Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Starta en egen eller läs och kommentera någon annans
PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Tjugoandra dagen, Tisdagen den 5 maj.


3 pomodoro NOG:
Introduktion av strategier av noggranna jämförelser.
Kom ihåg att lösa uppgifterna i lugn och ro, läs därefter igenom förklaringen till uppgiften & jämför med hur jag tänkte. Kom i ihåg att täcka över det ena svarsalternativet, men jag försöker lösa uppgiften.

NOG handlar om att undersöka om uppgiften går att lösa men informationen som ges.
Risken med att räkna ut svaren på uppgifterna är slöseri med tid.
Notis: Undersök, jämför, besvara, spara tid.

Rekommendation i NOG-introduktion:
Efter intro, bör jag läsa igenom, förstå och öva på strategi & lösningsdiagram.
Prio 1: Jobba igenom HELA "All matte du behöver"
Prio 2: NOG programmet genom att göra övningsuppgifterna.

Mailade min HP-coach och frågade om eventuellt nytt upplägg, eller vad jag primärt bör lägga fokus på för att främja mina förutsättningar i att bygga en stabil grund.

Upptäckte samtidigt att det finns övningsuppgifter kopplade till repetitionen ”All matte du behöver”. Detta är något som jag HELT har missat. :!:

De senaste tre veckorna har jag endast repeterat utifrån genomgångarna.
Nåväl, jag börjar med övningsuppgifterna idag. :roll:
 • Absolutbelopp, grundläggande termer och tecken
Källa: Matteboken
 • Naturliga tal = Alla positiva heltal som är större än eller lika med noll.
 • Heltal = Alla positiva & negativa heltal. (D.v.s in alla naturliga tal)
 • Rationella tal = Alla heltal (D.v.s. inkl alla naturliga tal) & alla bråktal som kan skrivas på formen: a÷b, (a och b är heltal) b≠0.
 • Irrationella tal = Alla tal som inte kan skrivas som en kvot av två heltal kallas för irrationella tal. (T.ex. √2, π )
  (täljare ÷ nämnare = kvot)
 • Reella tal = rationella tal eller irrationella tal
 • Räkneordning: P.E.M.D.S.A.
  1. Parenteser
  2. Exponenter & rötter
  3. Multiplikation
  4. Division
  5. Subtraktion
  6. Addition3 pomodoro MEK:
En god minnesregel är att om första luckans svarsalternativ har snarlik innebörd med varandra, välj att titta på svarsalternativen till nästa lucka och uteslut därefter något/några svarsalternativ. Tidseffektivt.
Orsak: det är lättare att sovra bland fungerande och icke-fungerande alternativ.

Har gått igenom några NOG-strategisteg samt övat på 13 uppgifter:
6/8 rätt + 2/5 rätt. Har följt nedan råd och verkligen gått igenom varför jag valde att svara så som jag gjorde, jämfört det med korrekt svarsalternativ, uppdaterat min uppgiftsgrupp, samt fått lära mig många nya ord i sammanhang.

(Tips från Just_permanentely:
 ”Tips med LÄS-uppgifterna: förklara högt för dig själv hur du tänkte kring frågorna och varför du ansåg ditt kryssade alternativ som rätt. Gjorde det väldigt mycket i början och det hjälpte faktiskt! Sen efter ett tag kan du göra det i huvudet.”) :)


Dagens ord: entydigt, illmarig, pillemarisk, flax, litografi, serigrafi, kemigrafi, fason, aber, sirat, charlatanen, datortomografi, bestickande, krass, stick i stäv, kontemplation, fjärmar, paradox, korresponderade, konselj (Fr: conseil, Eng: council, Latin: Konsilium), parentation.

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Tjugotredje dagen, Onsdagen den 6 maj.


3,5 pomodoro matterepetition:
Procent och förhållanden exempel
Exempel:
Vinst i golfspel mellan Anna 20%, Berit 35%, Cecilia ?%
Fråga: Hur många procent fler matcher vinner C än A?
20+35= 55%
100-55= 45%
Cecilia vinner 45% av gångerna.
Förhållande 45% : 20%

C vinstandel ÷ A vinstandel:
45÷20 = 45/5 ÷ 20/5 = 5*9 ÷ 5*4 = 9÷4 eller 9 : 4

9÷4 = 2 hela 1/4 eller 2,25 eller 225%


Frågans formulering frågar efter hur många procent fler matcher C vinner än A, vilket kan räknas ut som:

9 - 4 = 5
5 fjärdedelar = 1 hel 1/4 eller 1,25 eller 125%

Index
Vid räkning av index behöver vi ett konkret tal för att kunna räkna fram ett annat konkret tal (liksom vid procent och förhållande matematiska problem).
Jag känner att jag behöver förbättra mina kunskaper vad det gäller beräkning av division med ett tvåsiffrigt tal i nämnaren.
Tips: Ta reda på vad 1 i index motsvarar i ex. kronor (enhet).
Obs! Basåret har alltid index 100 (dvs 100% av ex. varans pris)
Beräkna index = årets pris÷basårets pris
Notis: Kom ihåg att löpande stryka alternativ i NOG uppgifter, istället för att endast nöja mig med första bästa som verkar rimligt.

Räkna med avrundning:
Viktigt att komma ihåg att vi genom att göra detta introducerar en viss avvikelse mellan vårt avrundade värdet och det verkliga värdet, ett s.k. avrundningsfel.

Syfte med avrundning: Spara tid & förenkla uträkningar.

