PIL tips

För dig som är eller är på väg att bli medicinstuderande
Skriv svar
amandajohanna
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 15
Blev medlem: fre 07 aug, 2015 17:17

PIL tips

Inlägg av amandajohanna »

Tycker det är orättvist att bara enstaka personer får ta del av alla dessa dokument. Antingen får alla eller ingen. Här har ni.

Hejsan allihopa!
Personligen har det varit mycket givande att kunna ta till mig liknande berättelser, vilket gör att även jag vill bidra.
Efter att PIL-test genomförts den kände jag mig relativt säker på att gå vidare, det fanns flera orsaker till detta:
1. Ett antal av frågorna på testet fanns med i ett PIL-dokumentet som en användare lade upp på forumet, detta verkar inte ha påverkat poängen för att gå vidare märkbart (Cirka 10/40 frågor).
2. Testet är betydligt mer inriktat på IQ-relaterade problemlösningar, exempelvis rationellt tänkande och att kunna se samband i figurer. Denna tillskillnad från högskoleprovet, vilket var en fördel för mig personligen.
Min förväntning var att provet skulle vara av en mycket högre svårighetsgrad, eller att gränsen för att gå vidare skulle bli betydligt högre än tidigare år. Därför var jag skeptisk till att gå vidare även om det kändes bra efter provet.
Min förberedelse för intervjuerna byggde i hög grad på självrannsakning och diskussion med föräldrar samt bekanta. Flertalet timmar har lagts på detta och gjorde att jag upplevde mina svar som välavvägda, vilket gav mig den nödvändiga "push" som jag tror är nödvändig.

Min första intervju var med en kvinna, Madame C.
Det framgick tydligt att denne från början satte ribban i diskussionen, två särskilda aspekter på detta:
- Hon valde att mäta tiden på intervjun med ett alarm på mobilen, trots att hon bar ett armbandsur. Troligtvis för att skapa ett stressmoment.
- En kort ton, vissa tystnader som inte var nödvändiga, överdriven ögonkontakt, skeptisk till vissa processer (att förena forskning och klinisk verksamhet).

Exempel på frågor var:
"Vet du, egentligen, hur en läkares arbetsdag ser ut?"
"Tror du verkligen att det går att förena forskning med klinisk verksamhet?"
"Kommer du verkligen klara av studier på den, nivå, läkarprogrammet kräver?"
"Vad kommer, du, göra om du inte kommer in?"
"Vad är det som gör att vi ska välja dig?"

Den andra intervjun var med en äldre man, Mr P.
Denna intervju var som en dans på rosor jämfört med den första, med en helt annan ingång i diskussionen, här vill jag belysa två aspekter:
- Denna intervjuare var mycket intresserad och tillmötesgående, uppenbart tillgjort sådan.
- Intervjun blev i hög grad en diskussion där fokus blev på vissa aspekter av min levnadsbeskrivning som uppenbart kan kopplas till klinisk verksamhet.
Exempel på frågor:
"Vad gör du om du inte kommer in till hösten?"
"Hur är det med din stresstolerans?"
Detta är första gången jag genomför PIL och därför kan inte göra någon jämförelse med tidigare år. Men utifrån tidigare arbetsintervjuer och intervjuer till olika projekt, upplevde jag att mitt budskap kom fram på ett tydligt och välgenomtänkt sätt.
Slutligen:
Tänk på att intervjuerna är extremt styrda och kontrollerade. Varje fråga, antydning eller framtoning i samtalen är konstruerade. Därför måste du som intervjuperson vara redo för detta och vara beredd på att konfronteras om ALLT du framför.
Även om du inte idag har planer på att forska som läkare, ge sken utav det! Det var mitt forskningsintresse som tippade vågen till min fördel.
Använd detta till din fördel! Styr samtalet genom att formulera levnadsbeskrivningen på ett fördelaktigt sätt som ger dig förutsättningar att prestera optimalt under intervjun. Mycket viktigt är att ha erfarenhet av vården, kunna reflektera över vikten av att se patienten som en individ och att INTE anspela på du i din läkarroll kommer förstärka den redan starka hierarkin i vården. Intervjuarna är utbildade och förberedda för att sortera bort psykopater och andra olämpliga personer från läkarprogrammet.
Räkna med att intervjuerna är ute efter blod. Om du tror det gick åt helvete och känner dig helt utmattad efter intervjuerna, då har du troligtvis fått en hög poäng. Så var det för mig i alla fall.
Ditt gudskomplex, dina narcissist-drag och din självbevarelsedriften lämnar du när du går in genom dörren.
Lycka till!
/läkarstudent vid KI, antagen via PIL


Intervju - PIL
Sammanfattning av diverse upplevelser på nätet
Provocerande frågor t.ex. "Varför valde du inte att bli en professionell basketspelare?" osv
Nämnde några gånger anledningarna bakom varför jag ville bli läkare, då frågade han helt plötsligt varför jag inte skulle vilja plugga något mer tekniskt.

Den andra intervjun hade fler vetenskapliga frågor, allt från lingvistik till Artificiell Intelligens.

Intervjuaren log inte en enda gång och var otroligt provocerande. "Varför ska du inte bli psykolog istället?" "Vad tycker du EGENTLIGEN om dina föräldrars skilsmässa?" "Har du verkligen en bra relation till ditt ex"? och så vidare fast jag knappt nämnt dessa saker i min levnadsbeskrivning. "Jaha så nu har du en ny pojkvän också?".... Hon var som en vägg och ställde inte direkt utvecklande frågor.

Innan jag skulle gå frågade första intervjuaren hur jag tyckte det gått och jag sa något i stil med att jag tyckte jag hade fått fram en rättvis bild av mig och att jag varit mig själv och hoppades att det skulle räcka. Han svarade något i stil med att "Det har du verkligen varit och det är inte alla som är. Man märker ibland efter ett tag att saker och ting inte riktigt går ihop och att det är svårt att få ihop historierna och det är inte bra."

