Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Starta en egen eller läs och kommentera någon annans
PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Rainbowgirl skrev:
mån 06 jul, 2020 22:04
Haha fick en liten chock när jag läste ”endo” 😂
Vad kul att du läste om det :)
Har själv Endometrios och det gör mig glad när folk läser på om det så att fler får veta vad det är för något.
Och det är definitivt endo that makes you mad ;)
Hej, förlåt att jag har glömt svara! :oops: Jag känner flera som har endometrios och har själv insett att jag inte vet tillräckligt mycket om det. Då det sällan omnämns i dagliga sammanhang eller i olika medier. Men det var intressant läsning & det finns säkerligen så mycket mer att lära sig om ämnet! :)

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Nittioförsta dagen, Måndagen den 13 juli.
(Söndagen den 12 juli hade jag vilodag.)

2 pomodoro ELF:
(Vid föregående ELF-tillfället antecknade jag en uppmaning till mig själv om att repetera & läsa igenom denna texten igen: )
 • Sage Journals, Feminism & Psychology
“Do mad people get endo or does endo make you mad?”: Clinicians’ discursive constructions of Medicine and women with endometriosis

Sammanfattning:
- Den historiska inverkan för dagens medicinska syn och behandling av endometrios.
- Endometrios då och nu.
- Språkbruket inom sjukvården.
- Önskvärda mål om utbildning samt bemötande inom vården.Samt repetera & sedan fortsätta läsa följande text:
 • Pocket Worthy, GET POCKET
Why Some People Get Burned Out and Others Don’t

Sammanfattning: (Mycket intressant, lättläst text.)
- Tydliga verktyg för att lära sig hantera stress & undvika utbrändhet
- Emotionell Intelligens
- Undersökning av hur 35 olika överläkare från olika sjukhus hanterar stress
- Empati


Dagens ord: Onslaught, Leverage, Ward, Eustress, Inquisitive, Buy-in

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Nittioandra dagen, Tisdagen den 14 juli.

2 pomodoro matterepetition: All matte du behöver
Snabbrepetition av samtliga genomgångar (då ”batterierna” nu är gula och flera utav dem har ”!”).


 • Huvudområde: PROCENT
- Procent & förhållanden
Om vi endast känner till förhållande, så saknas underlag för att bestämma något antal.

Allmän formel för förhållande:
A ÷ (A+B) = andelen för A
B ÷ (A+B) = andelen för B

Tillsammans blir ovanstående 100% d.v.s. 1,0
(A ÷ (A+B)) + (B ÷ (A+B)) = (A+B)÷(A+B) = 1

- Procent & förhållanden exempel


 • Huvudområde: INDEX
- Index
Index är vilken procentuell förändring som har skett i relation till ursprungspriset (vid basåret).

På samma sätt som vid procent- & förhållandeproblem så behövs ett konkret tal för att det ska vara möjligt att räkna fram ett annat konkret tal.

- Index exempel (Nedan är kopia av mina anteckningar den 6 maj)
Tips: Ta reda på vad 1 i index motsvarar i ex. kronor (enhet).
Obs! Basåret har alltid index 100 (dvs 100% av ex. varans pris)
Beräkna index = årets pris÷basårets pris
Notis: Kom ihåg att löpande stryka alternativ i NOG uppgifter, istället för att endast nöja mig med första bästa som verkar rimligt.

Notis: Jag har faktiskt valt att favoritmarkera båda genomgångarna för index, då detta är något som jag känner mig relativt osäker på och (om tid finns) när jag är klar med all repetition av ”All matte du behöver” så är detta något som jag ser ett behov av att fördjupa mig i.


 • Huvudområde: AVRUNDNING
- Introduktion

Syfte med avrundning: Spara tid & förenkla uträkningar.


Vid nästa tillfälle, ta vid vid "Avrundning vid addition".