Resonemang vid avrundning av:
 • Addition, försök avrunda hälften av talen uppåt & häften nedåt, för att minska det totala avrundningsfelet & därmed gör det så litet som möjligt.
Obs! Gör bedömning från fall till fall:
Ta hänsyn till storleken i skillnad mellan de olika svarsalternativen, för att bedöma om vilket typ av avrundning som är lämplig.
 • Subtraktion, vid beräkning av differens försök att avrunda talen åt samma håll. Detta för att minimera avrundningsfelet i differensen.
Återigen, ta hänsyn till varje individuell uppgift, t.ex. ger 769-231=538 ett mer snarlikt värde om vi exempelvis skriver: 770-230=540.
 • Multiplikation, försök avrunda hälften av talen uppåt & hälften nedåt, för att minska det totala avrundningsfelet (precis som vid addition).
 • Division, sträva efter att
1. avrunda båda talen åt samma håll, dvs om täljaren görs större, ska även nämnaren göras större. Vice versa.
2. Avrunda täljare & nämnare med ungefär samma faktor så att avrundningen av täljaren & nämnaren procentuellt sett är ungefär lika stor.
(Med detta kan vi minska avrundningsfelet)
T.ex. ≈ ”förkorta / förlänga talet”
Ha i åtanke om vårt avrundade svar är en överskattning eller en underskattning av ordinarie kvot, ex. avrundning nedåt = ger en överskattning av kvoten.
ex. en avrundning uppåt = ger en underskattning av kvoten.

Minnesregel vid avrundning, tänk på vad som händer med kvoten.
Om täljaren ökas mer än nämnaren (procentuellt) blir kvoten lite för hög.
Om nämnaren ökas mer än täljaren (procentuellt) blir kvoten lite för låg.
Om täljaren minskas mer än nämnaren (procentuellt) blir kvoten lite för låg.
Om nämnaren minskas mer än täljaren (procentuellt) blir kvoten lite för hög.Sammanfattning (egen minnesanteckning):
- täljarens ökning ger en högre kvot

- täljarens minskning ger en lägre kvot

(Och tvärtom med nämnaren:

- ökad nämnare, lägre kvot

- minskad nämnare, högre kvot)1,5 pomodoro ELF övningsuppgifter:
Läste texten: Should we censor the Internet?
Resultat: 2/4 rätt, dorg över på tiden med 2 min 17 sek.
Omdöme: Jag gick trots allt igenom samtliga svarsaltenativ flera gånger, och

På frågan ”According to the text” svarade jag:
”all four respect the arguments in favour of censorship”
Då jag med den förståelse jag hade vid läsnings tillfället tolkade det som att ”samtliga fyra respekterar argumenten för censur”, vilket jag uppfattade i slutet ”The panel failed to some to a consencuc, but all agreed on the importance of continuing to rehearse the arguments in public.”
Rätt svar på frågan var dock: ”as for ’Cyberspace’ the view of the two male participants’ is alike.
Feedback: Läs svarsalternativen ordentligt, jag la i detta fallet inte så mycket vikt vid att detta alternativet handlade om ’Cyberspace’ specifikt.

Samt frågan: What is said i the article about Internet censorship?
Svarade jag: ”In the US specific laws against Internet material have been introduced” baserat på stycket i texten som handlar om ”freedom of speech” (yttrandefrihet), First Amendment och defamation (förtal) laws. Ett resultat av bristande ordkunskap.
Rätt svar skulle varit: ”Legal material is currently being removed”

Dagens ord: abundance, resolution, convened, emphasise, mundane, connotaion, umbärlig, defamation,
Senast redigerad av 1 PsychoNalle, redigerad totalt 0 gånger.

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Tjugofjärde dagen, Torsdagen den 7 maj.


3 pomodoro matterepetition: ”All matte du behöver”
 • Avrundning av många tal.
  Addition, Subtraktion, Multiplikation: Variera mellan att avrunda uppåt & nedåt.
  Vid subtraktion är det en god idé att avrunda till närmsta tiotal, men om entalssiffran är 5 i både första termen och någon av de följande termerna, så avrunda båda talen åt samma håll (detta för att minska/balansera ut avrundningsfelet).
 • Avrundning vid procenträkning, ex till bråkform.
  Alt 1. Avrunda tills man har ett stambråk (1-10, vanligaste)
  Alt 2. Avrunda tills man har 100 i nämnaren för att urskilja vad 1% motsvarar.
  Repetera stambråk, gärna lära sig listan utantill.
Notis: Utvecklingspotential
Jag behöver bli bättre på att läsa igenom svarsalternativen innan jag påbörjar uträkningen av uppgiften.

(Syfte: Det kan underlätta för bedömning av avrundning, t.ex. vid stora svarsintervaller där det skiljer sig i hundra/tusental, kan jag göra stora avrundningar)

Kom ihåg att jag kan förlänga bråket 1÷50 till 2÷100.


 • Allmänna tips vid avrundning:
  Jag behöver bli bättre på att förstå hur jag ska räkna multiplikation med procent och bråk, jag står ofta som ett stort frågetecken (se bifogad bild), varför blir 12% av 323 en uträkning på 12 * 323÷100 ?
  Är det för att 12÷100 * 323÷1 = 12 * 323÷100 ?
  HUR SKA JAG TÄNKA? Vad heter genomgången som kan hjälpa mig att nöta detta? :cry: :?:
 • Koordinatsystem introduktion
  Avståndsformeln: Tänk på Pythagoras sats: a^2 + b^2 = c^2

  D = √ ((x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2) = √D^2 = D

  l.e = Längdenheter

Dagens ord: konnotation, denotation,

Användarvisningsbild
Just_permanently
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 291
Blev medlem: mån 07 okt, 2019 17:13

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av Just_permanently »

PsychoNalle skrev:
fre 08 maj, 2020 8:51
 • Allmänna tips vid avrundning:
  Jag behöver bli bättre på att förstå hur jag ska räkna multiplikation med procent och bråk, jag står ofta som ett stort frågetecken (se bifogad bild), varför blir 12% av 323 en uträkning på 12 * 323÷100 ?
  Är det för att 12÷100 * 323÷1 = 12 * 323÷100 ?
  HUR SKA JAG TÄNKA? Vad heter genomgången som kan hjälpa mig att nöta detta? :cry: :?:
Med 12% av 323 kan du göra så att du delar upp procenten.
Liksom 10% av 323= 32.3 Här delar du med 10 för att få 10%, det kan du göra genom att flytta "kommatecknet" ett steg till vänster. Liksom 323,.0/ 10 = 32,3

Sen för 2% av 323 delar du direkt med 100, så 3,23 motsvarar 1 procent. Ta bara 3,23 och multiplicera det med 2 för att få 2%= 6,46