En man som intervjuade mig var mycket intresserad av mina planer vad gäller att skaffa familj/barn och huruvida det kommer att gå ihop för mig att vara läkare/läkarstuderande med tanke på att jag ännu inte har barn men är en kvinna i "barnafödarålder". Jag uppskattar att mer än halva intervjun gick åt till att jag blev frågad om detta och denne var väldigt tydlig med hur svårt det var att kombinera läkarstudier/läkaryrket med barn och familj. Det var väldigt förvånande och givetvis provocerande att så mycket tid och energi lades på detta, av flera anledningar.

Däremot blev jag provocerad på andra sätt, ex "vad händer om du kommer in på läkarutbildningen i din hemstad? Flyttar du tillbaka då? Varför ska du gå i Stockholm?" Osv.. Jag tror det bästa är att hitta argument som stödjer det du tycker, att man inte ger med sig så lätt, utan att man "går igång" eller blir hetsk, samtidigt som man är realistiskt i sina svar. Jag tror dom testar ens uthållighetsförmåga och tolerans, snarare än att man ska ge ett perfekt svar.

Man bedöms i 5 olika kategorier (motivation, kunskapshantering, stresstolerans, mognad i relation till ålder och social färdighet). Här sätter båda intervjuarna varsin poäng 1-5 på varje kategori. Sen finns en sjätte kolumn "vetenskapligt intresse" där de kan sätta låg-måttlig-hög. Denna kan endast höja, inte sänka, slutpoängen som heter allmän global skattning och här sätter intervjuaren 1-7 beroendes på hur väl man presterat i de olika kategorierna.
Antar att man ska pusha på att man är intresserad av forskning och gärna vilken inriktning man vill forska inom. Förra gången jag hade intervjuer ställde den första intervjuaren frågan om jag var intresserad av forskning, svarade ganska vagt och fick "medel" i min bedömningsmall. Den andra intervjuaren frågade ingenting om det, jag tog inte heller upp något själv och där fick jag låg.
Jag försöker minnas hur mycket vi pratade om forskning. Jag vet att det togs upp på båda intervjuerna. Jag pratade lite om att jag gärna vill forska i framtiden, ex att karolinska har goda chanser till forskning under sommaruppehållet under utbildningen. Pratade lite om framtida forskning, jag sa typ något i stil med att "just nu finns det så mycket jag tycker är intressant om människokroppen, att jag inte kan svara på vad jag vill forska inom. Däremot kommer jag hitta ämnen som är mer intressanta under utbildningens gång, utifrån det välja ST. Sedan kommer man i sitt yrke stöta på problem som det inte finns något svar på, och då tror jag det blir naturligt att jag kommer att vilja lösa det och forska
en fråga från ena intervjuaren - varför jag gjort som jag gjort och varför jag inte sökt mig till vården tidigare. Även om hon var otroligt svår att läsa av och ställde en del provocerande frågor (och fokuserade 85% av intervjun på min till viss del trassliga uppväxt) så kändes det ändå som att jag kunde svara på allt hon sa och stod upp för mina val

http://motvitarocken.blogspot.com/2008/ ... rvjun.html
http://medikusstudenten.blogspot.com/20 ... delen.html
http://läkarstudent.se/forum/viewtopic.php?f=1&t=257
https://hpguiden.se/forumet/Utbildning/ ... 3?start=15
http://blog.ki.se/kistudentenlinnealin/pil-intervjuer/
https://kistudentenlovisa.wordpress.com ... /soka-pil/
http://medikusstudenten.blogspot.com/20 ... t-och.html
https://studentbloggarki.wordpress.com/ ... ntervjuer/


SAMMANSTÄLLNING AV DISKUSSION AV UPPGIFTERNA PÅ PIL

Observera att denna sammanfattning innehåller de frågor som hittills diskuterats av oss som gjorde begåvningstestet på KI v.942, den skall således ses som en förlängning av det ”korridorssnack” som genomförs i rasterna under själva provet och är inte tänkt att vara någon ”fusklösning” för att kunna alla svar inför ev. kommande prov. Var och en gör vad de vill med det och det är naturligtvis fritt fram att ”avanmäla sig” från maillistan…


Frågor som kan betraktas som säkra är i svart text och i förekommande fall med tillhörande ”förklaring” och courtesy of…
Röda frågor är de som frågetecknen inte ännu har rätats ut på.
Betrakta detta som ett ”masterdokument” som får redigeras efter hand.

1. LIGHTER:

Hitta de bokstäver som har minst en bokstav mellan sig i alfabetet och har lika många bokstäver mellan sig i ordet LIGHTER som i alfabetet framlänges eller baklänges.

Svar: Alla som bidragit i frågan har tyckt att villkoren stämmer in på både alternativen LR & EI

2. ONDA LÄKARE:

En del tandläkare är läkare. Alla tandläkare är onda. Ett av följande måste stämma:

Svar: En del läkare är onda. (enligt principen att inte anta någonting som iofs kunde vara sant men inte måste vara det enligt givna påståenden, en del A är B, alla A är onda … då är en del B onda.

3. VEM DÖDADE SORKEN:

Höken gjorde det, sade ugglan.
Höken gjorde det, sade sparven.
Sparven ljuger, sade höken.
Inte jag sade örnen.
Endast en talar sanning.

Svar: Örnen måste ha gjort det eftersom sparven kan vara den enda som talar sanning och således ljuger örnen om att han inte gjorde = han gjorde det! (Om någon annan än sparven talar sanning faller principen om att endast en talar sanning om man ritar upp höken, ugglan och sparven i en skiss och ”backtrackar” deras påståenden).
4. VARJE BOKSTAV MOTSVARAR ETT TAL, VAD BLIR RESULTATET AV MULTIPLIKATIONEN?

RQQ
P
------
QST

5. Makrokosmos - Mikrokosmos. Människa - 
1) Hjärna
2) Cell
3) Gener
4) ???
 
Svar: Cell, eftersom det är kroppens byggstenar (minsta beståndsdelen av...)


6. Sfär ---> Cirkel, Boll---> ?

a) Klot b) Ring c) Krets d) ?

