätta stora provlokaler med mindre för att få ner antalet provdelatagare på en och samma plats eller att anställa fler provledare för att kunna sprida ut provdeltagarna på fler lokaler.

Sammantaget fattade UHR därför beslutet att ställa in vårens och höstens högskoleprov.

För ytterligare information om UHR:s beslut kan du ta del av UHR:s nyhetsartikel och UHR:s fullständiga rapport.

Hur ska UHR och universiteten undvika att högskoleproven 2021 ställs in?

UHR planerar nu för att våren 2021 genomföra två provtillfällen (istället för ett) där varje provdeltagare endast får närvara vid ett av dessa provdatum för att på så sätt minska antalet provdeltagare som skriver provet samtidigt. Då kommer samma personal och samma lokaler kunna användas vid båda provtillfällena. UHR bedömer att man kommer att ha tid att anpassa anmälningssystemet, och genomföra de logistiska förberedelserna som krävs inför dessa två prov. Man föreslår inga begränsningar av vilka som då skulle få skriva provet.

De prov som kommer att användas är förmodligen proven som skulle ha använts våren och hösten 2020, eftersom dessa prov redan finns klara och aldrig har använts. UHR har också ett reservprov som man bedömer skulle kunna användas vid behov. Syftet med detta reservprov är att det med kort varsel ska kunna ersätta prov som läcker ut strax innan de ska användas.

Har högskoleprovet ställts in tidigare?

Nej, detta är de enda gångerna sedan det första högskoleprovet gavs år 1977 som provtillfällen har ställts in. Det är med andra ord en exceptionell situation som aldrig inträffat tidigare år.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
DRÖGLAPP
hudveck under halsen (på nötkreatur)
Nästa prov

24/10 - 2021 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 24/8 kl. 8:00
Stänger senast 31/8 kl. 23:59