Sen adderar du bara dem två talen du räknat ut:
6,46+32,3=38,76

Hoppas det hjälper!
lite progression är alltid progression

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Just_permanently skrev:
fre 08 maj, 2020 8:59
PsychoNalle skrev:
fre 08 maj, 2020 8:51
 • Allmänna tips vid avrundning:
  Jag behöver bli bättre på att förstå hur jag ska räkna multiplikation med procent och bråk, jag står ofta som ett stort frågetecken (se bifogad bild), varför blir 12% av 323 en uträkning på 12 * 323÷100 ?
  Är det för att 12÷100 * 323÷1 = 12 * 323÷100 ?
  HUR SKA JAG TÄNKA? Vad heter genomgången som kan hjälpa mig att nöta detta? :cry: :?:
Med 12% av 323 kan du göra så att du delar upp procenten.
Liksom 10% av 323= 32.3 Här delar du med 10 för att få 10%, det kan du göra genom att flytta "kommatecknet" ett steg till vänster. Liksom 323,.0/ 10 = 32,3

Sen för 2% av 323 delar du direkt med 100, så 3,23 motsvarar 1 procent. Ta bara 3,23 och multiplicera det med 2 för att få 2%= 6,46

Sen adderar du bara dem två talen du räknat ut:
6,46+32,3=38,76

Hoppas det hjälper!
Alltså, tack! Det är klockrent nu när du skriver det och jag inser att jag ofta glömmer att den beräkningsmetoden finns. Så tack för påminnelsen. :)
Jag har precis gått tillbaka och kollat igenom uppgifterna och fått Aha!-upplevelse på Aha!-upplevelse, några gånger på en kort stund. :idea: :idea: :!: :lol:
DU SKA HA ETT STORT TACK! :mrgreen:

Användarvisningsbild
Just_permanently
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 291
Blev medlem: mån 07 okt, 2019 17:13

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av Just_permanently »

PsychoNalle skrev:
fre 08 maj, 2020 9:13
Just_permanently skrev:
fre 08 maj, 2020 8:59
PsychoNalle skrev:
fre 08 maj, 2020 8:51
 • Allmänna tips vid avrundning:
  Jag behöver bli bättre på att förstå hur jag ska räkna multiplikation med procent och bråk, jag står ofta som ett stort frågetecken (se bifogad bild), varför blir 12% av 323 en uträkning på 12 * 323÷100 ?
  Är det för att 12÷100 * 323÷1 = 12 * 323÷100 ?
  HUR SKA JAG TÄNKA? Vad heter genomgången som kan hjälpa mig att nöta detta? :cry: :?:
Med 12% av 323 kan du göra så att du delar upp procenten.
Liksom 10% av 323= 32.3 Här delar du med 10 för att få 10%, det kan du göra genom att flytta "kommatecknet" ett steg till vänster. Liksom 323,.0/ 10 = 32,3

Sen för 2% av 323 delar du direkt med 100, så 3,23 motsvarar 1 procent. Ta bara 3,23 och multiplicera det med 2 för att få 2%= 6,46

Sen adderar du bara dem två talen du räknat ut:
6,46+32,3=38,76

Hoppas det hjälper!
Alltså, tack! Det är klockrent nu när du skriver det och jag inser att jag ofta glömmer att den beräkningsmetoden finns. Så tack för påminnelsen. :)
Jag har precis gått tillbaka och kollat igenom uppgifterna och fått Aha!-upplevelse på Aha!-upplevelse, några gånger på en kort stund. :idea: :idea: :!: :lol:
DU SKA HA ETT STORT TACK! :mrgreen:
Vad glad jag blir :) lycka till nu!
lite progression är alltid progression

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Tjugofemte dagen, Fredagen den 8 maj.
Hej! Du som läser här (om du bestämmer dig för att skumläsa detta inlägget) kan du snälla åtminstone läsa frågan som kommer under stycket med utmaningen här nere? :)


2 pomodoro matterepetition: ”All matte du behöver”
 • Koordinatsystem

  Avståndsformeln: Tänk på Pythagoras sats: a^2 + b^2 = c^2

  D = √ ((x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2) = √D^2 = D

  l.e = Längdenheter

 • Mittpunktsformeln:
  Formel för mittpunktens koordinater:
  M = ((x1+x2)÷2 , (y1+y2)÷2)

 • Räta linjens ekvation:
  y = k*x + m
  f(x) = k*x + m
  f(x) = y

  Innebörd: Det finns alltså ett y-värde för varje x-värde och vice versa, förutom när det räta linjen är antingen helt vågrät eller lodrät.

 • Linjens k-värde
  Lutningen beräknas = skillnaden i y-led mellan två punkter ÷ skillnaden i x-led mellan samma två punkter

  k = (y1-y2)÷(x1-x2)

  k = ∆y÷∆x

 • Linjens m-värde
  Där linjen skär y-axeln.
  m-värdet är startvärdet.

  För att räkna ut m-värdet, välj ut en punk på linjen & sätt in i räta linjens ekvation. För det behöver vi veta vad k, x och y-värdena är.

 • En lodrät linje kan skrivas med formeln x=n
  K-värdet kommer vara 0, d.v.s. är inte definierat.
  Därav är ekvationen x = n


Observation: Ett vanligt misstag jag gör är slarvfel på multiplikation och division mellan talen 2, 3, 4, 6.
T.ex. 2*4, 3÷6, 6÷3, 2*3, 6÷2. Jag blandar ihop svaren med varandra, jag läser fel på täljare och nämnare och det ironiska är att det upprepar sig endast på ovan nämnda talkombinationer.
Vad jag kan göra annorlunda: Repetera ovan multiplikationstabeller regelbundet.Felanalys
Repetition av felanalys, under rubriken allmänt, i studieupplägg och studieteknik.2 pomodoro ELF läsning
Upptäckte att det tillkommit nya block att gå igenom på strategierna för ELF Läsförståelse, samt repetera de som blivit uppdaterade. Har spenderat dagens pomodori med att gå igenom dessa.

Utmaning: Sammanfatta huvudpoängen i artikeln jag precis läst i tre punkter.