Svar: Hetast är att ring är rätt utifrån ett 3D/2D perspektiv eller om man omsätter föremålen i andra alternativet till saker man ”hanterar” med liknande geometriska former…

7. En person hade bestämt träff med en vän klockan 0945. Personens armbandsur gick tio minuter efter köksklockan som i sin tur gick fem minuter efter vanlig tid. Det tar tjugo minuter att komma till mötet. Hur mycket för sent kommer han om han går hemifrån 0945 om han följer sitt armbandsur?

SVAR: Han borde komma 35 min sent. (tjugo i transporttid och totalt femton minuter till om han följer sitt armbandsur.

8. En person hade bestämt träff med en vän klockan 0945. Personens armbandsur gick tio minuter efter köksklockan som i sin tur gick fem minuter efter. Det tar tjugo minuter att komma till mötet. Hur många minuter för sent tror han att han kommer om han om han går hemifrån 0945 och följer sitt armbandsur som han tror går rätt?

Svar:
Hetast just nu är 10 minuter försent. Helt enkelt därför att han går hemifrån klockan 0945 enligt köksklockan och tror då att han går hemifrån tio minuter före (han tror ju att armbandsuret går rätt och således att köksklockan går tio minuter för fort?) och han kommer till mötet klockan 1005 enligt köksklockan och tror då att han är tio minuter ”mindre försenad” eftersom hans armbandsur då visar på 0955 = lika med tio minuter sent. OBS att svaret gäller hur mycket han tror att han är sen och inte hur mycket han i själva verket är sen…
Flaggning också för om de framgick i frågan huruvida han visste att armbandsuret gick fel eller inte?

9. Två murare
En blir färdig ensam på 8 timmar.
Den andre på 10 timmar.
Tillsammans på 5timmar, fast då lägger de 30 antal tegelstenar mindre i timmen.
 
Hur många tegelstenar lägger de tillsammans?
 
Svar: I såna fall borde svaret bli 1200. Om antalet tegelstenar är X så lägger den första 0,1X per timme och den andra 0,125X per timme och tillsammans lägger de 0,2X per timme.
Ekvationen blir då 0,1X+0,125X-30=0,2X (-30 för de 30 tegelstenarna mindre per timme). X blir då 1200 om jag inte har räknat fel. Stämmer också med det jag hörde en kille säga under pausen innan levnadsbeskrivningen. /(Courtesy of Gustav)

 


10. Hur många örhängen måste man ta upp för att vara säker på att få ett par av samma i en blandning av örhängen där ”gynnsamma utfall” utgör 4/20 från start. Detta var inte en sannolikhetsberäkning som skulle utföras eftersom logiskt tänkande ger att man måste ta upp alla övriga sexton för att veta att inga felmöjligheter återstår. Alltså måste man ta upp 18 för att vara säker på att få paret i handen.

11. KOORDINATSYSTEMEN

”Hetast just nu”
I varje uppgift stod det ju att man tittar utifrån en viss riktning, tex söder. Då har man ju norr rakt framför sig. Så om en av koordinaterna var Väst så skulle punkten finnas till vänster, eller öster då till höger. Sen får man titta på höjden också. 60 i höjd var väl max? Dvs. att då borde den vara så högt upp som möjligt på bilden. Höjd = 30 är då att punkten låg i mitten av bilden, på något av sträcken. Om Norr var angivet så skulle man inte se det i detta exempel, ej heller om punkten fanns i söder. I och med att man inte såg något djup på bilden. Så har iaf jag tolkat det hela. Som att man endast kunde avgöra höjdskillnader samt åt vänster/höger (vänster/höger beroende på väderriktning).

Tänker bara inflika att fraelsaren har skrivit om koordinat systemen precis som jag tolkade dem. H60 var max. 30 innebar att pricken var på mitten. Öst = höger, väst = vänster. Men på någon uppgift tittade man från öst eller väst och då får man vända perspektivet rätt, lägga hela figuren på sidan. Annars var de inte så svåra tror jag.


12. PRIMTALEN

11 ?? ?? ??  51 53.

Svar: 51/17= 3 = inget primtal! (Courtesy of Oscar!)


13. Hitta en viss figur i en slags labyrint.
 
Om figuren såg ut så här:    _
                                      \
                                     _|

Skulle då detta ha varit godkänt och räknats som en träff:       
 
                                     _
                                  __\__
                                    _|
               
Alltså när den eftertraktade figuren blev kluven mitt itu av en annan rad. Jag utgick ifrån att figuren inte fick bli kluven på det här sättet (däremot i toppen eller botten) men kan resonera för att varför jag har både rätt och fel. :P

Svar: Jag tolkade uppgiften som så att man skulle ”känna igen” figuren i samma storlek och riktning i någon eller några av de fyra rutorna som var fyllda med streck i vågrät, diagonal och lodrät riktning. Det var också en av dessa frågor där man först skulle spegelvända figuren eller minns jag fel där?
I övrigt så tolkade jag uppgiften som att figuren fick korsas av eller dylikt av fler streck bara man kunde ”plocka ut den angivna” enligt ovan beskrivet villkor.


14. FÖRVRÄNGDA FIGURER

Jag försökte se var de olika ringarna och dylikt fanns placerade, och hur det såg ut runt dem. Vissa svarsalternativ kunde man utesluta genom att räkna antalet "sträck" i den förvrängda figuren. Fanns det bara fyra förutom själva ramen kunde ju inget svar med fler eller färre vara rätt. Var rätt säker på alla utom den sista, den med nåt gråmarkerat område. Känns som att jag kanske har 50/50 på den, om jag nu gjorde rätt. Men man får även försöka kolla på hur långa alla sträck är, och hur de då skulle passa in i bilden.

Det är också ett tips att räkna hur många ”fält” figuren innehåller och på hur många platser ex. vis tre linjer möts likt en y-korsning, eller fyra som i en korsning…

15. Vem är lyckligast?
”Jag kom ihåg att jag skrev ner att Jakob>Johan, Janne>Johan och Jonas>Janne i lycka. Kunde alltså inte bestämma om Jakob eller Jonas var lyckligast”.

