Maximal ökning på 120 dagar

Starta en egen eller läs och kommentera någon annans
Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » tis 12 dec, 2017 16:47

Hej!

Denna dagbok har som syfte att kartlägga mina studier fram till 21 April 2018. Jag hoppas att mina inlägg kan inspirera och hjälpa den som är på samma resa som jag är. Jag har dyslexi vilket leder till att jag har stora svårigheter med att bemästra DTK, ELF & LÄS. Har tänkt att lägga lite extra prioritering på dessa ett tag framöver.
Senast redigerad av 3 Alfa, redigerad totalt 0 gång.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Från 1.2 -> 1.4

Inläggav Alfa » tis 12 dec, 2017 17:32

Dag 1

30 min huvudräkning
2st läsövning
20 ord memrise

LÄS 2002-04-06
8/20 rätt

Jag tar ett Axplock från dagens sektion.
EN SOMMAR FÖR KORT FÖR PARAPLYER
Fråga 1-4

1. Vad kan vara orsaken till att Elisabeth Rynell förbisetts i den nya svenska litteraturhistoriken?

Författaren Annelie uppger att det är vanskligt att försöka sig på en förklaring till varför Elisabeth har ignorerats. Kanske för att hon är en främmande röst osv. I längst ner på andra stycket står det '' Elisabeth sjunger i en gällare tonart än vad som är brukligt i den ärevördiga lågmäldheten. Svenskar tenderar ju att oroas av människor som talar högt och expressivt.

Mitt svar B: Rynells mångsyssleri inom författarskapet
Rätt Svar D: Rynells livliga och starka uttrycksfullhet.

När jag läste texten antog jag att det var B eftersom att jag associerade mångsyssleri med att författaren uppgav fler än en orsak till varför hon kunnat vara förbisedd. LÄRDOM - Mångsyssleri betyder ''splittring'' inte att det handlar om flera olika saker.

2. Textförfattaren (Annelie) Beskriver innehållet i några av Rynells verk. Vilket litterärt begrepp tycks Rynell ofta använda sig av?

Mitt rätta svar C: Symbolik

Stora delar av texten handlar om naturen och uppfattningen om den. Rynell beskriver skogsstigar, att hon utvandrade långt från huvudstaden, landsbygden står för frihet och en tystnad osv. Annelie skildrar olika föreställningar med naturen. Alltså använder mycket symbolik med naturen i sina verk.

3. Vilket alternativ beskriver bäst hur Elisabeth Rynell, av texten att döma framställer naturen?

Mitt svar A: Naturen är överväldigande och svårgripbar
Rätt svar B: Naturen är stum och respektingivande

i mitten på stycke 4 så står följande '' I Rynells surrealistiska naturscenerier, här och där med svulstigt erotiska scener där jättar parar sig finns paralleller till Aase Bergs två diktsamlingar.. '' Jag tog för givet att det borde vara överväldigade och svårgripbart eftersom Annelie skriver surrealistisk. Men bara för att det är overklig behöver det inte vara det. Svaret på uppgiften finns högst upp på stycke 6. '' Där staden står för instängdhet och stumhet står landsbygden för frihet och (tystad)'' ... ''Och jättegranar står hand i hand och (bugar och vrider sig värdigt) i brisen. ''

4. Vad menar textförfattaren när hon hoppas att Rynell ska fortsätta med sitt ''växelbruk''

Mitt svar A: Att Rynell ska fortsätta skildra förhållandet mellan stad och landsbygd.
Rätt svar D: Att Rynells författarskap också i framtiden ska befruktas av samspelet mellan dröm och vardag.

Min tanke gång var att i sista stycket står det '' det är annars sällsynt att hon ger sin dikt en så geografisk bestämd plats. Det ger en ny påtaglighet av vardagen i hennes diktning som jag skulle vilja läsa mer av. '' Ordet geografisk fick mig att välja svar A. Men om jag hade läst från näst sista stycket och framåt hade jag funnit '' Utmarken är inte bara bebodda av (skogsväsen = overkligt) ... Det ger en ny (påtaglig = verklig) vardag.. Textförfattaren alltså Annelie vill se mer av det verkliga från Rynell som tidigare ''bara'' skrivit om fiktion. Alltså är D rätt svar.

LÄMPLIGA EGENSKAPER HOS MODELLER

9. Vad är den avgörande skillnaden mellan Eudoxos modell och som Telluriet?

Mitt svar A: Den förra modellen hade ett egenvärde, den senare endast förklaringsvärde.
Rätt svar B: Den förra modellen var abstrakt, den senare en konkret gestaltning.

I första stycket nämns Eudoxos och Tellurium. Eudoxos var en matematisk modell över att universum där jorden var centrum och roterande koncentriska sfärer, på vilka himlakropparna var fästa. Tellurium är en modell som verklighetstolkning och som form. Den åskådliggör som fysisk modell hur det jorden rör sig och belyses av solen. (Abstrakt = uppfattbar endast för tanken) (Gestaltning = utformning) Alltså var den första, Eudoxos en primitiv modell av hur man kunde tänka sig att det var medan Tellurium gav en verklig modell av hur universum är utformat.

10. Vad är enligt textförfattaren ett problem med så kallad ''black box''-modeller?

Mitt rätta svar B: Att deras resultat sällan räcker som grund för att dra slutsatser om verkligheten.

i stycke 11 finns ordet ''black-box''. Man kan dela in modellerna enligt många indelningsgrunder. Att lösa en uppgift så kostnadseffektivt som möjligt ex att göra en prognos kallas ''black-box''. Här vill man inte förstå sambandet utan bara räkna ut faktorerna i en vald grundmodell som ger så litet fel som möjligt mellan prognos och verkligt resultat. LÄRDOM - Läs hela stycket innan det givna ordet och efter.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » tor 14 dec, 2017 10:46

Dag 2

30 min huvudräkning
1 speedread
33sidor i boken Kemiskten
20 ord memrise

NOG 2002-04-06

16/22. Hade 11 min tillgodo.
Nedan har jag analyserat och gjort uträkningar på samtliga fel. Om du finner fel i mina uträkningar så ge mig mer än gärna feedback :)

1. Ett tusen kronor sattes in på ett konto. Pengarna var insatta på kontot i två år och efter halva tiden ändrades räntan. Vilken var räntesatsen under det första respektive andra året?

(1) I genomsnitt var räntesatsen under de två åren 3 procent.
(2) Efter det andra året hade beloppet vuxit till 1060,90 kr.

Jag svarade C på denna uppgift.

Grundinformationen ger oss att man sätter in 1000kr på ett konto. Räntesatsen under det första året och det andra året kommer avgöra hur mycket pengar som finns på kontot efter 2 år. Den information vi söker är om det var lika mycket ränta varje år eller om det var olika för de 2 åren.

(1) (år 1 + år 2)/2 = 3% Alltså är år1 +år 2 lika med 6% sammanlagt. Vi vet ej om det var 1% första året och 5% andra året eller annat. Information räcker ej.

(2) Beloppet har växt från 1000kr --> 1060.9. 1060,9/1000 = 0.06. Alltså har det skett en ökning med 6 % men vi vet inte specifikt för varje år. Informationen räcker ej.

(1)o(2) Informationerna säger princip samma sak.

Kan inte riktigt sätta fingret på vad som gick snett med denna uppgift. slarvade med att inte rita tydliga bilder för att lösa information.

Rätt svar E.

7. I två klasser finns det totalt 65 elever. Hur stor är andelen flickor i den minsta klassen?

(1) Det totala andelen flickor är 40 procent.
(2) I den ena klassen finns det fem pojkar fler än i den andra.