Syfte: Att öva upp min förmåga att läsa aktivt, koncentrerat och registrera det jag läser. För att vid HP tillfället (med tidspress) kunna fokusera och sovra.


 • Uteslutningsmetoden, att stryka svar som är felaktiga.
  Har även mailat HP-guiden nu precis med önskemål om att införa denna möjligheten på de digitala uppgifterna. Eftersom det är något som jag upplever har hjälpt enormt mycket. :idea:
  Någon annan som skulle bli hjälpta av den funktionen, särskilt inför att öva in det till det riktiga provtillfället? :?:

 • Utgå ifrån texten när jag svarar
  Notis: Utgå ifrån texten när jag besvarar frågorna. Vilket svaralternativ har stöd i texten? Och besvarar bäst frågans formulering?


Lurifax-alternativ bland svaren

* Svarsalternativ med stöd i texten men som inte besvarar frågan.

* Svarsalternativ som är delvis korrekta.

* Svarsalternativ som innehåller formuleringar hämtade direkt från texten, men som inte besvarar frågan.

* Svarsalternativ som kan verka rimliga med saknar stöd i texten.

 • Gör de lättaste uppgifterna först:
  ”Missing words brukar vara lättare att lösa på kort tid.”
  Missing words. Short texts. Long texts.
  Oavsett börja med de uppgifterna som jag finner enklast.
  OBS! Tänk på att vara noga när jag fyller i svaren i svarshäftet, så att respektive svar fylls i rutan för rätt uppgift! Siffran på frågan motsvarar siffran på svaret.
Återkom till detta när jag börjar öva på kompletta provpass! • Fastna inte på enskilda uppgifter:
  Tips! Chansa hellre på MEK, ORD och missing words om jag är osäker för att vara tidseffektivt och spara mer tid till LÄS och läsförståelsen på ELF.

1 pomodoro ORD
6/8 rätt.
5/8 rätt.
3/8 rätt.

Dagens ord: deficit, onkologi, apostrofera, obeständig, paradigm, pediatrik, geriatrik, dik, bestickning, dik, krumbukt, goutera -”-, belevad,

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Tjugosjunde dagen, Söndagen den 10 maj.
(Tjugosjätte dagen, Lördagen den 9 maj, vilodag)
Idag skulle jag ha gjort 2 pomodoro matterepetition, 2 pomodoro LÄS läsning, 1 pomodoro MEK enligt mitt schema som jag fått av min HP-coach, men jag fastnade i intressanta genomgångar av matterepetition och det slutade med följande: :idea:


2 pomodoro matterepetition: ”All matte du behöver”
 • Att bestämma ekvationen för en rät linje.
  k = ∆y ÷ ∆x = (y1-y2) ÷ (x1-x2) = (y2-y1) ÷ (x2-x1)
  k = Lutningen = skillnaden i y-led mellan två punkter ÷ skillnaden i x-led mellan samma två punkter

  Repetition av uträkning av m-värdet.
- välj en punkt på linjen
- sätt in punktens värden (x,y) i räta linkens ekvation:
  y = k * x + m och lös ut m.

 • Värdetabeller
  Räta linjens ekvation kan räknas ut om vi kan utläsa minst två olika punkter/rader i en värdetabell, varav ett utav de ska förtälja vad ”y=” när x=0.

  T.ex. om y = 3 när x = 0 så vet vi att y alltid kommer vara 3 större än x-värdet.

  Genom att läsa av en värdetabell kan vi även beräkna linjens k- och m-värde.

  Exempel uträkning:
  y = k * x + m
  2 = k * 0 + m = 2 = m

  y = k * x + m
  2 = k * 0 + 2
  4 = k * 1 + 2
  4 - 2 = k
  K = 2

  8 = 2 * 3 + 2
Notis: det är bra för mig att komma ihåg & repetera vilken som är x- och vilken som är y-axeln. Samt att de står i följande ordning (x,y)

 • Lodräta (vertikala) linjer: x = n (formel)
  x = n eftersom x = ett visst tal, i alla punkter på linjen i oändlighet. Går också att uttrycka som: Alla punkter på linjen har alltså det konstanta x-värdet n.

 • Parallella linjer: deras k-värden ska vara ekvivalenta.
  k1 = k2 vilket innebär att båda linjerna har samma lutning.

  Parallella linjer: k1 = k2

  k1 = k värdet på en av linjerna
  k2 = k värdet på den andra utav linjerna

  Om linjerna har olika m-värden, så innebär det att skär de y-axeln på olika ställen. Skulle de ha samma m-värde, d.v.s. m1=m2 då skulle linjerna vara identiska och därmed ha samma ekvation.

 • Vinkelräta linjer:
  Vinkelräta linjer: k2 = (-1) ÷ (k1)
  Vinkelräta linjer: k1 * k2 = -1

  Bra att tänka på är att om den första linjen har en lutning där k = -4 , så är det klokt att visuellt spegla linjen genom att tänka att det då kommer gå ”fyra rutor” i horisontellt läge för varje steg upp den tar. Utgå ifrån nedan ekvationer till ovan exempel:

  y = -4x + 3
  k2 = (-1) ÷ (-4) = 0,25

  Så olika exempel på vinkelräta linjers ekvationer blir då:
  y = 0,25x - 5 (där m= -5)
  y = 0,25x - 2 (där m= -2)
  y = 0,25x + 5 (där m= 5)


  Skärningspunkt mellan räta linjer:
  Villkor: för att de ska kunna skära varandra så får de inte vara parallella. För att ta reda på om de har samma lutning eller inte, ska vi skriva ut: y = k*x + m för respektive linje & jämföra deras k-värden. OM linjernas k-värden är desamma så är linjerna parallella & kommer därmed INTE att skära varandra.
  Om de har ekvivalenta ekvationer (d.v.s. exakt samma) så överlappar de varandra fullständigt och då kan de INTE heller skära varandra.
Observera att linjerna ibland kan skära varandra i en punkt långt ifrån origo, minnesregel: ickeparallella linjer kommer så småningom skära varandra.
Senast redigerad av 2 PsychoNalle, redigerad totalt 0 gång.

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Tjugoåttonde dagen, Måndagen den 11 maj.