Även jag tycker att det inte gick att avgöra mellan dessa två…

16. Alla katter har nio liv. En del varelser som har nio liv dricker mjölk.
Svar: vissa som har nio liv dricker mjölk. (samma princip som i övriga satslogikfrågor ovan där en del A är B osv…)

17. En del kål är rotfrukter. Alla rotfrukter är Blomkål.
Svar: En del kål är blomkål.

Frågan var väl att en del A är B, och alla B är C. Således blir en del A även C. De försökte luras i ett av svarsalternativen med att "en del C är A" vilket inte är sant om man bara utgår från texten.

Jag vill också flagga för att jag inte minns om frågan verkligen var likadant ställd som den med katter…

18. Vem var näst snabbast?
Jag har för mig att jag fick fram att Viktoria var snabbast och att den som ”oftare slog Viola” borde ha varit den som var näst snabbast…

Vem som var näst snabbast hade jag lite svårt att få fram, men valde nog svarsalternativ 1 och trodde iaf då att det var rätt. 

19. TALSERIE
8        1       8  (ej säker på positionerna av 8,1 och 8  i översta raden men resten av kvadrat rätt)
 I         I        I
16 -> 48 -> 1
 I         I        I
32     ->       ?
Svar: Fyll gärna i denna fråga… har dock för mig att någon svarade 18 med motivering…?
20. TALPYRAMIDERNA
Det var kanske ganska lätta poäng för de flesta, men det känns ändå som att det vore bra att ha med dem inför en eventuell nästa PIL-omgång. Det fanns ungefär 3-4 st sådana, så det är ju iaf några poäng!
Jag tycker att den sista av dem var väldigt lurig, såg inget samband som stämde över hela figuren. Om någon vet hur man skulle göra på den får ni gärna dela med er :)


Hej! Du som läser detta dokument måste läsa det men en nypa salt. Jag har sammanställt dessa uppgifter från minnet efter provet, från HPGuiden.se där jag har kammat igenom många sidor letandes efter uppgifter och svar. Vissa uppgifter är fullständiga med svar, på vissa finns det bara svar och/eller bara uppgifter osv. Vissa uppgifter och svar är väldigt luddiga. Men det här kommer att ge dig en känsla av vad som ska komma på provet. Håll till godo och lycka till!
Uppgifter ur minnet:
Vem är längst? A är längre än B. A är längre än C. Svar går ej att avgöra.
Akvedukten 70 lång, för varje 280 m faller den 1 m . Hur hör är akvedukten. Svar: 70000/280 = 250m
Drottningens kulor. Svar 2 vägningar. (Drottningen har 9 pärlor, en falsk resten är äkta. Hur många gånger måste man väga kulorna för att hitta den falska?)
Örnen dödade sorken!
Visa män lyckligast? (Minns ej frågan) Svar: Alla visa män behöver inte vara lyckliga och på så vis är det inte korrekt att anta att alla är lyckliga.
Följande fråga på provet innehåller en illustration. Fråga: Beräkna den procentuella chansen att träffa de svarta områdena med 2 nålstick. 12 celler i varje rad och det finns 3 rader. Endast 3 svarta områden, varav 2 stycken var i samma cell under varandra. Första träffen ger en chans på 11/12 för att sedan träffa den andra blir chansen 10/11. Oklart hur man ska svara men antagligen såhär: 11/12 * 10/11
En korrekt fråga men med felaktiga siffror. Så här ska ni lära er principen på hur man ska lösa det här. 6 klottrare målar 4 väggar på 2h. Hur lång tid tar det för 4 klottrare att måla 8 väggar?
En grupp på 100 personer, minst 1 kvinna resten män. Om man slumpmässigt väljer två personer vet man säkert att det alltid blir minst 1 man. Hur många män finns det? Svaret borde vara 99st.
Lär er hur bokstäverna blir spegelvända, Särskilt L och R.
Sifferserie med primtal, vilken ska bort? Svar 51 pga. inte primtal.
Träna på sifferpyramider, kommer ca 5 uppgifter om det.
AAAA =20
ABAC =32
EXXX = X
AXXX = X
= = = = X
A X X X

X motsvarar någon bokstav. Man ska lösa en bokstavskombination. Tex om vet att AAAA=20 så vet man att ett A är 4. Sedan löser man värdet på varje bokstav tills man hitta den kombination man behöver. Till exempel: vad är värdet på AECA? En matris med andra ord.Följande är blandat svar och frågor, utan att relatera till varandra. De flesta borde vara rätt, då jag själv pluggade in svaren och svarade med dem.

Registreringsskylt, Svar: 18 kombinationer
Kommer tre bilder på ett rep som det finns ”knutar” i. Om man drar i repet, vilket rep blir slätt utan att slå en knut på sig?
En speltärning. Hur ser mönster ut om vecklar ut den?

EKCT - HLAV
ANOV-?

Luddigt påstående, men liknande uppgifter kommer.


Talpyramid

A B C D
X

X = (C+D) / 2

Sifferserie. Et tal saknas, vilket? Svar: 50.Kjell dog 1955, sonen dog 100 år efter. Levde tillsamman 120 år. När föddes sonen? Svar: 1935

Sekvens då primtal skulle bort, 53 ska bort alltså ett primtal.

2 st motorcyklar 2 st körkort, hur många kombinationer kan man köra på? Svar 5. (luddig fråga)

Strumpor: plocka upp fler än 45
Örhängen: plocka 18 stycken.
Vendela näst snabbast.
PIG hör inte in.

LIGHTER Svar: LR och EI
Boll--Ring

Viktigt att ni lär er alfabetet och kopplar det med siffror. A=1 B=2 3=C osv. Kommer en del uppgifter med siffror + bokstäver.

Sprid inte detta dokument vidare ;)


ela frågan lyder väl

8 -> 1 -> 8

I I I

16 ->48 -> 1

I I I

32 -> ?


Varvid första raden var osäker på sista åttan och ettans placering.

Jag tolkade denna fråga som att åttan och ettan var felplacerade varvid jag fick svaret 128

dvs

8 8 1
16 48 1
32 128 (1)

x1 första raden ( 8 x 1 = 8 )
x2 lodrätt raden till vänster ( 8 x 2 = 16, 16 x 2 = 32 )
x3 andra raden ( 16 x 3 = 48 )
x4 tredje raden ( 32 x 4 = 128 )

Helt fel med 2:40. Har mailat frågan till matematikprofessorer och matematiker, ingen annan får fram något annat än 6h. 

