Cirkusen kring höstens högskoleprov - frågor och svar

Större nyheter och uppdateringar om t.ex. utbildningen, hemsidan och högskoleprovet.
Skriv svar
Användarvisningsbild
admin
Site Admin
Site Admin
Inlägg: 2094
Blev medlem: tor 31 maj, 2007 20:31

Cirkusen kring höstens högskoleprov - frågor och svar

Inlägg av admin »

Bild

Turerna kring höstens högskoleprov har varit många och nyhetsrubriker och debattinlägg har haglat. UHR meddelade i början av augusti, med stöd av de 21 lärosäten som anordnar högskoleprovet, att höstprovet ställs in då det inte går att genomföra på ett smittsäkert sätt. Några veckor senare drevs en förändring i högskoleförordningen igenom av regeringen för att möjliggöra högskoleprov för en begränsad skara – specifikt personer utan ett sedan tidigare giltigt högskoleprovsresultat. UHR och lärosätena stod på sig och meddelade kort därefter, i enad front, att provet ändå inte kan hållas och att beslutet att ställa in det står fast.

Detta besked landade inte väl hos politikerna och i måndags meddelades att regeringen beslutat att tillsätta en nationell provsamordnare som är tänkt att bistå UHR. Det övergripande ansvaret för högskoleprovets genomförande lades över på UHR istället för att ligga på både UHR och lärosätena. Karin Röding, UHR:s generaldirektör avgick i protest och uttryckte kraftfullt sin frustration i samband med avgångsbeskedet i onsdags.

– Den situation som nu uppkommit efter alla turer kring högskoleprovet, som jag anser beror på regeringens senfärdighet och faktaresistens, kan jag inte ta ansvar för, säger Karin Röding. Beslutet kring en nationell samordnare för högskoleprovet fällde avgörandet för mitt beslut. Jag uppfattar rollen som en överrock där ansvar och befogenheter inte längre hänger ihop.

Hon utvecklade sedan resonemanget i en intervju med TT.

– Det blir en väldigt otydlig befälsordning i myndigheten. Jag är van vid att ta ansvar och att ha befogenheter, men så är det inte nu. Provsamordnaren ska rapportera till regeringen och samtidigt ska UHR ta ansvar för provens genomförande. Jag förstår inte hur det är tänkt, säger hon.

Även lärosätena har uttryckt kritik mot regeringens beslut och hantering av höstprovsfrågan. I ett yttrande till regeringen skriver Uppsala universitet att “de föreslagna ändringarna inte kommer innebära avlastning för universitet och högskolor” och vidare att ”förslaget är utformat så att det enbart är ansvaret som flyttas över till UHR medan den praktiska hanteringen vid lärosätena kommer att vara ännu mer omfattande än tidigare”. Man avslutar med beskedet: ”Uppsala universitet anser slutligen att det, oavsett vem som har ansvaret, inte är möjligt att genomföra högskoleprovet på ett smitt­skydds- och fusksäkert sätt under hösten 2020”.

Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet, går så långt som att kalla det för populism.

– Det är inte så att utbildningsplatserna kommer att stå tomma, de kommer ju besättas av ungdomar med betyg. Detta har politikerna antingen inte förstått eller bortsett från i debatten. Jag kallar det för populism, säger von Schantz till TT.

Vad händer nu, blir det något högskoleprov i höst?
Vår aktuella bedömning är att det är mycket osannolikt. Både UHR och de lärosäten som anordnar högskoleprovet har vid upprepade tillfällen varit eniga och tydliga i sina besked att det inte går att genomföra ett högskoleprov till hösten på ett smittsäkert sätt vare sig för provdeltagarna, provledarna, assistenterna eller samhället i stort. Inte ens i begränsad form. En nationell provsamordnare utsedd av regeringen lär inte lösa de grundläggande problem som UHR och lärosätena pekat på i sina tidigare besked. Det finns enligt UHR:s rapport inte ens tre tillräckligt färdiga och bra högskoleprov att använda till ett provtillfälle i höst och två i vår.

För att ett högskoleprov ska hinna rättas och normeras innan antagningsurvalet görs till vårterminen 2021 måste högskoleprovet hållas senast 25 oktober, enligt UHR. Efter det provdatumet kommer ett höstprov i praktiken bara bli ett tidigt vårprov inför höstens antagning 2021 som endast innebär att du har kortare tid att studera inför provet än om provet förläggs till våren istället. UHR skriver också i sin rapport att:

“Senast den 11 september behövs uppgifter om aktuella lokaler och antalet prov för att provet ska kunna hanteras säkert, tryckas (paketeras om) och levereras i tid inför provet [den 18 oktober].”