2,5 pomodoro LÄS läsning:
Läste kort om veckodagarnas namn och ursprung:
Klassikerförbundet, vekn


 • Källa: Svensklärarföreningen
  Berättelsens möjligheter, utmaningar och gränser
  Sammanfattning:
  Möjligheter & problem som uppstår av ett ensidigt perspektiv.
  Berättande för frigörelse, att bygga på sina egna erfarenheten med hjälp utav andras berättelser.
  Berättelser i reklam, sagor, skönlitteratur och sociala medier.
  Aktivt deltagande, utforska perspektiv och psykisk ohälsa.
 • Källa: Svensklärarföreningen
  Intensiva diskussioner ger mer rättvisa betyg
  Sammanfattning:
  Samtal med olika resultat, vidgade vyer av ifrågasättande resonemang, diskussioner mellan lärare bidrar till ökad bedömningsförmåga.

Utmaning: Sammanfatta huvudpoängen i artikeln jag precis läst i tre punkter.

Syfte: Att öva upp min förmåga att läsa aktivt, koncentrerat och registrera det jag läser. För att vid HP tillfället (med tidspress) kunna fokusera och sovra.
0,5 pomodoro ELF läsning:
Påbörjade läsning av: 

The real Lord of the Flies: what happened when six boys were shipwrecked for 15 months


Dagens ord: prosperous, perceived, indispensable, immersed, platonisk, agil, exkursioner, basunera ut, intrig, narrativ, alludera, summativ bedömning, formativ bedömning, didaktisk, dialog, implikationerna, bifall, marin, permeated, frolicking, tending, smouldering, zeitgeist, atrocities, delving, obscure, arresting, quarrel, groomed, beckoned, binoculars, witless,

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Tjugonionde dagen, Tisdagen den 12 maj.
De senaste dagarna har jag inte följt mitt pluggschema, jag har saknat struktur och varit väldigt splittrad. Detta i kombination med att önskan om att hinna med mycket på kort tid. :roll:
Idag fick jag både erbjudande om ett intressant extraknäck (som höjde min energinivå, men tog mitt fokus resten av förmiddagen) samt fick besked om att vår permitteringsgrad på min huvudsakliga arbetsplats kommer minskas, då vi har otroligt mycket att göra på jobbet. Detta ställer högre krav på min förmåga att prioritera det som är VIKTIGT och som bidrar till min framtid.
Jag äger alla resultat i mitt liv.1 pomodoro ELF läsning:
Fortsatte läsningen av den intressanta artikeln:
The real Lord of the Flies: what happened when six boys were shipwrecked for 15 months

Valde att även lägga till artikeln i Artikelguiden här på HPguiden. Hoppas att många kommer få nytta av den läsningen! :D


Dagens ord: gymnasium, quarrelled, wild taro, consigned, obscurity, divulged, rummaged,

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Trettionde dagen, Onsdagen den 13 maj.
Idag gjorde jag något nytt, jag satte mig på biblioteket för att studera. Med rådande omständigheter har dock biblioteket färre antal sittplatser och det var betydligt många fler personer än vad jag föreställde mig som hade samma idé som mig att sitta här idag.
Något utmanande med att hålla fokus med alla passerande människor, men då detta var de enda förutsättningarna för att jag skulle kunna skapa tid för studierna idag, så gjorde jag så gott jag kunde.
Hemligheten med att Lyckas, är att Komma Igång.” ~ Mark Twain


 1,5 pomodoro matterepetition:
Repetition av mina anteckningar ifrån söndagen 10 maj (bestämma ekvation för en rät linje, värdetabeller, lodräta linjer, parallella linjer, vinkelräta linjer, skärningspunkt mellan räta linjer)

Skärningspunkt mellan räta linjer:
y = k1*x + m1
y = k2*x + m2

 • Substitutionsmetoden: sätta in vädret på från den första ekvationen, i den andra ekvationen, vilket innebär:
  y = k1*x + m1 = k2*x + m2 = y
  k1*x + m1 = k2*x + m2
  (en ekvation med bara x som variabel, kan lösas)
  När vi har lös ut x ur ekvationen, sätter vi in värdet på x i någon av ekvationerna och räknar ut värdet på y.
  Då får vi fram svaret på var linjerna skär varandra, i punkten där x = ? och y = ? alltså i punkten (x,y)
 • Bestäm linjernas skärningspunkt grafiskt:
  Metod: bestäm & markera två punkter för respektive ekvation, dra ett linje mellan punkterna i första ekvationen, sedan i den andra.
  God idé att börja med den punkten där x = 0, d.v.s. där m-skär y-axeln.
  T.ex. y = 2x + 3 kommer första punkten vara (0,3)
  För att bestämma nästa punkt, kan vi ex. sätta in x = 2
  y = 2 * 2 + 3 = 4 + 3 = 7 y = 7
  Därav kommer linjen gå genom punkten (2,7) tänk (x,y).

  Upprepa sedan ovan metod för nästa ekvation/linje.
  Där linjerna möts, är deras skärningspunkt.

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Trettioförsta dagen, Torsdagen den 14 maj.


 3 pomodoro matterepetition:
 • Repetition av att lösa ekvationssystem enligt en värdetabell respektive grafiskt (i en videogenomgång).
 • Speglingar av räta linjer:
  Multiplicera k-värdet för en rät linje med -1 för att få fram en spegling i y-axeln.
  Sammanfattning: k-värdet byter tecken när vi speglar i y-axeln.

  Multiplicera k-värdet OCH m-värdet för en rak linje med -1 så får vi en spegling länge x-axeln. T.ex.
  y = k*x + m är en spegelbild av y = -k*x - m
  Sammanfattning: k-värdet & m-värdet byter tecken när vi speglar i x-axeln.
 • Ekvationer introduktion:
  (Vänster Led) = (Höger Led)
  Ekvationer med endast en okänd variabel går att lösa, genom att lösa ut den okända variabeln på ena sidan likhetstecknet.
  Detta innebär att om en förändring gör i (VL) = måste den göras i (HL).
  Addera samma uttryck till båda sidor av likhetstecknet.
  Subtrahera samma uttryck från båda sidor av likhetstecknet.
  Multiplicera båda sidor med samma uttryck.
  Dividera samma uttryck i både VL och HL.

