Min Strategi För HP VT19

Diskussioner om provdagen och allt däromkring
Skriv svar
erikboman
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 14
Blev medlem: lör 21 okt, 2017 17:15

Min Strategi För HP VT19

Inlägg av erikboman »

Följande är några punkter som kan tänkas vara gynnsamma då provet skrivs. 
Notera att detta endast är förslag på strategier och kan därför inte garanteras att ha positiv effekt för just dig då du skriver provet, jag uppmuntrar dig därför att betrakta dina egna styrkor eller svagheter när du läser denna posten och värdera tipsen utifrån dina egna förutsättningar.

Vidare vill jag bara säga att om du inte är fullständigt bekväm med provets utformning och vad du kan förvänta dig så avråder jag dig starkt från att 'hoppa' mellan uppgifterDet är värt att notera att jag personligen tenderar att skriva VERB delen väldigt snabbt (<30 minuter) och därför skrivit strategier som utgår från att det finns gott om tid att lägga på exempelvis markeringar eller mer rigorös analys av uppgiften. Om du vet själv att du exempelvis läser långsamt eller liknande så avråder jag dig från att följa tipsen som kräver en tidsinvestering, exempelvis att gå igenom ORD flertal gånger.

Jag kommer förmodligen att göra tillägg eller justeringar efter hand som vi närmar oss provdagen! Om du har synpunkter eller egna strategier som du vill dela med dig av så välkomnas det varmt!

—— Kvant ——


1. Kom ihåg prioriteringsreglerna
, förvånansvärt många uppgifter bygger på detta

2. Räkna alltid pi som 3. Om uppgiften är mer specifik; sätt 3<pi<3.5 


3. Kom ihåg kvadreringsreglerna och konjugatreglerna


4. Kom ihåg elementära geometriformler
, mest nämnvärt är arealer av cirklar och trianglar

5. Spendera inte onödigt mycket tid på uppgifter där svaret inte går att få fram på mindre än en minut


6. Läs uppgifterna NOGA


7. i NOG, undersök om informationen är perfekt eller inte, gör därefter beslut om att räkna, gissa, eller hoppa över. GLÖM INTE ATT ÅTMINSTONE GISSA

8. i DTK, om det handlar om skillnader eller andelar; ställ upp all information utan att göra förkortningar, undersök därefter ifall det går att förenkla


9. Endast huvudräkning avrådes, men om du använder huvudräkning så sätt in svaret i uppgiften för att säkerställa att det inte är inkorrekt

10. Om en uppgift känns underligt utformad är det med största sannolikhet så att uppgiften inte går att lösa, gäller för KVA och NOG


11. Om möjligt så uppmuntras användning av negativa tal, speciellt i uppgifter som rör kvadrering av tal. Var dock noggrann med reglerna som ges för respektive uppgift, exempelvis x>1 eller 0<x<y<1


12. Lägg inte överdrivet mycket tid på enskilda uppgift där du inte känner dig säker, lägg istället extra tid på uppgifter där du känner dig säker. Detta kan te sig kontraintuitivt men hellre 100% säker efter en tidsinvestering än 60% säker efter en ännu större tidsinvestering


13. Om osäker; Reducera ner svarsalternativen och gör en kvalificerad gissning. Chansen att gissa rätt är aldrig mindre än 25% och därför är även det förväntade värdet av en gissning 0.25 poäng

14. Om frågan rör bråk kom ihåg att det ibland gäller att ett av bråkens nämnare är en multipel av det andra bråket, exempelvis 3/4 + 2/12 där 12 är en multipel av 4 och därmed gäller att 3/4 är ekvivalent med 9/12. Detta kan spara tid då man slipper likställa nämnarna


—— Verb ——


1. I mån av tid: Gå igenom ORD först på intuition, sedan igen mer analytiskt efter det att resterande uppgifter utförts


2. Gör första och andra uppgifterna i LÄS, gör därefter MEN och sedan sista i LÄS för att undvika ordblindhet och utmattning. Gå sedan tillbaka och validera dina svar


3. I LÄS Markera stycken med orange penna och sätt markering i sidan till vilken uppgift och svar de kan tyckas gälla för


4. Applicera samma strategi för läsförståelse i ELF som på LÄS


5. Betrakta grammatiken och böjningar i MEN, orden som söks ska passa in så att grammatiken och böjningarna stämmer in perfekt


6. Om uppgifter i ORD är okända så prova att sätta in i en mening eller sök engelsk översättning. Prova även att böja på ordet eller sök synonymer för svarsalternativen


7. För uppgifter i LÄS måste noggrannhet till vad uppgiften söker beaktas. Exempel ”Vad är KRITIKERNS åsikt om författarens verk” // ” Vad är RESULTATET av studien” // ”Vad är DET ÖVERGRIPANDE BUDSKAPET i texten”


8. Största risken för feltolkning eller missförstånd finns i LÄS, därför är det extra viktigt att majoriteten av tiden läggs här
. Ofta är frågorna utformade på ett sådant sätt att svaren kan härledas till ett eller flera stycken i texten antingen skrivna av person A eller B, se tips 7

9. Generellt gäller att om du är osäker efter det att uppgiften och de olika svarsalternativen har analyserats så uppmuntras du till att reducera dina svarsalternativ och därefter göra en gissning


10. Det kan vara en bra idé att i LÄS först läsa igenom uppgifterna som hör till texten och stryka under eventuella nyckelord innan du läser texten. Teorin är att du då läser texten utifrån det perspektiv uppgiften efterfrågar. Det är värt att notera att detta dock kan leda till att textens helhet inte tas inLYCKA TILL DEN 6 APRIL!

Esma698
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 6
Blev medlem: lör 05 jan, 2019 15:15

Re: Min Strategi För HP VT19

Inlägg av Esma698 »

Bra strategier! Jag brukar läsa halva texten i de långa LÄS-texterna och sedan kolla frågorna. Det kan vara svårt att komma ihåg vad första halvan av texten sa när man väl är klar. När jag läser resten av texten har jag ett hum om vad resten av frågorna handlar om (men lägger inte ner energi på att komma ihåg exakt vad de frågade efter eller alternativen).

Skriv svar