Dagbok för alla mina fans 2,0

Starta en egen eller läs och kommentera någon annans
Heffley12
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 178
Blev medlem: tis 08 dec, 2020 18:07

Re: Dagbok för alla mina fans 2,0

Inlägg av Heffley12 »

12 dagar kvar (mindre än två vekor!!!)

Idag har jag gjort provpass 2 - kvantitativ del från högskoleprovet från HT2014 samt 6 pomodoro rättning av samma provpass. RESULTAT: 36/40
XYZ: 11/12
KVA: 10/10
NOG: 5/6
DTK: 10/12

Jag hade 4 fel. För att få 2,0 på kvantitativa delen får man max ha totalt 3 fel (enligt normering från HT2023), dvs 1,5 fel per kvantitativt provpass. För att vara på säkra sidan så innebär det att mål resultatet för mig är max 1 fel på vardera kvantitativa provpass. 4-->1, är det möjligt?

För verbala provpassen hoppas jag kunna få 1,8, vilket enligt normeringen från HT2023 ger utrymme för 3 fel per provpass.

Mina fel:
1. På XYZ läste jag inte uppgiften/grundinformationen tillräckligt noga och tolkade därför informationen fel (men gjorde övriga beräkningar rätt). LÄS NOGA!

2. På NOG var jag för snabb med antagandet att det inte gick att lösa uppgiften med påstående 2, utan att försöka lösa den med påstående 2 särskilt länge. Man behöver inte alltid konkreta tal för att lösa en uppgift. För att ta reda på sannolikheten att ta upp en vit boll räckte det med att veta förhållandet mellan svara och vita bollar (1:2 --> p(v) = 2/(1+2)=3/3). Antalet svarta respektive vita krävs alltså inte för att lösa uppgiften. ANTAG INTE SAKER FÖR SNABBT!

3. Riktigt dumt slarvfel på ena DTK uppgiften. Man skulle mäta avståndet rakt sydväst om Örebro,
jag mätte rakt väster om Örebro. Lärdom: KONTROLLERA ATT DU TAR REDA PÅ DET UPPGIFTEN
EFTERFRÅGAR! OCH VAR NOGGRANN!

4. DTK-uppgift jag ej hann med. SÖLA INTE!

1 pomodoro ORD 29/30
Jag hade fel på:
1. av hävd - av tradition, av gammal vana, traditionellt sätt
2. spjuver - skämtare, skojare, filur, skälm, spefågel, lustigkurre, gamäng, kanalje, gök, glad lax, skalk, odygdspåse, rackare
Heffley12
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 178
Blev medlem: tis 08 dec, 2020 18:07

Re: Dagbok för alla mina fans 2,0

Inlägg av Heffley12 »

11 dagar kvar till högskoleprovet lördagen den 25 mars 2023

Idag har jag gjort följande:
2 XYZ 10/12
2 KVA 7/8

avbön - göra avbön (offentligt) be om ursäkt, beklaga vad man har gjort

minnesbeta:
Läs uppgiften noga! Tex frågar de efter MINSTA eller STÖRSTA värdet?
Heffley12
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 178
Blev medlem: tis 08 dec, 2020 18:07

Re: Dagbok för alla mina fans 2,0

Inlägg av Heffley12 »

Idag har jag gjort provpass 5 - kvantitativ del från högskoleprovet HT2014 samt 8 pomodoro rättning av samma provpass. RESULTAT: 33/40
XYZ: 12/12
KVA: 9/10
NOG: 4/6
DTK: 8/12

Jag hann inte med de fyra sista frågorna på DTK, måste tänka på tempo så jag hinner med alla uppgifter. Jag tyckte de två sista diagrammen på DTK var lite kluriga, det tog längre tid än vanligt att tolka diagrammen/tabellerna.

