Maximal ökning på 120 dagar

Starta en egen eller läs och kommentera någon annans
Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » sön 07 jan, 2018 19:59

DAG 9

1 pom huvudräkning
2 speed read
20 ord

2012-03
Delprov 3 (37/40), 5 (32/40)

71/80
2.0 enligt normeringstabellen

Analys

Delprov 3
XYZ - 11/12
KVA - 10/10
NOG - 6/6
DTK 10/12

På denna provdel testades huvudsakligen
- Delbarhet
- Andelar
- Talföljder
- Volym av rätblock, cylinder
- Funktioner
- Substitutionsmetoden
- Skriva om tal med gemensam nämnare (Borde repetera detta)
- Kedjebråk
- Sannorlikhet
- Exponent regler
- Likformighet
- Medelvärde, median,
- Area cirkelsektor
- Tabell
- Enkelt linjediagram
- Karta

7. Uppgift finns ett kedjebråk!
Jag ställde aldrig upp talet utan försökte hålla siffrorna i huvudet och det var där felet uppstod. Jag vet hur man löser kedjebråk så får säga att detta var ett slarvfel :!: LÄRDOM: Ställ upp kedjebråk


Folkomröstningen om kärnkraft


31. Hur många röster fick den i folkomröstningen segrande linjen om man bortser från de tre län som hade flest röstberättigade?

Mitt svar A: 469755
rätt svar D: 1237065

Jag satt länge och klurade med denna och kunde inte sätta fingret på hur man skulle lösa den. Vilket känns pinsamt nu med tanke på hur simpel den egentligen var. Jag läste om texten flera gånger men det hjälpte inte. Korrekt sätt att lösa uppgiften var att hitta den vinnande linjen, alltså (2). Ta antal röster för hela riket subtraherat med Stockholmslän, Malmöhus län, Göteborgs och Bohuslän. Alltså 1870000 - 630000 = 1240000. LÄRDOM: Släpp uppgiften om du sitter med den för länge. Ta ett djupt andetag och försök hitta nyckelorden i frågan. Knyt nyckelorden till diagrammet.

Medeltida fyndmaterial i Eketorps ringborg

36. I ringborgens mitt har man hittat ett fragment av fiskekrok. Vilket sorts fynd hittades 28 meter i rak sydvästlig riktning från detta fragment?

Mitt svar A: Metkrok
Rätt svar D: Ljuster

Skulle vilja överklaga denna uppgift om jag kunde.. I min bok så är SV mitt mellan SYD och VÄST. Enligt kartan tycker jag man hamnar mer på SSV om man utgår från fiskekroken i mitten. Tycker denna är orimlig, kolla gärna upp den och förklara för mig :!:

Uppgifter som är värda att nämna på delprov 3

6. Hur många heltal mellan 1 och 307 är jämnt delbara med 11?

A 27
B 28
C 29
D 30

11 x 30 = 330
11x 29 = 319
11x 28 = 308
Alltså är svar a rätt. Med andra ord finns det 27 st 11:or innan talet blir över 307.

20.
t=s+1
s=u+2

I u + s
II 2t

Här anser jag att man ska göra I likadan som II.

s=u+2
u=s-2

s-2+s = 2s-2

t=s+1

2t=2s+2

I = 2s-2
II=2s+2

svar B

19. Sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa är P. Sannolikheten för att samma händelse inte ska inträffa är Q.

I P x Q
II 0,50

P + Q = 1 vilket betyder att något av händelserna kommer att inträffa. Eftersom P och Q måste vara decimaltal så kommer produkten att vara mindre än 0,5 oavsett sannolikhet för de båda fallen.

22. Innan Maria bytte jobb var hennes lön 15% högre än Pelles lön. Efter att Maria hade bytt jobb blev hennes nya lön 15% lägre än hennes gamla lön.

I Pelles lön
II Marias nya lön

här kan det vara smart att sätta in siffror för att lösa uppgiften.
Marias lön = 115kr
Pelles lön = 100kr

0,85x115 < 100!

mer än så behöver vi inte räkna ut. Men om man räknar ut det så är Marias nya lön 97,75.

Delprov 5

XYZ 11/12
KVA 9/10
NOG 4/6
DTK 10/12

På denna provdel testades huvudsakligen

- Substitutionsmetoden
- Andelar
- Ställa upp ekvation utifrån text
- Skriva tal med gemensam nämnare
- Medelvärde
- Likformighet
- Potenslagarna
- Räkneoperation
- Exponentialfunktion
- Räta linjens ekvation
- Pythagoras sats
- Area Rektangel

7. Vilket svarsförslag motsvarar A/B=C/D
Bra att jag missade denna uppgift för då kan jag analysera den noga! Egentligen är den väldigt enkel men man missar det lätt om man kollar igenom den för snabbt!

Jag svarade D på denna. Hade jag gjort om provet så hade jag istället valt att räkna baklänges från svarsalternativen tills jag fick det som stod i grundinformationen. Det hade vart enklaste sättet för mig!

A/B=C/D
Är samma sak som
A/B-1=C/D-1
A/B-B/B=C/D-D/D

(A-B)/B=(C-D)/D

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » ons 10 jan, 2018 16:59

DAG 10

2012-03-31

Analys provpass 4

:!: Ett av det absolut vanligaste felen på LÄS och ELF är att jag inte svara på frågan som ställs. LÄRDOM: Skriv alltid ner 1-3 kärnord på varje fråga. Det tar lite extra tid men det kommer rädda många poäng.

24/40

Vad händer vid översättning?
11. Vilket påstående överensstämmer med resonemanget i texten?

Jag tyckte denna text var svår.. Även vid analys valde jag ytterligare ett fel svar. Svaret på uppgiften är '' dålig litteratur förtjänar dålig översättning'' Men textförfattaren sågar inte detta utan lyfter något bra i det. En dålig översättning spelar inte en avgörande roll för läsarens upplevelse. I alla fall inte om man är en av dem som läser för att fördriva tiden. För svarade jag ''

God litteratur bör hellre läsas på orginalspråk än i översättning. Jag svarade detta för min tolkning var att författaren hade en negativ inställning till dagens översättande. Och att den bästa litteraturen är den som är på orginalspråk. Men skall man besvara frågan så är det inte centralt i resonemanget!

Vid analys svarade jag D merparten av den översatta litteraturen är av dålig kvalitet. Men författaren nämner inget om det är inte heller centralt.

12. Vad vill Marie säga med resonemanget som avslutas med exemplet '' en blå såpa '' ?

Jag valde mellan B och D. Mitt fel var att jag inte besvarade frågan! :!: Som vanligt när de blir fel .. Det som menas med resonemanget en slå spå är att som journalist är man medveten om att det alltid kan uppstå fel. Fel som måste upptäckas av andra.

Fjärilen alkonblåvinge

13. Texten liknar alkonblåvingens liv vid ett lotteri. Vad är det i den liknelsen om motsvarar de pengar man köper en lott för?

När man köper en lott så chansar man i något som kan antingen löna sig eller så förlorar man pengarna man lagt på lotten. I andra paragrafen finner vi '' I juli månad, någon vecka innan klockgetianan öppnar sina djupblå blomkalkar, placerar blåvingehonan sina insatser: äggen..

14. Författaren återger resultatet av ett blått lotteri, hur gick det?

I stycke 5 finner vi svaret. sammanlagt fyra hanar blixtrar förbi inom loppet av en kvart. det är mer än vad man hade kunnat hoppats på!

Djup ventrombos

15. Vad har enligt texten utgjort ett problem med många av de studier som behandlat sambandet mellan resande och DVT?

Rätt svar är att det har gjort jämförelser mellan grupper på ett diskutabelt sätt. Vi finner svaret i första paragrafen! Det är ett ganska långt stycke så skriver det inte här.

16. Vad skiljer enligt texten den redovisade metaanalysen från tidigare metaanalyser inom fältet?

Rätt svar är att den behandlade fler analyser. Svaret finner vi i 5:e paragrafen. '' ... Dessa två metaanalyser inkluderade dock färre studier än den nu akatuella sammanställningen.

Strandskyddet

17. I vilken egenskap skriver textförfattaren framför allt?

Författaren återkommer ständigt till kommuner och landsting och det känns som detta är centralt i texten. Därför svarade jag '' som representant för kommuner och landsting'' vilket var rätt svar.

18. I vilken fråga har Sveriges Kommuner och Landsting en annan uppfattning än Miljö och samhällsbyggnadsdepartementet?

Denna fråga var svårtolkad för mig. Jag hittade precis vart det står i texten men kunde inte sätta fingret om det vad a eller d det handlade om. Jag svarade fel även andra gången när jag gjorde analysen. A är inte rätt svar för de diskuterar inte vem som ska ha rätten att fatta beslutet utan bara i vilket fall strandskytten ska gälla eller ej. Rätt svar är alltså D Hur nogrann prövning som krävs för att göra undantag från strandskyddet.

19. Vilken instans borde enligt Reugun fatta beslut om undantag från strandskyddet?

Svaret på frågan finner vi i paragraf 7. '' Stranskyddet bör hanteras regionalt och lokalt. '' Alltså kommunen bör hantera frågan.