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Nittiotredje dagen, Onsdagen den 15 juli.
(Jag skulle tydligen övat på LÄS igår, enligt mitt studieschema. Men jag blandade ihop dagarna & var så inställd på matte då, så det fick bli det. Upptäckte missen först när studiesessionen var avslutad.
Det var otroligt länge sedan jag övade på LÄS, så det ska bli intressant att komma igång igen.
Jag har konstaterat att det bästa sättet för mig att utvecklas där faktiskt är att göra gamla högskoleprovsuppgifter/specialkonstruerade uppgifter, istället för att själv söka upp andra texter (vilket även är intressant), men jag behöver bli med hänsynsfull gentemot tidsbegränsningen och frågeformuleringarna efter långa texter.)2 pomodoro LÄS övningsuppgifter:
 • ”Transplantation av fostervävnad”
Metod 4: Läs texten först, markera nyckelord under läsningen (t.ex. motsägelser, där förhållningssättet förändras), läs sedan en fråga i taget & besvara.
Resultat: 5/6 rätt, tid: drog över 8 min 14 sekunder.
Omdöme: Jag utgick endast från tidigare anteckningar om vilken metod jag skulle tillämpa, vilken jag hittills föredragit, men jag kände mig något skeptisk inför dagens övning. Det som tog tid var dock att lyckas bibehålla fokus under själva läsningen, medan frågebesvarandet gick hyfsat fort och var enkelt att återknyta till mina egna stödord, samt innehåll i texten. (Är det bara jag, eller var frågorna formulerade på ett enklare sätt 1987 i jämförelse med idag?)
Jag insåg även att jag inte har tagit mig tiden att läsa samtliga svarsalternativ, då jag bedömt mig finna rätt svar i någon av de tidiga alternativen. Denna gången kostade det mig ingenting (då den enda som jag fick fel på, var den frågan där jag faktiskt läste alla svarsalternativen).


Metod 1: Läs frågor + alternativ först. Sedan texten.
Resultat: 1/1 rätt, tid: drog över på tiden med 3 sekunder.
Omdöme: När jag endast har en fråga kvar att besvara, upplever jag att det är enklare att läsa frågan + alternativen först och sedan söka i texten efter något som matchar de olika svarsalternativen. I detta fall var frågan: ”Vilken av följande rubriker motsvarar bäst textens innehåll?”* Framtida moment vid nästa LÄS:
Testa metod 4 & 5 under kategorin: Läsordning, i generella tips & strategier.
Notis: Läs och uppmärksamma vilken tempus/tidsform som frågan skrivs i, notera även om det är en person som antyder, bevisar, förespråkar, eller har förhoppning om något - vad säger formuleringen av frågan? Samt textförfattarens förhållningssätt till den skrivna texten.
Tillägg: Uppmärksamma varje detalj i frågeformuleringen.

Notis: Läs och uppmärksamma vilken tempus/tidsform som frågan skrivs i, notera även om det är en person som antyder, bevisar, förespråkar, eller har förhoppning om något - vad säger formuleringen av frågan? Samt textförfattarens förhållningssätt till den skrivna texten.
Tillägg: Uppmärksamma varje detalj i frågeformuleringen.

(Tips från Just_permanentely:

”Tips med LÄS-uppgifterna: förklara högt för dig själv hur du tänkte kring frågorna och varför du ansåg ditt kryssade alternativ som rätt. Gjorde det väldigt mycket i början och det hjälpte faktiskt! Sen efter ett tag kan du göra det i huvudet.”)


Tack för tipset om texten @VicBos! :D

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Nittiofjärde dagen, Torsdagen den 16 juli.

2 pomodoro MEK:
Högskoleproven 2011:
Test 1: 6/10 Rätt
Test 2: 2/3 Rätt


Notis: En god minnesregel är att om första luckans svarsalternativ har snarlik innebörd med varandra, välj att titta på svarsalternativen till nästa lucka och uteslut därefter något/några svarsalternativ. Tidseffektivt.
Orsak: det är lättare att sovra bland fungerande och icke-fungerande alternativ.Har läst igenom samtliga beskrivningar till de olika svarsalternativen och jämfört med de svarsalternativen som jag själv valde. Har även antecknat och läst på innebörden av (för mig) nya ord.


Dagens lärdom: ”När oddsen är höga är sannolikheten låg.”

Dagens ord: Agrar, Urban, Odds, Sannolikhet, Karda, Fålla, Patinera, Kausalitet, Att sopa framför den egna dörren, Förbehålla.