Grundinformationen ger oss en bild av att det finns två olika klasser. klass 1 + 2 = 65 elever. Förutsatt att vi vet hur många pojkar och flickor som går i minsta klassen kan vi ställa upp ekvationen f/(f+p) = andelen flickor.

(1) 65x4/10 = 26. 65-26= 39
f+p = 65
f=26
p=39

Informationen säger oss inget specifikt om hur många som går i varje klass. informationen räcker ej.

(2) Vi vet ej hur många pojkar respektive flickor det finns. informationen räcker ej.

(1)o(2)

F=26
P=39

Klass 1 Klass 2
f= x f= y
p=17 p=22

f/(f+p)= andelen flickor
f/(f+17) = en okänd variabel alltså går informationen inte lösa med påstående 1 och 2.

När jag gjorde uppgiften så ställde jag aldrig upp ekvationen. Jag tog för givet att när jag hade räknat ut andelen killar i den minsta klassen så hade jag svaret på uppgiften. Men eftersom jag inte kunde av göra om de fanns 25f i ena och 1f i andra eller tvärtom så kunde jag inte räkna ut andelen. Fel i tankegången för jag inte skrev upp ekvationen.

Svar: E


10. Saras månadslön är 18600 kronor. Hennes lön höjs en gång per år. Hur många år tar det innan hennes årslön överstiger 240000 kronor?

(1) saras lön kommer att öka med 3 procent per år.
(2) om tre år kommer hennes månadslön för första gången att överstiga 20000kr

Grundinformationen ger oss att Sara tjänar nu 18600 x 12 alltså 223200kr/år. Eftersom hon får en löneökning varje år så kommer hon inom sin tid att överstiga 240000kr, hur många år dröjer det? Vi behöver ta reda på hur många procent lönen ökar varje år för att lösa uppgiften

(1) Saras lön kommer att öka med 3 procent per år.
Vi kan ställa upp en ekvation!

223200 x 1.03X=240000
Lönen överstiger 240000 först efter 3 år
informationen räcker för att lösa uppgiften.

(2) Om tre år kommer hennes månadslön för första gången att överstiga 20000 kronor.
20000x12 = 240000kr alltså får vi svaret direkt i texten. Informationen räcker för att lösa uppgiften.

Här läste jag fel på information (2). Eftersom informationen gav att hennes lön kommer först att vara över 20000kr efter 4 år så tänkte jag att jag inte visste en specifik ökning för varje år! Hade jag multiplicerat 20000 x 12 hade jag sett att de gav svaret på frågan.

Svar D

18. En rektangel har arean 150m^2. Rektangelns form ändrades utan att dess area förändrades. Hur många meter kortare blev rektangelns kortsida?

(1) rektangelns långsida förlängdes med 3 meter.
(2) rektangelns långsida förlängdes med 20 procent.

Utifrån grundinformationen kan vi rita upp en bild på en rektangeln. Långsidan kallar vi X och kortsidan kallar vi Y. 150=X x Y

(1) 150=(X+3) x Y
Denna information ger oss inte lösningen efter som vi inte vet hur stort X och Y är.

(2) 150=(1.2X) x Y
denna information är inte heller tillräcklig.

(1)o(2)
(X+3)=1.2X

0.2X=3
X=15

150 = 15 x Y
Y= 10

150 = (15+3) x Y
Y= 8.33 alltså minskade kortsidan med ungefär 1.66m
informationen räcker för att lösa uppgiften.

Här svarade jag E. Jag har ingen aning om varför jag inte gjorde kopplingen att (1) innehöll en längd och (2) ett förhållande. Hade jag skrivit om provet hade jag insett att jag har 2 okända variabler som är = 150m^2. Kan man lösa ut den ena kan man alltid lösa ut den andra.

Rätt svar: C

21. hos en viss sorts ledningstråd är resistensen direkt proportionell mot trådens längd. Hur lång är en tråd i vilket resistansen är 30 ohm?

(1) om längden ökas med 15dm så stiger resistansen till 42ohm.
(2) om längden minskas med 1/6 så sjunker resistansen med 5 ohm.

Denna uppgift lyckades jag inte lösa. Om du läser detta och kan lösa den skulle jag verkligen uppskatta hjälpen!


Skrev om denna uppgift i DTK-forumet.

22. innehåller en bild jag inte kan beskriva bra i text. Men mitt misstag på denna var att jag tog fel på att de stod att samtliga linjer var räta. Då förutsatte jag att när linjerna korsar varandra så uppstår en 90 gradig vinkel.

Här svarade jag D. Anledningen var för jag trodde att linjerna såg ut som på bilden. LÄRDOM: bilden går aldrig att lita på! linjerna kan se ut hur som helst. Bara för linjerna är parallella behöver inte de ha K=0. LÄRDOM: testa att rita upp bilden på olika sätt och sätt in informationen.
Senast redigerad av 1 Alfa, redigerad totalt 0 gånger.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » tor 14 dec, 2017 13:19

Dag 3

DTK 2002-04-06 2min tillgodo.

16/20. Samtliga uppgifter nedanför är de fel jag fick.

10. DAGHEMSKOSTNADER 1999

Hur mycket fick en familj i Uppsala med tre barn på daghem och en bruttoinkomst på 41000kr/mån betala för barnomsorg under året?

Jag började med att läsa den diagramtexten samt X och Y axel. Jag letade upp Uppsala på Y axeln och markerade det. Sen gick jag till X axeln och markerade '' kostnad per månad för en familj med brittoinkomst 41000kr/mån med 3barn.

jag gick till den kolumn där linjerna möttes. Där det stod 3900:-. Jag muliplicerade 39x12 och fick fram 46800. Alltså 46800 vilket ledde till att jag valde svartalternativet E som var just detta.

Felet uppstod då jag inte kollade i raden till höger om min valda kolumn. Där stod det att Uppsala bara hade 11 avgiftsmånader per år. Alltså så skulle man muliplera 3900 x 11 och få fram 42900. Alltså svar D. Gick rätt i fällan!

16. RESULTAT OCH BETYG I GRUNDSKOLAN

Hur många fler flickor än pojkar erhöll betyget VG i geografi?

När jag läste av ämnet geografi på Y axeln så dobbel kollade jag inte att jag var i rätt rad när jag multiplicerade antalet pojkar med andelen pojkar som fick resultatet VG i geografi. Istället multiplicerade jag antalet pojkar med totalta antalet pojkar + flickor. vilket var 5% enheter mer än de korrekta.

rätt uträkning var alltså
pojkar 0.313 ca 0.30 x 39553 ca 40000 vilket blir 11850.
flickor 0.419 ca 0.4 x 37989 ca 38000 vilket blir 15200.
Differensen blev 3350. Eftersom jag avrunda decimalerna blev alltså svaret C=3500.

LÄRDOM: dubbel kolla alltid rubrikerna i varje rad man börjar uträkningen.

17. UTVANDRINGEN TILL NORDAMERIKA

Hur stor andel av sockens befolkning emigrerade i medeltal per år 1876 från Ljunger jämfört med Långasjö.

I uppgiften finner vi 2 linjediagram. Jag uppmärksammar direkt att en stor del av fällorna ligger i att man gör fel på skala, jag noterar att skalan är promille.

Det nedre diagramet har en tillhörande text som beskriver att det handlar om andelen emigrerade under 1851-1930. jag väljer detta diagram och söker upp de två sökta socknarna. Ljunger precis under 12/1000 och Långsjö ligger på 3/1000.

Istället för att ta Ljunger/Långsjö så får jag för mig att räkna rutorna imellan de båda socknarna. Då får jag fram att det är 9 imellan dem. Alltså 3x3 = 9. Problem uppstår att det är 12 rutor från X axeln till Ljunger. Alltså så är korrekt svar att man skall dela 12/3 = 4. Alltså 4 gånger så stor emigration. LÄRDOM: Räkna helst inte rutor, ställ alltid upp talet utifrån siffrorna på Yaxeln.