Det är antingen 3h eller 2h. 

Tanken för 3h:
6 målare målar fyra väggar. 4 målare målar senare 4 väggar så det blir 8 väggar. Tiden det tar för 4 målare att måla de 4 väggarna: 3h.

Tanken för 2h:
Det tar 6h för 4 målare att måla 8 väggar. 4h för 6 målare.
Alltså tar det 2h längre tid för 4 målare.

Ska man ha med ett omvänt proportionalitetsförhållande lär detta ju framkomma? 

Antalet målade väggar är ju proportionellt mot antal målare och tid i detta fall. väggar = k(konstant)*målare*tid

Vill vi ha fram konstanten tar vi = v/(m*t), alltså 1/3 och detta innebär 1/3 vägg/timme/målare. 

Då m=4 och v= 8 gäller ju t = v/km = 8/(1/3*4)=6.

En annan teori är att översättningen blev fel istället för "Hur mycket längre tid?" blev det nu "Hur lång tid?". 

Vad svarade ni på frågan med registreringsskylten förresten?

3^2 * 2^1 = 18Blå bil drar 1.4 så mycket som gul bil. Totalt går det 96 l bränsle. Hur mycket drog den blå bilen?

a:50l b:60l c:70l d: inget av alternativen
svar: d (56l)

Lisa har 7 röda strumpor, 12 svarta, 14 vita och 24 gula strumpor i en låda. Hur många strumpor måste hon ta upp för att vara säker på att få två svarta?

a: 40 b:42 c:45 d: fler än 45
svar: d
Är inte helt säker på färgerna och antalen förutom antalet svarta och totala antalet.
.

Registreringsskylt på ett påhittat språk där man skulle ta reda på om det lästes från vänster till höger eller från höger till vänster: Tänkte så att siffrorna på skylten måste vara asymetriska för att ta reda på det och det var de på skylt 1 och 5 (svar: A).
Annan fråga med reg skylt (antal genomsökningar) svarade jag 18 på.

På frågan om vem som var näst snabbast tror jag att Vendela var rätt svar.

Antal vägningar för att hitta den oäkta pärlan: rätt svar är 2 (svar: A)

Strumpfrågan: räknade ihop antalet strumpor som inte var svarta (45) och man skulle alltså kunna plocka alla de utan att ha fått en enda svart och måste således plocka 47 (alternativ = fler än 45) för att vara säker.

Samma sak med smaragdörhängen: man behövde väl plocka 9 par också för att vara säker på att få ett par (om det fanns totalt 4/20).

Målarfrågan: denna tolkade jag lite annorlunda, givetvis borde det ta längre tid för färre målare att måla mer men det stod i frågan att de arbetar lika fort därför tolkade jag det som en kuggfråga och svarade 2h (de arbetade alltså i snabbare takt vilket var underförstått om man gjorde min tolkning att de utförde sitt jobb lika snabbt dvs på 2 timmar)

Frågan med vem som dödade rödhaken hade formulerats om till vem som talade sanning, rätt svar var alltså höken. 

Tidigare ville de veta vem som var "mördaren", vilket var örnen.

Nej, det blir 56. 
96 = (1+1,4) = 2,4 delar vilket leder till att 1,4 = 96/24 x 1,4 = 56. 
Eller äsch. Den förklaringen var helt oförståelig va?
ena bilen drog 1,4 liter mer än den andra, totalt blev det 96 liter.

2,4x = 96
x = 40
1,4 * 40 = 56 liter

För övrigt minns jag att man skulle lista ut vilket tal som fattades i

2 8 18 32 72 98

Kommer inte ihåg alla tal man kunde välja mellan, men svaret var iaf 50 om jag räknade rätt.Katter Blomkål osv.

Alla katter har nio liv. Alla katter dricker mjölk. Vilket av följande stämmer?

a) alla djur med nio liv dricker mjölk
b) vissa djur har nio liv
c) vissa djur dricker mjölk
d) ?

Är mycket osäker på alternativ b-d. Kommer egentligen bara ihåg a som jag svarade. Men kanske någon kan fylla i? Jag skulle tycka att det var grymt om vi kunde får lite klarhet i dessa typer av frågor då de är så många!

Här kommer blomkålen:

En del blomkål är rotfrukter. Alla blomkål är kål. Vilket är sant?

a) En del kål är rotfrukter
b) Alla blomkål är rotfrukter
c) Alla blomkål är kål
d) 

Jag tror att du har formulerat frågorna fel.

"En del kål är rotfrukter. Alla rotfrukter är blomkål.

Rätt svar: En del kål är blomkål"

Kan någon förklara frågan om vatten i öknen? Jag fick det till att han hade 33 liter kvar, men det stämde ju inte när jag såg alternativen. Minns inte detaljerna, men frågan var alltså hur många dagar resterande vatten skulle räcka. Någon som vet?
4 hinkar. Den minsta är hälften så stor som den näst minsta, den näst största är hälften av den största. Den tredje största innehåller 12 liter, som räcker i 4 dagar. Den näst största är 4 gånger så stor som den minsta. Hur mycket räcker resterande mängd vatten?

X/2 X Y 2Y, med minsta först.
6 l, 12 l, 24 l och 48 l. 12 liter gick åt på 4 dagar, mao 3 liter per dag.
48+24+6 återstår, alltså 78 liter. 3 liter vatten per dag ger 78/3 = 26.
26 dagar räcker det återstående vattnet

Jag fick svaret till B angående brottslingarna.
Uttalandet i själva frågan var väl något i stil med "Hade alla varit oskyldiga hade någon blivit frisläppt, men eftersom alla blev dömda måste de vara skyldiga"

B (ungefär) - Det fallerar eftersom för att någon ska släppas fri måste ALLA vara oskyldiga, är bara en skyldig kommer alla att bli dömda. 

