Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Starta en egen eller läs och kommentera någon annans
PsychoNalle
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 115
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Onsdag 14 april, 2021. Lång dag 2:
Fortsättning på gårdagen i högskoleprovstränaren. Avsatte bara tid för att göra ett delprov istället för två. Men känner samtidigt att jag idag upplever en högre nivå av subjektiv välbefinnande samt välmående och därav känns detta helt okej. :) Jag har lyssnat till mina behov, små förnimmelser i kroppen, alltifrån, sömn, mat, rörelse, sociala interaktioner, istället för att tvinga fram och stagnera i forcerandet. Jag ökar min egen inlärning om jag skapar de bästa förutsättningarna för mig själv för att lära. Det är ingen idé att jag sätter mig om jag känner mig stressad och splittrad, då är det bättre att jag tillgodoser något av mina behov, gå en promenad, prata med mina morföräldrar i telefon, ladda upp med energi för att sedan ta nya tag och kunna landa i nyfiket lärande. :wink:

Provpass 4:
 • Verbal del, våren 2021
Tid: 64 min 28 sek (varav 9 min 28 sek extratid)

ORD: 8/10
LÄS: 9/10
MEK: 6/10
ELF: 8/10

Totalt: 31 rätt, 9 fel.
Normerad poäng: 1.4

Reflektion: Jag lyckades korta ner och förbättra min tid med ca 1,5 min (om jag ska se till det positiva). Ser jag enbart på resultatdelen, så fick jag fem fler fel, vilket resulterade i en numrerad poäng på 1.4 istället för gårdagens resultat på 1.8. Det som tar längst tid för mig är de långa texterna, att läsa och besvara frågor. När jag kom till fråga 31, hade jag 5 min 45 sekunder kvar.


Jag hade markerat följande frågor som kluriga:
3, 10, 12, 13, 29, 30, 31, 33, 34,
De skrivna med röd text var fel besvarade. :lol: (Jag hade onekligen koll på när jag var ute och cyklade och gissade mig fram!) I provsituation så brukar jag i slutet försöka avsätta tid att gå tillbaka och titta på dem som jag är osäker på en sista gång innan provtiden är slut.


Dagens ord:
Föranleda = orsaka, förorsaka, ge anledning till, motivera, mana, föranlåtas, driva, förmå.
Farsot = En smittsam sjukdom, pest, epidemi, epizooti, miasma, pandemi, pestilens, smittosam sjukdom, sjukdom.
Glosögon = Utstående ögon (kan orsakas av genetiska sjukdomar), exoftalmus, “koögon”.
Spjutspetskompetens = Om någon är specialiserad på något.
Falkblick = Skarp blick, uppmärksam på detaljer.
Obestyrkta = Obekräftade, grundlösa.
Uppgick (till) = Var, används ofta i ekonomiska sammanhang.
Grassera = Härja, dra fram, spridas.
Frappera = Överraska, slå med häpnad.
Frottera = Umgås.
Upprinnelse = Början på, starten på.
Anfäktade = Den som är angripen.
Klentrogna = En som tvivlar eller tvekar.
Bortklemade = Bortskämda.
Umbärliga = “det/dem man klarar sig utan”, obehövlig, oviktig, onödig, oväsentlig, överflödig.
Sejour = Kortare vistelse, uppehåll, besök, säsong period.
Erroneously = Error, felaktigt.

PsychoNalle
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 115
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Torsdag 15 april, 2021. Lång dag 2:
Fortsättning på högskoleprovstränaren, från både igår och i förrgår.

Provpass 5:
 • Kvantitativ del, våren 2021
Tid: 61 min 25 sek (varav 6 min 25 sek extratid)

XYZ: 11/12
KVA: 7/10
NOG: 5/6
DTK: 11/12

Totalt: 34 rätt, 6 fel.
Normerad poäng: 1.7

Reflektion: Jag måste medge att jag blev överraskad av resultatet, båge att jag lyckats hålla nere på extra tiden som överskrider 55 min och antalet rätt! :o Det glädjer mig och peppar mig att jag faktiskt ser resultat från dag till dag, även om det kan te sig helt annorlunda på själva provdagen. Men det får mig samtidigt att känna att något enstaka dåligt övningspass inte innebär att jag är helkass (vilket min hjärna, när den är trött och självkritisk ibland vill yrka på), utan att jag har faktiskt förmågan att lära mig nya saker och kunna använda den kunskapen. :)
Tidsmässigt, idag försökte jag medvetet hålla koll på och fördela tiden enligt anvisning. Lyckades inte helt men, när jag kom till från 29 hade jag 12 min och 56 sekunder kvar (vilket är mycket mer tid än vad jag vanligtvis brukar ha)!



Jag hade markerat följande frågor som kluriga:
6, 7, 9, 14, 20, 21, 22 (denna gav mig huvudbry)
De skrivna med röd text var fel besvarade.

Notis: Se till att läsa igenom strategierna för potenser och kvadratrötter, medelvärde, Kvantitativa resonemang, bråkdivision. Läs informationen noggrant i uppgifterna!

Kom ihåg = Linjerna skär x-axeln när y-värdet är noll. Så när funktionernas värde = 0 skär linjen x.-axeln. Tänk raka linjens ekvation: y = k*x + m


Detta gav mig resultatet 1.55 på första provet våren 2021.
Varav snittet på kvantitativ: 1.5 och snittet på verbal: 1.6.
Provpass 1, Verbal: 1.8
Provpass 3, Kvant: 1.4
Provpass 4, Verbal: 1.4
Provpass 5, Kvant: 1.7
Det känns helt okej, bättre än vad jag tidigare presterat på de riktiga provtillfällena, men jag får även ha i beaktning att jag dragit över rejält på tiden för respektive av dessa provpass. Ska bli spännande att se vad jag kan uppnå framöver. :D
PsychoNalle
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 115
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Fredag 16 april, 2021. Kort dag 1:
Idag upplever jag att jag har svårt för att ta till mig information. Jag känner mig mentalt trött efter gårdagen med lite-ingen avsatt tid för stillhet ~ inre reflektion ~ återhämtning. Vilket jag vid detta laget har insett att jag behöver prioritera. <3


2 pomodoro LÄS:
 • Betygsskillnader, kort text
Resultat: 0/2 rätt
Tid: 4 min 59 sek (drog över 35 sek)
Reflektion: Kände mig något splittrad och hade svårt att förstå hur jag skulle resonera vid frågorna. Efter att ha läst förklaringarna och resonemangen till respektive fråga, blev jag påmind om att läsa frågorna som ställs ordagrant, för att minimera risken att, som i detta fallet, missa innebörden av “vilket av nedanstående påståenden är mest sannolikt…” och dess relevans. :roll:

 • Ett välskrivet blad, kort text
Resultat: 1/2 rätt
Tid: 8 min 52 sek (varav 4 min 28 sek övertid)
Reflektion: Jag har i skrivande stund inte tittat på förklaringarna till uppgiften, men jag ändrade mitt svar på den andra frågan precis innan jag tryckte på “rätta” så det ska bli spännande att se om svaret som jag inledningsvis hade valt var det korrekta. (Yes, det var det.)
Uppriktigt sagt så var jag tveksam när jag besvarade båda frågorna. Jag känner att jag har svårt att ta till mig information idag och har som en trött slöja som hänger över mig. :|

 • Patientens förväntningar, kort text
Resultat: 2/2 rätt.
Tid: 3 min 57 sek (varav 27 sek tillgodo) ;)
Reflektion: Det var en lättnad att klara denna uppgiften, det kändes tidigare så tungt att inte behärska ta till mig och besvara frågorna på de tidigare uppgifterna. Jag kan märka en klar skillnad i de ämnen som intresserar mig, kontra dem ämnen som inte tilltalar mig för fem öre. De intressanta läser jag med lätthet och nyfikenhet, medan de jag finner som ointressanta får jag aktivt arbeta med att återkalla mitt fokus till orden framför mig.

Notis: Jag väljer att avvakta med att slutföra/göra om ovanstående uppgifter till en annan dag i syfte att se om jag är mer mottagligt för texterna/innehållet då.[/list]



1 pomodoro ORD:
 • Blandade uppgifter
  Resultat: 10/10 rätt
  Tid: 2 min 33 sek (27 sek tillgodo)
  Reflektion: WHAT? Det var en glad överraskning! :D
  Jag noterade att det fanns alternativ som jag ville välja, exempelvis “fristad” ville jag skulle vara “helig plats” men jag resonerade att det var mer rimligt att det skulle motsvara ordet “tillflyktsort”. Det är inte helt ovanligt att jag finner alternativ som jag vill ska vara rätt, men inser att det mest sannolikt något av de andra alternativen stämmer. Men ibland väljer jag ändå det jag själv anser att ordet ska vara synonymt med, utan någon egentlig vinning, jag förlorar ju på att svara fel! :roll:

 • Blandade uppgifter
  Resultat: 7/10 rätt
  Tid: 2 min 47 sek (13 sek tillgodo)
  Reflektion: Här var det färre ord jag kändes till sedan tidigare.


Dagens ord:
Polemiserar = Skarpt bemöta, bedriva polemik, tvista.
Presumtiva = Förmodad, blivande, tänkbar, potentiell; tilltänkt, närmast i tur, blivande. (Motsatsord: Faktiskt, verklig)
Dogm = Läroskrift? Lära? Tro? lärosats, trossats, lära, doktrin, tes, huvudsanning, fastslagen sanning, norm, grundprincip, regel, sanning.
Intersubjektivt = …
Inter = (Latin, i sammansättningar) mellan-, bland: interaktiv, internationell
Subjektiv = Personlig, partisk; färgad, ensidig, osaklig, vinklad.
Fristad = Tillflyktsort, oas, skyddad uppehållsort, asyl, tillflykt.
Modernism = Konstnärlig stilinriktning
Lucker = Porös, lös, luftig, gles, uppluckrad, lätt, fluffig
Makulatur = Kasserade trycksaker, avfallspapper, pappersavfall.
Ha fördrag med = Tåla, ha överseende med, ha tålamod med, överse, tolerera, ha fördragsamhet med.
Svassa = Kråma sig, göra sig till, ståta, påla, stila, stoltsera, fjanta, “svassa runt”.
Dampa = Fukta kläder före pressning, väta, blöta, stänka, ånga.
Utverka = Lyckas få, skaffa sig, erhålla, åstadkomma, uppnå, genomdriva.
Aversion = motvilja, ovilja, antipati, avsky, avsmak, animositet.
Eufoni = välljud, harmoni.
Kakofoni = missljud, disharmonier, dissonanser, olåt, oljud, katzenjammer, kakafoni.
Drivfjäder = Incitament, sporre, motivation morot, motiv, uppmuntran, eggelse, stimulansåtgärd, bevekelsegrund.
Incitament = Stimulans, eggelse, sporre, drivfjäder, retmedel, morot, uppmuntran, kick, utmaning, drivkraft, initiativ, impuls, motivation, stimulansåtgärd, stimulering, stimulus, uppmuntring.
AhmBog
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 134
Blev medlem: mån 20 jan, 2020 11:16

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av AhmBog »

Hej! Jag har skumläst några inlägg. Kul att se att det går uppåt för dig, jag hoppas verkligen att du klarar provet i år. Blir sjukt imponerat på din dagbok, väldigt utförlig och tämligen lättläst. Mycket info här. Och jag trodde att jag hade en bra systematik...

Fortsätt att kämpa med tidspressen. Va inte rädd att dra över men försök att sätta en gräns för dig själv som du absolut inte får gå över. Även om du inte hann med en uppgift, gissa. Mycket bättre än att potentiellt lära in en vana att sitta för länge på uppgifter. Lycka till!!!
PsychoNalle
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 115
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

AhmBog skrev: fre 16 apr, 2021 10:31 Hej! Jag har skumläst några inlägg. Kul att se att det går uppåt för dig, jag hoppas verkligen att du klarar provet i år. Blir sjukt imponerat på din dagbok, väldigt utförlig och tämligen lättläst. Mycket info här. Och jag trodde att jag hade en bra systematik...

Fortsätt att kämpa med tidspressen. Va inte rädd att dra över men försök att sätta en gräns för dig själv som du absolut inte får gå över. Även om du inte hann med en uppgift, gissa. Mycket bättre än att potentiellt lära in en vana att sitta för länge på uppgifter. Lycka till!!!
Hej, vad roligt att du hittade hit också! :D
Om jag inte uppnår 2.0 på provet i år, så är jag åtminstone en bit på vägen då jag förhoppningsvis lyckas höja mitt normerade poäng vid nästa provtillfälle. Jag försöker ha med mig perspektivet att jag har hela livet på mig och att om det inte går tillräckligt bra denna gången så får jag helt enkelt fler nya chanser och samla ny kraft till att satsa på nästa tillfälle.
Vad fint att du känner att du kan hitta mycket info här, tack så mycket!