20. BLY- OCH KADMIUMFLÖDEN I GRANSKOG

Hur mycket av det kadmium som tillförs marken via krondorpp och förnafall transporteras mot djupare skikt?

Jag markerar den högra bilden där Kadmium är rubricerat. Jag markerar också krondropp och förnafall. Har ingen aning om vad jag gjorde för fel här men jag skulle ha adderat krondropp 0.23 + förnafall 0.07 = 0.3. Precis under står det att fastläggning i mår och blekjord är 0,05.

Alltså är svaret på frågan 0.30-0.05 = 0.25mg/m^2. Svar C.

Användarvisningsbild
Superwoman1
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 568
Blev medlem: ons 13 maj, 2015 16:59

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Superwoman1 » tor 14 dec, 2017 14:21

Du har fina resultat på matten och ord, med lite finslipning och ihärdighet når du säkert ditt mål, vad vill du komma in på?

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » tor 14 dec, 2017 17:53

Superwoman1 skrev:
tor 14 dec, 2017 14:21
Du har fina resultat på matten och ord, med lite finslipning och ihärdighet når du säkert ditt mål, vad vill du komma in på?
Tack! Drömmen är att läsa till läkare, men jag tänker sikta på fysioterapeut till en början, det är något som jag också verkligen brinner för. Under utbildningen gång tänker jag fortsätta med HP, kommer jag in så gör jag ett karriärbyte.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 116 dagar

Inläggav Alfa » mån 18 dec, 2017 14:11

Dag 3

60 ord memrise ( för 3 dagar då jag missat att göra dem)
Speed read
Huvudräkning

ELF 13/20 2002-04-06
- Lång 6/10
- Kort 4/6
- Lucktext 3/4

Dagens lärdom är helt klart att inte ge upp även fast man tror det går dåligt och att man kontrollerar sitt svar även om man är stressad.

Analys

Strategi
Lång: 1. Läs rubrik + författare. 2. Läs frågorna och omformulera dem till kärnord. 3. Läs texten snabbt med noggrant 4. skumma texten och formulera ett eget svar på frågan. 5. jämför mitt egna resultat med frågorna. 6. Välj de som är mest likt.

Kort: 1. Läs rubrik + fråga. 2. Läs texten i sin helhet. 3.Läs fråga + svar, välj ett svar. 4. Hitta bevis i texten för ditt svar. 5. kontrollera att inget annat svar är snarlikt det du har valt.

Lucktext: 1. Läs ett stycke 2. Kom på ett eget ord i luckan. 3. Ta det ordet som är synonymt med ditt val. 4. kontrollera ordet. 5. Läs hela sammanhanget.

The Off-screen Chaplin

1. How is ms. Milton's biography characterised in the first paragraph? ( Hur är ms. milton's levnadsbeteckning kännetecknad i första paragrafen? )

Mitt svar rätta svar C: Though critical, it tries to do justice(rättvisa) to Chaplin.

Chaplin had an unlimited imagination. Off screen, according to joyce Milton's unsentimental appraisal, he was less resourceful and certanly less amusing. ... Chaplin's naive and inconsistent political views. ... Betrayals of employees, old friends, collaborators and former wives and lover. But ms. Milton's book in nonjudgmental, and she clearly makes an effort to be fair.

The paragraph start with a description of Chapling as a ambivalent person.
He is Amusing on camera but otherwise he was less resourceful. My opinion on reading this is that Charlie Chapling hold himself together on camera but otherwise he was a pretty boring person. But milton's book is nonjudgmental (icke-dömande), and she makes a effort to be fair(rättvis).

2. What is the reason for Mary Pickford's critical opinion of Chaplin?

Mitt rätta svar A: His lack of honesty and loyalty

We can find the answer in det second and third paragraf. ... Others believe it was because he was ''immoral''. ... The sheer naiveté of Chaplin's speaking publicity on subjects he knew little about. I chosed C because Mary expressed the words immoral(omoralisk), Naivety(naivitet/barnslig)

3. Why does the reviewer say that Ms. Milton '' makes a significant contribution'' to our knowledge of Chaplin?

Rätt svar B: She presnts information that other biographers have disregarded
Mitt svar D: She is the first to point out the defects in his character.

I forgot what contribution ment, it made me very anxious about which answer I would chose. The question can be translated to '' Varför säger författaren att Ms. Milton gör ett signifikant(markant) bidragande angående vår vetskap om Chaplin'' ?. In the fourth paragraph the author stated '' Her main intention, however, has been to document facts that have previously been neglected.'' She contribute with facts that others don't.

4. What are we told about chaplin's political ideas?

Rätt svar B: His views fluctuated in the course of time
Mitt svar D: He tried to conceal his real position

If I knew that fluctuated has the same meaning as varying i think I would have answered the question differently. I cant find the a good answer to this question. But I guess that '' Chaplin's naive and inconsistent(osammanhängande) political views'' And When Chaplin stated '' I have never been interested in politics'' is proof enought that B is the right answer.

5. Svarade på fråga fem men när jag klickade på skicka så försvann allt. Låter denna vara oförklarad så länge.

To Err Is Human
From a review of a book by Robert Youngson on scientific blunder

6. What is the main purpose of the quotation in the first paragraph?

Mitt rätta svar C: To indicate how easy it is to be wrong in scientific matters.

Richard Woolley assured us '' All this talk of space travel is utter bilge''. Blunder like this ... This is the only answer that fits well.

7. What are we told about scientists general views on mistakes in research?

Mitt svar C:They sometimes underestimate the problem of providing solid proof
Rätt svar D: They usually do their utmost to detect them in other scientists research

''Whenever they publish what they claim is an important new idea or experimental result, they know their colleagues will take it to peace looking for logical or experimental error. This ruthlessness towards mistakes has been one of the engines of scientifit enterprise''

8. What general criticism of youngson's book is expressed by the reviewer?

Mitt svar B: Youngson has defined the aims of his study too restrictively
Rätt svar A: The books't title dose not correspond to the field actually covered.

Youngson has done a good job of collecting tales of error and misjudgment, but he has lost sight of his pourpose by serving them with too much pop history.

9. What is said abaout George Bernhard Shaw?

Mitt rätta svar C: His attitude towards laboratory research may be partly justified.

The great Irish wag used his jesting to tease and annoy just about everyone, including scientist and especially medical doctors. So when shaw says that he mistrusts results scientist get in laboratories because, if it is unexpected or ....

10. What dose the reviewer say abaout Youngson's book in his closing remarks?

Mitt rätta svar A: Despite a promising subject it is something of a lost opportunity.

11. Hotels in business

What is the main point of the text?

Mitt rätta svar C: Hotel people are wondering how rooms for business travelers should best be outfitted.

The text starts with '' One of the burning issues facing hotel managers is whether business travlers want only a direct phone line or whether they sleep better surrounded by enough office equipment to launch a small business. The main point in this first paragraf is that when business people enter a hotel rooms do they want do work or take a brake from work for the best experience at the hotel? This is a issue for the manager because they want satisfied customers.

12. Of Mice and Drugs

What is the main point of the text?

Rätt svar B: Too little FOSB may cause cocaine dependence
Mitt svar A: Recent experiments will lead to new treatment for addiction.

The scientist have discovered av protein called fosB. Experiments with mutant mice lacking this protein show that they become unusally hyperactive on cocaine and excited ... Therefore is mice that lack this protein in the danger zone to be dependent on it. The text said nothing of a treatment for addiction so I have no clue why I chosed that. Need to check my answer more carefully.

13. Verbosity

What is said about David Black?

Mitt rätta svar D: At heart, he is rather reserved.