20. Vilket syn på strandskyddet stämmer överens med textförfattarens ståndpunkt?

21. Som så ofta ____ man i sin omvärdering att överbetona sådant som tidigare förbisetts, och inte förrän 1946 kom bilden av Gustav IV Adolf att bli mer nyanserad.

Här behövs ordkunskap men också känsla för vad som låter bra i sammanhanget. Mitt rätta svar var tendera som betyder '' syfta till''

22. Vid tiden för de tidiga hästböckernas ____ dominerade fortfarande idealbilder om en passiv, ljuv, känslosam och skör kvinnonatur. Men till dessa nya böckers flickor knyts en rad kaxiga egenskaper: de är modiga, aktiva, starka förnuftiga och självtillräckliga. Och hästen dundrar fram över scenen som _____ flickornas särart. Kittys ''oklemiga'' natur illustreras av att hon rider galopp utan vare sig ____ eller sadel.

När vi läser texten i sin helhet får vi reda på att de nya hästböckerna skiljer sig från de gamla. Särart betyder utmärkande drag. Vid första luckan har jag svårt att hitta en eget påhittat ord. I nästa lucka valde jag ordet symbol eller indikation. I 3e luckan ska vi finna ett ord som hör ihop med sadel. Rätt svar blir tillkomst - en symbol för - tyglar

28. Tillgång till kunskap anses vara en grundläggande förutsättning för demokratiska. Jämlika och fredliga samhällen, samtidigt som kunskap också ofta används i diametralt ___ syfte.

Att ta del av kunskaps är essentiellt för folkstyre. Samtidigt är en indikation på att nu skall vi hitta ett ord som ger tillgången till kunskap en negativt innebörd. B (avsedda) eller C (motsatta) stod jag och valde mellan. Diametralt känns som diameter. Kan tänkas vara tvärs emot kanske? Min chansning var avsedda vilket var fel. Slår man upp diametralt får man reda på att ordet alltid används som diametralt motsatt! Alltså är motsatt rätt ord.


The London Correspondin Society

Modest
Suffrage
Association
artisans
tradesmen
decidedly
correspond
extent
lodged
acquitt
Rekuctance
merely
denouncing
uttering
evoke

Jag fick 2/5 på lucktexten. Mestadels var för att jag inte förstod mig på orden i texten och kunde därför inte förstå sammanhanget. I lucktexter så finner man oftast svaret en bit upp eller en bit ner. Orden ovan var ord jag inte kunde på denna korta text.
Senast redigerad av 2 Alfa, redigerad totalt 0 gång.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » fre 12 jan, 2018 13:29

DAG 11

Prov 2017-04-01

1 kvant 33/40
4 kvant 40/40 :!: :wink:
Kvant 1.9
3 verb 27/40
5verb 23/40
verb 1.1

Aldrig fått 40/40 förut så det är jag väldigt stolt över! Så går det när man plockar fram sitt A-game :D Grejen är att det finns inget som kan komma på kvant som jag inte kan lösa! Det är alltid tiden som gör att man får fel, desto mer stresstålig jag blir desto bättre blir det. OBS! När jag följer min metod till punkt och prick så minskar jag slarvfelen markant!

Analys kommer snart! måste bli klar med 2012 först

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » fre 12 jan, 2018 14:44

DAG 12

2017-04-01

Kvant

XYZ 10/12 :evil:
KVA 7/10 :evil:
Nog 6/6
DTK 11/12

Oacceptabelt att få fel på XYZ och KVA med tanke på att jag väldigt sällan har fel på dessa.

- Andelar
- Ekvationer
- Tyda Graf
- Area rektangel
- Räta linjen
- Sannolikhet
- Pythagoras sats
- Potenser
- Primtal
- Första och andra kvadreringsregeln
- S=VxT
- Funktioner

3. Vilken av graferna går genom de tre punkterna (-8;0)(-1;3,5)(4;0)

Här gjorde jag ett 100% slarvfel :? Jag tog (-1,-3,5) och valde B istället för D som var rätt svar. LÄRDOM Dubbelkolla alla koordinater ytterligare en gång innan du lämnar uppgiften!

11. X>1
Vilket alternativ anger värden på M och N så att X^m x X^n=(X^m)^n ?

Fick hjärnsläpp på denna och gick vidare för att sedan komma tillbaka! Nyckeln på uppgiften är att förstå att likamedtecken betyder alltid att kvantiteterna är lika stora på båda sidor av likamedtecknet.

Välj värde på X exempelvis 2.

Rätt svar är alternativ D M=2 N=2

2^2 x 2^2 --> 2^2+2 --> 2^4 (enligt potenslagarna)
(2^2)^2 --> 2^(2x2) --> 2^4 ( enligt potenslagarna)

LÄRDOM: Repetera potenslagarna

14. Produkten av två positiva heltal är 10.

Kvantitet I: Medelvärdet av de två talen
Kvantitet II: 10/3 = 3.33

Denna stannade jag upp med i över en minut och borde ha stannat lite längre för att knäcka den. Egentligen är det inte svårt!

X x Y = 10
2 x 5 = 10
1 x 10 = 10

2 + 5 = 7
1 + 10 = 11

Både 7/2 och 11/2 > än 3.33

Slarvfel :!: Oförlåtligt!

18. F(x)=10x^2 -100x

kvantitet I: f(10)
kvantitet II: f(0)

Jag är alltid lite nervös inför dessa! Här är det lätt att man gör fel och det är viktigt att ställa upp funktionen. Jag brukar tänka att en funktion är som en maskin! Du matar in ett värde och får ut ett annat. Nu ska vi sätta in två värden i maskinen och avgöra vilket som är störst.

F(x)=10x^2 -100x

F(10)= 10 x 10^2 - 100x10
10x 10 x 10 - ( 100 x 10 )
1000 - 1000
0

F(x)=10x^2 -100x

F(0)= 10 x 0^2 - 100 x 0
10 x 0 - ( 100 x 0 )
0

Rätt svar C!

När jag kollar tillbaka på min uppställning har jag multiplicerat med 100 på ett stället istället för 10

F(10)= 10 x 10^2 - 100x100
= -9000
LÄRDOM: På dessa uppgifter försök att lämna mellanrum i uträkningen och dubbelkolla alla siffror en gång till.

22.

Kvantitet I: 2208
Kvantitet II: 47^2

jag hoppade denna uppgift för jag inte kunde lösa den tillräckligt fort och chansade på A vilket var fel.

47 x 47
40 x 47 = 1600 + 280
7 x 47 = 280 + 49

1600 + 400 + 160 + 49
2160 + 49
2209

måste vara det snabbaste sättet att lösa uppgiften. Vet inte varför jag inte kom att tänka på att man kan ställa upp det såhär när jag gjorde provet..

27. De tre siffrorna 3, 4 , 9 står skriva i en viss ordning på en rad. Vilket tresiffrigt tal bildar siffrorna?

Dessa uppgifter som handlar om en ordning är viktigt att man inte lägger till egen information och verkligen tänker ut alla möjliga scenarier.

(1) 3 eller 9 står i mitten. 3 står någonstans till vänster om 4

Med denna information får vi reda på att 4 står längst till vänster. Vi kan inte avgöra om talet blir
944
394
informationen räcker ej!

(2) 4 står inte först, 4 eller 9 står sist.

med denna information får vi reda på att 4 står i mitten eller sist. Vi kan inte lösa uppgiften

om vi kombinerar informationerna kan vi inte lösa uppgiften.
vi vet att 4 står sist men kan inte placera ut 3 , 9
antingen blir svaret
394
934
Svar E


34. Vilken ö avses

År 1973 var de bofasta kvinnorna på ön fler än de bofasta männen. Antalet bofasta personer hade minskat med mer än 50% 2004 jämför med 50 år tidigare.

Vilken lökig uppgift! Jag fick fel för jag inte läs '' mer '' Rätt svar är nötö. Mitt svar aspö.

Summeringen av provet är att jag fick många slarvfel.. Jag måste hålla mig till metoden ännu tydligare för att kunna eliminera så många slarvfel som möjligt.


Del prov 3

ORD 7/10
LÄS 7/10
MEK 7/10
ELF 6/10

27/40

8. Svulstig
A drömmande och poetisk
B Behaglig
C Alltför utsmyckad
D Högljud
E Enformig och ointressant

Jag valde B. Nu i efterhand så tycker jag att C eller D borde vara rätt alternativ. Med tanke på att svulstig låter lite som ''för mycket''. Eftersom ordet inte har någon med fonetik att göra så måste de rätta svaret vara C. Vilket det är.

9. Såta vänner
A nära vänner
B Rika vänner
C Falska vänner
D Hemliga vänner
E Gemensamma vänner

Gissade '' falska vänner '' på denna. Men Såta vänner betyder nära vänner. Enligt synonymer verkar '' såta '' vara kopplat till just vänner.

10. Försitta
a nöta
b förbereda
c dröja
d gå över
e missa

För sitta låter som att man missar att ta tillfället i akt eller att man missar något. Jag chansade på dröja men rätt svar var missa. Om man försitter sig så missar man något.