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Nittiofemte dagen, Fredagen den 17 juli.
(Fick dela upp studierna idag i en pomodoro före jobbet & en pomodoro efteråt.)
2 pomodoro matterepetition: All matte du behöver

Snabbrepetition av samtliga genomgångar (då ”batterierna” nu är gula och flera utav dem har ”!”).

Huvudområde: AVRUNDNING
Repeterar addition, subtraktion, multiplikation & division idag. Nedan är mina tidigare anteckningar ifrån första genomgången av områdena.


- Introduktion
Syfte med avrundning: Spara tid & förenkla uträkningar.

Resonemang vid avrundning av:
 • Addition, försök avrunda hälften av talen uppåt & häften nedåt, för att minska det totala avrundningsfelet & därmed gör det så litet som möjligt.

  Obs! Gör bedömning från fall till fall:
Ta hänsyn till storleken i skillnad mellan de olika svarsalternativen, för att bedöma om vilket typ av avrundning som är lämplig.
 • Subtraktion, vid beräkning av differens försök att avrunda talen åt samma håll. Detta för att minimera avrundningsfelet i differensen.

  Återigen, ta hänsyn till varje individuell uppgift, t.ex. ger 769-231=538 ett mer snarlikt värde om vi exempelvis skriver: 770-230=540.
 • Multiplikation, försök avrunda hälften av talen uppåt & hälften nedåt, för att minska det totala avrundningsfelet (precis som vid addition).
 • Division, sträva efter att
  
1. avrunda båda talen åt samma håll, dvs om täljaren görs större, ska även nämnaren göras större. Vice versa.
  
2. Avrunda täljare & nämnare med ungefär samma faktor så att avrundningen av täljaren & nämnaren procentuellt sett är ungefär lika stor.
(Med detta kan vi minska avrundningsfelet)
  
T.ex. ≈ ”förkorta / förlänga talet”

  Ha i åtanke om vårt avrundade svar är en överskattning eller en underskattning av ordinarie kvot, ex. avrundning nedåt = ger en överskattning av kvoten.

  ex. en avrundning uppåt = ger en underskattning av kvoten.

Minnesregel vid avrundning, tänk på vad som händer med kvoten.
Om täljaren ökas mer än nämnaren (procentuellt) blir kvoten lite för hög.
Om nämnaren ökas mer än täljaren (procentuellt) blir kvoten lite för låg.
Om täljaren minskas mer än nämnaren (procentuellt) blir kvoten lite för låg.
Om nämnaren minskas mer än täljaren (procentuellt) blir kvoten lite för hög.Sammanfattning (egen minnesanteckning):
- täljarens ökning ger en högre kvot

- täljarens minskning ger en lägre kvot

(Och tvärtom med nämnaren:

- ökad nämnare, lägre kvot

- minskad nämnare, högre kvot)


 • Avrundning av många tal.
  Addition, Subtraktion, Multiplikation: Variera mellan att avrunda uppåt & nedåt.
  Vid subtraktion är det en god idé att avrunda till närmsta tiotal, men om entalssiffran är 5 i både första termen och någon av de följande termerna, så avrunda båda talen åt samma håll (detta för att minska/balansera ut avrundningsfelet).
 • Avrundning vid procenträkning, ex till bråkform.
  Alt 1. Avrunda tills man har ett stambråk (1-10, vanligaste)
  Alt 2. Avrunda tills man har 100 i nämnaren för att urskilja vad 1% motsvarar.
  Repetera stambråk, gärna lära sig listan utantill.

Notis: Utvecklingspotential
Jag behöver bli bättre på att läsa igenom svarsalternativen innan jag påbörjar uträkningen av uppgiften.


(Syfte: Det kan underlätta för bedömning av avrundning, t.ex. vid stora svarsintervaller där det skiljer sig i hundra/tusental, kan jag göra stora avrundningar)

Kom ihåg att jag kan förlänga bråket 1÷50 till 2÷100.


Vid nästa tillfälle, börja med att repetera "Allmänna tips vid avrundning"

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Nittiosjunde dagen, Söndagen den 19 juli.
(Vilodag, lördagen den 18 juli. Dagens studier är en kombination av strategigenomgångarna samt mina gamla minnes anteckningar från min pluggdagbok.)


2 pomodoro ELF:
Snabbrepetition av samtliga genomgångar (då ”batterierna” nu är gula och flera utav dem har uppdaterats sedan senaste läsningen ”!”).