'' He seems to think that if he talks fast enough, he can get away without the inter bit and give us a just a view. '' I chosed this because all the outer questions were silly. Now i know that reserved means introvert.

14. Pompeii

What is suggested about Pompeii?

Mitt rätta svar C: The original owners had abandoned their villas long before the disaster.

''Recent archaeological research confirms that the city had experienced ongoing deterioration in the years that preceded the disaster. ... There is evidence that the villa had been taken over by squaters. Therefore is the right answer C (Original owners had abandoned and squatters moved in)

15. Nature and Nurture

What is the main idea of the text?

Mitt svar A: The brain is supposed to govern all aspects of human behaivor.
Rätt svar D: The role of genes in human behavior is now very much in focus.

The first half of the text explain that in the first half of the century the human brain was seen as a tabula rasa(humanfilosofisk teori att människan föds utan förutbestämda egenskaper). The second half explain that the genetic heritage began to be perceived as a guiding if not controlling force. My answer make no sense, it dosent stand enywhere that the brain govern all asepcts.

16. Travek wruters

What problem is mentioned in connection with today's travel writers?

Mitt rätta svar C: They have few unexplored places to write about.

The main reason i chosed this answer where because '' ... until quite recently, the earth offered many such places, but airplane travel and the cheap package tour put an end to all that. ... '' Nowadays writers can travel much easier the before. The problem is Therefore '' fre unexplored places to write about.''

Making rice disease-resistant

17. Rice is arguably the world's most important food. Almost two billion people depend primarily on rice for basic nourishment. Rice fields cover more then 360 million acres of land around the globe and yield 560 million tons of grain every year. But farmers .....17..... much more rice than they harvest, because insects, bacteria, viruses and fungi often claim a substantial portion of each crop.

A Produce
B Sell
C Plant
D Receive

The text start with explaining the value of rise. The sentence starts with '' BUT'' this is the sign that there is some kind of issue. Bacteria & Viruses wipe out tons of grain every year. Therefore the famers plant C much more than they harvest.18. These bacteria, known as Xoo, spread rapidly from rice plant to rice plant and from field to field in water droplets. Infected ....18.... develop lesions, yellow and wilt in a matter of days.

A Genes
B Leaves
C Insects
D Liquids <-- My answer

Leaves = Löv. I thought that Leaves is spelled leaf. Here the thing, you can spell it both ways.. It makes sense now afterwards. Infected leaves damage the tissue of plants.

19. The famers problem is that no single variety has every gene and that all plats are vulnerable to some diseases more than to others. Breeders have exploited disease-resistance genes in rice for nearly a century, redistributing its genetic ....19.... from hardy species to agriculturally useful varieties.

A: Wealth
B Shortage
C: Complication
D: flow

Breeders have exploited the genetic wealth from hardy species for useful varieties.


20. We have used this gene to generate the world's first transgenic disease-resistant rice plants. These new varieties of rive have tremendous potential to aid .....20..... around the world.

A Consumers
B Geneticists
C Botanists
D Farmers

Farmers fits better then consumers because famers are those who harvest the plants and struggle with the plant diseases on a daily basis.


New words
Apprasial - Bedömning/utvärdering
Unsentimental - Känslosam
collaborators - Med arbetare
controversial - Kontroveriel
Omitt - utelämna
Contribution - bidrag
Sheer - ren/absolut/total
Naivety - naivitet/barnslig/dumhet
Immoral - omoralisk
Fluctuated - fluktuera/variera
Consistent - sammanhängande/konstant
Inconsistent - inkonsekvent självmotsägande
Throughout -
Reputed - beryktad
Disenchantment - uppvaknande
Exhilarating - upp piggande
To exhilarate - Stimulera
Susceptible - mottaglig
Dependence - Beroende
Reserved - sluten
Inter - mellan
Deterioration - förslitning
Preceded - kommit före
Heritage - Arv
Perceived - Uppfatta
Yield - avkastning/utbyte
Wipe out - utplåna
Lesions - organskada, skadlig förändring
Exploited - bedrift/ bragd
Blunder - Misstag
Bilge - Struntprat
Virtue - Kraft/fördel
Corresponds - Matchar
Justified - Berättigad/rättfördigad

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » ons 20 dec, 2017 20:51

Dag 4

DTK 2002-10-26

16/20

11. Vilket var medelantalet skadade per dag för de tre vägklasserna sammanlagt vid fri fart måndag-fredag respektive lördag-söndag?

Vi finner 12st cirkeldiagram. Under samtliga diagram finns en siffra och denna representerar medelantalet skadade. Felet uppstod då jag tog de 3 översta diagrammen, summerade talet och dividerade på 3. Men medelvärdet var redan uträknat så jag skulle alltså inte ha dividerat utan bara summerat måndag-fredag
(7.8 + 7.9 + 8.8) = 24,5

Lördag-söndag
(13.6 + 14.8 + 20.2) = 48.6

Alltså var svar D rätt svar. Första uppgiften som jag inte kände var helt säker på! LÄRDOM: Om uträkningen inte känns 100% korrekt när svaret innehåller decimaler är de med största sannolikhet ett exakt svar de letar efter.

16. Hur många kvinnor jämfört med män avled i åldern 45-64 till följd av tumörer?

Så jävla lökig uppgift! Satt med den i kanske 5 minuter och kunde verkligen inte klura ut vad det kunde vara. Fick fram 1.66 gånger fler... Här är grejen jag kollade aldrig på högra Y-axeln och missade då att jag var tvungen att räkna ut antalet per grupp.

Korrekt uträkning
54/105 ca 1/2
1/2 x 4000 = 2000 = Antalet kvinnliga tumörer

32/104 ca 3/10

3/10 x 6500 = 1950

Svar: C lika många
LÄRDOM: Kolla alltid X och Y axel vi varje ny uppgift. Ta inget för givet

18. Hur stor andel av jordbruken år 1968 återfanns i en högre respektive lägre storleksklass 1973?

Jag misslyckades på uppgiften för jag tappade bort mig i alla pilar. Jag tror jag hade tjänat på att inte lägga flera minuter utan direkt gått vidare och tagit den på slutet om jag fick tid över. Men det är lätt att vara efter klok.

Svaret på uppgiften finner vid genom att kolla längst ner mellan 1968 och 1973 års rad. Summerar man alla jordbruk får man 96st.

Till längre 22
Till högre 16

22/95 = 23%
16/95 = 16%

Svar C 15 respektive 25

19. Vilka två kohorter kvinnor hade vid 40-44år ålder påverkats av migrationen i större utsträckning än motsvarade kohorter män?

Här var jag stressad och framför allt trött och läste inte av diagrammet korrekt.

Egentligen är det bara att lägga linjalen på pappret och börja uppifrån och vandra neråt för att se vilka av linjerna som högre hos kvinnorna än mannens. Tycker det ofta är ett av de nedre alternativen på dessa uppgifter. LÄRDOM börja med alternativ E och vandra uppåt.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » ons 27 dec, 2017 19:45

DAG 5

NOG 2003-04-05

20/22

Sammanfattningsvis så gick detta prov bättre än förväntat! Jag skall analysera de uppgifter som jag inte lyckades räkna ut utan att jag fick chansa på det som var mest rimligt. Jag har blivit mer noga med min lösningsstruktur på NOG och DTK och det märks! Struktur är A och O på HP mina vänner.