På NOG delen tänkte jag fel på en uppgift som kunde lösas med venndiagram, man kunde tydligen rita upp det på två olika sätt som stämde överens med alla påståendena och det fanns alltså inte en entydig lösning och rätt svar var därför E, inte C. Repeterade därför venndiagram i all matte du behöver.

Ett fel jag gjorde på KVA berodde också på en lucka i mattekunskaperna; längden av två katetrar är alltid större än längden på hypotenusan i samma rätvinkliga triangel, dvs A+B>C
Senast redigerad av Heffley12 den sön 19 mar, 2023 9:04, redigerad totalt 1 gånger.
Heffley12
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 178
Blev medlem: tis 08 dec, 2020 18:07

Re: Dagbok för alla mina fans 2,0

Inlägg av Heffley12 »

Provpass 4 - verbal del från högskoleprovet HT2015 samt 10 pomodoro rättning av samma provpass
RESULTAT: 32/40
ORD: 8/10
LÄS: 10/10
MEK: 7/10
ELF: 7/10

Jag hann inte två sista uppgifterna på ELF så jag måste vara snabbare så jag inte förlorar poäng på frågar jag egentligen kan lösa.
Det man intuitivt tänker är rätt ord/passar bäst i meningen på MEK är troligen det rätta, övertänk inte.
statuera - stadga; statuera exempel straffa någon för att varna andra
stipulera - bestämma, fastställa, stadga, föreskriva
Förkovra (förbättra, utveckla) används BARA om personer, tex. "Det är otroligt glädjande att så många unga vuxna väljer att förkovra sig i ämnen de brinner för."
främja - stödja, facilitera, skapa gynnsamma förutsättningar för, understödja, stödja, gynna, gagna, underlätta, vara bra för, hjälpa fram, hjälpa, bidra till, påskynda, befrämja, promota, befordra, driva, facilitera, favorisera, framdriva, prioritera, privilegiera, uppmuntra
planetarisk - som har att göra med planeter
ringa - liten, anspråkslös, obetydlig, enkel, marginell, måttlig, oansenlig, låg, blygsam
profan - världslig, sekulariserad, oandlig, gudlös; oinvigd, utomstående; vanvördig, hädisk
förkristen - innan/före kristen tid, hednisk
extas - hänryckning, exaltation, trans, hänfördhet, rus, druckenhet, drömtillstånd, glädjerus, orgiasm
stringens - logisk följdriktighet, sträng följdriktighet, logik, konsekvens; noggrannhet, klarhet, skärpa, exakthet, precision
nå evig frid gör man bara när man är död
ideell - osjälvisk, självuppoffrande, oegennyttig, idealistisk; icke‑kommersiell, utan vinstintresse; andlig, översinnlig, upphöjd
svulstig - svällande, alltför utsmyckad, uppstyltad, högtravande, bombastisk, yvig, pompös, krystad, deklamatorisk, dryg, floskulös, högfärdig, kråmande, överlastad, patetisk, retorisk, svassande, svassig, uppsträckt, väl tilltagen
lyrisk - poetisk, romantisk, stämningsfull, känslofylld, svärmisk; entusiastisk, begeistrad, betagen, hänförd, översvallande
grundad - grundlagd; säker, fast; befogad, motiverad, berättigad
episk - 1. berättande 2. väldig, oerhörd: en episk succé, ett misslyckande av episka mått
Heffley12
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 178
Blev medlem: tis 08 dec, 2020 18:07

Re: Dagbok för alla mina fans 2,0

Inlägg av Heffley12 »

provpass 1 - verbal del från högskoleprovet HT2015 samt 8 pomodoro rättning av samma provpass
RESULTAT: 34/40
ORD: 8/10
LÄS: 8/10
MEK: 9/10
ELF: 9/10

