Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Vårens högskoleprov 2020 inställt

Summering
  • UHR och regeringen meddelade eftermiddagen den 13 mars att högskoleprovet våren 2020 ställs in för att förhindra spridning av Covid-19.

Vårens högskoleprov 2020 som skulle ha ägt rum den 4 april har ställts in efter beslut från UHR, som anordnar högskoleprovet, och regeringen. Anledningen till beslutet att ställa in vårens högskoleprov är den överhängande risken för spridning av Covid-19.

Vi kommer att uppdatera denna sida löpande i takt med att ny information blir tillgänglig så håll gärna utkik här den kommande tiden för det senaste.

Vad innebär detta för mig?

Det är självklart ett svårt besked att ta emot att vårens prov nu ställs in. Med anledning av UHR:s beslut har vi fattat beslut om att förlänga samtliga VIP-medlemskap inför vårens högskoleprov till höstens högskoleprov helt utan kostnad. Detta innebär alltså att alla VIP-medlemskap som skulle gått ut den 4 april har förlängts till den 18 oktober.

Alla nya VIP-medlemskap som tecknas nu kommer också att gälla fram till höstens prov 2020 eller vårens prov 2021. Detta är alltså ett utmärkt tillfälle för nya VIP-medlemmar att komma igång med förberedelserna inför kommande prov i extra god tid och kunna använda allt VIP-utbildningen har att erbjuda maximalt.

Detta har vi gjort för att du som nuvarande eller blivande VIP-medlem ska påverkas så lite som möjligt av att UHR och regeringen beslutat att vårprovet nu inte blir av och istället få bästa möjliga förutsättningar att förbereda dig inför högskoleprovet i höst som nu blev ännu viktigare. Att vårens prov ställts in är något som drabbar alla anmälda provdeltagare och det finns dessvärre inte så mycket annat att göra än att nu rikta blicken mot höstens prov och göra så mycket som möjligt av den extra tiden för förberedelser som nu står till förfogande.

Vi på HPGuiden finns tillgängliga som vanligt för att du ska kunna fortsätta förbereda dig, få svar på alla dina frågor och hjälp av din personliga coach att studera på bästa sätt även i dessa prövande tider.

Kommer det bli ännu tuffare att nå målet i höst?

Antalet som skriver högskoleprovet i höst kommer antagligen vara rekordhögt och eftersom det bara verkar bli en enda chans att nå ditt målresultat på högskoleprovet i år är det ännu viktigare än vanligt att förbereda dig ordentligt. Som VIP-medlem kan du känna dig trygg med att du har de bästa förutsättningarna på nästa högskoleprov oavsett hur många som skriver provet. Läs gärna mer om några argument för varför söktrycket lär bli extra högt framöver i artikeln Coronakrisen – hur ska man tänka kring HP?.

Vad ska jag göra nu när vårens högskoleprov inte blir av?

Låt inte denna motgång sätta käppar i hjulet för dig och dina mål. Det kommer ett nytt högskoleprov och du fick precis extra lång tid att studera inför det. Eftersom ingen annan heller kan skriva vårens högskoleprov så kan du skaffa dig ett försprång genom att komma igång med studierna inför högskoleprovet i höst.

Vad händer med antagningen till höstens utbildningar?

Läget var länge oklart kring om och i så fall hur vårens inställda högskoleprov skulle komma att påverka antagningen till höstens utbildningar. Regeringen meddelade den 9 april enligt rapportering av Sveriges radio att inga förändringar i antagningsreglerna kommer att göras till följd av det inställda vårprovet. UHR bekräftade senare uppgifterna på sin hemsida.

Detta innebär att antagningen görs som tidigare med oförändrad högskoleprovskvot. Minst en tredjedel av utbildningsplatserna tillsätts alltså utifrån högskoleprovsresultat och minst en tredjedel utifrån betyg. Hur resterande platser ska tillsättas bestäms av högskolorna själva.

Om du planerar att påbörja en utbildning till hösten är det viktigt att du anmäler dig som vanligt till den eller de utbildningar du är intresserad av innan sista anmälningsdag som är den 15 april.

Vi kommer att fortsätta följa frågan och uppdatera denna sida så snart som ytterligare information blir tillgänglig.

Får jag tillbaka anmälningsavgiften till vårens högskoleprov?