2. Kim lämnar stad A klockan 08:20 och cyklar med konstant hastighet till stad B, en sträcka på 24km. När anländer Kim?

(1) Mellan städerna A och B håller kim en hastighet av 18 km/h

(2) Kim cyklar de första 12km på 40 min

Mitt svar A
Rätt svar D

När jag löste uppgiften uppfattade missade jag en viktig information i texten. Hade jag läst grundinformationen ytterligare en gång så kanske jag inte hade missat det! :x I svar (1) kan vi räkna ut att det tar ungefär 1 timme och 20 min för Kim att cykla till stad B. Han är alltså framme 09:40 i stad B

I information (2) kan vi räkna ut Kims medelhastighet. Eftersom det står i grundinformationen att han cyklar med konstant hastighet så gäller hastigheten för hela resan. Dvs 18km/h. LÄRDOM Läs (1) + grundinformation sen (2) + grundinformation. Om det behövs så läs (1)o(2) + grundinformation!


21. I en affär finns det en kassa där kunder expedieras. Hur många kunder expedierades under sista halvtimmen före stängning?

(1) En halvtimme före stängning stod 22 personer i kö. En kvart senare stod 10 personer i kö.

(2) Fem nya kunder ställde sig i kö under sista kvarten före stängning, vilket var färre än under den näst sista kvarten. Samtliga köande blev expedierade.

Mitt svar C
Rätt svar E

Riktig lökig uppgift då man måste se sambandet utifrån texten vilket inte direkt är en styrka hos mig.. Informationen går inte att lösa för vi vet inte hur många personer som ställde sig i kö på (1). Information (1) get oss att under första kvarten så minskade kön med 12 personer. Men för att veta hur många som expedierades så måste vi hur många som tillkom kön. Information (2) ger oss att under andra kvarten tillkom 5 personer. Alltså så var det totalt 15 personer som expedierades.

Vi kan räkna fram svaret för vi vet bara att det var mindre än 5 kunder under första kvarten. De olika möjliga svaren på uppgiften är alltså 28, 29, 30, 31st.


10 Nämnvärd uppgift. olle arbetar som dammsugarförsäljare och får som lön en provision som utgörs av 25% av den summa som han varje månad säljer för. Från och med augusti gav olles arbetsgivare honom en ökning av provisionen. Med hur många procent ökade provisionen?

(1) Under augusti ökade olles Månadslön med 2835 kronor jämfört med Juli

(2) Under både Juli och augusti sålde Olle dammsugare för 63000 kronor per månad. under augusti ökade Olles månadslön med 18% jämfört med Juli.

(1) informationen går inte att lösa eftersom vi vet bara att ökningen är 2835 kronor men har inget bassumma att räkna ut ökningen i procent. (2) ger oss att sammanlagt tjänade Olle 126000kr på under augusti samt Juli. Alltså 63/4 = 15750 per månad. Eftersom han fick löneökning under augusti så tjänade Olle 15750 + 1417,5kr och 15750 - 1417,5 kr Dessa summor blir tillsammans 31500.

Svar det blev en ökning med 1.197, alltså ungefär 20% ökade provisionen

11. Nämnvärd uppgift En familj har fyra hundar och två katter. Hundarnas och katternas sammanlagda ålder är 36år. Hur gammal är den äldsta hunden?

Sammanfattning grundinformation: H1+ H2 + H3 + H4 + K1 + K2 = 36år. H1's ålder?

(1) den äldsta hunden är två år yngre än de tre övriga hundarnas sammanlada ålder. Den yngsta hunden är två år gammal.

Uträkning:
H1 + 2 = H2 + H3 + H4
H4=2år
H1 + 2 = H2 + H3 + 2
H1 = H2 + H3

Vi får inte vet något om katterna informationen räcker ej.

(2) Med den äldsta katten och den äldsta hunden borträknad är djurens medelålder tre år.

(K2 + H2 + H3 + H4)/4 = 3
K2 + H2 + H3 + H4 = 12år

H1+ H2 + H3 + H4 + K1 + K2 = 36år.
H1 + K1 = 36-12
H1 + K1 = 24

(1) o (2) Eftersom vi inte kan få reda på K1's ålder så kan inte uppgiften räknas ut. Informationen är tillräcklig.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » ons 03 jan, 2018 6:04

DAG 6
GOTT NYTT ÅR & GOD FORTSÄTTNING :D

1 pom huvudräkning
1 speed read

Övergripande sammanfattning på LÄS

Samtliga texter jag har läst är uppbyggda på inprincip samma sätt. Det börjar med en inledning vad texten kommer att handla om. Den fråga som skall besvaras eller en tes som skall motiveras. Mitten av texten består av massivt med information. Här finner vi mycket fakta, argument, citat av olika slag. I slutet av texten finns ofta generell sammanfattning eller ett svar på frågan som man fann vid början. Notering! Frågor som handlar om författarens åsikt ligger alltså i slutet. :!:

Man stöter på många olika texttyper på LÄS. Vissa texter handlar om olika eller en åsikt som författaren har. I mitten stycket kommer vi här finna mängder med olika argument vissa mer eller mindre viktiga. När man läser dessa texter är det viktigt att man är väl insatt i första stycket så man förstår följande argument. I slutet av texten kommer med största sannolikhet det viktigaste eller några av det viktigaste argumenten återupprepas.

Ett bra tips till alla som läser detta är att lösa olika recensioner! Gärna
dagligen. Jag brukar läsa olika Recensioner på http://kritiker.se/. Det är lätta men det följer en viss struktur som är bra att vara väl insatt till HP. I en recension beskriver författaren en bok, film, avhandling... som någon annan har gjort. Recensenten uttalar sina egna tankar och åsikter om verket. Notering! När man läser en recension på HP så är det viktigt att skilja på olika åsikter. Därför måste man veta recensentens och de recenserades namn. Här är det annars lätt att man svarar fel pågrund av att man läser fel persons åsikter. :!:

Fakta text är också en text som förekommer frekvent på hp. Här finns inte så mycket åsikter utan mestadels fakta om något som beskrivs ofta i rubriken. Notering! Här är det ofta viktigt att hitta kärnord för att besvara frågan. :!:

Jag har märkt att LÄS handlar mycket om att eliminera fel svarsalternativ och att besvara den fråga som är mest rätt. Som du säkert också märkt så är det ofta att man fastnar mellan två olika svarsalternativ. Man känner att de två återstående är snarlika och vet inte vad man ska välja för något. Här vill jag notera en viktig sak! Om en av de två alternativen beskriver något som du inte känner igen i texten så eliminera det. Då har du med större sannolikhet det rätta svaret även fast du är osäker på det. Glöm heller inte att det är otroligt viktigt att du verkligen förstår frågan. Uppgifterna på LÄS handlar alltid om att man ska besvara frågan. Även om något står i texten behöver det inte vara relaterat till just den.

Detalj frågor: Sammanfattningsvis kan man säga att det är sällan att svaret står precis uttryckt som de orden som finns i svarsalternativen. Det man bör göra för att med största sannolikhet svara rätt är att hitta stycket där man tror svaret finns. Sammanfatta det till egna ord eller stryk under synonymer till ord i svarsalternativet. Det här är anledningen till varför jag tränar speed read så ofta jag pallar, man måste hitta vart svaret på frågan finns snabbt i texten för att ha tid att sammanfatta stycket till kärnord och bilda sig en uppfattning och känsla om stycket!

Speed reading: När man ska svara på en fråga och behöver hitta rätt område i texten hinner man inte läsa varje ord om man inte är mästare på läsning. Skummar man texten snabbt kan man hitta kärnord och kärnmeningar på ett eller flera ställen i texten. När man kommit till detta område läser man all text över meningen/ordet och allt text under. Notering: Om frågan handlar innehåller kärnordet genetik, använder ofta provskaparna en synonym till ordet exempelvis ärftlighetslära. Var därför uppmärksam på alla ord eller meningar som kan handla om ordet och dess synonymer.