D som i Diameter

11. Vad framstår som Teresias huvudsakliga syfte med texten?

När vi läser texten så verkar det som att Teresia berättar om henne upplevelser som lärare. Hon reflekterar över de barn hon haft i skolan om de är vana med att använda radie eller diameter osv. Det Teresia gör är '' att förmedla en pedagogisk erfarenhet. ''

12. Vad av följande tycks enligt Teresia bidra till elevernas problem med termerna radie och diameter?

I denna fråga ska vi finna '' Vilket problem orsakar termerna diameter och radie? ''

Mitt svar var att '' att elevernas förväntas använda termerna på helt nya sätt '' Men detta är ju inte svaret på frågan. Rätt svar borde vara C '' att eleverna är vana vid den ena termen medan läroböckerna använder endast den andra. Vi finner stöd i detta i texten '' Många läroböcker använder numera bara termen radie, och i beräkningar av omkrets används 2r. Min erfarenhet är att eleverna har med sig termen diameter... ''

Den osynliga kroken
På denna text hade jag alla rätt :D

Texten var relativt enkel måste jag säga! Kanske var det för den verkade intressant så man kom lättare in i den.

17. Vad är, av texten att döma, kärnan i Leesons resonemang kring piraternas sätt att organisera sin verksamhet?

Mitt rätta svar B: Att de enskilda piraternas strävan naturligt gav upphov till en gemensam ordning

Svaret finner vi i stycke 4. '' Piraterna blev tvungna att samarbeta för att nå framgång, med det var deras individuella vinstintresse som fick dem att göra det.

18. Hur i huvudsak har Leeson valt att studera 1700-tals pirater?

Detta är en helhets fråga. När man läser texten pratas det ofta om demokrati, ekonomi och orsakssamband till olika följder. Det som väger tyngst är ekonomi eftersom författaren ofta anknyter till detta. Mitt rätta svar är därför ekonomiska aktörer.

19. Vad framhålls i texten som en viktig orsak till den höga graden av medbestämmande ombord?

I stycke 8 finner vi '' Graden av medbestämmande avgörs genom en avvägning mellan dessa två kostnader. I piraternas fall var de externa kostnaderna avsevärda: de regler man beslutade om skulle i mycket stor utsträckning komma att påverka de enskilda piraternas liv ombord på skeppet

20. Vilket av följande påståenden fångar, av texten att döma, bäst det budskap som Leeson vill förmedla med sin bok?

Jag stod och valde mellan
A En fri marknad leder till fria individer.
B En fri marknad leder till effektiva arbetsformer.

B är rätt alternativ därför att hela texten handlar om hur piraterna var effektiva i sitt arbete för att åstadkomma vinst.

Socialisation och utveckling


13. Enligt Anders kan det vara så att ett och samma beteende är accepterat då man är barn men inte då man är äldre. Vad ligger bakom denna skillnad?

Om man sammanfattar hela stycke 2 så får man svar på frågan. Men framför allt mot slutet av stycket där vi finner ''... Tillsammans uttrycker de något som skulle kunna beskrivas som ett normativt tvång. ... ''

Rätt svarsalternativ är C trycket från samhällets normer.

14. Vad menar Anders med att behavioristerna uppfattar socialisation som ett '' tekniks problem ''

I denna fråga ska vi hitta '' tekniks problem ''

Här fick jag fel svar för jag inte läste till slutet. Om man forsätter att läsa stycke 4 hittar vi '' eftersom barnet i denna ansats ses som den passiva parten (barnet som objekt) har lite uppmärksamhet ägnats åt själva processen...

Därmed är rätt svarsalternativ D.

15. Vad är i grunden kännetecknande för vuxnas socialisationsprocesser, enligt texten?

i stycke 7 '' ... oavsett vad vi själva har med oss för föreställningar kommer vi att möta föreställningar som utgör socialiserande faktorer. ''

Därmed är B rätt svarsalternativ

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Maximal ökning på 88 dagar

Inläggav Alfa » mån 15 jan, 2018 13:13

Dag 13

2003-10-25

30 min huvudräkning
1 speedread

DTK
18/20
Tid 56:34
1 min och 34 sek över provtid..

Nämnvärda uppgifter!

3. Hur stort var antalet medlemmar i riksidrottsförbundet den 31/12 1922 jämfört med den 1/5 1907?

Mitt rätta svar: B 6 gånger så stort.

Eftersom båda staplarna har samma skala kan man mäta i millimeter. 1907 1/5 är 26mm avrundat till 25. 1922 31/12 = 158 avrundat till 160.

Hur många gånger går 25 i 160 ?

25 x X = 160
X = 160/25
X = 6.4
närmsta svars alternativ är alltså B gånger så stort.

12. Med hur mycket hade andelen naturbete utanför åker minskat 1990 jämfört med 100 år tidigare?

Mitt svar D: 80%
Rätt svar A: 15% :!: :?:

Mätt i millimeter är
1990 = 3mm
1890 = 17mm

1890 = 100% = 17mm
Alltså border 20% vara 3,4mm vilket i sin tur leder till att det borde vara en minskning med ungefär 80%.

Om någon har HPG och kan gå in och kolla lösningen på 2003-10-25 uppgift 12 på DTK så hade jag verkligen uppskattat det. Hittar inte lösningen.

Fråga 17 & 18 tillhörde ett något annorlunda diagram. Det var ett liknande på senaste HP.

Vi har 2 diagram. Ett som beskriver yrkesgrupper hög/låg sjuknärvaro och sjukfrånvaro.
Det andra diagrammet beskriver hög/låg sjuknärvaro samt lön.

Genom att avläsa olika yrken placering i diagrammet kan vi se korrelationen mellan dem. I uppgift 18 frågar dem efter medelvärdet. Här satt jag och klurade i flera minuter utan att hitta lösningen. Tills slut kom jag på att man kunde inte läsa av direkt på Y och X axeln var medelvärdet var. Man var tvungen att mäta hela stapeln och dela med i 2 för att få ut vart den '' osyliga linjen låg ''. Fick rätt på både 17 & 18. men de tog kanske 5-10 minuter att lösa.

19. Hur många invånare sammanlagt hade Askersund landsförsamling och Askersunds stadsförsamlig år 1800?

Här blev de fel för jag kollade i fel kolumn. På höger sida ser vi antalet invånare i respektive sockne. Askersund IF och Askersunds STF har 2057 samt 643 invånare. När vi letar upp respektive kolumn för dessa socknar så finner vi index på

2057 x 1,36
643 x 1,1

summans blir 3504invånare. Vilket är svarsalternativ B ( 3500)

Mitt problem uppstod att jag kollade i fel kolumn och tog 643 x 1,5
då blev summan 3762 alltså ca 250 för mkt!


NOG 2003-10-25

14/22 :!:
Hade noll motivation och segade igenom hela delen. Borde egentligen stoppat och tagit lite paus innan jag fortsatte. Men men vi kör analys på samtliga fel + nämnvärda uppgifter.

3. Gunilla och lotta tjänar tillsammans 34000 kronor per månad. Varje månad sparar de en del av sin lön. Hur mycket har de sammanlagt sparat efter 6 månader?

(1) Gunilla sparar en 0.1 x sin lön varje månad
(2) Lotta sparar 0.2 x sin lön var månad

Vi vet ej hur mycket respektive tjänar. Lotta kanske tjänar 20000 medan lotta tjänar 14000 eller tvärt om. Vi ser direkt att vi måste ha reda på hur mycket respektive lägger undan för att lösa uppgiften. De svarsalternativ som återstår är C och E. Eftersom vi inte vet vem hur mycket respektive tjänar kan vi inte lösa uppgiften. Svar E

7. En vara har stigit i pris under sex år. Hur stor är varans genomsnittliga prisstegring i procent per år?

(1) Priset steg med 65 procent på sex år.
(2) Priset steg med totalt 25 procent de första tre åren och totalt 32 procent de sista tre åren

Är vilsen i denna uppgift?! rätt svar är D, någon som känner sig manad för att lösa den åt mig?


8 Linjerna AB och CD är parallella och triangeln ABC är likbent, där AB är lika lång som BC. Bestäm vinkeln x.

(1) Vinkeln u=66
(2) vinkeln v= 48

Först svarade jag C på denna men sen ångrade jag mig. U = basvinklarna i triangeln. Och då kan man lösa ut X. Samma gäller även V har man v kan man räkna ut basvinklarna som är samma som U


9. Jan-Olof har tre pudlar : en dvärg, en mellan och en kungspudel. En är vit, en brun och en svart. Den vita hunden är inte en mellanpudel. Vilken färg har respektive hund?'

G, M, K
V, B, S

V = D eller K

(1) Kungspudeln är svart.
(2) Den bruna hunden är inte en dvärgpudel.

K = S
M = V
D = B

informationen räcker

I information 2 får vi ut
V = D eller K
B = M eller K

10. År 1995 var jordens folkmängd 6 miljarder. Hur stor skulle jordens folkmängd vara år 2010, om den årliga procentuella tillväxten var densamma som den procentuella medeltillväxten under åren 1950-1995?