Lösa första gradens ekvationer:

1. Utveckla (ta bort parenteser, multiplicera ihop)

2. Samla alla x-termer på ena sidan likhetstecknet (samla där det redan finns flest)

3. Samla alla konstanter i andra ledet

4. Dela (eller multiplicera) med talet vi x

 • Andragradsekvationer:
  En ekvation där den högsta potensen av en variabel som förekommer i ekvationen är två, t.ex. x^2 = 64

  Allmän formel: ax^2 + bx + c = 0 ( där a ≠ 0 )
  Enkel andragradsekvation: x^2 = d ( där d ≥ 0 )
  Konstanten d är positiv, vilket krävs för att ekvationen ska ha reella lösningar. T.ex. d = 4

  x^2 = 4
  x = +-√4
  Notera två möjliga lösningar:
  x = 2
  x = -2
  Detta eftersom både:
  2^2 = 2 * 2 = 4
  (-2)^2 = (-2) * (-2) = 4

  Sammanfattning:
  x^2 = d ( där d ≥ 0 )
  När d > 0 har ekvationen två skilda lösningar.
  När d = 0 har vi endast en lösning, eftersom +0 = -0 d.v.s. 0 = 0


Kvadratiska talen (bra att kunna utantill):
1^2 = 1
2^2 = 4
3^2 = 9
4^2 = 16
5^2 = 25
6^2 = 36
7^2 = 49

8^2 = 64
9^2 = 81
10^2 = 100
11^2 = 121
12^2 = 144


Observera att √x^2 = har vå lösningar: +-
T.ex. x^2 = 144 √x^2 = +-√144 = +-12
Eller x1 = +12 och x2 = -12

 • Konjugatregeln är en alternativ räkneregel som kan vara tidsbesparande. (Eller som jag råkade läsa hög i mitt huvud ”räknere gél” och förstod ingenting) :roll:

  Syfte: Bra att vara bekväm med regeln och kunna bedöma i vilka situationer som den kan användas.
  (x + y)*(x - y) = x^2 - y^2
Nästa tillfälle: Fortsätt med, samt repetera, genomgång av kojugatregeln.1 pomodoro ORD:
Har gått igenom nedanstående ord och deras betydelser, användning i sammanhang samt uppdaterad min engelska ordlista. Orden är nedskrivna vid två föregående övningstillfällen.

Today's words: gymnasium, quarrel, wild taro, consign, obscurity, divulge, rummage, prosperous, perceive, indispensable, immerse, agile, permeate, frolicking, tending, smouldering, zeitgeist, atrocity, delve, obscure, arresting, groomed, beckon, binoculars, witless,


Dagens ord: pervade, pyra

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Trettiofjärde dagen, Söndagen den 17 maj.
(Trettioandra dagen, Fredagen den 15 maj, vilodag)
(Trettiotredje dagen, Lördagen den 16 maj, vilodag)


 2 pomodoro matterepetition:
 • Repetition av Procent & förhållanden, då det tillkommit ny information till den genomgången.

 • Repetition av de kvadratiska talen (bra att kunna utantill):
  1^2 = 1
  2^2 = 4
  3^2 = 9
  4^2 = 16
  5^2 = 25
  6^2 = 36
  7^2 = 49

  8^2 = 64
  9^2 = 81
  10^2 = 100
  11^2 = 121
  12^2 = 144

 • Repetition av andragradsekvationer:
  Andragradsekvationer har ofta två lösningar.
  Observera att √x^2 = har två lösningar: +-
  T.ex. x^2 = 144 √x^2 = +-√144 = +-12
  Eller x1 = +12 och x2 = -12

  Notera dock att om vi vet att x > 0 så kommer endast den positiva lösningen till andragradsekvationen att vara giltig.

  När vi tar roten ut ett bråk, exempelvis: x^2 = 1÷4
  √x^2 = √1÷4 så innebär det att vi tar roten ur täljaren respektive roten ur nämnaren, var för sig.
  √x^2 = (√1)÷(√4) som blir x = 1 ÷ 2


 • Repetition av konjugatregeln:
  Konjugatregeln är en alternativ räkneregel som kan vara tidsbesparande.

  Syfte: Bra att vara bekväm med regeln och kunna bedöma i vilka situationer som den kan användas.
  (x + y)*(x - y) = x^2 - y^2

  Exempel: (3x + 5)*(3x - 5)
  Istället för att skriv ut: 9x^2 - 15x + 15x - 25
  Tillämpa konjugatregeln & skriv: 9x^2 - 25

  Notis: Konjugatregeln gäller för parentesmultiplikation, när parenteserna är lika, förutom tecknet. Resultatet blir alltid två kvadrater med minus emellan (t.ex. x^2 - y^2).

  Notera även att √x * √x = x
  Likväl som att √6 * √6 = 6

  Därmed är:
  (√x - √6)*(√x + √6) = x - 6


 • Faktorisering med konjugatregeln, olika exempel:
  √9x^2 - √16 = (3x - 4) * (3x + 4)
  √100x^4 - √9 = (10x^2 - 3) * (10x^2 + 3)
  √25x^2 - √7 = (5x - √7) * (5x + √7)


2 pomodoro LÄS läsning:
Hänvisning / uppmaning som är bra att komma ihåg:
”Börja med att läsa LÄS-delens Strategi-genomgångar. Fortsätt med Snabbläsningskursen och jobba parallellt med LÄS-programmets uppgifter för att öva på strategierna.”


Repeterat strategier för läsning.
 • Uteslutningsmetoden.
  På LÄS handlar det om att finna svaret som bäst besvarar frågan. Medan det i XYZ eller DTK endast finns ett enda svarsalternativ som är korrekt. Observera därför att somliga svarsalternativ kan framstå som delvis korrekta eller delvis felaktiga. Inget av dessa besvarar troligtvis frågan BÄST.
 • Ordning att ta sig an LÄS- frågor:
  Faktafrågor (brunkar vara ”enklare” att finna svaret på)
  Resonemangsfrågor (kräver tolkning, tankearbete & tid)
  Helhetsfrågor (kräver tolkning, tankearbete & tid)

  Rekommendationen är därav att börja med faktafrågorna, vilket brukar visa sig vara mer tidseffektivt.
  Syfte: Jag får lika många poäng för varje uppgift jag svarar på, så då är det klokare att ”säkra” den ”enkla” poängen.