Huvudområde: INTRODUKTION & ALLMÄNA STRATEGIER

Viktigt att komma ihåg att läsa samtliga svarsalternativ för att kunna tillämpa uteslutningsmetoden & då stryka de svarsalternativen som är felaktiga. Detta är både tidseffektivt & ökar sannolikheten för att svara rätt.Tre viktiga frågekategorierna i ELF - Short texts:
 • 1. Frågor på vad som sägs (dvs faktafrågor):
  What is said?
  What are we told?
  What is claimed?
Notis: Det kan räcka med att omformulera viss information.

 • 2. Frågor på vad som antyds:
  What is suggested?
  What is implied?
  What can be concluded?
Notis: Värdefullt att förstå vartenda ord i texten för att kunna göra tolkningar, skapa sammanställning och dra slutsatser.

 • 3. Frågor om textens budskap
  What is the main point?
  Which of the following is most in line with the text?
Notis: En övergripande förståelse är tillräckligt.
(Titta på vilket budskap eller poäng som får mest uppmärksamhet i texten, genom något av följande:
- ofta förekommande
- tar upp fysiskt mycket utrymme (t.ex. i antal ord)
- omnämns i rubriken
- inleder och/eller avslutar hela stycket.)Två specifika minnesanmärkningar till ELF - Short texts:
 • Läs frågans formulering TYDLIGT (noggrant)
 • Använd uteslutningsmetoden

Tre specifika minnesanmärkningar till ELF - Long texts:
 • Du behöver inte oroa dig över svåra ord (ta hellre till dig innehållet i texten i ett större sammanhang)
 • Frågornas kronologi, läs hela texten och skapa dig en helhetsförståelse.
 • Läsordningen (t.ex. frågor + alternativ först, sedan texten)


 • Utgå ifrån texten när jag svarar
  Notis: Utgå ifrån texten när jag besvarar frågorna. Vilket svaralternativ har stöd i texten? Och besvarar bäst frågans formulering?


Lurifax-alternativ bland svaren

* Svarsalternativ med stöd i texten men som inte besvarar frågan.

* Svarsalternativ som är delvis korrekta.

* Svarsalternativ som innehåller formuleringar hämtade direkt från texten, men som inte besvarar frågan.

* Svarsalternativ som kan verka rimliga med saknar stöd i texten.

 • Gör de lättaste uppgifterna först:
  ”Missing words brukar vara lättare att lösa på kort tid.”
  Missing words. Short texts. Long texts.
  Oavsett börja med de uppgifterna som jag finner enklast.
  OBS! Tänk på att vara noga när jag fyller i svaren i svarshäftet, så att respektive svar fylls i rutan för rätt uppgift! Siffran på frågan motsvarar siffran på svaret.
Återkom till detta när jag börjar öva på kompletta provpass! • Fastna inte på enskilda uppgifter:
  Tips! Chansa hellre på MEK, ORD och missing words om jag är osäker för att vara tidseffektivt och spara mer tid till LÄS och läsförståelsen på ELF.

Rekommendation: Öva på kompletta provpass för att lära mig en optimal tidfördelning mellan de olika delområdena.


Utmaning: Sammanfatta huvudpoängen i artikeln jag precis läst i tre punkter.
Syfte: Att öva upp min förmåga att läsa aktivt, koncentrerat och registrera det jag läser. För att vid HP tillfället (med tidspress) kunna fokusera och sovra.Nästa ELF: tillfälle: ”Analysera varje uppgift du är osäker på”

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Nittioåttonde dagen, Måndagen den 20 juli.
(Åh, har känt mig trött och tung i huvudet både igår och idag, svårt med att hålla fokuset. Det kan delvis ha att göra mig att jag har haft ont i ryggen i en veckas tid, vilket gör att jag har svårt för att sitta stilla, då det är då som det gör som mest ont.)


2 pomodoro Matterepeptition: All matte du behöver
Snabbrepetition av samtliga genomgångar (då ”batterierna” nu är gula och flera utav dem har uppdaterats med ”!” sedan senaste läsningen).