hårdragen - Ofta är detta gällande resonemang eller tolkningar, man försöker alltså forcera fram en betydelse genom att pressa fram långsökta slutsatser i sitt resonemang. långsökt, sökt, pressad, tvungen, krystad, spetsfundig, skolastisk
lekamen - kropp, människokropp, kroppshydda, stofthydda, stoft, kött, liv
magnifik - praktfull, ståtlig, lysande, prunkande, magnifik, lyxig, lyxbetonad, luxuös, överdådig, hejdundrande, elegant, festlig, pompös, storslagen, glansfull, flott; gruvlig, ordentlig, präktig, rejäl
etsa sig in - bränna sig fast
valör - värde, belopp, kvalitet, halt; färgton, ton, skiftning, nyans, schattering; betydelsenyans, stilvärde
kulör - färg, färgton, färgskiftning, nyans; hudfärg; prägel, skiftning; politisk färg, åsiktsriktning
lobotomi - hjärnoperation (som behandling för patienter med schizofreni, djup depression och ångestsymptom, utförs inte längre)
svartmåla - uttrycka pessimism, se mörkt på; förtala, misskreditera
bifall - 1. samtycke, medgivande, godkännande, anklang, gillande, tillstyrkan, tillstyrkande, rekommendation, accept, instämmande; beröm, erkännande, lovord 2. applåder, bifallsyttring, hyllningsrop, acklamation, bravorop
auktoritär - äv. autoritär maktfullkomlig, egenmäktig, diktatorisk, despotisk, härsklysten, icke‑demokratisk, odemokratisk, enväldig; toppstyrd; befallande, myndig; auktoritetsbunden, maktbeundrande
kondition - 1. hälsotillstånd, kroppstillstånd, tillstånd, form, allmäntillstånd, hälsa, skick, uthållighet, ork, kondis, flås 2. försäljningsvillkor, betalningsvillkor, villkor 3. (åld.) anställning, tjänst
order - 1. samfund, sammanslutning, loge, gille 2. utmärkelse, medalj, förtjänsttecken, dekoration, kraschan
trotjänare - hjälpreda, alltiallo, veteran, faktotum, inventarium, trogen arbetare i vingården
disponibel - tillgänglig, till förfogande, ledig, till hands, à prendre, åtkomlig, fri, oförhindrad, omedelbart tillgänglig, som står till förfogande, vakant
klostercell - nunnas eller munks rum i ett kloster
cell 1. litet rum, kammare, studiecell; fängelserum, fängelsehåla, arrestlokal, finka; hålighet, fack 2. aktionsenhet, revolutionär grupp, smågrupp (tex terroristcell) 3. biologisk byggsten, organisk enhet, urorganism, mikrokosmos 4. sluten enhet, enkelt element; element i ackumulatorbatteri; pipa i honungskaka
gengåva - gåva som tack, tackgåva, motprestation, ersättning
munkorder - samfund av munkar
eftergift - medgivande;
göra eftergifter ge med sig (på vissa punkter);
efterskänkande (till exempel åtalseftergift), lindring
munskänk - den som ansvarar för dryck (jmf kallskänk som är föreståndare för avdelning av kall mat)
tillbakavisar - förneka, bestrida, opponera sig mot; avvisa, avfärda, gendriva, bemöta
slagg - metallrest, skum, masugnsslagg; sinter; avfallskol, aska, sinder; biprodukt, rest, avfall; orenhet, orenlighet; isbark, snöglopp
födoämne - föda, livsmedel, mat, matvara, näringsämne, proviant, alimenta, nutriment, näring, näringsmedel