  En god idé är att läsa frågorna noggrant, för att få en överblick om vilka som en ”enkla” respektive vilka som ”kräver tolkningar”. Många ledtrådar finns i hur frågan har ställts, t.ex. ”Vilken av följande…” kräver analys, tolkning och tankearbete.

Notis: Läs och uppmärksamma vilken tempus/tidsform som frågan skrivs i, notera även om det är en person som antyder, bevisar, förespråkar, eller har förhoppning om något - vad säger formuleringen av frågan? Samt textförfattarens förhållningssätt till den skrivna texten.
Tillägg: Uppmärksamma varje detalj i frågeformuleringen.

 • Använda stödord till frågor vid längre texter:
  1. Välja stödord (för att förenkla & skapa överblick)
  2. Läsa texten med stödorden (ha orden nära till hands för att kunna snegla)
  Syfte: Underlätta för att hitta nyckelord i texten att anknyta till, läsa extra noga och därigenom kunna matcha med bäst lämpade svarsalternativ.


  Rekommendation: Testa denna metoden i kombination med läsmetod 1 (se nedan), i god tid FÖRE provet för att skapa mig en egen uppfattning om hur detta fungerar för mig.

 • Observation / Fundering:
  
Vid längre texter känns Metod 4 (Läs texten först, markera nyckelord under läsningen t.ex. motsägelser, där förhållningssättet förändras, läs sedan en fråga i taget & besvara.) mer lämpat.
  Medan vid kortare texter skulle Metod 1 (Läs frågor + alternativ först. Sedan texten.) kunna passa sig bättre.


1 pomodoro MEK: Nyckelord
 • Introduktion till nyckelord
 • Nyckelord för motsatt laddning (ordlista)
 • Nyckelord för liknande laddning (ordlista)
 • Nyckelord för orsak & verkan/effekt (ordlista)
 • Nyckelord som beskriver/definierar (ordlista)
 • Blandning av positiva & negativa laddningar (ordlista)
 • Uppmärksamma riktning & byten
 • Håll koll på prepositionerna (tänk på deras betydelse)1 pomodoro ORD:
Har gått igenom nedanstående ord och deras betydelser, användning i sammanhang samt uppdaterad min svenska ordlista. Orden är nedskrivna vid två föregående övningstillfällen.

F.g. Dagens ord: platonisk, agil, exkursion, basunera ut, narrativ, alludera, summativ bedömning, formativ bedömning, didaktisk, dialog, implikationer, bifall, marin.

Dagens ord: nautisk, diversifierad, fullriggare, ehuru, ehuruväl, tvärsom, oansett, änskönt, obeaktat, befryndad, *sammalunda, slik, tillika, elokvent, förty, ity att, morän, enär, ergo, mångfacetterad, tabula rasa (oskrivet blad), enfant terrible (person som chockerar omgivningen genom sitt uppträdande), pax romana (romerska freden), hyperonym, hyponoma, näppeligen, poena, smädelse, sandkrypare, paroxysmer, kuriositet,

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Trettiofemte dagen, Måndagen den 18 maj.
Idag har jag varit fruktansvärt trött, både i ögonen och huvudet. Det känns som om jag bearbetar allting ovanligt långsamt. Jag förblev i sovrummet i två timmar i morse, från det att alarmet ringde vid 06:36, satt och mediterade och somnade om. Var hemifrån ett ärende före jobb och kom hem om en kort stund, innan jag begav mig iväg i regnet till jobbet. Med nuvarande inre tillstånd och skiftande fokus har jag endast lyckats mana mig till 2 pomodori matte idag. :|
Men det är trots allt bättre än ingenting alls.


 2 pomodoro matterepetition:
Två ekvationer med två okända variabler.
Ekvationssystem går att lösa på olika sätt, t.ex.
 • Rita
 • Additionsmetoden
 • Substitutionsmetoden

Notis: Man kan bara lösa ekvationssystem om man har lika många ekvationer som variabler.

När en ekvation har två variabler behöver vi alltså två ekvationer för att kunna lösa ekvationssystemet, på samma sätt om vi har tre okända variabler behöver vi tre ekvationer o.s.v.

För att visa att ekvationerna hör ihop, sätter vi en klammer { om dem.
Vid högskoleprovssammanhang handlar det om att hitta skärningspunkten för två räta linjer, när det kommer till uppgifter där vi ska lösa ett ekvationssystem.

När linjerna i ekvationssystemet är parallella finns det ingen lösning, eftersom linjer som är parallella aldrig kommer skära varandra.

Om linjerna är exakt likadana har ekvationssystemet oändligt många lösningar, eftersom de skär varandra i alla punkter.

Grafisk lösning - Rita:
(När man ska rita linjära funktioner räcker det med två punkter)
Alt 1. Skapa en värdetabell, men två punkter för respektive linje.
Alt. 2. Använd k-värde och m-värde.Repetition av: (uppdaterade sedan senaste läsning)
 • Avrundning vid division

  Minnesregel vid avrundning, tänk på vad som händer med kvoten.
  Om täljaren ökas mer än nämnaren (procentuellt) blir kvoten lite för hög.
  Om nämnaren ökas mer än täljaren (procentuellt) blir kvoten lite för låg.
  Om täljaren minskas mer än nämnaren (procentuellt) blir kvoten lite för låg.
  Om nämnaren minskas mer än täljaren (procentuellt) blir kvoten lite för hög.


  Sammanfattning (egen minnesanteckning):
  - täljarens ökning ger en högre kvot
  - täljarens minskning ger en lägre kvot

  (Och tvärtom med nämnaren:
  - ökad nämnare, lägre kvot
  - minskad nämnare, högre kvot)

* Avrundning vid procenträkning
Kom ihåg att om jag någonsin har 50 i nämnaren (t.ex. x÷50) så kan jag förlänga med 2 så att jag får 100 i nämnaren (t.ex. 2x÷100).