Tack för peppen angående tiden, jag vet att jag behöver skärpa mig ordentligt när det kommer till det! :lol: :? Samt har du väldigt rätt i att det är bättre att förhålla mig till tidsramen, framför att lära in vanan att gå över tiden. :idea:
PsychoNalle
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 115
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Måndag 19 april, 2021. Lång dag 3:
Har känt ett behov av återhämtning så i lördags hade jag en vilodag från både jobb och studier, skönt, välbehövligt och jag spenderade tio timmar med att rensa ur min garderob. Vilket på sätt och vis var meditativt. :) Jag börjar första pomodoron idag med att repetera strategier enligt en notis från ett tidigare studiepass:Notis: Nästa kvantitativa block! Se till att läsa igenom strategierna för potenser och kvadratrötter, medelvärde, Kvantitativa resonemang, bråkdivision. Läs informationen noggrant i uppgifterna! Kan konstatera att jag frångått mitt ursprungliga upplägg i dagens studiepass och istället valt att All-In fokusera på strategier för KVA.
Jag hade även intentionen att återgå till studierna efter min promenad, men då jag var hemifrån i mer än fem timmar så var det inte mycket som återstod av dagen och jag valde att göra annat.Det här soliga vårvädret har varit så efterlängtat!


Sammanfattning av vad jag ska gå igenom:
* Potenser
* Potenslagarna
* Kvadratrötter
* Medelvärde
* Bråkdivision


5 pomodoro KVA:
 • Strategier för Kvantitativa Jämförelser/Resonemang
Värdefulla metoder att tillämpa:
- Primtalsfaktorisering, t.ex. 42 = 2 * 21 = 2 * 3 * 7
- Skriv om kvaliteterna till sin enklaste form

 • Räkneordning: P.E.D.M.A.S.
  1. Parenteser
  2. Exponenter & rötter
  3. Division
  4. Multiplikation
  5. Addition
  6. Subtraktion

Divisionsregeln:
(a÷b)^n = a^n ÷ b^n

Regeln för en potens av en produkt:
a^n * b^n = (a*b)^n
T.ex. (x^6)÷(x^5) = x^6-5 = x^1 = x

Regeln för potens av potens:
(a^n)^m = a^n*m
T.ex. (2^3)^5 = 2^3*5 = 2^15

Multiplikationsregeln för potenser:
a^n * a^m = a^n+m
T.ex. 2^3 * 2^5 = 2^3’5 = 2^8

Potens med negativ exponent:
5^-2
Skriv om som en kvot (ger nämnaren en positiv exponent): 1÷5^2
5^-2 = 1÷5^2 = 1÷25

Vid följande exempel om potenslagarna:
(x^2 * x^-3) ÷ (x^-5) = (x^-1) ÷ (x^-5) = x^-1 -(-5) = x^4

Konjugatregeln:
(x-y)(x+y) = x^2 - y^2

Kvadreringsreglerna:
(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2
(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2


Exempel på hur man kan skriva om en kvantitet för att enklare kunna jämföra dem:
√x + √x = 2√x = 2*√x = √4*√x (för att 2=√4) = √4x


Notis: Vid KVA-uppgifter, stryk alltid D - informationen är otillräcklig om båda kvantiteterna enbart innehåller siffror, detta då tal alltid står i relation till varandra och därmed kan beräkna en likhet eller skillnad.


Var observant på vilket tecken som står skrivet framför talet, positiva och negativa tal har olika typer av regler som gäller och därmed kan olika slutsatser dras.
T.ex. x<0
Kvantitet l: x^2
Kvantitet ll: x^3
- * - = + (lika tecken +)
- * - * - = - (olika tecken -)
för att - * - = + * - = -


POTENSER
Var extra noga vid beräkning av tal som ligger i intervallet: -1 < x < 1 vid multiplikation eller potenser.

Tal i intervall: 0 < x < 1 (alltså tal mellan 0 och 1, som ≠0 eller ≠1)
T.ex. 0,2 * 0,2 = 0,04. Där ser vi att 0,2 > 0,04
Ju högre exponenten är desto mindre blir potensen.

Strategi vid x^4 eller x^5:
Om x > 1 är potensen med högst exponent störst. (x^5)
Om 0 < x < 1 är potensen med lägst exponent störst. (x^4)
Om x > 0 vet man inte vilken potens som är störst, eftersom båda av ovan kan inträffa. (D info är otillräcklig)
PsychoNalle
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 115
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Tisdag 20 april, 2021. Lång dag 3 forts:
Fortsätter med repetion av potenser ifrån gårdagen samt tar vid och kör på med strategier & tekniker.Notis: Nästa kvantitativa block! Se till att läsa igenom strategierna för potenser och kvadratrötter, medelvärde, Kvantitativa resonemang, bråkdivision. Läs informationen noggrant i uppgifterna!

Sammanfattning av vad jag ska gå igenom:
* Potenser
* Potenslagarna
* Kvadratrötter
* Medelvärde
* Bråkdivision


3 pomodoro KVA: Strategier & tekniker:
Värdefulla metoder att tillämpa:
- Primtalsfaktorisering, t.ex. 42 = 2 * 21 = 2 * 3 * 7
- Skriv om kvaliteterna till sin enklaste form
- Förenkla först, testa med olika tal på variablerna därefter.
- Läs noga vilket intervall som gäller för x (det är exempelvis inte lönt att testa sätta in -1 som ett värde för x om det i tilläggsinformationen anges att x ≥ 0.


POTENSER
Var extra noga vid beräkning av tal som ligger i intervallet: -1 < x < 1 vid multiplikation eller potenser.

Tal i intervall:
0 < x < 1 (alltså tal mellan 0 och 1, som ≠0 eller ≠1)
T.ex. 0,2 * 0,2 = 0,04. Där ser vi att 0,2 > 0,04
Ju högre exponenten är desto mindre blir potensen.

Strategi vid x^4 eller x^5:
Om x > 1 är potensen med högst exponent störst. (x^5)
Om 0 < x < 1 är potensen med lägst exponent störst. (x^4)
Om x > 0 vet man inte vilken potens som är störst, eftersom båda av ovan kan inträffa. (D info är otillräcklig)


Tal i intervall:
-1 < x < 0 (alltså tal mellan -1 och 0, som ≠-1 eller ≠0)
Vid tal -1 < x < 0 gäller att produkten alltid är större än ursprungstalet (faktorn) x, oavsett antalet gånger som det multipliceras. Om x är: -1 < x < 0 kommer x^n = bli större än värdet på x.
T.ex. -0,2^3 = -0,2 * -0,2 * -0,2 = -0,08
därför att -0,08 är närmare 0 än vad -0,2 är (tänk tallinje).

MEN Observera att om exponenten i den ena kvantiteten är ett jämt tal, t.ex. x^2, x^4, x^16, … osv, blir potensens värde ett positiv tal, dvs > 0.

Om exponentens i den andra kvantiteten är ett udda tal, t.ex. x^3, x^5, x^19, … osv, kommer potensens värde att bli ett negativt tal, dvs < 0.


Notis: Kom ihåg att även “D - informationen är otillräcklig är ett valbart alternativ och om jag är osäker kan jag testa att ersätta x med: -1, 0, 0.5, 1, 2 för att se vilken kvantitet som är störst (Haha det är kul att detta förväntas göras på <1min per KVA-uppgift!) :D
Notis: Läs noga vilket intervall som gäller för x (det är exempelvis inte lönt att testa sätta in -1 som ett värde för x om det i tilläggsinformationen anges att x ≥ 0.
Notis: Kom ihåg att FÖRENKLA ekvationen så långt det går INNAN jag provar med olika tal.