(1) År 1960 var jordens folkmängd 3 miljarder.
(2) År 1950 var jordens folkmängd 2,5 miljarder.

I information 1 får vi reda på att från 1960-1995 ökade folkmängden med 3 Miljarder. Vi vet inte om folkmängden stod helt still eller ökade från 1950-1960 och därför kan vi inte räkna ut medelvärdet. Informationen räcker ej.

I information 2 ökade folkmängden med 0,5 miljarder på 10år.

Del/helheten ger oss att 6/2.5 = 2.4. Befolkningen har alltså ökat med 240% fram till 1995. Befolkningen hade vart 7.16.. 2010

13. Denna uppgift lyckades jag inte knäcka.

18. En vattentunna har formen av en rak cirkulär cylinder. Birgitta fyller tunnan med vatten från en trädgårdsslang. Hur många cm per timme stiger vattnet när Birgitta fyller tunnan med 1000 liter per timme?

(1) Om man fyller på med 2 kubikmeter per timme så är den tomma tunnan helt fyllt på 15 minuter
(2) Vattentunnan är dubbelt så hög som bred.

I uppgift 1 får vi reda på antal lite vatten i cylindern. Men vi vet inte höjden eller radien och kan därför inte lösa uppgiften

I uppgift 2 kan vi få ut förhållandet mellan höjd och bredd.

rätt svar är alltså C

19, 20, 22 tänker jag se över på torsdag.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 87 dagar

Inläggav Alfa » tis 16 jan, 2018 12:15

Dag 14

Speedread
Huvudräkning
20 ord


Socialtjänst, kunskap och praktik

5. Varför knöts inom den internationella forskarvärlden så stora förhoppningar till den så kallade matchningshypotesen, enligt texten?

Mitt rätta svar B: Det dittills utförda behandlingsarbetet saknade vetenskaplig underbyggnad.

i stycke 5 finner vi svaret. '' ... Matchning, eller mer specifikt den så kallade matchningshypotesen, lanserades som en förklaring till frånvaron av ett påtagligt vetenskapligt stöd för närvaron av stabila och tydliga effekter av behandlingsinterventioner.

6. Vad hoppades man, enligt texten, framför allt kunna bevisa värdet av genom studien project match?

Mitt svar A: individuellt avpassade behandlingar
Rätt svar D: En kombination av öppenvård och eftervård

Svaret finner vi i stycke 4 '' ... Tre olika behandlingsmodeller iscensattes dels som öppenvård och del som eftervård: Det var tolvstegsbaserad ...

Jag hittade inte detta när jag läste texten. Jag antog att det var en individuellt anpassade behandling för dels att de lät bra samt att det beskrev en tolvstegsmodell.

7. Framträdande personer inom socialstyrelsen har enligt texten föreslagit förändringar av socialtjänstens arbete. Hur ser textförfattaren på detta förslag?

Nu ska vi leta efter Anders åsikt på '' förändringar av socialtjänstens arbete. '' Dessa brukar oftast stå i slutet.


8. Texten avslutas med fem förslagspunkter. Till vilka är dessa främst riktade?

Mitt svar: Behandlingspersonalen ute på fält
Rätt svar: Klienter i praktiskt vård

När man läser de 5 punkterna känns de som att en utbildad personal skall ta hänsyn till detta i sitt arbete. Men när jag analyserat texten finner jag att i stycket innan de 5 punkterna nämns finner vi detta

'' Det faktiska relationen till klienter med uppenbara och påtagliga problem utför ett handlingsimperativ av tvingande karaktär - praktiken måste handla. Men även en sådan situation kan styras upp av ett antal principiella övervägande här följer ett förslag till riktlinjer för en sådan situation.


Jag orkar inte.. Jag gjorde analys över uppgifterna 1-13 men kollade fel facit.. Inte undra på att jag fick så många fel. Nu har jag analyserat allt i onödan och tänker inte göra om det! Jag gör klart 13-20 istället

Medling vid brott
13. Vad vill man förför allt, enligt texten, åstadkomma med de mer dialoginriktade medlingarna?

Mitt rätta svar: Att såväl gärningsmännens som brottsoffrets intressen tillgodoses.

I stycke 5 finner vi '' De intervjuade brottsoffren, som utsatts för brott i egenskap av privatpersoner, uppger alla att de upplevde en lättnad efter medlingen. Händelsen kändes avslutad och de var skönt att förövaren fick ett ansikte. ''

14. Hur uppstod medlingen som medtod, enligt texten?

Svar A: genom enskilda initiativ.

Vi finner beviset i öppningsparagrafen ''Det första svenska medlingsprojektet startades år 1987 i Hudiksvall. En polis såg möjligheten att sammanföra ungdomar .... ''


15. BRÅ har, enligt texten, genomfört kvalitativa studier kring ett mindre antal av de medlingar som förekommit. Hur bör man betrakta resultaten av dessa studier?

Svar B: som belysande och personliga medlingserfarenheter

beviset finner vi i stycke 5. '' BRÅ har genomfört två kvalitativa studier ... De visar bland annat att brottsoffret vid lindrigare tillgreppsbrott mot företag ofta upplever att medlingen främst är till för gärningsmannen .... Det vill säga en kunskap om brottets konsekvenser som är känslomässigt förankrad. ''


16. Hur kan man enligt textförfattaren förbättra de enskilda medlingarna?

Rätt svar D: Genom att kartlägga den lokala kriminaliteten.

beviset finner vi i stycke 11.

'' Kvaliteten på medlingsverksamheterna skulle dock höjas avsevärt om arbetet utgick från en analys av problem bilden på orten och en tanke om hur verksamheten på bästa sätt angriper just detta problem.


Vägen till Rektorskapet

17. Vilken förklaring anger texten till att rektorer så ofta har rekryterats från lärarkollektivet?

Mitt rätta svar A: Lärarbakrunden har ansetts öka en ny rektors auktoritet

Jag kan inte direkt hitta svaret i texten men jag kan utesluta att de övriga 3 är fel. Min tanke är att lärarkollektivet utser rektorer och de värderar högt att man har vart lärare sen tidigare. Detta kommer alltså att öka rektorns auktoritet eller '' pondus ''.

18. En rektor med lärarbakgrund kan, som textförfattaren formulerar det, bli '' sin egna erfarenhetrs fånge'' Vad avses med det?

i stycke 6 finner vi meningen ''bli sin egna erfarenheters fånge''

I stycke 7 finner vi svaret! Den uppenbara risken är då att rektor blir utlämnad åt ett lärartänkade för att lösa sina ledningsuppgifter.

19. Vad kan sägas vara den centrala i Magnus söderströms tankegångar, så som textförfattaren refererar dem?

Mitt rätta svar C: Det krävs både mer och annat än lärarerfarenhet för att klara uppdraget som rektor

i paragraf 7 finner vi bevis för svaret. Magnus söderström diskuterar vad han kallar kognitiv utvecklingsmodell av ledares kunskapsbas från specialstkärna till ledarkärna. Han menar att en specialistkärna i första rummet innebär en kunskap om metoder och tekniker, men även ett invant tänkesätt för att beskriva tolka och förstå sina uppgifter. En ledarkärna som kunskapsbas innebär däremot ..... det innebär att ge verksamheten riktning och substans, ha personalansvar, agera strategiskt ... Alltså krävs mer än lärarrollen.


20. Vilka två faktorer karakteriserar främst det som i texten benämns '' specialistkärna '' ?

Enklaste frågan!

Han menar att en specialistkärna i första rummet innebär en kunskap om metoder och tekniker, men även ett invant tänkesätt för att beskriva tolka och förstå sina uppgifter.

Svaret är där med D: yrkes identitet och erfarenhet

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » ons 17 jan, 2018 11:12

Dag 15

ELF 2003-04-05
1 pom huvudräkning
1 speedread
20 ord


14/20 :D

Tid 52, 8 minuter under provtid!

Är nöjd med detta resultatet! 14/20 är riktigt bra för att vara jag! Jag ska analysera samtliga fel under dagen!


Prof Milgram's Experiment


1. What was the writer's original attitude to the issue raised in the opening paragraph?

My answer A: He thinks most people can be made to do whatever the are ordered to
The right answer B: He doubts all kinds of people can be persuaded to obey orders without question

I was fooled in the opening paragraph. The word '' but '' made me feel like the answer was '' ... that even the nices people can be turned into amoral automatons with terrifying ease. '' I didn't notice that this information came from references.

We find the right answer at the beginning '' I have to admit that my usual reaction to such stories is to think that such things only happen to people with feet of clay - and brains to match. Remeber :!: If the question is asking for the writer's attitude, make sure to look one more time before answering.

3. What was the basic purpose of prof milgram's experiment?

My answer D: To investigate the effect of pain on memory.
The right answer A: To study how people react under severe psychological stress

I feel so stupid after answering wrong on this question.. :roll: The thing is that for a few years ago, I watched a program on Milgram's experiment!! And I already knew the answer before reading the text. I quess that I made the wrong call because i found this in the text

'' Milgram recruited members of the public to take part in what was advertised as a '' study of memory'' ''. This is what what Milgram said that the public would test.. The basic purpose was ofcourse to study how people react under severe psychological stress. Remember :!: Always read the question one more time before answering the question.