Huvudområde: AVRUNDNING
 • Repetition av ”Allmänna tips vid avrundning”


Huvudområde: KOORDINATSYSTEM
 • Koordinatsytem Introduktion
 • Avståndsformeln:
  Avståndsformeln: Tänk på Pythagoras sats: a^2 + b^2 = c^2

  D = √ ((x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2) = √D^2 = D

  l.e = Längdenheter
 • Mittpunktsformeln:
  Formel för mittpunktens koordinater:
  M = ((x1+x2)÷2 , (y1+y2)÷2)

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Hundrade dagen, Tisdagen den 21 juli.
(Jag tycker att det är väldigt roligt att öva på ord, att söka upp ordets betydelse och ursprung. Emellanåt stöter jag även på intressanta synonymer till ordet som jag nyss sökte betydelsen för, vilka jag då adderar till min egna ordlista samt ”Dagens ord” )


2 pomodoro ORD:

10/20 Rätt. 2 sekunder kvar.
Här var en hel ord jag chansade på. Samt blev jag störd av min sambo som kom in i rummet och pussade på mig. :roll:

4/5 Rätt. 57 sekunder kvar.

3/5 Rätt. 14 sekunder kvar.


Nedanstående ord är nu tillagda i min svenska ordlista, tillsammans med synonymer och beskrivningar.


Dagens ord: Baxa, Duven, Förlupen, Rendera ( -’’- ), Skröna, Non (morfem), Amsaga, Mercerisera, Överdängare, Adonis, Glyptotek, Polyglott, Blaserad, Spediera, Abskissa, Ordinata, Morfem, Avhandling, Agraff, Dissociation, Prelat,

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Hundraförsta dagen, Onsdagen den 22 juli.
(Det har varit en lång dag, men känns skönt att avsluta den med bibehållet fokus.)


2 pomodoro Matterepetition: All matte du behöver
Snabbrepetition av samtliga genomgångar (då ”batterierna” nu är gula och flera utav dem har uppdaterats med ”!” sedan senaste läsningen).

Huvudområde: KOORDINATSYSTEM
Repeterade föregående mattepomodoro, vilken omfattade koordinatsystem introduktion, avståndsformeln och mittpunktsformeln.

 • Räta linjens ekvation:
y = k*x + m
f(x) = k*x + m
f(x) = y

Innebörd: Det finns alltså ett y-värde för varje x-värde och vice versa, förutom när det räta linjen är antingen helt vågrät (k=0) eller lodrät (x=n). [/list]

 • Linjens k-värde
  Lutningen beräknas = skillnaden i y-led mellan två punkter ÷ skillnaden i x-led mellan samma två punkter

  k = (y1-y2)÷(x1-x2)

  k = ∆y÷∆x

  K-värdet styrs av hur många nivåer i y-led förändras för ett/varje steg i x-led.

 • Linjens m-värde
  Där linjen skär y-axeln.
  m-värdet är startvärdet.

  För att räkna ut m-värdet, välj ut en punk på linjen & sätt in i räta linjens ekvation. För det behöver vi veta vad k, x och y-värdena är.

  Koordinaterna för punkten där linjen skär y-axeln, kan skrivas som (0,m). Tänk på y = k*x + m

 • En lodrät linje kan skrivas med formeln x=n
  K-värdet kommer vara 0, d.v.s. är inte definierat.
  Därav är ekvationen x = n


 • Att bestämma ekvationen för en rät linje:
Bestämma räta linjens ekvation: algebraiskt, grafiskt, rita.

Grafiskt exempel: Tänk på att k = lutningen för ETT steg i x-led.

Ritexempel: y = (3÷4)x - 5
där täljaren (3) motsvarar förändringen i y-led &
där nämnaren (4) motsvarar förändringen i x-led.

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Hundra andra dagen, Torsdagen den 23 juli.
(Avviker ifrån planeringen idag & kör matterepeptition istället för ELF, körde 1 pomodoro innan jobb och en efter jobbet. Vi har haft så sanslöst mycket och intensivt på jobbet idag att jag känner mig trött i hjärnan.)

2 pomodoro Matterepetition: All matte du behöver
Snabbrepetition av samtliga genomgångar (då ”batterierna” nu är gula och flera utav dem har uppdaterats med ”!” sedan senaste läsningen).