2 pomodoro: KVA Lösningsmetoder + Ordningar & Ordningsföljd + Konjugatregeln:

LÖSNINGSMETODER
 • Titta på båda kvaliteterna direkt
  Syfte: Tidsbesparande genom att onödiga beräkningar kan undvikas då vi ändå kan bedöma vilken kvantitet som är störst utan att räkna fram exakta svar.
 • Arbeta med strukturen för uträkningen, genom att ställa upp uträkningen kan vi enklare se samband mellan kvaliteterna.
T.ex. 13% av 85 kontra 85% av 13 blir således:
13÷100 * 85÷1 och 85÷100 * 13÷1
(13*85)÷100 och (85*13)÷100
Svar: C - lika stora.

  Syfte: kvantiteterna ska jämföras och detta ska ska tidseffektivt.
 • Balansera mellan att räkna och resonera matematiskt. Spara tid på få beräkningar, mer resonemang.

 • Kom ihåg att återkoppla till svarsalternativen och inte räkna för långt, eller spendera för lång tid på en uppgift. Räkna tills dess att jag ser vilken kvantitet som är störst.

 • Medelvärde och medianen blir alltid lika, dvs samma värde vid ojämnt antal följande tal.
(10+11+12)÷3 = 33÷3 = 11

ORNINGAR & ORDNINGSFÖLJD
 • Var observant på informationen som ges, läs uppgifterna noggrant och var försiktig med att göra egna antaganden som saknar stöd uppgiftens formulering.

KONJUGATREGELN
(x-y)(x+y) = x^2 - y^2
Gäller för parentesmultiplikation där parenteserna är lika förutom tecknet. Man får alltid två kvadrater med minustecken emellan om man han konjugatregeln.

Faktorisering med konjugatregeln:
√x^2 - √25 = ( - )( + )
√x^2 - √25 = ( x - 5 )( x + 5 )

√9x^2 - √16 = ( - )( + )
√9x^2 - √16 = ( 3x - 4 )( 3x + 4 )

√100x^4 - √49 = ( - )( + )
√100x^4 - √49 = ( 10x^2 - 7 )( 10x^2 + 7 )

√25x^2 - √7 = ( - )( + )
√25x^2 - √7 = ( 5x - √7 )( 5x + √7 )
PsychoNalle
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 115
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Fredag 23 april, 2021. Lång dag 2:
Ett helt gammalt prov i högskoleprovstränaren. Idag testade jag något nytt (åtminstone för mig; i övningssituation) nämligen att faktiskt hålla tiden och istället gissa på de uppgifter som jag ej hunnit med. Detta med inspiration från AhmBog's uppmaning. :)
AhmBog skrev: fre 16 apr, 2021 10:31 "Fortsätt att kämpa med tidspressen. Va inte rädd att dra över men försök att sätta en gräns för dig själv som du absolut inte får gå över. Även om du inte hann med en uppgift, gissa. Mycket bättre än att potentiellt lära in en vana att sitta för länge på uppgifter."
Jag hade intentionen att sitta i fem timmar idag, men det blev 1,5 h istället. Anar att jag överskattat min egen förmåga och energinivå att balansera jobb och studier, samt glömt räkna in min återhämtning och att ha ledigt någon dag i veckan. :roll: Nåväl, livet är ett lärande.


1 verbalt pass: 3 pomodoro totalt.
 • Verbalt pass #2: Hösten 2020
Tid: 55 min 0 sek

ORD: 8/10
LÄS: 9/10
MEK: 7/10
ELF: 6/10

Totalt: 30 rätt, 10 fel.
Normerad poäng: 1.3

Reflektion:
Lustigt nog fick jag bättre resultat på detta verbala delprovet jämfört med vad jag fick vid förra övningstillfället där jag t.o.m. drog över på tiden. Återigen känner jag hur relevant det är med vilken typ av ämnen som berörs i uppgifterna, är det något som intresserar mig tar jag mig an uppgifterna med lätthet.


Antecknat under provet: 

När jag kom till MEK, uppgift 21 hade jag 20 min 40 sek kvar på provtiden och rekommendationen är 8 min för MEK + 22 min för ELF, så cirka 10 min efter tidsplanen.
När jag kom till ELF, uppgift 31 hade jag 12 min 25 sek kvar, så fortfarande cirka 10 min efter tidsplanen.



Jag hade markerat följande frågor som kluriga:
10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36
De skrivna med röd text var fel besvarade.

Gissade på följande uppgifter (skumläste texterna):
37, 38, 39, 40


Dagens ord:
Homogen = Enhetlig, likartad.
Socken = Församling, kyrkosamfund, pastorat, prästgäll.
Geriatriska = (sjukhusavdelning),
Förvärvslivet = Arbetsliv, yrkesverksamhet, yrkesliv
Devalvera= Nedskriva, skriva ned, sänka penningvärdet, depreciera (motsatsord: revalvera)
Revalvera = Skriva upp, höja penningvärdet, uppvärdera, appreciera (motsatsord: devalvera)
Notis: Tänk på DE som betyder nedgraderat något, ner, minska, ta bort (ex. Degradera, demilitarisera, dehumanisera) och tänk på RE som betyder återupprätta, återföra, höja, återskapa (ex. Rekonstruera, restaurera, revansch/revenge).
Inkonsekvent = Självmotsägande, motsägande, motsägelsefull, ologisk, osammanhängande.
Konsekvent = Principfast, följdriktig, orygglig, stringent, logisk, metodisk, sträng.
Ekipera = Utrusta, utstyra, förse med kläder, köpa kläder, klä, dressa, förse med utstyrsel, uppkläda.
Ekipage = Åkdon, häst och vagn, skjuts, åk, schäs; fordon med förare; häst med ryttare.
Skandera = en grupp människor ropar något i takt, t.ex. underentreprenörer demonstration.
Demagog = Folkuppviglare, folkförförare, folkförledare, hetsande agitator, brandtalare, rabulist, propagandist, agitator, orostiftare. En person som talar med mycket känslor, har osaliga argument och hetsar sina åhörare.
Mykolog = Svampexpert, svampkännare :D :D
Bojkotta = Vägra befatta sig med, svartlista, avspärra, isolera, blockera, utestänga, utöva bojkott mot.
Ymnigt = Rikligt, flödande riklig, tät, överflödande, yppig, strid, talrik, väldig, kopiös, opulent, luxurierande, abundant.
Opulent = (litt.) överflödande, ymnig, yppig, överdådig, mycket riklig.
Restaurera = Återställa, återskapa.
Företa = Uträtta, utföra.
Befästa = Förstärka.
Fördrag = Avtal,
Förbehålla = Kräva, yrka på.
Flaggskepp = Största skeppet i en flotta, kan användas bildligt för att beskriva något fint eller stort, men även som banar väg eller går först.
Ledstjärna = Visar vägen, leder vägen.
Antagonist = Fiende, fientligt.
Trivialt = vardagligt, ointressant, alldaglig, platt, vardaglig, vanlig, simpel, ointressant, banal, utnött, andefattig, bagatellartad, enkel, grå, klichéartad, nött, sliten, småttig, truistisk, klyschig.
Banal = Alldaglig, utsliten, sliten, platt, intetsägande, själlös, opersonlig, uttryckslös, trivial, ytlig, schablonmässig, vardaglig.
Relativisera = Minska betydelsen av (genom att framhålla något annat som viktigare).