A prima Donna's Progress

7. What are we told about Joan Sutherland's husband?

My answer C: He appears to have taken little interest in her career
The right answer B: She gives a fair account of his professional life

Account - Redogörelse
Bewitching - Förhäxande

If we summarize paragraph 4 we can figure out that all the questions are wrong besides B.. When we skim through the text it appears that it is only mentioned in paragraph 4 about Joan Sutherland's husband.

We can find this '' ... most of the criticism was amied at her husband, the conductor Richard Bonynge ''

This is the only evidence I can find.

9. What does Joan Sutherland think about Tippett's The Midsummer Marriage?

My answer A: It gave her an opportunity to mature as a singer
The right answer C: It is an opera that leaves her cold

Bewilderment - Förvirring

This one was difficult... We find the answer 6 paragraph.
'' At that time, and in subsequent interviews, she expressed her bewilderment at the form and the music. Despite the fact that it is a classic work that she had helped to create, she seems not to wish to reconsider it .... ''


Marine Life


What are we told here?

My answer C: Oceanographic research suggests that healthy deep-sea life is rarely found close to oil seeps
The right answer D: Researchers had expected old seeps and oil pollution to have the same effect on marine fauna.

Seeps - läcka, läcker ut
Analogue - analog, parallell, motsvarighet

'' Researchers speculated that the fauna living around seeps would provide a natural analogue for marine life exposed to oil pollution. I didn't know that analogue = parallel.. That's why I couldn't answer the question.

20. But in aggregate, economists have a tough time ..... that aid has done much either to help the poor or to promote growth.

Prove - bevisa
Admit - erkänna

We find the answer a few lines over the gap. '' Just as economic theory cannot give a satisfactory rationale aid, empirical ecidenve that aid actually works is hard to find ... ''

Now we can se that proving fits much better than admitting.

I made 2 silly mistakes! If i could eliminate them i have 16/20!

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » fre 19 jan, 2018 20:22

Dag 16

Gjorde senaste HP

Fick

Kvant
34/40
35/40

Verb
25/40
26/40

Är besviken.. Gjorde flera slarvfel, analysen kommer i morgon

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » fre 19 jan, 2018 22:10

Dag 17

Kvant
Provpass 3
34/40


Fel --> 1, 19, 27, 28, 31, 39

1. x och y är positiva heltal sådana att 0<x<y<10
Hur många olika värden kan x anta?

Här blev det fel för jag inte följde min metod och stressade igenom en oförskämt lätta uppgiften. Jag svarade 9 vilket självklart inte är möjligt om y är ett heltal.

För att undvika felen i framtiden borde jag
1. läsa fråga
2. kolla på svaren
3. läs frågan
4. gör uträkningen
5. läs frågan
6. Välj ett svar


19. ABCD är en fyrhörning. E är mittpunkt på CD.

Kvantitet I: Arean av fyrhörningen ABCE
Kvantitet II: 3/4 av arean av fyrhörningen ABCD

Här gick jag rakt i fällan, hands down. :!:

E ligger i mitten på CD och utifrån detta kan man dela in fyrhörningen i 4 delar. Problemet är att fyrhörningen behöver inte vara en rektangel eller Kvadrat!! Teoretiskt sett kan fyrhörningen se ut precis hur som helst!

Eftersom vi inte får reda på något mer om fyrhörningen kan man inte lösa uppgiften eftersom det inte finns några givna mått.

LÄRDOM :!: Ta aldrig något för givet, och om ordet fyrhörning är skrivet vet du att den kan se ut hur som helst så länge den har 4 hörn.


27 Stina har sex stenar som är märkta A, B, C, D, E respektive F
Vilka två stenar väger mest?

(1) F väger mer än A, som i sin tur väger mer än D
(2) Den sammanlagda vikten av A, D och F är större än vikten av C, men mindre än både vikten av B och vikten av E

Jag svarade E på denna. Ett slarvfel för jag inte uppfattade att det stod de två tyngsta stenarena.

I alternativ (2) vet vi följande.
C < (A + D + F) < B
C < (A + D + F) < E

Eftersom vi inte fick ett entydigt svar vilken sten som vägde mest så svarade jag E. Hade jag läst frågan ytterligare en gång så hade jag svarat rätt. Måste hålla mig till metoden även när man är stressad. Det är A o O :!:

28. x, y, Z, 5, 7 är positiva heltal där x<y<z<5. Vad är medelvärdet av de fem talen?

(1) Produkten xyz är jämnt delbar med 6
(2) Två av talen x, y och z är primtal

Här svarade jag A. Mitt misstag uppstod för att jag inte förstod att det menade en jämn kvot! Jämn kvot är lika med en kvot som består av ett heltal, alltså inget decimaltal. Jag trodde att talet som delades med 6 var tvungen att vara jämn. Alltså 2, 4, 6, 12, 14 osv..

x, y, z Kan anta värdet 1, 2, 3, 4 det vet vi direkt från grundinformationen.

I information (1) kan det antingen bli
1 x 2 x 3 = 6
6/6 = 1
eller
1x3x4 = 12
12/6 = 2

Informationen går ej att lösa.

(2) är x, y, z = 2 primtal, nu vet vi alltså att 2, 3 är med men kan inte avgöra om 1 eller 4 är z och därmed inte hitta en entydig lösning.

31.Hur många bensinbilar fanns det sammanlagt i de fem kommuner som hade flest bilar?

Här är rätt svar B. Mitt fel uppstod för att jag adderade alla top 5 kommuner i total spalten när jag egentligen skulle adderat alla i bensin spalten. Ett simpelt misstag som kostade mig 1p.

39. Hur många vårdades för yrsel under 1990-talet?

Denna uppgift var svår på riktigt! eller den var inte så svår, men jag fastnade i ett tankesätt som gjorde att det kostade mig poängen. Jag gjorde en egen skala på y-axeln där jag mätte från varje sträck och fick en indikation på vad det kunde tänkas vara.

Det man egentligen skulle gjort var att addera 1990-1994 + 1997 i mm och mätt det i y-axeln. På så sätt hade man kunnat få nästan exakt 85000 vilket var rätt svar.

Nästa gång så mät i mm i yaxeln.

Nu i efterhand när jag gått igenom provet kan jag trösta mig med att jag gjorde 4 slarvfel och 2 fel hade jag ej kunskapen till att lösa. Jag följer min metod hyfsat men kan göra det ännu bättre. Jag ska se till att öva mer på den!


provpass 5

35/40

Mina fel, 11, 12, 17, 26, 40

11. Vad blir g(2) - h(2) då g(z) = 2(z-1) och h(z)=3(1-z)

Detta var uträkningen som jag gjorde
g(2)-h(2)

g(z)= 2(z-1)
h(z)=3(1-z)

2(z-1) - 3(1-2)
2-3 = -1

Svar A

Jag fick fel på uppgiften för att jag inte löste ekvationen i ett och samma led och att jag inte fullföljde allt utan tog siffrorna i huvudet. Då blir det ofta fel på dessa. Det var 3:e gången jag gör analys på en sån här uppgift. Lärdom: dessa uppgifter är bra att kolla flera gånger för säkerhetsskull. :!:

12. Anders skriver fem olika positiva heltal på en lapp. Han har valt alen så att medelvärdet är 13 och medianen är 15. Vilket är det största talet som kan stå på hans lapp?

Min uträkning
a, b, c, d, e

5x 13 = 65

C = 15

13 14 15 16 17

sen drog jag slutsatsen att e måste vara 17.
Detta är ju helt efterblivet eftersom adderar man dessa blir de inte 65 utan något helt annat. villkoret var ju att x/5=13 x=65.

Korrekt sätt att lösa uppgiften är att ta
a = 1
B = 2
C = 15
D = 16

65 - a - b - c - d = e
e = 31.


17.
Kvantitet I: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16
Kvantitet II: 14/15

Här gäller det att skaffa en gemensam nämnare och sen göra en slutsats.

Kvantitet I = 15/16
Kvantitet II = 14/15

Hur kunde jag missa denna? Känns som mina fel är på de enklaste uppgifterna. Om man har 2 cirklar som man delar i 15 och 16 bitar. om en bit blir över i varje cirkel så måste ju ytan som tas upp av 16 bitar vara aningen större. Logik!

Nästa gång jag ställs inför denna skall jag lösa den på följande sätt

14/15 15/16

(14x16)/(15x16)
224/240

(15x15)/(16/15)

225/240

Alltså är kvantitet I 1/240 större.

Skall fortsätta analysera i morgon!

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » lör 20 jan, 2018 20:12

Dag 18

Jag vill börja med att skriva att för första gången tog jag mig tiden att läsa igenom några av dagböckerna här på HP. Fan många var riktigt rörande, önskar er alla så jävla mycket lycka till inför kommande HP. Jag precis som många andra har kämpiga perioder och det är både motiverande och rörande att folk kämpar igenom med detta!