Huvudområde: KOORDINATSYSTEM
 • Värdetabeller:
Räta linjens ekvation kan räknas ut om vi kan utläsa minst två olika punkter/rader i en värdetabell, varav ett utav de ska förtälja vad ”y=” när x=0.

T.ex. om y = 3 när x = 0 så vet vi att y alltid kommer vara 3 större än x-värdet.

Genom att läsa av en värdetabell kan vi även beräkna linjens k- och m-värde.

Exempel uträkning:
y = k * x + m
2 = k * 0 + m = 2 = m

y = k * x + m
2 = k * 0 + 2
4 = k * 1 + 2
4 - 2 = k
K = 2

8 = 2 * 3 + 2


 • Lodräta (vertikala) linjer: x = n (formel)
x = n eftersom x = ett visst tal, i alla punkter på linjen i oändlighet. Går också att uttrycka som: Alla punkter på linjen har alltså det konstanta x-värdet n.


 • Parallella linjer: deras k-värden ska vara ekvivalenta.
k1 = k2 vilket innebär att båda linjerna har samma lutning.

Parallella linjer: k1 = k2

k1 = k värdet på en av linjerna
k2 = k värdet på den andra utav linjerna

Om linjerna har olika m-värden, så innebär det att skär de y-axeln på olika ställen. Skulle de ha samma m-värde, d.v.s. m1=m2 då skulle linjerna vara identiska och därmed ha samma ekvation.Notis: det är bra för mig att komma ihåg & repetera vilken som är x- och vilken som är y-axeln. Samt att de står i följande ordning (x,y)


 • Vinkelräta linjer:
Vinkelräta linjer: k2 = (-1) ÷ (k1)
Vinkelräta linjer: k1 * k2 = -1

Bra att tänka på är att om den första linjen har en lutning där k = -4 , så är det klokt att visuellt spegla linjen genom att tänka att det då kommer gå ”fyra rutor” i horisontellt läge för varje steg upp den tar. Utgå ifrån nedan ekvationer till ovan exempel:

y = -4x + 3
k2 = (-1) ÷ (-4) = 0,25

Så olika exempel på vinkelräta linjers ekvationer blir då:
y = 0,25x - 5 (där m= -5)
y = 0,25x - 2 (där m= -2)
y = 0,25x + 5 (där m= 5)

 • Skärningspunkt mellan räta linjer:
Villkor: för att de ska kunna skära varandra så får de inte vara parallella. För att ta reda på om de har samma lutning eller inte, ska vi skriva ut: y = k*x + m för respektive linje & jämföra deras k-värden. OM linjernas k-värden är desamma så är linjerna parallella & kommer därmed INTE att skära varandra.
Om de har ekvivalenta ekvationer (d.v.s. exakt samma) så överlappar de varandra fullständigt och då kan de INTE heller skära varandra.

Observera att linjerna ibland kan skära varandra i en punkt långt ifrån origo, minnesregel: icke parallella linjer kommer så småningom skära varandra.


Skärningspunkt mellan räta linjer:
y = k1*x + m1
y = k2*x + m2

 • Substitutionsmetoden: sätta in vädret på från den första ekvationen, i den andra ekvationen, vilket innebär:
  y = k1*x + m1 = k2*x + m2 = y
  k1*x + m1 = k2*x + m2
  (en ekvation med bara x som variabel, kan lösas)
  När vi har lös ut x ur ekvationen, sätter vi in värdet på x i någon av ekvationerna och räknar ut värdet på y.
  Då får vi fram svaret på var linjerna skär varandra, i punkten där x = ? och y = ? alltså i punkten (x,y)
Vid nästa matterepetition, repetera Skärningspunkten mellan räta linjer och avsluta genomgången.

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Hundrafjärdje dagen, Lördagen den 25 juli.
(Hundratredje dagen, fredagen den 24 juli, hade jag vilodag. Dagen dessförinnan övade jag på matterepetition istället för ELF, så därav gjorde jag ELF idag.
Idag har jag haft splittrat fokus, med mycket som ska hända och som händer runtomkring, så nej, inte den mest optimala studiemiljön.)


2 pomodoro ELF:
Övningsuppgift: School Daze
Resultat: 2/4 Rätt.
Drog över på tiden med mer än 25 minuter.
Konstaterade att vid ELF läsning så är inte ”Metod 4” den allra bästa för mig, utan ska framöver tillämpa Metod 1.