Jag behöver öva på:
ORD: *

LÄS: *

MEK: Läs meningarna ordentligt, ta hänsyn till tempus och o/bestämd form, läs SAMTLIGA svarsalternativ

ELF: Läs inledning & slutstycke vid förekomst av “Which of the following statements best represents the writer’s general conclusion?”, kärnfullt.


REPETITION:
 • Vid ELF:
  Metod 1: Läs frågor + alternativ först. Sedan texten.

 • Vid LÄS:
  Metod 4: Läs texten först, markera nyckelord under läsningen (t.ex. motsägelser, där förhållningssättet förändras), läs sedan en fråga i taget & besvara.
PsychoNalle
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 115
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Måndag 26 april, 2021. Lång dag 2: fortsättning
Tanken var att jag skulle ta vid och avsluta "Ett helt gammalt prov i högskoleprovstränaren" idag, men just nu har jag tusen ursäkter för att göra allt annat än att studera. Suck, jag blir så trött och frustrerad. :( Det får mig att undra, varför vill jag inte? Varför avsätter jag inte tiden? Är jag rädd för att lyckas?


Provpass 3: 4 pomodoro
 • Kvantitativ del, hösten 2020
Tid: 55 min 0 sek.

XYZ: 7/12
KVA: 4/10
NOG: 3/6
DTK: 10/12

Totalt: 24 rätt, 16 fel.
Normerad poäng: 1.0


Antecknat under provpasset:
När jag kom till fråga 3 hade det gått 5 min.
Läs frågorna NOGGRANT & kom ihåg att slå en kik på svarsalternativen innan jag börjar räkna ut någonting, delvis för att se vilken form som svaret ska anges i och hur pass jag kan avrunda mina uträkningar.
Läs instruktionen/informationen om uppgiften, t.ex. om värdet på x är större eller mindre än noll.
Läs på om negativa potenser, samt räkna med potenser.
37 min kvar när jag kom till KVA, fråga 13 = 6min försening.
Strategier och beräkning av figurer, t.ex. cirkel, cylinder etc.
18 min kvar vid uppgift 29, innebär att jag är 5 min försenad.


Reflektion:
Jaha, tänka sig att fem fler fel innebär en sänkning från 1.4 till 1.0 i normerad poäng. Jag är medveten om att poängen skiljer sig år kopplat till vilket prov det är och nu jämför jag med det senaste kvant-övningsprovet jag gjorde då jag fick 29 rätt och normerad poäng 1.4).
Lärdomen i detta är att inte låta uppgift 1 (eller någon annan heller för den delen) ta upp 5 min av provtiden, jag körde verkligen fast och kämpade för att inte ge upp. På grund av tidsbrist lyckades jag inte ta till mig informationen på de sista fyra frågorna utan stirrade förvirrat på informationen och kunde knappt uttyda något alls, förutom att klockan med röda siffror räknade ner tiden de sista minuterna.
Snopet är när jag tittar på förklaringen till uppgiften som jag fastade på (upp. 1) så ser jag hur simpel uppgiften är och hur enkel den egentligen är att lösa, men där och då kunde jag verkligen inte få ihop det och i ärlighetens namn fanns det svaret som jag kom fram till inte ens bland svarsalternativen… :lol:
#TakeADeepBreatheAndTryAgain
Fortsättningsvis genom rättningen inser jag att nästkommande fel svar återigen är slarvfel… Och flera därtill. Det är okej, jag gör hellre de här misstagen nu än på själva provdagen, men de får mig samtidigt att undra hur jag inte kan inse några av de mest enkla uträkningarna, exempelvis att arean av en triangel är (basen * höjden)÷2, för vid uträkningen glömde jag plötsligt bort att dividera med två. Hejhopp vad fel det blir! :roll: :|



Jag hade markerat följande frågor som kluriga:
1, 5, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 25, 27, 28, 31, 32, 33,
De skrivna med röd text var fel besvarade.

Gissade på följande uppgifter (pga tidsbrist):
37, 38, 39, 40


POTENSLAGARNA
a^(-x) = 1 ÷ (a^(-x))
1^(-1) = 1 ÷ (1^(-1)) = 1

a^0 = 1
1^0 = 1

a^1 = a
1^1 = 1
2^1 = 2
79^1 = 19


SAMBAND MELLAN POTENSER OCH RÖTTER
27^(1÷3) = 3√27 = 3
För att 3^3 = 3 * 3 * 3 = 27
(Kan läsas som, vilken är den tredje roten ur 27?)


GEOMETRISKA FIGURER:
CIRKEL
Omkrets = d * π
Omkrets = 2 * r * π
Area = π * r^2


Notis: Kom ihåg att ab = a*b och att xy = x*y och ta hänsyn till om någon av variablerna har ett negativt värde. Då (-) * (-) = + och då + * (-) = -

DELBARHET
Jag behöver lära mig upptäcka när jag ska använda primtalsfaktorisering (då jag glömmer bort att det går att använda).

INFORMATION
Läs instruktionen i frågan, är det information? Är det skrivet som en fråga?