Det innebär att med provdatumet 25 oktober och samma ledtid för det praktiska skulle alla anmälningar, lokalbokningar, fördelning av provdeltagarna mm behöva vara klart senast 18 september. Alltså nästa fredag. I nuläget är t.ex. anmälningssystemet inte öppet, det finns inget beslut om vilka som skulle prioriteras att få skriva högskoleprovet i höst, det finns inga tekniska lösningar färdiga för att begränsa vilka som kan anmäla sig och inga provanordnare har gått ut med att de är beredda att omvärdera sina tidigare beslut om att höstens högskoleprov inte kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

När kommer vårens högskoleprov 2021 gå av stapeln?
Det är ännu inte bestämt men det senaste budet från UHR är att anmälningsperioden öppnar i november och att ett provtillfälle skulle vara i februari och ett i maj. De två grupperna kommer att skriva helt olika högskoleprov och antagligen genomför man rättning och normering av första provet/gruppen innan nästa grupp skriver.

Kommer jag att få skriva båda högskoleproven i vår, som en kompensation för att jag missat proven i år?
Du kommer bara att få skriva ett av proven. Hela poängen med att dela upp vårens högskoleprov på två separata provtillfällen är att man då bara behöver hälften så många lokaler, provledare och övrig personal per tillfälle samt att man kan öka möjligheterna för fysisk distansering och minska risken för fusk. På så vis ökar man chansen att kunna genomföra proven och förhoppningsvis minska smittspridningen. Det är alltså inte tänkt som ett extra provtillfälle/kompensation för att man missat årets prov.

Kommer alla som vill att få skriva högskoleprovet i vår?
Utgångspunkten är att alla som vill kommer att få skriva ett högskoleprov våren 2021. T.ex. ska, den av regeringen tillsatta, provsamordnaren arbeta för att högskoleprovet under våren 2021 ska kunna genomföras utan begränsningar med just syftet att alla som vill skriva provet får möjlighet till det på ett smittskyddssäkert sätt. Det kommer också som nämnts ovan att hållas två separata vårprov för att öka möjligheterna för detta.

Det är dock omöjligt, för någon, att i dagsläget säga hur smittläget kommer att se ut till våren. UHR:s nuvarande besked är att “regeringens beslut om förändring i högskoleförordningen som gör det möjligt att begränsa antalet provskrivare med hänvisning till smittskyddsskäl kan komma att tillämpas i vår.”

Vad bör jag som vill skriva högskoleprovet göra nu?
Inget tydligt besked har ännu lämnats och inga datum för vare sig ett potentiellt höstprov eller vårens två provtillfällen är ännu satta. När nästa högskoleprov kommer att hållas är därmed oklart. Vår rekommendation är att göra det bästa av situationen och fortsätta att förbereda dig så bra det bara går för att vara redo oavsett när du får möjlighet att skriva högskoleprovet nästa gång. Har du inte kommit igång med studierna så förlora ingen mer tid utan börja studera med oss idag. Har du redan studerat sedan länge så försök att inte tappa fart utan prova att till och med öka takten något. Allt du lär dig nu har du nytta av på nästa högskoleprov oavsett när det blir av och genom att studera med oss kan du skaffa dig det försprång du behöver när det kommer att vara rekordmånga som skriver kommande högskoleprov och rekordhög konkurrens i högskoleprovskvoten vid kommande antagning.

Källor
https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2020/ ... ing-avgar/
https://uu.se/nyheter-press/nyheter/art ... el&lang=sv
https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2020/ ... gger-fast/
https://www.svd.se/rektorer-for-hog-ris ... gskoleprov
https://www.dn.se/ekonomi/samordnare-ti ... oleprovet/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Ga ... mfor-halsa
https://sverigesradio.se/sida/artikel.a ... el=7548554
https://hpguiden.se/forumet/47/regering ... prov-19600
https://hpguiden.se/forumet/47/beslut-h ... allt-19536
https://hpguiden.se/forumet/47/slutgilt ... 2020-19618
https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se ... n-2020.pdf
Skriv svar