Nästa gång, ta vid i följande (kände att jag hade alldeles för svårt att bibehålla fokus idag för att kunna ta till mig informationen).
Additionsmetoden:
Går att tillämpa när vi har ekvationssystem som består av två eller fler ekvationer.
Addera vänsterledet i ekvation ”A” med vänsterledet i ekvation ”B” samt motsvarande med högerleden.
VL”A” + VL”B” = HL”A” + HL”B”


Dagens ord: Rudimentär

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 45
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Trettiosjätte dagen, Tisdagen den 19 maj.

 2 pomodoro matterepetition:
Två ekvationer med två okända variabler.

Ekvationssystem går att lösa på olika sätt, t.ex.
 • Rita
 • Additionsmetoden
 • Substitutionsmetoden
Notis: Man kan bara lösa ekvationssystem om man har lika många ekvationer som variabler.


När en ekvation har två variabler behöver vi alltså två ekvationer för att kunna lösa ekvationssystemet, på samma sätt om vi har tre okända variabler behöver vi tre ekvationer o.s.v.

 • Additionsmetoden:
  Går att tillämpa när vi har ekvationssystem som består av två eller fler ekvationer.
  Addera vänsterledet i ekvation ”A” med vänsterledet i ekvation ”B” samt motsvarande med högerleden.
  VL”A” + VL”B” = HL”A” + HL”B”

  Syftet med detta är för att eliminera en utav variablerna, för att få fram en ekvation med endast en variabel, så att den går att lösa. Sätt sedan in värdet för den (tidigare) okända variabeln i en utav ekvationerna och lös ut den andra okända variabeln.

  Så löser vi ekvationssystem:
  {x =
  {y =
  (Ska egentligen skrivas inom samma klammer)

  Om det ej går att eliminera en av variablerna så får vi multiplicera en av ekvationerna (eller båda) med ett tal så att det går att eliminera en utav variablerna.
  (OBS! Kom ihåg att samtliga termer ska multipliceras med talet, t.ex.
  { -x + 3y = 13 } *4 = -4x + 12y = 52

 • Substitutionsmetoden (ersättningsmetoden):
  Ersätter en variabeln i den ena ekvationen, med ett uttryck för den variablen ifrån den andra ekvationen.
  T.ex. A : Y + X = 4 B : 6X - 2Y = 0
  A:
  Y + X = 4
  (-Y) (-Y)
  X = 4 - Y

  B:
  6X - 2Y = 0
  6* (4 - Y) - 2Y = 0
  24 - 6Y - 2Y = 0
  24 - 8Y = 0
  24 = 8Y
  (÷8) (÷8)
  3 = Y
  Y = 3

  Sätt sedan in värdet för den (tidigare) okända variabeln, i detta fallet Y = 3, i en utav ekvationerna och lös ut den andra okända variabeln, i detta fallet X.
  Y + X = 4
  3 + X = 4
  X = 4 - 3
  X = 1
  { X = 1
  { Y = 3

  Notera att somliga ekvationssystem kan få resultat, ex. -10 ≠ -14 vilket innebär att de saknar lösning. Rätt svar är så: Ekvationssystemet har ingen lösning.


2 pomodoro LÄS övningsuppgifter: Strategier
 • Använda stödord till texten
  Det kan underlätta genom att enklare återvända till ett visst stycke i texten, hjälpa en att minnas det övergripande innehållet i texten, detta genom att kombinera understrykning av meningar och anteckningar av ord i marginalen.
 • Vikten av att vara avkopplad
  Jag blir mer avkopplad vilken reducerar risken att missa detaljer i texten eller att tappa koncentrationen.
  Jag kommer ha det betydligt lättare att återgå till relevanta delar i texten när jag ska besvara frågorna.
 • Stödord i marginalen
  Orden ska gärna vara av sammanfattande karaktär, så att jag minns styckets innehåll endast genom att läsa stödordet. Det mest väsentliga.

  T.ex. tidsperspektiv i relation till den övriga texten: inför …/ kärnan …/ efteråt …/ åsikt …/

  Understrykningar underlättar för specifika detaljer, samt vara tidseffektivt.

  Notera sådant som efterfrågas i frågorna, det kan vara namn, årtal , plaster och dyl.
 • Var vaksam på bindeord och negationer:
  T.ex. men, trots det, däremot, dock (då de ändrar meningens betydelse).
 • Tid per text (inkl frågor):
  Ca 8 min per text för de längre texterna.
  Ca 4 min per text för de kortare texterna.

  Fastna inte:
Ca 120 sek per uppgift (2 min).
  Det är mer värdefullt att lägga mer tid på LÄS & ELF, än vad det är på ORD & MEK.
 • Vanliga fallgropar att undvika
  Lurifax-alternativ bland svaren
  * Svarsalternativ med stöd i texten men som inte besvarar frågan.
  * Svarsalternativ som är delvis korrekta.
  * Svarsalternativ som innehåller formuleringar hämtade direkt från texten, men som inte besvarar frågan.
  * Svarsalternativ som kan verka rimliga med saknar stöd i texten.
 • Analysera alla uppgifter du är osäker på
  Fokusera på att finna en balans i följande läroområden:
  - Tidseffektivitet
  - Antal uppgifter
  - Djupgående förståelse för hur respektive uppgift kan lösas & vänja sig vid viktiga / avgörande resonemang vid sovrande av svarsalternativ.
  - Uteslutningsmetoden (Varför är ett rätt? Varför är övriga svarsalternativ fel?)

  TIPS för fel besvarade uppgifter:
  - läs frågan på nytt (har jag uppfattat den korrekt?)
  - ta del av förklaringen till uppgiften och försök sedan återberätta/förklara lösningen hög för mig själv (Mål: återberätta den med egna ord)
  - Förstå samtliga alternativ (Varför är ett rätt? Varför är övriga svarsalternativ fel?)

  Syfte: På lång sikt är detta ett klokt sätt att investera min tid för att förbättra min läsförståelse.

Skriv svar