Notis: Vid diagram se till att se hela skalan, vart går 100% kom ihåg att mäta därifrån även om teckenförklaringar och annat går i vägen (inom diagramytan).
PsychoNalle
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 115
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Tisdag 27 april, 2021. Lång dag 2: fortsättning
Ett helt gammalt prov i högskoleprovstränaren.
Idag känner jag mig orolig, lite rädd. Jag försöker påminna mig själv om att jag inte längre är samma individ som för tio-tolv år sedan och att jag har utvecklats sedan dess. Min rädsla är kopplad till att jag, i likhet med när jag gick på gymnasiet, kommer somna under provet. Det är en form av försvarsmekanism som kickar in och gjorde i praktiskt taget varje provsituation. Det var ett av tre scenarion som utspelade sig:
Scenario #1: Jag somnar inom 4 min från det att jag får provet i handen (oberoende av hur utvilad jag är)
Scenario #2: Jag får total blackout, vet knappt vad det är för ämne jag har framför mig och kan inte bearbeta information.
Scenario #3: Jag håller mig vaken, är införstådd med vad jag ska göra men får någon typ av “ultra hörsel” som gör att jag hör andras blyertspennor, deras anding, prasslandet av kläder, klockans tickande som förstärkta, öronbedövande ljud och har därmed otroligt svårt att bibehålla mitt fokus.
Under dagens studiesession, blev jag utan förvarning otroligt sömnig, fortsättning följer i min reflektion nedan…


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Provpass 4:. 4 pomodoro
 • Verbalt del: Hösten 2020
Tid: 55 min 0 sek

ORD: 7/10
LÄS: 8/10
MEK: 7/10
ELF: 6/10

Totalt: 28 rätt, 12 fel.
Normerad poäng: 1.2

Antecknat under provet:
När jag kom till fråga 21 när jag hade jag 11 min 12 sek kvar, vilket innebar en försening på ca 19 min…(!), baserat på rekommendation av tidfördelning.


Reflektion:
Snacka om stress. Helt plötsligt under den andra långa texten på proven (det är utan tvekan vid de uppgifterna som min hjärna zoomar ut) så blev jag så ofantligt sömning. Ni som läst min inledning förstår vad det handlar om. :oops: Jag satt och kämpade för att kunna hålla tiden, eftersom det är min största utmaning vid provsituationerna, samt att provdagen närmar sig.



Jag hade markerat följande frågor som kluriga:
5, 8, 10, 14, 16, 24, 27, 29, 30, 32,
De skrivna med röd text var fel besvarade.

Gissade på följande uppgifter (skumläste texterna):
36, 37, 38, 39, 40

Dagens ord:
Bifalla = Samtycka (till), godkänna, bevilja, tillmötesgå, gå med på, villfara, bönhöra, gilla, godta, tillstyrka.
Repressiv = Hämmande, undertryckande, förtryckande. (Motsatsord till tolerant, liberal)
Reprimand = Tillrättavisning, förebråelse, anmärkning, skrapa, erinran, ovett, uppsträckning.
Bräcka = Överträffa, slå ut, övertrumfa, platta till, snoppa av. (Kan även betyda: spricka; stenbräcka; bryta; gry, randas.
Assimilera = Smälta in, göra lik, likdana, omvandla till större likhet; sammansmälta, smälta samman, införliva, uppta.
Hemställan = Begäran, anhållan, förslag, vädjan, petition, ansökan, bön, framställning, yrkande.
Diarier = Dagbok, journal, liggare; register i tidsföljd.
Huvudman = Den organisation som ansvarar för driften av en skola (t.ex. kommunala skolor i den offentliga sektorn har kommunen, landstinget eller staten som huvudman) ( Medan friskolor drivs av privata företag, kooperativ eller stiftelser).
Shangri-la = Lyckoland (= himmelrike, paradis, Eden, eldorado, schlaraffenland, de lycksaligas ö, drömvärld, guldland, utopia)
Diskurs = Samtal, konversation, dialog, samspråk, resonemang, diskussion, ordutbyte, kommunikation, föreställningsvärld.
Rekognosera = Undersöka, rekognoscera, reka, utforska, undersöka, sondera, spana, speja, pejla.
Prospektera = Undersöka mark eller havsbotten. Systematiskt undersöka mark eller havsbotten för att finna malm, olja eller vatten.
Avträde = Dass, toalett (gammalsvenskt ord), klosett, torrklosett, torrdass, utedass, dass, mugg, hemlighus, toa, wc, toalett, latrin, bekvämlighetsinrättning (Kan även innebära: ta avträde avlägsna sig / avträdande, avträdelse, överlåtelse, frånträdande, överlämnande)
Spång = Smal gångbro, ev endast bestående av en planka.
Förhärskande = Dominerande, övervägande, allmänt rådande, utbredd, predominerande, prevalent, rådande, tongivande, traditionell
Murkna = Bli murken, ruttna, multna, dekompostera, förskämmas
Adekvat = Riktig, träffande, fullt motsvarande, fullt motsvarig, likvärdig, överensstämmande, täckande, sakenlig, korrekt, lämplig, passande, användbar, relevant, rätt.
Hamper (eng) = Korg (Basket, car, hamper, pottle, pad)


Notis: Jag funderar på om det skulle kunna vara en bra idé för mig att bekanta mig med provmaterialet så att jag får en överblick av vad som ska komma så att jag bättre kan ta ansvar för och disponera min tid. En annan del av mig undrar om det snarare bara kommer stressa mig att titta på det i förväg. Jag får helt enkelt testa mig fram tills nu tiden som är kvar till provdagen. :?: :idea:
PsychoNalle
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 115
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Tisdag 4 maj, 2021. Lång dag 2: fortsättning
Senaste veckan har fullt fokus varit på jobb och återhämtning. Därmed inga HP studier… Jag försöker känna tillit till att när jag skriver HP denna gången (på lördag 8 maj) kommer vara betydligt mer förberedd, inneha bättre förutsättningar och en stabil mer stabil grund än föregående tillfällen. Även om jag inte har vigt mitt liv till att studera senate veckan. Jag kommer oavsett göra så gott jag kan nu på lördag, bättre än så blir det inte. :roll: :)

Idag tänkte jag avsluta och göra vi sista delprovet eller provpasset från HP hösten 2020 (vilket jag enligt mitt studieupplägg ska genomföra ett helt prov på en studiedag, nu har detta blivit uppdelat på fyra väl utspridda dagar). Nåväl, nu kör vi! :D


¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Provpass 5:
 • Kvantitativ del, hösten 2020
Tid: 55 min 0 sek.

XYZ: 6/12
KVA: 6/10
NOG: 6/6
DTK: 7/12

Totalt: 25 rätt, 15 fel.
Normerad poäng: 1.1


Antecknat under provet:
Uppgift 17, 31 min 24 sek kvar. Liten av KVA.
NOG, uppe 23 = 25 min kvar
DTK uppgift 29, 13 min 3 sek (innebär en försening på 9 min).



Jag hade markerat följande frågor som kluriga:
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 22, 21, 25, 28, 31,
De skrivna med röd text var fel besvarade.

Gissade på följande uppgifter:
2, 6, 10 (p.g.a att jag ej lyckades lösa dem)
35, 36, 37, 38, 39, 40 (pga tidsbrist)

Råkat svara fel på uppgift 18, så himla störigt, jag tittade på beskrivningen och tittade på mina uträkningar och förstod inte hur jag kunnat svara fel, då vi kom fram till samma svar… Men jag hade lyckats kryssa i D istället för B. Oh well… Lärdom!