Metod 4: Läs texten först, markera nyckelord under läsningen (t.ex. motsägelser, där förhållningssättet förändras), läs sedan en fråga i taget & besvara.

Metod 1: Läs frågor + alternativ först. Sedan texten.

Observation: Jag antecknade mycket, hela meningar istället för stödord. Samt noterade drygt ett dussin ord (som för mig är främmande), vilka jag dröjde mig kvar vid under läsningen, då jag hakade upp mig på att jag inte kände till samtliga ord.
Pga bristande fokus, till följd av olika distraktioner och att jag tillämpade en metod som för mig var tidskrävande, hann jag inte läsa igenom resultaten i de olika svarsalterantiven.

◊ ◊ Vid nästa ELF: Gör om hela uppgiftsgruppen & tillämpa då "Metod 1". ◊ ◊


Utmaning: Sammanfatta huvudpoängen i artikeln jag precis läst i tre punkter.

Syfte: Att öva upp min förmåga att läsa aktivt, koncentrerat och registrera det jag läser. För att vid HP tillfället (med tidspress) kunna fokusera och sovra.Sammanfattning:
* Drogtester i skolmiljö.
* Om det är skolans ensak att utföra drogtester på eleverna.
* Vad är ett medgivande, när det ges under ”hot” om att bli avstängd.
* Alternativ till & förbättringsförslag i att införa undervisning om drogämnet.


Uteslutningsmetoden, att stryka svar som är felaktiga:
Har även mailat HP-guiden nu precis med önskemål om att införa denna möjligheten på de digitala uppgifterna. Eftersom det är något som jag upplever har hjälpt enormt mycket. :idea:
Någon annan som skulle bli hjälpta av den funktionen, särskilt inför att öva in det till det riktiga provtillfället? :?:


Utgå ifrån texten när jag svarar:
Notis: Utgå ifrån texten när jag besvarar frågorna.
Vilket svaralternativ har stöd i texten?
Och besvarar bäst frågans formulering?


Lurifax-alternativ bland svaren
* Svarsalternativ med stöd i texten men som inte besvarar frågan.

* Svarsalternativ som är delvis korrekta.
* Svarsalternativ som innehåller formuleringar hämtade direkt från texten, men som inte besvarar frågan.
* Svarsalternativ som kan verka rimliga med saknar stöd i texten.Dagens ord: Dope residues, Contraband, Get tough on, Lest, Draconian (Drakonisk), Draco, (Repressiv), Lest, Benign, Malign, Afflicted, Reefer, Recreation (Rekreation), Shelved, Tad, Put-upon

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Hundrasjätte dagen, Måndagen den 27 juli.
(Hundrafemte dagen, söndagen den 26 juli, hade jag vilodag.)

2 pomodoro:
Har letat upp betydelser och för gårdagens ord, samt adderat några nya (dock kopierade jag in nedan lista på gårdagens dagboksanteckning, så de nya orden står även med där).

Ursprung: De flesta kommer av texten: School Daze

Dagens ord: Dope residues, Contraband, Get tough on, Lest, Draconian (Drakonisk), Draco, (Repressiv), Lest, Benign, Malign, Afflicted, Reefer, Recreation (Rekreation), Shelved, Tad, Put-upon


Har även läst olika texter om doping genom historien på både svenska och engelska.
Dagens studier har varit lite freeflow’iga, då jag inte har fokuserat på något specifikt område, utan suttit ner med fokus och varvat mellan ORD, ELF och LÄS.

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Hundrasjunde dagen, Tisdagen den 28 juli.
(Har repeterat skärningspunkten mellan räta linjer & avslutat det kapitlet/genomgången.)


2 pomodoro Matterepetition: All matte du behöver
Snabbrepetition av samtliga genomgångar (då ”batterierna” nu är gula och flera utav dem har uppdaterats med ”!” sedan senaste läsningen).