Även fast allt fuskande sänker HPs rykte tycker jag ändå att få ett bra HP som prestige! Du som läser detta ska vara medveten om att det är få människor där ute som skulle lyckas med det resultatet du har eller kommer att få. Va stolt över det!

Nu ska jag sätta igång med dagens analys! Jag börjar där jag avslutade igår.

26. Anna och Bea startade samtidigt och båda cyklade 30km med konstant hastighet. Vilken medelhastighet hade Anna?

(1) Anna kom fram 30 minuter före bea.
(2) När anna kom fram hade Bea 7,5 km kvar att cykla.

Här svarade jag E. Jag kan inte sätta fingret på varför jag svarade E men kanske för att inget om hastigheten nämndes. Här kommer korrekt sätt att lösa uppgiften!

(1) Vi får reda på ett förhållande mellan Annas och Beas tid. Vi vet inte om de tog 1 dag eller 1 timme och därför kan vi inte säga exakt vilken hastighet anna hade.

(2) Här får vi reda på ytterligare ett förhållande. När Anna hade cyklat 30km hade Bea cyklat 22,5km Vi kan inte lösa uppgiften för vi vet inte hur lång tid det tog för dem båda.

(1)o(2) Här kan vi lösa uppgiften!
A = V?

B:
S = V x T
7,5km = V x 30min
7,5km/30min = V
2 x 7,5km/ 2 x 30min = V
B = V = 15km/timmen
Vi kan nu räkna ut att det tog Bea 2 timmar att cykla 30km

A = T = 1,5 ( 30 min snabbare än Bea )
S = V x T
30 km = V x 1,5 timmar
30km/1,5timmar = V
V = 60km/3timmar
V= A = 20km/h

Dessa uppgifter är rätt så stereotypa, de förekommer i olika former men med snarlik uträkning.

40. Studera varje personalkategori vad gäller andelen som saknade pedagogisk högskoleexamen. Inom vilken personalkategori var denna andel som störst?

Damn.. Trodde jag hade denna lätt. Jag blev riktigt grundlurad och erkänner mitt nederlag!

I den övre kolumnen ser vi samtliga personer som saknade pedagogisk högskoleexamen. Vi skall jämföra den med samtliga personer i varje kolumn. Jag jämförde totalen med antalet kvinnor...

Då ser vi att D har en kvot på
482/776 vilket är närmast hälften av de övriga 3.

Delprov 3
XYZ 11/12
KVA 9/10
NOG 4/6 :!:
DTK 10/12

När jag skrev provet på riktigt och nu i efterhand fick jag både fel på
19 ( svarade c på båda)
27 ( svarade e på båda)
28 ( svarade b på förra d på senaste)
39. ( svarade c på förra a på senaste)3 + 5
XYZ 21/24
KVA 18/20
NOG 9/12
DTK 21/24

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » mån 22 jan, 2018 16:04

Dag 19

Memrise 30st (Kom precis upp i 700 ord, prognosen talar för att jag kommer ungefär ha 2000 ord på memrise innan HP)

Jag kommer skumma igenom Del prov 3 och 5 lätt idag igen, försöker öva in metoden på samtliga uppgifter. Därefter börjar jag med analysen för verbaldel.

18 x/3 - y/3 < 372/12

Denna uppgift är nämnvärd! Vi börjar med att göra gemensam nämnare i både HL o VL

4x/12-4y/12 < 372/12

4x - 4y < 372

Är x eller y stört? Vi väljer att flytta över 4y

4x < 372 + 4y

4(1) < 372 + (-4) --> X är större än Y

4 < 368

------------------
4x < 372 + 4y

4(-1) < 372 + 4(1) --> y är större än X

-4 < 376

Här är det viktigt att tänka alla möjliga senarior utan att krångla till det för mycket. Svaret finns oftast framför en utan för mycket uträkningar.


19. ABCD är en fyrhörning. E är mittpunkt på CD.

Jag vill nämna denna uppgift ytterligare en gång eftersom jag fick fel på denna 1 gång för mycket.

Eftersom vi inte har blivit givna ett speciellt mått på fyrhörningens sidor kan vi inte se hur den ser ut. Det är viktigt att vara noga med att inte ta något för givet på KVA. Här vill de alltid sätta ut några fällor för man ska tappa bort sig. Minns alltid att det måste vara en specifik figur för att man skall kunna ta för givet att det är just denna figur.

20. Julia är 5 år äldre än Rut. För 3 år sedan var Julia dubbelt så gammal som Rut.

Vi börjar md att läsa informationen tydligt och skriver ner den till matematiska termer.

Julia är 5 år äldre än Rut = J = ( R + 5 )

För 3 år sedan var Julia dubbelt så gammal som Rut. = J - 3 = 2(R - 3)

Nu har vi två variabler och kan sätta ekvationerna lika med varandra!

Felet på denna kan uppstå om man missuppfattar och skriver J - 3 = 2R Eftersom det var 3 årsedan så måste de vart 3 år sedan för Rut också. Tänkt på att man måste alltid göra likadant på båda sidorna av lika med tecknet.

--------------------------------------------------

Analys delprov 1 Svenska
De uppgifter jag fick fel på både detta och förra provet

9
10
18 a d
19 a a
20 c c
25
26
30
38
39


Uppgift 12. vad var enligt texten en anledning till att VA-nämnden inte biföll de tre fastighetsägarnas yrkande?

Här tror jag att jag tappade poängen för jag inte var helt säker på vad de frågade efter. Jag läste texten samtidigt som jag försökte minnas vad de frågade efter och då tappade jag sammanhanget. Det är otroligt viktigt att man är säker på de frågor som ställs.

Svaret finner vi i sista stycket!

Närmare skolans praktik

18. Hur kan man, utifrån texten, bäst definera '' praxisnära forskning''

Vi finner svaret i första stycket. :!: När man hittar själva kärnordet i texten står väldigt ofta svaret antingen i paragrafen ovan eller paragrafen efter!

Mitt svar D: Forskning som är av mer praktisk än teoretisk art.
Rätt svar C: forskning som riktar in sig på de frågor som uppstår i en verksamhet.

'' Lärarna ses som forskningskonsumenter och förväntas implementera forskningens resultat. Dock handlar den universitetsbaserade akademiska forskning sällan direkt om de frågor som lärarna arbetar med. ... och därmed resultaten, inte relaterade till lärarens uppgifter och frågor. ''

19. Hur skulle man bäst kunna beskriva skillnaden mellan '' design experiments '' och den japanska '' lesson study''-modellen, om man utgår från texten?

Mitt svar A: den förra är inriktad på undervisningen, den senare på lärarna.
Rätt svar B: Den senare tar tydligare än den förra sin utgångspunkt i lärarnas praktik.

Den var lite förvirrande denna uppgift. Svaret står på lite olika ställen i texten. Men vi hittar svaret på frågan i paragraf 8.

'' Den forskning som bedrivs sysslar oftast med generella frågor om lärande och undervisning, medan studier av konkreta problem i lärandesituationen än så länge i stor utsträckning lyser med sin frånvaro. Den är mot den bakgrunden man ska förstå den stora för den japanska lesson study-modellen. ''

20. Praxisnära forskning har uppkommit som ett svar på hur tidigare forskning betraktat lärarna. Hur kan man bäst beskriva den roll som denna tidigare forskning tilldelade lärarna?

mitt svar A: överbryggande
Rätt svar: Verkställande.

Denna var mycket svår. Svarade fel även när jag gjorde analysen. Jag var övertygad om att svaret fanns i slutet av texten. Men svaret som handlar om en bakgrund till något finner vi ofta i början av en text.

'' paradoxalt nog tycks det i många länder som om framväxten av en utbildningsforskning har inneburit en marginalisering av lärarnas roll i denna. Lärarna ses som forskningskonsumenter och förväntas implementera forskningsresultat. ''


25. Risken finns ju också att man som journalist på en liten ort ____, att man självcensurerar, när saker blir för känsliga eller kommer för nära.

Mitt svar d: Tar bladet från munnen
Rätt svar A: Lägger band på sig

Aldrig hört något av dessa uttryck.. Jag valde tar bladet från munnen för det lät som det passade bäst in i sammanhanget.

Att lägga band på sig är samma sak som att behärska sig.
Tar bladet från munnen betyder att vara öppenhjärtat, att avslöja något.
Vi ser nu att d är ett bättre alternativ.

26. Kapillärprov är ett blodprov som tas genom ett stick med en _____ i fingertoppen, i örsnibben eller, hos spädbarn, på hälens undersida.

Mitt svar B: sutur
Rätt svar C lansett

Här chansade jag mellan B och C och fick fel. Lansett är en liten fin kniv medan sutur är den söm som blir när kirurger opererar.

28. Se prov

Mitt svar A: Gen - meiosliknande - framtiden
Rätt svar B: Klon - ympningsförfarande - eftervärlden

Aaaa, vilken lökig uppgift.. Irriterad jag blir på denna, svarade B först men ändrade sen till A. Det var klon som jag tvekade på för det lät fel. Men Gen är fel svar eftersom äppelträdet består av flera gener och inte en specifik. Klon är ett bättre svarsalternativ.