Reflektion:
Jag vet om att det fortfarande är ett förhållandevis bra resultat, men jag känner mig arg och frustrerad över att jag inte hann gå igenom samtliga frågor. Jag blev lite störd av att min sambo kom hem mitt i, då han jobbar delvis hemifrån och behövde ta telefonsamtal och sitta och knappa på sin dator. Jag vill ha optimal HP-miljöer när jag studerar, vilket innebär tystnad och space. Men i tider som dessa är det svårt.

När jag går igenom resultatet och ser att flera av de jag gissat på är de jag besvarat fel, får det mig samtidigt att känna att jag har lärt mig en hel del senaste året. Men blir samtidigt frustrerad av tidsbristen. Den kommer primärt av när jag tappar fokus.


Jag behöver öva på:
Koordinatsystem
Polynom multiplikation
Ekvationer med variabel
Multiplikation av bråk
Koodinatsystem och räta linjer


Potenslag:
a^(-n) = 1 ÷ a^n

Tar en roten ur ett bråk, kan en dela upp bråket.
√1÷16 = √1÷√16


Detta gav mig resultatet 1.15 på provet hösten 2020, varav kvantitativ: 1.1 och verbal: 1.2.
Provpass 1, Verbal: 1.3
Provpass 3, Kvant: 1.0
Provpass 4, Verbal: 1.2
Provpass 5, Kvant: 1.1

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
 • Kvantpass #2
DTK-programmet
Då jag inte hann med de sista DTK uppgifterna när jag gjorde provet från hösten 2020 i Högskoleprovstränaren, varken vid detta provtillfället idag eller föregående, så sökte jag upp gamla högskoleprovsuppgifter ifrån just det provet i DTK-programmet och körde igenom hela.
 • Högskoleproven 2020 DTK:
Resultat: 20/24 rätt

Tid: 31 min 22 sek (14 min 38 sek tillgodo)

Reflektion: Jag kunde ha lagt mer tid åt att dubbelkolla min svar, men kände uppenbarligen inte för det. Jag har dessutom gjort cirka hälften av de här uppgifterna redan och försökte ta till mig informationen på nytt istället för att söka efter den i minnet.
De som jag hade besvarat fel är för att:
1. Ett annat fel jag gjorde kom av att jag sökte efter svaret enbart baserat första hälften av informationen som delgavs.[/list]
2. Glömde räkna ut totalen = 100% utan jämförde bara två värden istället för alla tre.
3. En klassiker för mig, när jag ska mäta intervall, t.ex. under hur många månader sträcker sig en viss period så tenderar jag att kolla på mars, april, maj juni och tänker att det är 4 st, men intervallet är egentligen mellan dem och innebär 3 månader.
4. Jag blandade ihop väderstrecken öst och väst (trots att jag mycket väl vet att väster ligget “åt vänster” när jag tittar på en kompassnål. Å andra sidan har jag svårt för höger och vänster, hahah så det ligger säkert till grund för felet).
PsychoNalle
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 115
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Onsdag 5 maj, 2021.
Idag har jag fokuserat på repetition och de bitarna som jag missat i grundläggande matematik "All Matte du behöver". Jag försöker ge mig själv, lugn, återhämtning, lagom långa studiesessioner samt pauser och fysisk träning.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Områden jag behöver öva på:
Sammanfattning av vad jag ska gå igenom:
* Potenser
* Potenslagarna
* Kvadratrötter
* Medelvärde
* Bråkdivision

Jag behöver öva på:
Koordinatsystem
Polynom multiplikation
Ekvationer med variabel
Multiplikation av bråk
Koodinatsystem och räta linjer


 • Potenser
  10^0 = 1 där x^0 = 1 såvida inte x=0 då är det inte definierat.
  10^-1 = 1÷10
  10^-3 = 1÷10^3 vilket även kan skrivas som 1÷(10*10*10)


  Tiopotenser:
  10^3 = 10*10*10 = 1000
  10^2 = 10*10 = 100
  10^1 = 10
  10^0 = 1
  10^-1 = 1÷10 = 0,1
  10^-2 = 1÷(10*10) = 0,01


  Notis: Minnesregel: beakta antalet nollor, vid positiva exponenter addera motsvarande antal nollor. Vid negativa exponenter gäller det antal nollor framför siffran, alternativt hur många steg decimalkommat har flyttats.

  Räkneexempel potenser:
  2^3 = 2*2*2 = 8 l 2^-3 = 1÷(2*2*2) = 1÷8
  3^2 = 3*3 = 9 l 3^-2 = 1÷(3*3) = 1÷9
  5^4 = 5*5*5*5 = 625 l 5^-4 = 1÷(5*5*5*5) = 1÷625



  Grundpotensform:
  Ett tal mellan 1-10 ≠ 10, samt en tiopotens.
  T.ex. 4200 = 4,2 * 10^3

  Minnesregel: för storlek på exponenten, hur många siffror efter talet som är mellan 1-10.

  80 000 000 000 = 8*10 000 000 000 = 8 *10 *10 *10 *10 *10 *10 *10 *10 *10 *10 = 8*10^10

  0,0008 = 0,0008 * 1 = 0,008 * 0,1 =
  = 0,08 * 0,01 = 0,8 * 0,001 =
  = 8 * 0,0001 = 8 * 10^-4

  0,0 000 000 000 029 = 2,9*10^-12
  0,4 = 4 * 10^-1

  Minnesregel: för storlek på exponenten, hur många nollor är innan talet som är mellan 1-10.

  10^7 = tio miljoner = 10 000 000

  0,00059 = 5,9 *10^-4

  Exempel basen 2
  2^6 = 32*2 = 64
  2^7 = 64*2 = 128
  2^8 = 128*2= 256
  2^9 = 256*2 = 512
  2^10 = 512*2 = 1024

  2^-1 = 1÷2^1 = 1÷2 = 0,5
  2^-2 = 1÷2^2 = 1÷(2*2) = 1÷4 = 0,25
  2^-3 = 1÷2^3 = 1÷(2*2*2) = 1÷8 = 0,125


  Exempel basen 3
  3^2 = 3*3 = 9
  3^3 = 3*3*3 = 9*3 = 27
  3^4 = 3*3*3*3 = 27 * 3 = 81
  3^-1 = 1÷3^1 = 1÷3
  3^-2 = 1÷3^2 = 1÷(3*3) = 1÷9


  Exempel basen 4
  4^3 = 4*4*4 = 16*4 = 64
  4^-1 = 1÷4^1 = 1÷4 = 0,25
  4^-2 = 1÷4^2 = 1÷(4*4) = 1÷16 = 0,0625



  Viktiga potenser (bas 2,4,8 hänger samman, likväl gör 3 och 9)
  2^2 = 4^1 = 4
  2^4 = 4^2 = 16
  2^6 = 4^3 = 64
  2^8 = 4^4 = 256
  2^10 = 4^5 = 1024