Visualisering av rubrik/frågor: Rubriken säger oftast mer än vad man först tror. Otaliga gånger har jag kastat ett öga på rubriken utan att ens fundera över den. Rätt angrepps sätt borde vara att se rubriken, fundera över den och gissa vad texten kan handla om. Knyt ordet gärna till en bild för att lättare minnas vad du hade för känsla och tankar när du funderade över den. Dessa 10-20 sek är också ett läge för att landa i den nya texten och sänka pulsen en aning.
Senast redigerad av 3 Alfa, redigerad totalt 0 gång.

hadafs
Före detta VIP-Medlem
Före detta VIP-Medlem
Inlägg: 87
Blev medlem: fre 26 dec, 2014 23:46

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav hadafs » ons 03 jan, 2018 12:44

Hur övar du på speedreading? Har du något särskilt mål för provet i vår? Jag har svårt för LÄS-delen jag med, försöker läsa mycket artiklar och skönlitterära böcker utanför pluggtid.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » ons 03 jan, 2018 12:54

hadafs skrev:
ons 03 jan, 2018 12:44
Hur övar du på speedreading? Har du något särskilt mål för provet i vår? Jag har svårt för LÄS-delen jag med, försöker läsa mycket artiklar och skönlitterära böcker utanför pluggtid.
Tror att läsa skönlitterära böcker och artiklar är ett bra sätt att öka sina poäng
på LÄS. Men framför allt vill jag lägga vikt på att man måste ha en tydlig struktur för hur man attackerar texterna. Lämna inget åt slumpen utan öva in en tydlig struktur som du alltid kör på LÄS. När den sitter i ryggmärgen kommer man nog både spara mer tid och svara fler rätt.

Jag övar enligt HP-guidens rekommendationer. Kan säga att det gör stor skillnad på läshastigheten, kör du också. Nej jag har inget direkt mål, jag vill bara få så många rätt som möjligt.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 100 dagar

Inläggav Alfa » ons 03 jan, 2018 16:34

DAG 6

LÄS 2002-10-26

1 pom huvudräkning
1 speed read
20 ord

7/16 R

Besviken för dagens LÄS :!: trodde det skulle gå lite bättre. Kan ynkligt trösta mig med att jag körde på 2 min 30sek/uppgift och egentligen har jag 3min 20sek/uppgift på provdagen. Får börja köra med ordinarie tid tills jag får upp poängen.

Analys

Hörselimplantat och talförståelse

5. Vilket huvudsyfte har det forskningsprojekt som refereras i texten haft?

Mitt svar A: Att studera hur cochlea implantat förbättrar hörseln.
Rätt svar B: arr hitta metoder att på förhand avgöra vilka som drar mest nytta av implantat.

I 6:e stycket står det uttryckligen

- Huvudsyftet i det forskningsprojekt som vi drivit i Linköping har varit att studera möjligheterna till att hitta faktorer som innan operationen gör det möjligt att i någon mån förutsäga utfall i termer av talförståelse.

Kan inte förstå varför jag inte valde alternativ A istället för B. Jag hade till och med markerat detta stycke i texten utan att ta en tillräcklig noga titt på det. Jag tror jag blev lurad av rubiken ''hörselimplantat'' men jag borde vetat bättre än så.

6. Vilken kognitiv förmåga tycks, enligt forskningsresultaten vara viktigast för att vuxendöva med implantat ska kunna uppfatta vad som sägs i telefon?

Mitt rätta svar C: Förmågan att använda minnesbilder av ljud.

Vi finner ingenstans i texten att de beskriver något med telefon. Jag valde därför att rikta mitt fokus till stycke 3 där författaren skriver om fonologisk representation. Fonologi är synonymt med ljudlära och man måste höra för att kunna förstå vad som sägs i telefonen. '' Fonologisk representation skulle kunna karaktäriseras som de minnesbilder av olika typer av ljud som en individ har... ''

7. Vilket av nedanstående rubrikförslag sammanfattar bäst textens huvudsakliga syfte?

Mitt svar D: Dövhet drabbar talförståelsen
Rätt svar C: Tester förutsäger talförståelse

När jag valde D tänkte jag att det är självklart att dövhet drabbar talförståelsen.. Om man inte kan höra så kan man inte tala. Dock betyder inte talförståelse att man hör något. Rätt svar finner vi i stycke 8,9,10,11 där beskrivs 4 olika tester och dessa kan förutsätta talförståelsen

8. Hur kan textens karaktär bäst beskrivas?

Mitt rätta svar A: Redovisande

Texten redovisar olika tester.

Förekomsten av stjärtmes

9. Vad är anledningen till att forskarna använder sig av s.k indikatorarter?

Rätt svar D: Ekonomi och praktiska omständigheter tillåter inte totalundersökningar.
Mitt svar: B forskningsresultaten måste kunna generaliseras till att hälla också för andra typer av biotoper.

Anledningen till att jag valde B var för att i stycke 1 finner vi '' eftersom det är ogörligt att arbeta med alla arter måste vi kompromissa och inrikta oss på ett fåtal, kanske särskilt krävande arter. Dessa kan kallas indikatorarter... '' Hade jag läst frågan igen hade jag märkt att de frågar efter anledningen. Längst ner i stycke 6 finner vi '' Indikatorn där dessa krav, och därmed verktyget för planering, skulle alltså vara tröskelvärdena som definierats för stjärtmesen. Sådana riktvärden är mycket lämpliga att använda vid planering eftersom inventeringar i fält tar tid och är kostsamma.

Det är alltså inte rimligt med en totalundersökning och det kostar för mycket. Därför använder man indikatorarter.

10. Vad har textförfattaren gjort i sin undersökning?

Mitt rätta svar B: Fastställt sannolikheten för en viss arts utbredning i specifika miljöer

Texten beskriver olika biotoper. Och sannolikheten för att vissa djur kommer bevistas vid vissa trädtyper. Det skrivs även ut sannolikheten för olika djur mellan olika växter.

11. För vilket ändamål tror författaren att hans undersökningsresultat framför allt kan vara användbart?

Mitt svar D: för utvärdering av de åtgärder som avsett att skydda stjärtmesen.
Rätt svar A: För planering inom skogsnäringen och naturvården.

Dessa typer av frågor finner vi ofta i slutet. I sista stycket finner vid '' Men i ett långt tidsperspektiv visar de någon att ta sikte på och dessa nivåer är kanske vad som krävs för att behålla eller öka rikedomen av lövanknutna arter i våra skogar.

12. Vilken framtida åtgärd är det mest rimligt att anta att författaren skulle rekommendera på grundval av sitt undersökningsresultat?

Mitt svar D: Att inrikta de naturvårdande åtgärderna mer på samspelet mellan arter än på samspelet med miljön.
Rätt svar B: Att öka inslaget av lövträd i skogen i syfte att gynna den biologiska mångfalden.

Här är solklart B, det beskriver på flera ställen vikten av lövträden för biologiska mångfalden.

Att uppfostra den fattige
(analyserar enbart mina fel)

14. Hur ser textförfattaren på effekterna av det välgörenhetsarbete som bedrevs av de borgerliga kvinnorna under 1800-talet?

Mitt svar A: Det befäste kvinnans underordnade plats i samhället.
Rätt svar C: Det öppnade vägen för en ökad självständig samhällsaktivitet bland kvinnorna.

Texten beskriver att kvinnor under 1800-talet stod utanför politiska beslut, att männen fattade alla beslut. Författaren argumenterar även emot detta på några punkter. Svaret på frågan är någon effekt som välgörenhetspolitiken gjorde för 1800talets kvinnor. Välgörenhetspolitiken gör gjorde alltså att kvinnorna fick en ökad självständig samhällsaktivitet utan män som blandade sig i.

15. Vilket av följande påståenden om makthavarnas inställning till fattigvårds politiken under 1800-talets har stöd i texten?