Någon som kommer ihåg frågan mer noggrant?
Jag har två gånger tidigare svarat B. Men denna gång hade jag mer tid på mig. En del tid över dessutom. Satt och läste den frågan länge. Kom fram till att båda b och d stämmer. Däremot känns d mer korrekt och lämpligt i detta fall. Någon som kommer ihåg vilka alternativ de valt på koordinaterna, spatiellt tänkande, eller hitta figuren frågorna(menar där de fanns fyra 9 kvadrater och man skulle hitta en angiven form i kvadraterna jag fick svaren till 3 och 2 , kommer inte ihåg ordningen, den sista där man skulle vrida figuren 90 grader först, gissade jag bara. Hoppas ni förstår vilka frågor jag menar
ag har också svarat exakt så , fan va glad jag blir. 2 och sen 3 , kände mig rätt säker. vända på ryggen förstod jag inte och gissade i princip. ah zygomaticus verkar vara klipsk, och jag hade mycket tid på mig på den frågan så tror rätt starkt på dVad fick ni frågan om vad Z var?

Matrisfrågan som såg ut något som
X X Y 5
Y Z X ?
Y X Z ?
4 ? ?

amandajohanna
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 15
Blev medlem: fre 07 aug, 2015 17:17

Re: PIL tips

Inlägg av amandajohanna »

.
Bilagor
PILVT2015-1.jpg

izzyboi
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 117
Blev medlem: sön 27 jan, 2019 18:19

Re: PIL tips

Inlägg av izzyboi »

Tack för att du förstörde PIL urvalet. Nu tror jag dom kommer ta bort PIL i framtiden, du verkar vara en trevlig människa :)

Användarvisningsbild
Iman.1998
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 861
Blev medlem: ons 02 nov, 2016 13:31

Re: PIL tips

Inlägg av Iman.1998 »

Varför delar du med dig av detta nu efter pil? Blev nyfiken.

I övrigt så hoppas jag att PIL försvinner. Ett skitprov där man bara lär sig saker utantill och får gratis poäng. :p Och jag tycker det är lite konstigt att du inte frågar dom som har skapat dokumentet innan du lägger upp såhär.. Tänk så mycker tid och energi personerna har lagt på sammanfattningarna?
Högskoleprovet ska besegras.

izzyboi
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 117
Blev medlem: sön 27 jan, 2019 18:19

Re: PIL tips

Inlägg av izzyboi »

Iman.1998 skrev:
tor 12 dec, 2019 0:35
Varför delar du med dig av detta nu efter pil? Blev nyfiken.

I övrigt så hoppas jag att PIL försvinner. Ett skitprov där man bara lär sig saker utantill och får gratis poäng. :p Och jag tycker det är lite konstigt att du inte frågar dom som har skapat dokumentet innan du lägger upp såhär.. Tänk så mycker tid och energi personerna har lagt på sammanfattningarna?
Eftersom hon blev antagen o tänker ba fuck it, med detta är mycket respektlöst mot oss. Jag och några till skapade detta dokument och det var endast för oss men denna individ har alltså på något sätt fått dokumentet och sedan spridit vårt upphovsskyddade arbete. Hpguiden var snäll nog och hjälpte oss så nu är vårt arbete borttaget från denna post tack o lov, nu återstår endast "gamla" värdelösa uppgifter som inte används.

Själva pil provet är inget skitprov, utan intervjuerna är det, kuggade mig 2 ggr fick suga upp d o dra t umeå, men ja ger mig inte fan! Ska göra om hela livet om ja måste

till alla: JAG KOMMER INTE DELA DOKMENTET SÅ SKRIV ABSOLUT INTE TILL MIG! Dokumentet är låst föralltid

amandajohanna
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 15
Blev medlem: fre 07 aug, 2015 17:17

Re: PIL tips

Inlägg av amandajohanna »

För att jag vill att alla får samma förutsättningar på begåvningstestet. Inte är högskoleprovet förstört för att hundratals gamla uppgifter finns att tillgå...
Intervjuerna är inte skit bara för att du fått dålig poäng två gånger, det är ju intervjuerna som är av betydelse och som gör PIL unikt, man sållar bort individer oberoende akademiska meriter.
Och nej jag har inte blivit antagen till läkarprogrammet ännu, ska skriva högskoleprovet igen, kanske ska skriva PIL om jag har råd och möjlighet att ta mig till Stockholm.

izzyboi
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 117
Blev medlem: sön 27 jan, 2019 18:19

Re: PIL tips

Inlägg av izzyboi »

amandajohanna skrev:
tor 12 dec, 2019 7:25
För att jag vill att alla får samma förutsättningar på begåvningstestet. Inte är högskoleprovet förstört för att hundratals gamla uppgifter finns att tillgå...
Intervjuerna är inte skit bara för att du fått dålig poäng två gånger, det är ju intervjuerna som är av betydelse och som gör PIL unikt, man sållar bort individer oberoende akademiska meriter.
Och nej jag har inte blivit antagen till läkarprogrammet ännu, ska skriva högskoleprovet igen, kanske ska skriva PIL om jag har råd och möjlighet att ta mig till Stockholm.
Du stal vår upphovsrättsskyddade material som vi jobbat med väldigt länge med. Om du vill göra sånt MÅSTE du fråga oss nästa gång, det här var absolut inte okej. Jag är glad att hpguiden snabbt kunde gå in och radera merparterna av dina skrivelser (eller mina egentligen)

mvh.janedoe
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 9
Blev medlem: tor 12 dec, 2019 8:27

Re: PIL tips

Inlägg av mvh.janedoe »

Haha men alltså ge er. "Material som vi har jobbat med väldigt länge". Give me a break. Inget av det som amandajohanna har delat i det här inlägget är av någon mer betydelsefull substans än vad man kan få fram om man googlar "PIL frågor" och browsar runt i 5 min. Tycker det är fint att hon försöker ge alla samma förutsättningar, det spelar ingen roll ändå. Du kan på kort tid endast marginellt förändra dina chanser på den här typen av prov som testar din logiska och kognitiva förmåga. Detta är något man lär sig och tränar upp under lång tid. Så antingen har du det, eller så har du det inte.

Så ni som är bittra över ert resultat på begåvningstestet, stop. Inse att begränsningen ligger hos dig själv och att det inte är delning av den här typen av information som gjort att någon annan har snuvat dig på platsen till intervjun.