  2^3 = 8^1 = 8
  2^6 = 4^3 = 8^2 = 64
  2^9 = 8^3 = 512

  1 = 2^0 = 4^0 = 8^0
  1÷2 = 2^-1
  1÷4 = 2^-2 = 4^-1
  1÷8 = 2^-3 = 8^-1

  1÷3 = 3^-1
  1÷9 = 9^-1
  3^0 = 1
  9^0 = 1

  9^1 = 9
  9^-1 = 1÷9

  5^2 = 25
  5^-2 = 1÷25

  6^2 = 36
  6^-2 = 1÷36

  7^1 = 7
  7^-1 = 1÷7


POTENSLAGARNA
 • Multiplikation:
  x^n * x^p = x^n+p
  (Addera exponenterna)
 • Potens av produkt:
  (x*y)^n = x^n * y^n
  (Båda faktorerna får samma exponent)
 • Division (samma bas, där x ≠ 0):
  x^t ÷ x^n = x^t-n
  Division (olika bas, samma exponent, där y ≠ 0):
  x^n ÷ y^n = (x÷y)^n
  (Subtrahera exponenterna)
 • Potens av potens:
  (x^n)p = x^n*p = x^np
  (Multiplicera exponenterna)
 • Exponenten noll (där x ≠ 0):
  x^0 = 1
  (Är exponenten noll blir värdet 1)
 • Negativ exponent (där x ≠ 0):
  x^-n = 1÷x^n
  (Kan skrivas om till en kvot, där nämnaren får en positiv exponent)
 • Potens av en kvot:
  (2÷3)^4 = (2^4)÷(3^4)
  (Täljare och nämnare får samma exponent)
 • Samband mellan potenser och rötter:
  x^(1÷p) = p√x = p*√x

  Obs! Vid: x^(1÷2) = 2√x = 2*√x = √x
  Exempel: Potenser med rationell exponent: 4^(1÷3) = 3√4
  (Kan skrivas både med y√x och x^1÷y)

Vad är vad?
Aritmetik = Läran om talen, räknelära, räknekonst, sifferräkning, matematik, räkning.
Algebra = Bokstavsräkning, räkning med bokstäver, räkning med abstrakta symboler; lärobok i algebra.
Geometri = Den matematiska vetenskapen om rumsfigurerna.
Funktionslära = Vad är en funktion En funktion beskriver alltid ett samband mellan två eller flera olika saker. Det samband som finns kan alltid beskrivas med en regel/formel. Vanligt är att man använder variabeln x och variabeln y för att beskriva detta samband.
Statistik = Vetenskap som sysslar med siffermässig behandling av observerade data; tabeller över observerade förhållanden: befolkningsstatistik.
PsychoNalle
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 115
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Torsdag 6 maj, 2021.
Inledde studiesessionen med att under 15min repetera gårdagens anteckningar. Gick därefter igenom några avsnitt av potenser. Osäker på hur många pomodoros, kanske 2,3? Känner mig allmänt trött i huvudet och vet att jag har en del till att gå igenom för att det ska sätta sig, men mest av allt vill jag bara pausa studierna och ha en vilodag imorgon så att jag får distans till det.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Områden jag behöver öva på:
Sammanfattning av vad jag ska gå igenom:
* Potenser
* Potenslagarna
* Kvadratrötter
* Medelvärde
* Bråkdivision

Jag behöver öva på:
Koordinatsystem
Polynom multiplikation
Ekvationer med variabel
Multiplikation av bråk
Koodinatsystem och räta linjer

 • Potenslagarna
  Tiopotenser:
  10^3 = 10*10*10 = 1000
  10^2 = 10*10 = 100
  10^1 = 10
  10^0 = 1
  10^-1 = 1÷10 = 0,1
  10^-2 = 1÷(10*10) = 0,01


  Notis: Minnesregel: beakta antalet nollor, vid positiva exponenter addera motsvarande antal nollor. Vid negativa exponenter gäller det antal nollor framför siffran, alternativt hur många steg decimalkommat har flyttats.

  Minnesregel: för storlek på exponenten, hur många siffror efter talet som är mellan 1-10.

  Minnesregel: för storlek på exponenten, hur många nollor är innan talet som är mellan 1-10.



  POTENSLAGARNA
  • Multiplikation:
   x^n * x^p = x^n+p
   (Addera exponenterna)
  • Potens av produkt:
   (x*y)^n = x^n * y^n
   (Båda faktorerna får samma exponent)
  • Division (samma bas, där x ≠ 0):
   x^t ÷ x^n = x^t-n
   (Subtrahera exponenterna)
  • Division (olika bas, samma exponent, där y ≠ 0):
   x^n ÷ y^n = (x÷y)^n
  • Potens av potens:
   (x^n)p = x^n*p = x^np
   (Multiplicera exponenterna)
  • Exponenten noll (där x ≠ 0):
   x^0 = 1
   (Är exponenten noll blir värdet 1)
  • Negativ exponent (där x ≠ 0):
   x^-n = 1÷x^n
   (Kan skrivas om till en kvot, där nämnaren får en positiv exponent)
  • Potens av en kvot:
   (2÷3)^4 = (2^4)÷(3^4)
   (Täljare och nämnare får samma exponent)
  • Samband mellan potenser och rötter:
   x^(1÷p) = p√x = p*√x

   Obs! Vid: x^(1÷2) = 2√x = 2*√x = √x
   Exempel: Potenser med rationell exponent: 4^(1÷3) = 3√4
   (Kan skrivas både med y√x och x^1÷y)
  ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
  • Potens av produkt:
   Det går att använda potenslagen “baklänges”, se exempelvis:
   8 * 5^3 = 2^3 * 5^3 = (2*5)^3 = 10^3 = 1000
   4*100 = 2^2 * 10^2 = (2*10)^2 = 20^2 = 400
   16 * 10 000 = 2^4 * 10^4 = (2*10)^4 = 20*4
  • Division av potens, lika sätt att skriva samma uttryck:
   2^5 ÷ 2^3 = 2^5-3 = 2^2

   ( 2^2 * 2^3 ) ÷ (2^1 * 2^2) = 2^(2+3-1-2) = 2^2

   (2^4 * 2^1 ) ÷ (2^3) = 2^(4+1-3) = 2^2
  • Potenser med negativa ta l i exponenten
   2^(-2) ÷ 2^4 = 2^(-2-4) = 2^(-6)

   2^3 ÷ 2^-4 = 2^3-(-4) = 2^3+4 = 2^7

   2^(-7) ÷ 2^(-5) = 2^(-7-(-5) = 2^(-7+5) = 2^-2

   7^0 ÷ (7^1 * 7^(-1)) = 7^0 ÷ (7^1+(-1)) = 7^0 ÷ 7^0 = 1÷1 = 1

  Dagens ord:

  Typografi = Boktryckarkonst; trycksaksformgivning, layout, komposition, utformning.
Skriv svar