30. I arbetsmiljönlagen står det att arbetsförhållandena ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysik och psykiskt _____.

Mitt svar B: Samspel
Rätt svar C: Hänseende

Denna tyckte jag var väldigt svår.. Men alla svarsalternativ är grammatiskt fel förutom C.

35. What, according to Ed Diener's research, are the relations between religiosity, well-being and relative wealth in the united states?

we find the answer in the 4th paragraph
'' In the states where religion was very important, people were much more likely to be living in difficult circumstances. They also had lower subjective well-being than people living in less religious parts of the country. ... - But they were worse off than the contented resident of more affluent states, where religion mattered less. ''


38. How could the tone in this text best be described?

They author has a clearly negativ attitude. We find evidens of this in '' Cooking is, in fact, characterised by duty, boredom, bossiness and chaos '' Sarcrastic fits best.

Sentimental = känslosam
Moving = Gripande
Prosaic = lång och tråkig text
Sarcastic = skämtsam med en negativ klang.

39. Which of the following statements is true, according to the text, with regard to calrorie restriction in people?

The right answer A: Eating less dose not appear to affect life expectancy.

'' studies have shown that redicing typical calorie consumption, usally by 30 to 40 %, extends life span by a third or more in many animals, including nematodes, fruit flies and rodents. When it comes to calorie restriction in primates and people, however, the jury is still out. ''

ORD 6/10
LÄS 6/10
MEK 6/10
ENG 7/10

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » tis 23 jan, 2018 20:12

Dag 20

Analys provpass 4 2017-10-21

ORD 8/10
Läs 7/10
MEK 8/10
ENG 3/10 8O :!: :oops:

Fel jag hade denna gången och på provdagen
10 b b


På ord använde jag mig av följande strategi
1. Försök komma på ordet betydelse, om det inte gick så försökte jag tänka vilket sammanhang ordet kan komma.
2. Titta på alternativen och se om jag kan hitta en synonym eller om mitt valda ord fanns bland alternativen.
3. Se om det kan finnas flera synonymer till ordet och väg dem mot varandra.
4. Om jag är helt vilsen och inte har någon aning så ta varje alternativ och göra en mening av det, och testa byta ut alternativet mot ordet i meningen.

När jag gjorde LÄS använde jag följande strategi
1. Läs rubriken och fundera över vad texten kommer handla om
2. Läs författaren
3. Läs alla frågor NOGA och översätt svåra meningar med egen text. (kärnord)
4. Läs texten noga fast snabbt 1 gång
5. Läs fråga 1 --> sök i texten till rätt område
6. Formulera ett eget svar till frågan
7. Jämför mitt eget svar till svarsalternativen och ta det som är mest likt. Se över att allt i frågan stämmer överens med texten så inte bara en liten del gör de.

Jag märker mer och mer hur texterna är uppbyggda! Svaren står oftast i paragrafen över eller under där du hittar själva nyckeolrdet till frågan.

12. Vad vill Mårten Medbo skildra med sina nallefigurer?

Mitt svar A: Slumpens avgörande betydelse i våra liv.
Rätt svar D: Situationer där saker ställs på sin spets.

Nu när jag analyserar uppgiften ser jag klart och tydligt vad svaret är och kan inte begripa hur jag svarade A. Svaret står explicit i texten.

I paragraf 5 hittar vi '' Verket L-ABC utgörs av en serie små nallar i stengods och kretsar kring dessa högst allmängiltiga och existensiella teman, skildrade ur en deltidsbrandmans perspektiv.

Vi behöver nu hitta hur en deltidsbrand man lever sin vardag med detta yrke. i paragraf 3 finner vi svaret. '' Arbetet som deltidsbrandman handlar bokstavligen om liv och död. '' Detta stärker att D är rätt svar men det räcker inte för att ge ett entydigt svar eftersom kort därefter står '' det handlar också om tur och otur ''

Tittar vi i textens slutstycke hittar vi '' Arbetena har fokus på känslor men är också konkreta skildringar av brandmannens första hjälpen-insatser. L står för livsfarligt läge, A för andning, B för blödning och C för chock. ''

Där med kan vi svara D.

15. Vilket av följande råd är lämpligast att ge en person med svåra yrselbesvär, om man utgår från texten?

Mitt svar B: Vänta inte på hjälp utan rapportera själv vilka svårigheter besvären medför.
Rätt svar A: Ta reda på vad du klarar av genom att utmana dina gränser.

Jag kände mig otrygg med A därför att det kändes som om man har yrsel är det viktigt att få hjälp eftersom det kan vara tecken på annan sjukdom. Rapportera vilka svårigheter personen har så man kan lättare sätta fingret på vad det kan vara.

Men i textens sista stycke finner vi detta '' Som behandlare är det viktigt att förmedla att individen kan påverka yrselns förlopp. Hänsyn måste också tas till omgivningens inflytande över yrselupplevelse. Man måste försäkra sig om att patienten tillgodogjort sig information genom att till exempel be honom eller henne att upprepa den.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » ons 24 jan, 2018 19:24

Dag 21

19. Texten konstaterar att ormstjärnor påverkar syreförbrukningen. Vad blir resultatet?

Mitt svar D: Att syreförbrukningen vid sedimentytan minskar.
Rätt svar C: Att syreförbrukningen vid sedimentytan ökar.

Alltså Fan också, jag ringade in fel svarsalternativ.. Hur är detta möjligt. Slarv.
Vi hittar svaret i slutet av stycke 8.

'' Ormstjärnorna finns i stora tätheter (1000/m^2) strax under sedimentytan, och deras respiration har en kraftig inverkan på den totala syreförbrukningen i bottenvattnet vid sedimentytan. ''

21. Edith södergrans expressionistiska diktning ger i högre grad prov på ____ livsyttringar än på inhemska.

Här stod jag och valde mellan Utsvävande och Kontinentala.
Först valde jag kontinetala, vilket var rätt svar! Men jag ändrade mig då jag inte visste vad ordet betydde. Ibland kan detta just vara fällan har jag märkt.

Edith södergrans är skriver uttrycksfulla diktningar och vi skall hitta ett ord som är synonymt med motsatsen till inhemskt. Kontinentala låter som kontinent vilket är värld del eller stort område. Inhemskt är från det egna landet. Alltså passar kontinentalt bäst!

29. Låt mig börja med att slå fast en sak: Jag gillar inte deckare! Jag tittar gärna på Holly-wood-action i form av filmer, men jag vill inte läsa dem. Det är inte frågan om _____ ; Jag läser ju Stephen King med stor förtjusning. Men just deckargenren är för mig helt ointressant. fylld av _____ och knappt _____ variationer på ett tema som börjar kännas oerhört urvattnat.

Denna var riktigt svår och jag accepterar mitt nederlag.

Jag borde ha associerat pedanteri men pedant! och då ser jag att mitt valda alternativ inte passar in i meningen. Här kan man även tillämpa ordstrategin för att utesluta olika svarsalternativ. Både lobbyism och pedanteri är osannolika ord och då har vi lättja och snobberi kvar. Här är det svårt att utskilja vilket. Kollar vi i sista luckan passar inte tänkbara in därför måste D vara rätt även fast man inte kan alla ord. plattityd betyder smaklöst

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » lör 27 jan, 2018 13:51

Dag 22
1 pom huvudräkning
1 speed read

2004-04-03

16/20
Mina fel
10
15
16
18

Länge sedan jag gjorde en DTK! Fick 16/20 rätt svarade med säkerhet på 15 av mina valde, 4 uppgifter hoppade jag över för jag inte kunde knäcka diagrammet så det ska bli spännande att lösa dem.

Analys 2004-04-03

Nämnvärda uppgifter.
2. Inom vilken av följande kategorier hade störst andel valt en studieinrikning i linje med sin fars yrke?

Här blev jag ställd och kunde inte riktigt sätta fingret på vilken kolumn jag skulle kolla på.

På y-axeln ser vi studieinriktningarna för män och kvinnor. och X-axeln fadern till mannens eller kvinnans yrkes. Där dessa två kolumner möts hittar vi antalet som hade samma yrke. Vi tar dessa och delar med totala antalet för männen eller kvinnornas studieinriktning.

Vi behöver egentligen inte räkna ut något utan bara jämföra antalet i respektive kolumn.

Mitt rätta svar var Manliga nybörjare vid lantbruksgymnasiet. 26st av samtliga 33 hade valt samma yrke som sina farsa.

8. Hur mycket större var bergsängens area jämfört med broddängens area, om man förutsätter att respektive äng avgränsas av den innersta hägnaden?

Vi hittar de två ängarna och ser att de är väldigt ojämn. Jag gjorde en uppskattning på 1,5 km^2 vilket var rätt svar men ska försöka beskriva strategin för att göra det enkelt att räkna ut.

Det handlar om att byta plats på arerna. Alltså om man tar lika stor del av ängen som utanför ängen och byter plats på dem så man kan få en rektangel eller kvadrat. Sen tog jag broddängen och placerade rektangeln i bergängen. Jag gjorde samma sak och bytte plats på areor för att få ut rätt area!