Cheers

Panda
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 266
Blev medlem: tor 17 jul, 2014 14:15

Re: PIL tips

Inlägg av Panda »

mvh.janedoe skrev:
tor 12 dec, 2019 10:16
Haha men alltså ge er. "Material som vi har jobbat med väldigt länge". Give me a break. Inget av det som amandajohanna har delat i det här inlägget är av någon mer betydelsefull substans än vad man kan få fram om man googlar "PIL frågor" och browsar runt i 5 min. Tycker det är fint att hon försöker ge alla samma förutsättningar, det spelar ingen roll ändå. Du kan på kort tid endast marginellt förändra dina chanser på den här typen av prov som testar din logiska och kognitiva förmåga. Detta är något man lär sig och tränar upp under lång tid. Så antingen har du det, eller så har du det inte.

Så ni som är bittra över ert resultat på begåvningstestet, stop. Inse att begränsningen ligger hos dig själv och att det inte är delning av den här typen av information som gjort att någon annan har snuvat dig på platsen till intervjun.

Cheers
Instämmer.

För övrigt var jag med och diskuterade uppgifterna i senaste dokumentet, alltså det du izzyboi fick hpguiden att ta bort här ovan. Och aldrig skrev jag under på att ingen annan fick se innehållet.. Uppgifterna är ju dessutom inte våra.

izzyboi
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 117
Blev medlem: sön 27 jan, 2019 18:19

Re: PIL tips

Inlägg av izzyboi »

Panda skrev:
tor 12 dec, 2019 11:15
mvh.janedoe skrev:
tor 12 dec, 2019 10:16
Haha men alltså ge er. "Material som vi har jobbat med väldigt länge". Give me a break. Inget av det som amandajohanna har delat i det här inlägget är av någon mer betydelsefull substans än vad man kan få fram om man googlar "PIL frågor" och browsar runt i 5 min. Tycker det är fint att hon försöker ge alla samma förutsättningar, det spelar ingen roll ändå. Du kan på kort tid endast marginellt förändra dina chanser på den här typen av prov som testar din logiska och kognitiva förmåga. Detta är något man lär sig och tränar upp under lång tid. Så antingen har du det, eller så har du det inte.

Så ni som är bittra över ert resultat på begåvningstestet, stop. Inse att begränsningen ligger hos dig själv och att det inte är delning av den här typen av information som gjort att någon annan har snuvat dig på platsen till intervjun.

Cheers
Instämmer.

För övrigt var jag med och diskuterade uppgifterna i senaste dokumentet, alltså det du izzyboi fick hpguiden att ta bort här ovan. Och aldrig skrev jag under på att ingen annan fick se innehållet.. Uppgifterna är ju dessutom inte våra.
Till dig i början, så ja inget av det som nu står ovan är av någon särskild vikt. Det är nu borta tack vare hpguiden.

Uppgifterna som vi skrev var en sammanfattning av 38 av de 40 svaren på det senaste provet (det var screenshotsen). Hon delade även ett annat dokument (som panda syftar på, det var i textformat) som var helt offentligt och som vi delade här på hpguiden innan men flera gånger bad om att dokumentet inte skall spridas till fler utan vår tilllåtelse. Nu har vi låst alla dokument och endast vi 3 har tillgång till dom. Det här gjorde vi som vänner eftersom vi hade mycket tid över och vi ville inte att det skulle läckas för då förstör det för alla ja ni fattar, det är rent av systemhotande för PIL. Tyvärr klarade jag inte intervjun ändå men kom in på ett annat uni så även med dokumentet så måste du vara topp 30% på intervjuerna

mvh.janedoe
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 9
Blev medlem: tor 12 dec, 2019 8:27

Re: PIL tips

Inlägg av mvh.janedoe »

izzyboi skrev:
tor 12 dec, 2019 11:51
Panda skrev:
tor 12 dec, 2019 11:15
mvh.janedoe skrev:
tor 12 dec, 2019 10:16
Haha men alltså ge er. "Material som vi har jobbat med väldigt länge". Give me a break. Inget av det som amandajohanna har delat i det här inlägget är av någon mer betydelsefull substans än vad man kan få fram om man googlar "PIL frågor" och browsar runt i 5 min. Tycker det är fint att hon försöker ge alla samma förutsättningar, det spelar ingen roll ändå. Du kan på kort tid endast marginellt förändra dina chanser på den här typen av prov som testar din logiska och kognitiva förmåga. Detta är något man lär sig och tränar upp under lång tid. Så antingen har du det, eller så har du det inte.

Så ni som är bittra över ert resultat på begåvningstestet, stop. Inse att begränsningen ligger hos dig själv och att det inte är delning av den här typen av information som gjort att någon annan har snuvat dig på platsen till intervjun.

Cheers
Instämmer.

För övrigt var jag med och diskuterade uppgifterna i senaste dokumentet, alltså det du izzyboi fick hpguiden att ta bort här ovan. Och aldrig skrev jag under på att ingen annan fick se innehållet.. Uppgifterna är ju dessutom inte våra.
Till dig i början, så ja inget av det som nu står ovan är av någon särskild vikt. Det är nu borta tack vare hpguiden.

Uppgifterna som vi skrev var en sammanfattning av 38 av de 40 svaren på det senaste provet (det var screenshotsen). Hon delade även ett annat dokument (som panda syftar på, det var i textformat) som var helt offentligt och som vi delade här på hpguiden innan men flera gånger bad om att dokumentet inte skall spridas till fler utan vår tilllåtelse. Nu har vi låst alla dokument och endast vi 3 har tillgång till dom. Det här gjorde vi som vänner eftersom vi hade mycket tid över och vi ville inte att det skulle läckas för då förstör det för alla ja ni fattar, det är rent av systemhotande för PIL. Tyvärr klarade jag inte intervjun ändå men kom in på ett annat uni så även med dokumentet så måste du vara topp 30% på intervjuerna

Ah jag såg att du kom in i Umeå men att du egentligen vill gå på KI. Tråkigt att det inte gick hela vägen på intervjuerna. Själv pluggade jag varken inför begåvningstestet eller förberedde mig för intervjuerna och kom in ändå, så bevisligen behövs inte de där gyllene dokumenten ni sitter på. Menar bara att den informationen som amandajohanna delade ursprungligen ändå inte påverkar det slutliga utfallet.