optimera - göra så bra som möjligt, bringa till optimum, maximera, maxa, söka den bästa möjligheten, söka det bästa alternativet
hävda - 1.påstå, göra gällande, förfäkta, driva, urgera 2.försvara, vidmakthålla, hålla på 3. sköta, vårda, hålla i stånd 4. hävda sig klara sig, stå sig, göra sig gällande, försvara sin ställning
kriterium - kännetecken, bevis, prövosten; prov, krav, bedömningsgrund
institution - 1. inrättning, stiftelse, anstalt, avdelning, organ, institut; avdelning vid universitet
2. tradition, sedvänja, hävdvunnen regel
manér - 1.stil, teknik, framställningssätt 2. sätt, bruk, handlingssätt, uppträdande, vandel, beteende, fasoner, later, åthävor; tillgjordhet, egenhet, förkonstling, spel, chosighet
klädsamhet - passande, snygg, prydlig, parant, välsittande; anständig
ekipage - åkdon, häst och vagn, skjuts, åk, schäs; fordon med förare; häst med ryttare
kläder - utrustning, utstyrsel; klädsel, mundering, persedlar, kläder; ekiperingsaffär, beklädnadsaffär, konfektionsaffär, herrekipering, damekipering
ekipering - utrustning, utstyrsel; klädsel, mundering, persedlar, kläder; ekiperingsaffär, beklädnadsaffär, konfektionsaffär, herrekipering, damekipering
mundering . uniformsliknande klädsel, uniform, klädsel, kläder, utrustning, beklädnad, ställ, damekipering, dräkt, ekipering, plagg, svid
förvisso - i sanning, sannerligen, utan tvivel, tvivelsutan, visserligen, helt visst, javäl, förvisst, faktiskt, givetvis, minsann, naturligtvis, nog, onekligen, otvivelaktigt, visst, i och för sig
framkant - (bildlig betydelse) ligga i framkant vara långt framme (i utvecklingen), vara avancerad (i till exempel tekniskt avseende)
angreppspunkt - punkt där man angriper någon eller något
fusion - 1. sammansmältning 2. sammanslagning av företag 3. lätta atomkärnors sammanslagning till tyngre, varvid energi frigörs
brytningstid - förändringstid, orostid, jäsningstid, kampår, övergångstid, sturm-und-drang-period, tid av kontroverser, tid av motsättningar, tid då gammalt och nytt möts
antroposofi - en andlig rörelse som utgått ur teosofin och som bland annat skapat en egen pedagogik, 'waldorfpedagogiken'
filantropi - människokärlek, oegennytta; välgörenhet
altruism - osjälviskhet, oegennytta, människokärlek, kärlek till nästan, idealism
diakoni - kyrklig hjälpverksamhet
autonomi - självständighet, självbestämmanderätt, självstyre; oberoende
stimulus - (psykologisk term) retning, något som utlöser en reaktion (respons)
direktiv - riktlinje, rättesnöre, anvisning, norm, förhållningsorder, ledning, föreskrift, förhållningsregel, maktbud, myndighetsorder, order
oöverträffad - oförliknelig, enastående, ouppnådd, utan like, i särklass, i en klass för sig, utöver det vanliga, utan jämförelse, allenastående, exempellös, makalös, non plus ultra, oefterliknelig, ojämförlig, oslagbar, suverän, unik
Heffley12
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 178
Blev medlem: tis 08 dec, 2020 18:07