Mitt svar B: De kritiserade fattigvården för att den gjorde de hjälptagande arbetsovilliga
Rätt svar C: De trodde att en fungerande fattigvård skulle kunna avskaffa fattigdom

I stycke 7 finner vid följande '' ...Fattigvårdpolitiker och målet för 1800-talet fattigvårdspolitik var att samtliga samhällsmedlemmar skulle ta ett sötrre ansvar för sin situation. Det fanns en stark tilltro till utbildning och uppfostran. Man hyste till och med förhoppningar om att fattigvården skulle avskaffa sig själv ''
Senast redigerad av 1 Alfa, redigerad totalt 0 gånger.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » tor 04 jan, 2018 20:40

DAG 7

1 pom huvudräkning
1 speed read

2013-03

Kvant 70/80
Verb 54/80

Så där nöjd med dagens resultat tappade fokus flera gånger och struntade i min in etsade metod på vissa uppgifter. Hade mer än 10 min över till samtliga delprov som jag inte använde så effektivt som kunde.

Analys för samtliga delprov kommer att komma upp 4 dagar framöver.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 97 dagar

Inläggav Alfa » lör 06 jan, 2018 22:11

Dag 8

2012-03-31
Provpass 2

Analys

3. Gäckande - Detta ord har en negativ klang och därför uteslöt jag C och E direkt. Eftersom dessa var neutrala.Gäckande som om något är jobbigt eller någon som är jobbig. Jag valde först svar A(Retfull) vilket var rätt men strök det senare och valde D (lustig). Svar A är rätt.

4. Supera - Supera låter som ''supper'' jag valde alltså C (äta en sen måltid)

5. Tillstymmelse - Här svarade jag D vilket var rätt. Jag velade mellan B (föraning) och D (antydan) Tillstymmelse känns som presens och därmed valde jag D

6. Omedgörlig - Detta låter besvärligt och har en negativ klang. Jag valde B obeveklig eftersom det också hade en negativ klang. Resterande hade neutralt eller positiv.

7. Pastörisera - Här visualiserade jag mig hur man behandlar mjölk alltså pastörisera den. Man upphettar då mjölken.

8. Strata - Här tänkte jag på ordet stratosfär, som är skikt mellan marken och atmosfären.

9. Pseudo- - Här svarade jag upphöjd vilket är helt orimligt eftersom Pseudovetenskap är ''oäktavetenskap eller ''falskvetenskap''. Jag svarade C upphöjd.

10. Lagfart - Här svarade jag E (gällande lagstiftning) rätt svar C ( inregistrering av fastighetsköp)

Sprickor

11. Vad är det som bildligt talat trampas sönder tillsammans med isen på vattenpölarna?

Mitt rätta svar B: Föreställningen om en harmonisk helhet.

I texten finner vi '' .... Där den krasar och spricker. Det är där nya sammanhang kan anas i den utsikt som öppnar sig mellan sprickorna. Det är där disharmoniska och asymmetriska möten kan äga rum, inte med likheten och samförståndet, utan med den erkända olikheten som fästpunkt. ''

Av svarsalternativen är det bara B som passar in på textens sammanhang.

12. Vilken funktion fyller Sara Lundmans fråga ''vars är du barnfödd då?'' i textförfattarens resonemang?

Mitt rätta svar A: Den tar fasta på det som skiljer människor åt.

'' ... Ja, redan i själva ordet ''vi'' tumlar ett par lyckligt avnavlade och samstämda flicktvillingar omkring. Ett ''jag'' som speglar sig i ett ''du'' som känner igen och bejakar sitt ''vi'', utan att en enda gång se sig över axeln och med Sara Lindman försäga sig i ett ''vars är du barnfödd då?''. ''

Saharaflygningen

13. Vad var enligt texten gemensamt för de fåglar som försågs med sändare?

Mitt rätta svar B: De genomförde sin allra första tropikflyttning.

I mitten fram till slutet av 3:e stycket finner vi detta
'' Den här forskningen kring tättingar som flyttar via Grekland har pågått i flera år: 1998-2002 på Lesbos 2001-2004 på Kreta. En nyhet var att man i september 2004 satte extremt lätta radiosändare på 22 trädgårdssångar, alla yngre än ett kalenderår, när de nyanlänt till Kreata.

Om fåglarna var mindre än ett kalenderår så kan dem inte har gjort någon tidigare flygning därför är alternativ B rätt.

14. Vad utmärkte enligt texten trädgårdssångarnas uppehåll på Kreta, om man jämför med andra uppehåll som de gör under sin flytt söderut.

Mitt rätta svar C: Fåglarna stannade där extra länge

I 6:e stycket finner vi '' En lång rad studier har visat att fåglarna normalt bara stannar cirka en vecka på olika rastplatser under höstflyttningen genom Europa.

I 3:e stycket står det '' På Kreta stannade fåglarna mellan två och tre veckor''

Alltså är svar C rätt svarsalternativ.

Freuds teori


15. Vad framhålls inom Freuds tidiga förförelseteori som avgörande för att hysterisk sjukdom ska uppstå?

Mitt svar B: Minnen idet undermedvetna som inte aktualiseras
Rätt svar A: Upplevelser som med tiden får traumatiskt kvalitet.

När jag läser uppgiften igen så har jag inget bra svart på varför jag svarade B. Minnen i det undermedvetna som inte aktualiseras behöver ju inte knytas direkt till frågan.. Nu var vi här igen, LÄRDOM svara på frågan inte på det som låter bra :!:

Rätt svar på frågan finner vi i 1:a stycket. '' Kärnan i Freuds förförelseteori är att en för tidig sexuell erfarenhet i bardomen - företrädesvis en förförelse eller ett förförelseförsök från en vuxen - är ett nödvändigt villkor för uppkomsten av hysterisk sjukdom. '' ... senare i texten beskriver författaren att barn inte har utvecklat förståelse ännu men de träder fram med tiden. Alltså är svar A rätt.

16. Vilken senare insikt hos Freud handlar texten om?

Mitt svar C: Att sexualiteten inte ensam kan förklara varför hysterisk sjukdom utvecklas.
Rätt svar D: Att det i huvudsak är människans inre värld som förklarar uppkomsten av hysterisk sjukdom.

Blir less på detta.. :!: Svaret är ju självklart när man läser sista stycket! Det kunde inte stått mer explicit haha. Vi finner detta i texten

'' På så vis kom Freud att uppfatta den inre världens psykiska realitet som den yttersta förklaringsgrunden för de psykopatoloigiska symptomen. '' Återigen! Svara på frågan!

Universitetet väljer språk

17. Kerstin(textförfattare) för ett resonemang med utgångspunkt från naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala. Vilken är hennes slutsats?

När vi läser denna fråga så kan Kerstin ha flera resonemang i texten men vi söker alltså slutsatsen. Med största sannolikhet kommer denna att finnas i slutet av texten.

När jag studerar texten märker jag att svaret finns inte i sista stycket utan i mittan av stycke 8. Antagligen så hade jag lågt fokus här med tanke på att jag fick alla mina fel på läs i rad..

Svaret får vi utifrån '' För många andra språktalare tycks det,enligt rapporter '' från golvet'', vara lättare att studera på svenska än på engelska. Det är också mycket lättare för lärare att undervisa på sitt förstaspråk. Undervisningen blir helt enkelt bättre mer entusiasmerande och motiverande om man slipper bekymra sig över språkformen och kan koncentrera sig på innehållet. ''

18. Hur kan man bäst sammanfatta textförfattarens ståndpunkt i frågan om universistetens språkval?

Mitt rätta svar A: Språkvalen bör anpassas till den aktuella målgruppen.