Regeringen beslutade den 30 april att alla som betalat anmälningsavgiften (450 kr) till det inställda vårprovet kommer att få pengarna tillbaka. UHR meddelar på studera.nu att återbetalningarna kommer att ske tidigast i mitten av juni. Alla kommer inte att få sina pengar tillbaka samtidigt, utan det som avgör är vilken betalningsmetod som användes vid anmälan.

UHR har lämnat följande information kring återbetalning per betalningssätt på studera.nu:

  • Om du betalade med kort så kommer pengarna att återbetalas till det kort som du använde vid anmälan. Om du har spärrat eller bytt kort efter att du genomförde anmälan till vårens högskoleprov kan du anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister senast den 14 juni för att få anmälningsavgiften överförd till ditt konto. I annat fall kommer en utbetalningsavi att skickas ut till den adress som angavs i samband med anmälan.

  • Om du betalade via bankgiro kommer du att få en överföring till det konto som finns i Swedbanks kontoregister. Om ditt konto inte finns registrerat där senast den 14 juni så kommer istället en utbetalningsavi att skickas ut till den adress som angavs i samband med anmälan. Det är därför viktigt att du ser till att din adress som du angivit på hogskoleprov.nu är aktuell.

Det går inte att flytta över anmälningsavgiften till ett senare provtillfälle så om du planerar att skriva höstens högskoleprov kommer du att få pengarna tillbaka och sedan är det viktigt att du anmäler dig under anmälningsperioden till höstens prov 2020 som är 10 augusti – 27 augusti. 

Kommer vårprovet hållas vid ett senare datum?

Nej. I samband med UHR:s besked den 13 mars framhölls att provet är inställt och inte uppskjutet. Innan beslutet fattades utredde UHR möjligheten att hålla provet vid ett senare datum, men givet den stora osäkerheten kring när smittspridningsrisken av Covid-19 kan anses vara över och de stora praktiska svårigheterna med att flytta högskoleprovet bestämdes att vårens högskoleprov helt skulle ställas in.

UHR nämner också att för att vårens högskoleprov ska kunna användas till höstterminens antagning så skulle det behöva hållas senast i mitten av maj och även om läget gällande Covid-19 skulle vara annorlunda vid denna tidpunkt är det inte realistiskt att få allt att fungera med att rekrytera personal, säkra tillgänglighet av provlokaler m.m. med kort varsel.

Kan högskoleprovet hållas digitalt istället?

Detta är en fråga som studerats av UHR, men att utveckla en digital version av högskoleprovet och en plattform för att hantera genomförandet av ett digitalt prov är något som tar tid. Det är alltså knappast aktuellt för vårprovet 2020.

Varför ställs högskoleprovet in?

Bakgrunden till beslutet att ställa in vårens högskoleprov är att Covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och att risken för spridning av smittan är stor. Eftersom högskoleprovet innebär att ett stort antal provdeltagare befinner sig på en begränsad yta samtidigt är risken för smittspridning överhängande. Vissa provställen samlar över 1000 personer och även om inte alla dessa befinner sig i samma provsal så sker raster samt in- och utpassager vid samma klockslag för alla provdeltagare vilket medför att det är många individer som rör sig samtidigt på begränsade ytor.

UHR meddelar också att det inte varit realistiskt att ersätta stora provlokaler med mindre för att få ner antalet provdelatagare på en och samma plats eller att anställa fler provledare för att kunna sprida ut provdeltagarna på fler lokaler på den tid som står till buds.

Sammantaget fattade UHR därför beslutet att ställa in vårens högskoleprov.

Har högskoleprovet ställts in tidigare?

Nej, detta är första gången sedan det första högskoleprovet gavs år 1977 som ett provtillfälle har ställts in. Det är med andra ord en exceptionell situation som aldrig inträffat tidigare.

Kom in på läkarlinjen i Uppsala. Hade ALDRIG gått utan er, ni är värda er egen vikt i guld.

Det som var bäst med Hpguiden var helt klart den snabba servicen och att man alltid kunde fråga om hjälp. Bra förklaringar på uppgifter så man verkligen förstår till nästa gång.

Martin Kozicki-Eklund
Höjde sig från 1.3 till 1.8 som VIP-medlem – nu väntar läkarprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
KRAKEL
gräl, bråk
Jag lyckades få 1,75 och går nu på läkarprogrammet i Göteborg! Tack för allt!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59