Huvudområde: SKÄRNINGSPUNKTEN

 • Substitutionsmetoden: sätta in vädret på från den första ekvationen, i den andra ekvationen, vilket innebär:
  y = k1*x + m1 = k2*x + m2 = y
  k1*x + m1 = k2*x + m2
  (en ekvation med bara x som variabel, kan lösas)
  När vi har lös ut x ur ekvationen, sätter vi in värdet på x i någon av ekvationerna och räknar ut värdet på y.
  Då får vi fram svaret på var linjerna skär varandra, i punkten där x = ? och y = ? alltså i punkten (x,y)
 • Bestäm linjernas skärningspunkt grafiskt:
  Metod: bestäm & markera två punkter för respektive ekvation, dra ett linje mellan punkterna i första ekvationen, sedan i den andra.
  God idé att börja med den punkten där x = 0, d.v.s. där m-skär y-axeln.
  T.ex. y = 2x + 3 kommer första punkten vara (0,3)
  För att bestämma nästa punkt, kan vi ex. sätta in x = 2
  y = 2 * 2 + 3 = 4 + 3 = 7 y = 7
  Därav kommer linjen gå genom punkten (2,7) tänk (x,y).

  Upprepa sedan ovan metod för nästa ekvation/linje.
  Där linjerna möts, är deras skärningspunkt.
 • Speglingar av räta linjer:
Multiplicera k-värdet för en rät linje med -1 för att få fram en spegling i y-axeln.
Sammanfattning: k-värdet byter tecken när vi speglar i y-axeln.

Multiplicera k-värdet OCH m-värdet för en rak linje med -1 så får vi en spegling länge x-axeln. T.ex.
y = k*x + m är en spegelbild av y = -k*x - m
Sammanfattning: k-värdet & m-värdet byter tecken när vi speglar i x-axeln.

 • Ekvationer introduktion:
  (Vänster Led) = (Höger Led)
  Ekvationer med endast en okänd variabel går att lösa, genom att lösa ut den okända variabeln på ena sidan likhetstecknet.
  Detta innebär att om en förändring gör i (VL) = måste den göras i (HL).
  Addera samma uttryck till båda sidor av likhetstecknet.
  Subtrahera samma uttryck från båda sidor av likhetstecknet.
  Multiplicera båda sidor med samma uttryck.
  Dividera samma uttryck i både VL och HL.

Lösa första gradens ekvationer:
1. Utveckla (ta bort parenteser, multiplicera ihop)
2. Samla alla x-termer på ena sidan likhetstecknet (samla där det redan finns flest)
3. Samla alla konstanter i andra ledet
4. Dela (eller multiplicera) med talet vi xTvå ekvationer med två okända variabler.

Ekvationssystem går att lösa på olika sätt, t.ex.
 • Rita
 • Additionsmetoden
 • Substitutionsmetoden

Notis: Man kan bara lösa ekvationssystem om man har lika många ekvationer som variabler.

När en ekvation har två variabler behöver vi alltså två ekvationer för att kunna lösa ekvationssystemet, på samma sätt om vi har tre okända variabler behöver vi tre ekvationer o.s.v.

För att visa att ekvationerna hör ihop, sätter vi en klammer { om dem.
Vid högskoleprovssammanhang handlar det om att hitta skärningspunkten för två räta linjer, när det kommer till uppgifter där vi ska lösa ett ekvationssystem.

När linjerna i ekvationssystemet är parallella finns det ingen lösning, eftersom linjer som är parallella aldrig kommer skära varandra.

Om linjerna är exakt likadana har ekvationssystemet oändligt många lösningar, eftersom de skär varandra i alla punkter.

Grafisk lösning - Rita:
(När man ska rita linjära funktioner räcker det med två punkter)
Alt 1. Skapa en värdetabell, men två punkter för respektive linje.
Alt. 2. Använd k-värde och m-värde.


Nästa matte: Additionsmetoden

PsychoNalle
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 85
Blev medlem: ons 04 dec, 2019 12:37

Re: Ask Yourself If What You Are Doing Today Is Getting You Closer to Where You Want to be Tomorrow

Inlägg av PsychoNalle »

Hundraåttonde dagen, Onsdagen den 29 juli.

2 pomodoro LÄS:
Läste texten: om NAMBLA https://sv.wikipedia.org/wiki/North_Ame ... ssociation


Dagens ord: Acklamation, Resolution (löfte?), Insinuera, Pederaster, Exploatering (Utsatthet?), Vederlagt, Meta-Analy,

Today's words: Defamation, Hund jury, Peer Pressure,

Skriv svar