Svaret finner vi i stycke 4 '' Det är skillnad mellan forskning, utbildning och forskningsinformation; de riktar sig till olika målgrupper och därför hänger språkvalet också ihop med olika genren. ... ''

19. Hur anser Kerstin att de svenska universiteten bör förhålla sig till valet mellan det svenska och det engelska språket?

Mitt rätta svar C: Forskning bör oftast kommuniceras på engelska, forskningsinformation på svenska, utbildning på svenska och engelska.

Denna fråga sparade jag till sist och kan säga att jag chansade mellan två svarsalternativ då jag tyckte de lät snarlika. När jag nu gör analysen ser jag klart och tydligt varför C är det rätta svaret.

i stycke 8 finner vi '' ur ett svenskt perspektiv bör alltså den höre utbildningen ske på svenska '' samt i stycke 9 '' Men eftersom den höre utbildningen har ett krav på forskningsanknytning och då inte bara till forskning producerad i Sverige, är mycket av forskningen engelskspråkig. Därför krävs goda kunskaper i det språket.

20. Hur kan texten bäst karaktäriseras?

Mitt rätta svar D: Som inlägg i en debatt

Läser man texten så märker man klart och tydligt att textförfattaren debatterar!

MEK

21. Medan Evanders berättarteknik har varierat under årens lopp har hans grundläggande värderingar, som handlar om att människor är i behov av medmänskliga relationer byggda på företroende och självaktning, varit ____.

Evanders berättar teknik har varierat under åren. ''har'' Ger oss en indikation att ett motsatt ord kommer att komma. Annars hade meningen vart uppbyggt ungefär så här '' ..Evanders berättateknik och grundläggande värderingar har varierat...

Rätt svar är där med C konstant (oföränderligt)

22. De förändringar i de sysselsattas fysiska arbetsförhållanden som studien påvisar ger en bild av både förbättringar och försämringar. Den yttre arbetsmiljön har förbättrats ____ fuktiga och dragiga arbetsplatser blivit färre, liksom utomhusarbeten vid sträng kyla och jobb som ger svår nedsmutsning. Det har ____ skett en ökning av jobb som utsätter individen för skakningar och vibrationer, ensidiga arbetsrörelser och olämpliga arbetsställningar.

Lucka 1: Söker vi en synonym till '' på grund av att ''
Lucka 2: söker vi en synonym till '' dock ''

Alltså är svar C rätt (Så till vida att - däremot)

23. Att språkförbistringen mellan öns båda folk blivit ett problem inför en framtida återförening påverkar många som vi träffar på Cypern. Grekiska och turkiska är svåra språk och inget man lär sig ____.

Det uppstår problem med språkförståelsen mellan öns invånare. Både grekiska och turkiska är utmanande språk och inget man lär sig '' bara sådär ''.

Svarsalternativ D är rätt ( i en handvändning ) För att vända handen är ju en simpel sak, det går fort och är inte något komplicerat alls. Därför passar detta alternativ bäst in i sammanhanget.

24. Nästäppa som inte orsakas av förkylning kan bero på exempelvis allergi mot pollen eller pälsdjur, eller hypersensibilitet mot olika ämnen som cigarettrök, dieselavgaser eller damm. Nästäppa är också ett symtom vid näspolyper. Om nästäppan beror på något av detta riktas behandlingen mot grundorsaken, det vill säga allergin, ____ eller polyperna.

Svaret på denna uppgift hittar vi längre upp i texten!

Allergi... Hypersensibilitet ... polyper
Svaret är alltså en synonym till Hypersensibilitet, men andra ord svarsalternativ B överkänslighet.

25. Den så kallade ''inflationsteorin'' kan förklara varför en viss mängd massa plötsligt började utvidga sig, den kan ___ varför allting fördelade sig en aning ojämt, så att det ____ bildades stjärnor och galaxer, och den kan förklara varför universum är ''plant'' till sin____, så att en rät linje verkligen är en rät linje.

Jag valde alternativ
C (Bekräfta - tidsvis - utformning)
rätt svar
B (förklara - sedermera - karaktär)

Det kan inte vara C eftersom att det står ingen stans att det går att bekräfta den (fastställa) en teori är ju ett antagande! övriga 2 ord skulle passa in i sammanhanget. Lärdom :!: börja med sista ordet och jobba uppåt.

26. Kanske var denne visionär helt enkelt för _____, för aggressiv, för politisk. Han var mer av en ____ än en konsensusperson.

Måste medge att jag hade tur på denna! Jag kunde direkt stryka Klarsynt och fördragsam för de passade inte in i sammanhanget. Övriga 2 ord är agitator och diplomat. Jag visste inte vad agitator betydde så jag valde det.

27. Vindelälvens unika forskaraktär och därtill knutna miljövärde innebär således en värderesurs och enligt vår bedömning ___ som världsarv. Resursen bör därför fortsatt bevaras och kan utvecklas både ___ och symbolist för såväl turistiska som vetenskapliga ändamål. Därmed ___ och vidareutvecklas också viktiga natur- och kulturmiljöer för ortsbefolkningen.28.Vid sidan av ortnamn som ____ från nordiska språk och ____ föregångare förekommer i norden även finska och samiska namn.

Här stod jag och valde mellan A och B. A( härrör-dessas) B(Utformats- dess). Jag har aldrig hört ordet dessas och därför valde jag inte A och chansade på B. Dessas betyder (den här, förevarande, nuvarande, innevarande) Och därför passar bäst in i sammanhanget.

29. Arten nötkreatur anses ha uppkommit genom att människan ____ och förändrat uroxem så att den kommit att passa hennes behov.

Denna fråga handlade enbart om ordförståelse. ''Domesticerad'' betyder tam och passar därför bäst in i sammanhanget. Mitt svar var kultiverat vilket betyder odla, civilisera. Men texten tyder inget på det i övrigt.

30. Det finns en brist på flexibilitet, en oförmåga att se den unika i en situation, brist på förändringsperspektiv och en ovilja att lära sig av sina erfarenheter. Istället sker en _____ av en teori, vetenskaplig eller annan.

31. Maturing Brains
Texten handlar om olika studier som typer på om pojkar eller flickors hjärnor utvecklas olika. Man trodde först att flickorna var snabbast men har nu sett att inte i alla områden i hjärnan. Därför passar '' differences between girl's and boys brains may be educationally relevent. ''


32. William shakespear

The text summarizing a period of Shakespear's life. In the last sentence we find this '' ...But who also has a genuine feeling for the less-off ... '' This is why D He showed an understanding of poor people.


A Chinese Billionaire
33. What are we told about Rong Yiren in the first paragraph?

The first half of the first paragraph we find this '' ... he could have been vice-charman of the 5th National Committee of the Chinese Peoples' political Consultative Conference ... '' Therefor D '' He was known as one of China's most prominent politicians.

34. What is implied about the regime during the Cultural Revolution?

in the 5th paragraph we can get a hint of the right answer. '' ... The grease of all commerce and politics in China, helped him to survive the Cultrual Revolution, more or less. Thought His Companies were confiscated, his mansions ransacked, and he himself reduced to menial work, top members of the party shielded him from further terrors


35. Why, according to the text, was Rong Yiren chosen by Deng Xiaoping to work with commerce?

Commerce has the same mening as trade. The text explains how Rong had studied in foreign countries and had great wealth. This is was '' He was an experienced and flexible Chinese businessman'' is most in line with the text.

36. What are we told about CITIC?
'' He founded CITIC. Ostensibly as the investment arm of the Chinese state but also, in effect, his own company.
Senast redigerad av 9 Alfa, redigerad totalt 0 gång.


cron
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
TROGLODYT
grottmänniska
Nästa prov

6/4 - 2019 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
1/2 - 2019 kl 23:59