Nu tog jag och ritade av skalan på en pappersbit och räknade ut i rättskala antalet meter och därefter tog basen gånger höjden. Jag fick ut 1,75km^2 och tog det som var närmast. Det är snarlik lösningen på samtliga av dessa uppgifter.

10. jämför kvinnorna födda 1950 med kvinnorna födda 1970. Hur stor var skillnaden vad gäller andelen barnlösa vid 25års ålder? (hoppade över denna uppgift)

Diagrammet innehåller lite text och är ett enkelt linjediagram. Vi börjar med att markera 1950 och 1970 på x-axeln. Ju närmare en linje är taket på diagrammet desto större är andelen barnlösa. Exempelvis 17åringarna 1950 var 96% barnlösa osv. Det vi kan urskilja direkt ur diagrammet är att kvinnor blir äldre när de får sitt första barn med åren.

Vi markerar 25% linjen där ser vi att 1950 var kvinnor i 29års åldern på 25%. När vi vandrar uppåt i diagramet från 1970 finner vi kvinnor 26års ålder och markerar detta. Tar vi differensen i millimeter mellan dessa och mäter på y-axeln får vi fram 25% vilket är rätt svarsalternativ.

1950 hade kvinnor i åldrarna
36,35,34,33,32,31,30 och 29 inte fött barn vid 25års ålder.


15. Hur många '' små lantbrukare/deltid'' fanns det 1985?

Här brände jag typ 8 minuter helt i onödan och svarade inte på någon uppgift!
Denna tog förövrigt 30 min att analysera men tillslut lyckades jag knäcka vad problemet var.

i nedre diagrammet hittar vi på y-axeln '' biinkomst av rörelse eller tjänst. från 800-1599 timmar fanns de må landtruk/deltid. Vi går upp i övre diagrammet och summerar 2+7+6 = 15 alltså 15000 små lantbruk/deltid.

16. Vilket inkomstlag var vanligast bland brukarefamiljerna 1985?

Här skall vi återigen summera alla områden och se vilket som de fanns mest utav. Svaret C och E är väldigt lika och skiljer bara 1000 ifrån varandra.

18. Hur stort var det genomsnittliga antalet trycka volymer per titel för den återutgivna skönlitteraturen 1996?

Denna uppgift var klurig!

Vi markerar skönlitteratur samt återutgiven skönlitteratur 1996. Summerar antalet återutgivna och dividerar det på 5 ( antalet titlar.) Då får blir 4900/5 Som är ca 1000. Rätt svar trodde jag var 1000 men glömde kolla enheten!! svaret är alltså 49000/5 som är ca 10000.

DTK 2008-10-25
14/20 :roll:

Tappade fokus och kände mig helt slut när jag skrev provet. Inget att skylla på men ska nu se till att rätta mina fel noga.

5. Hur lång var vårdtiden i genomsnitt för en patient vid Piteå lasarett 1958?

Vi ser att den streckade pelaren är '' kostnad per patient och vårddag '' Denna stapel visar alltså vad kostnaden var för patient var per dag.

Vi ser att kostnaden var 50kr per dag för en patient i Piteå komun. Vi hittar även den helsvarta stapeln som visar att den totala kostnaden var ca 1000kr för patienterna i Piteå.

2000/50 = 20 = 20 Dagar.

Jag gjorde fel för jag läste av skalan till höger för den streckade som var 500. Det hade kunnat stämma men, det står att det är bara den svarta stapeln som skall räknas till höger.

11. studera skillnaden mellan antalet nyregistrerade personbilar från japan och från italien vart och ett av de redpvosade åren under perioden 1975-1990. Hur stor var skillnaden i antalet bilar det år då den var som störst?

Här fick jag fel för jag kollade på fel kolumn. Får skylla lite på dåligt färg men jag borde ha lagt märket till det eftersom det stod i ordning. Vi ser att det år de skillde sig som allra mest var det 22% skillnad. 22/100 x 193 är ca 47 alltså 50000 bilar

12. Vilket år avses?

Det totala antalet nyregistrerade bilar i sverige var 100000-20000. De tysktillverkade personbilarna var ungefär lika många som de svensktillverkade. Här trodde jag att antalet svenska bilar skulle vara mellan 100 000 och 200 000... Men i själva verket var det hela stapeln. Därför valde jag fel svars alternativ.

Måste bli mer noggrann på att läsa uppgifterna. Dessa har kostat mig 3 uppgifter på detta provet.

15. Korrekt sätt att lösa denna uppgift är att mäta alla staplar till sammanlagt 105mm och sedan ta antalet millimeter för varje grupp delat på 105.

Då ser vi direkt att C är rätt svarsalternativ.

16. Hur många fler misshandelsbrott anmäldes totalt 1995 jämfört med 1985?

Har inte lyckats knäcka denna uppgift! Jag får det till 30500 och då räknar jag på millimeter! Jag lämnar denna så länge tills jag ser det.

17. Vilken var medeltemperaturen för norra Sverige under perioden 1860-2001?

Denna uppgift var riktigt svår! Här ska man uppskatta att det är lika mycket på båda sidorna av 0 strecket. Orimligt svårt enligt mig!

18. Hur stor var den största skillnaden i årsmedeltemperatur i södra sverige mellan två på varandra följande år?

Här slarvade jag! Mäter man noga ser man 32mm är närmare 3c än 2,5c.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » sön 28 jan, 2018 12:22

Dag 23

Avgörande faktorer för att bemästra LÄS

Avkondning - tränas framför allt genom mängdträning, MEN det är viktigt att texten är utmanande! Att träna på gamla LÄS är bra träning för att träna sig på avkodning av text. Men även Under strecket, läkartidningen m.m är bra träning. Jag ska försöka minimera mitt läsande av skönlitteratur och bara läsa när jag känner för avslappning.

Speed reading/ skimming - är avgörande för att hitta nyckelord i texten! När man hittat / stycket där svaret verkar finnas är det avkodningen som avgör om man kan svara rätt eller fel på frågan. Speed reading är något som verkligen funkar på LÄS! Träna detta separat med hjälp av HPG vägledning.

Ordförståelse - är också avgörande! Ofta är det ett synonym till ordet som ger själva lösningen på uppgiften. Använda samma strategin som på ord för att leta fram eller gissa sig fram till ordet.

Fällor - Textskaparen använder sig ofta av confirmation bias. Detta betyder att man hittar svaret på uppgiften i stycke 2 säger vi. Men i stycke 8 motsägs detta och följs upp av något annat. Det är viktigt här att även fast man är stressad att man är väl insatt i texten! Detta går förstås bara om man har hastigheten, avkodningen och ordförståelsen som krävs.

Viktigt att notera på LÄS
-Vissa svarsalternativ ser ut att vara korrekta men innehåller ett eller flera ord som man inte finner stöd i texten.
-Oftast behöver man inte läsa allt för att samla den information för att besvara en fråga.


Hur man angriper en LÄS-text

1. Skumma igenom texten och avkoda
- Rubrik
- Första och i vissa fall andra meningen i varje stycke

Steg 1 kommer att ge en inblick i vad texten handlar om. Här får max en minut spenderas.

———————————————————————————————————

2. Läs alla frågor noga och lämna inte frågorna innan du förstått dem fullt ut.
Markera kärnorden i frågan. Om du lyckas känna dig väl insatt i frågan skapa då en bild av den som du sedan lätt kan återkoppla till.

Vi börjar med att markera några ord som gör att vi lättare kan återkoppla till frågan.

Exempel fråga 1: Texten gav upphov till flera problem varför forskarna inte kunde genomföra sitt forskningsprojekt. Vilket var det avgörande problemet?


Vi vet att det finns mer än 1 orsak till varför forskarna inte kunde genomföra sitt forskningsprojekt. Vilket var det avgörande?
I den paragraf/ paragrafer vi kan läsa om forskningsprojektet bör vi sakna ner och läsa mer noggrant

Exempel fråga 2: Vad var textförfattarens åsikt angående att förse fåglarna med sändare?

Se ett rum framför dig där textförfattaren kollar på en fågel med sändare på sig. Fokusera på textförfattaren som glad, neutral eller ledsen.

———————————————————————————————————

3. Läs texten noga men snabbt markera alla de kärnord eller synonymer till kärnorden som du minns från frågorna. Det är viktigt att inte fastna i detaljer här utan att fokusera på textens essens.

———————————————————————————————————

4. Välj den lättaste frågan först, genom att besvara den lättaste frågan först kommer man ytterligare in i texten. Återgå till texten och läs det stycke där du hittar svaret på frågan.

———————————————————————————————————

5. Svara på frågan utan att läsa svarsalternativen. När du hittat rätt område i texten försök formulera ditt egna svar på frågan.
———————————————————————————————————

6. Välj ett svar som är synonymt med det svar som du har tänkt ut. Om inte detta går att göra så försök eliminera alla de svarsalternativ som inte stämmer 100%.

———————————————————————————————————
Senast redigerad av 1 Alfa, redigerad totalt 0 gånger.


cron
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
TROGLODYT
grottmänniska
Nästa prov

6/4 - 2019 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
1/2 - 2019 kl 23:59