Re: Dagbok för alla mina fans 2,0

Inlägg av Heffley12 »

5 DAGAR KVAR

provpass 5 - kvantitativ del från HT2015 samt 14 pomodoro rättning av samma provpass
RESULTAT: 36/40
XYZ: 11/12
KVA: 8/10
NOG: 6/6
DTK: 11/12

Jag hann med alla uppgifter förutom den sista.

Gjorde jättedumt slarvfel på XYZ, jag kan ju potensreglerna men blandade ändå ihop dem. Repetition: x^3*x^5=x^(3+5)=x^8 medan (x^3)^5=x^15
piko p 10^-12
nano n 10^-9
mikro µ 10^-6
milli m 10^-3
centi c 10^-2
deci d 10^-1
deka da 10^1
hekto 10^2
kilo k 10^3
mega M 10^6
giga G 10^9
tera T 10^12

på KVA så kunde jag inte lösa en uppgift och jag trodde att den inte gick att lösa, att informationen var otillräcklig, men efter jag tittade på den i typ två sekunder utan tidspress när jag rättade såg jag ju att det visst gick. y+z= 90 enligt yttervinkelsatsen och x+z=90 enligt vinkelsumman för en triangel och således kan man se att x=y.

På KVA så missade jag att man kunde lösa uppgift 20 också. Jag läste frågan för slarvig och missade sambandet melan medianerna i de olika mätserierna och att man med hjälp av den informationen kunde ställa upp ekvationen (x+7)/2=(y+8)/2 vilket ger att x>y. På provet ska jag därför läsa frågan noga, titta på informationen en extra sekund innan jag antar något. Jag har ju kunskapen eftersom jag kunde lös den jättesnabbt när jag rättade provet, problemet är att jag stressar och gör slarvfel som jag skulle kunna undvika och jag tänker ett extra varv. anledningen till stresset är attt jag vet att jag måste vara effektiv, men effektiviteten får ju inte gå ut över prestationen.

Ytterligare en sak jag måste ta med mig är formeln för aritmetisk summa, förmeln för aritmetisk talföljd, formeln för geometrisk talföljd, geometrisk summa och formeln förmaximala antalet korsningspunkter.

Aritmetisk talföljd: an = a1 + (n-1)d
an är det sökta talet, n:te talet i talföljden (tex 5:te talet)
a1 är första talet i talföljden
n-1 är ett mindre än talet vi söker
d är differensen mellan två valfria/godtyckliga på varandra följande tal i talföljden

Aritmetisk summa: Sn = n(a1+an)/2
Sn är summan av n tal (dvs medelvärdet av första och sista talet i talföljden)
a1 är det första talet i talföljden
an är det sista talet i talföljden

Korsningspunkter för linjer: Sn = n(n-1)/2
där Sn är summan av n antal linjer
n-1 är antalet korsningspunkter för n linjer - 1

Geometrisk talföljd: an = a1 * k^(n-1)
där an är n:te talet i talföljden
a1 är första talet i talföljden
k är kvoten mellan två på varandra följande tal i talföljden
n-1 är antalet tal minus 1

Geometrisk summa: Sn = a1 (k^n - 1) / k-1
när Sn är summan av n tal
a1 är det första talet i följden
k är kvoten mellan två på varandra följande tal i talföljden
n är antalet tal
Heffley12
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 178
Blev medlem: tis 08 dec, 2020 18:07

Re: Dagbok för alla mina fans 2,0

Inlägg av Heffley12 »

4 DAGAR KVAR

Provpass 3 - kvantitativ del från HT2015 RESULTAT: 34/40
XYZ: 12/12
KVA: 9/10
NOG: 5/6
DTK: 8/12

Jag hann inte med 4 sista uppgifterna och jag glömde att fylla i en fråga som jag hoppade över. Det är alltid bäst att fylla i något svar på en fråga man hoppar över ifall man inte får tid över att titta igenom provet och gå tillbaka till den senare.

Titta noga efter i vilken enhet värdena i tabeller är angivna och vilken enhet som finns bland svarsalternativen för att undvika misstag som att räkna i miljoner kronor istället för miljoner DDD

Försök leta efter samband i figurer. En sträcka kanske är lika med en radie eller två tex.

Skriv upp ekvationer av informationen som ges så är det lättare att se samband

En förändring i procent mellan två värden av tex antal äpple två olika år kan beräknas på flera sätt. om frågan är hur mycket har antalet äpplen ändrats 1795 jämfört med 1755?
1. förändringen av antalet äpplen mellan de två åren/ursprungliga antalet äpplen
2. 1 - (äpplen 1795/äpplen 1755)= 1 - 0,85=0,15=15%
3. (äpplen 1755/äpplen 1795) - 1 = 1,15 - 1 =0,15=15%
Heffley12
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 178
Blev medlem: tis 08 dec, 2020 18:07

Re: Dagbok för alla mina fans 2,0

Inlägg av Heffley12 »

3 DAGAR KVAR

2 DTK
2 ORD
Skriv svar