Edit: om ni är 3 vänner som gjorde sammanfattningarna för er egen skull - borde du inte vara arg på den som bröt bro code och delade ut dem? :P

izzyboi
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 117
Blev medlem: sön 27 jan, 2019 18:19

Re: PIL tips

Inlägg av izzyboi »

mvh.janedoe skrev:
tor 12 dec, 2019 12:19
izzyboi skrev:
tor 12 dec, 2019 11:51
Panda skrev:
tor 12 dec, 2019 11:15


Instämmer.

För övrigt var jag med och diskuterade uppgifterna i senaste dokumentet, alltså det du izzyboi fick hpguiden att ta bort här ovan. Och aldrig skrev jag under på att ingen annan fick se innehållet.. Uppgifterna är ju dessutom inte våra.
Till dig i början, så ja inget av det som nu står ovan är av någon särskild vikt. Det är nu borta tack vare hpguiden.

Uppgifterna som vi skrev var en sammanfattning av 38 av de 40 svaren på det senaste provet (det var screenshotsen). Hon delade även ett annat dokument (som panda syftar på, det var i textformat) som var helt offentligt och som vi delade här på hpguiden innan men flera gånger bad om att dokumentet inte skall spridas till fler utan vår tilllåtelse. Nu har vi låst alla dokument och endast vi 3 har tillgång till dom. Det här gjorde vi som vänner eftersom vi hade mycket tid över och vi ville inte att det skulle läckas för då förstör det för alla ja ni fattar, det är rent av systemhotande för PIL. Tyvärr klarade jag inte intervjun ändå men kom in på ett annat uni så även med dokumentet så måste du vara topp 30% på intervjuerna

Ah jag såg att du kom in i Umeå men att du egentligen vill gå på KI. Tråkigt att det inte gick hela vägen på intervjuerna. Själv pluggade jag varken inför begåvningstestet eller förberedde mig för intervjuerna och kom in ändå, så bevisligen behövs inte de där gyllene dokumenten ni sitter på. Menar bara att den informationen som amandajohanna delade ursprungligen ändå inte påverkar det slutliga utfallet.

Edit: om ni är 3 vänner som gjorde sammanfattningarna för er egen skull - borde du inte vara arg på den som bröt bro code och delade ut dem? :P
Hahah jo fast vi bjöd in en 4e en kort stund som verkade skum o inte bidrog alls, så vi vet idag vem som spred dokumentet.

Ja vad roligt! Önskar jag hade klarat intervjun, men får fortsätta arbetet i umeå. Jag önskar dig stort lycka till!

mvh.janedoe
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 9
Blev medlem: tor 12 dec, 2019 8:27

Re: PIL tips

Inlägg av mvh.janedoe »

izzyboi skrev:
tor 12 dec, 2019 12:24
mvh.janedoe skrev:
tor 12 dec, 2019 12:19
izzyboi skrev:
tor 12 dec, 2019 11:51


Till dig i början, så ja inget av det som nu står ovan är av någon särskild vikt. Det är nu borta tack vare hpguiden.

Uppgifterna som vi skrev var en sammanfattning av 38 av de 40 svaren på det senaste provet (det var screenshotsen). Hon delade även ett annat dokument (som panda syftar på, det var i textformat) som var helt offentligt och som vi delade här på hpguiden innan men flera gånger bad om att dokumentet inte skall spridas till fler utan vår tilllåtelse. Nu har vi låst alla dokument och endast vi 3 har tillgång till dom. Det här gjorde vi som vänner eftersom vi hade mycket tid över och vi ville inte att det skulle läckas för då förstör det för alla ja ni fattar, det är rent av systemhotande för PIL. Tyvärr klarade jag inte intervjun ändå men kom in på ett annat uni så även med dokumentet så måste du vara topp 30% på intervjuerna

Ah jag såg att du kom in i Umeå men att du egentligen vill gå på KI. Tråkigt att det inte gick hela vägen på intervjuerna. Själv pluggade jag varken inför begåvningstestet eller förberedde mig för intervjuerna och kom in ändå, så bevisligen behövs inte de där gyllene dokumenten ni sitter på. Menar bara att den informationen som amandajohanna delade ursprungligen ändå inte påverkar det slutliga utfallet.

Edit: om ni är 3 vänner som gjorde sammanfattningarna för er egen skull - borde du inte vara arg på den som bröt bro code och delade ut dem? :P
Hahah jo fast vi bjöd in en 4e en kort stund som verkade skum o inte bidrog alls, så vi vet idag vem som spred dokumentet.

Ja vad roligt! Önskar jag hade klarat intervjun, men får fortsätta arbetet i umeå. Jag önskar dig stort lycka till!
Aj aj aj! Lessons learned :P Kör hårt i Umeå. Jag har inte bestämt än om jag ska börja eller inte, men tack ändå :)

Kunskapärmakt
Stammis
Stammis
Inlägg: 174
Blev medlem: mån 31 dec, 2018 16:22

Re: PIL tips

Inlägg av Kunskapärmakt »

izzyboi skrev:
ons 11 dec, 2019 23:26
Tack för att du förstörde PIL urvalet. Nu tror jag dom kommer ta bort PIL i framtiden, du verkar vara en trevlig människa :)
Får faktiskt hålla med @izzyboi i detta fall. Tycker inte det är okej alls att posta i princip alla uppgifter från ett helt prov här på HPguiden. Argumentet "att alla inte har samma förutsättningar" håller inte överhuvudtaget. Jag själv lade ner tid på att gå igenom alla 2153 trådar som fanns på läkarforumet för att hitta bitar av frågor. Om man verkligen vill komma in på KI mer än allt annat i världen så gör man förmodligen research själv. Att dela såhär mycket information förstör bara urvalet.

KI har själva sagt att de som gör testet vid upprepade tillfällen inte lyckats prestera bättre vid senare tillfällen. Finner därmed ingen mening med att någon lägger upp allt det här. Tror seriöst du gjort mer skada än vad du själv förstår. Undrar vad som händer med PIL urvalet i framtiden.

Skriv svar