Summering
 • Våren 2021 hålls två separata högskoleprov, lördagen den 13 mars respektive lördagen den 8 maj. Denna sida fokuserar på provet den 13 mars.
 • Vi bjuder här på förklaringar med text och bilder till alla uppgifter på det första av vårens högskoleprov 2021 och lägger även löpande upp videoförklaringar tills vi täcker samtliga 80 kvantitativa uppgifter.
 • Du kan också fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning, gratis förklaringar på rättningssidan, kunskapsanalys och ett uppskattat normerat resultat redan nu.

På denna sida finner du uppgifterna från provpassen samt facit och våra expertförklaringar till alla uppgifter på vårens högskoleprov den 13 mars 2021. Här har vi även samlat svar på vanliga frågor om det första av vårens högskoleprov 2021 som hölls lördagen den 13 mars.

För mer generell information om vårens två högskoleprov hänvisar vi till sidan Vårens högskoleprov 2021 och för uppgifter, normering och förklaringar till det andra vårprovet 2021 hänvisar vi till sidan Högskoleprovet våren 2021 den 8 maj.


Diskutera vårens högskoleprov 2021 i forumet

Hur tyckte du att provet kändes? Var det lättare eller svårare än vanligt? Någon specifik uppgift som var oklar? I forumdelen eftersnack kan du diskutera allt som har med vårens högskoleprov att göra.


När kommer resultatet på vårens högskoleprov den 13 mars 2021?

Resultaten för vårens högskoleprov som hölls den 13 mars väntas bli tillgängliga omkring slutet av april, enligt UHR. Du kommer då att kunna ta del av ditt officiella resultat genom att följa stegen på vår sida om resultat på högskoleprovet. Innan det officiella resultatet är tillgängligt kan du skapa dig en uppfattning om hur det gick genom att själv rätta provet – mer om detta längre ned på denna sida.


Normering av vårens högskoleprov som hålls den 13 mars 2021

Normeringen av vårens högskoleprov den 13 mars väntas presenteras senast i samband med att resultaten blir tillgängliga framåt slutet av april. Du kan läsa mer om vad normering är och varför det används på sidan Normering av vårens högskoleprov 2021 den 13 mars. Där kommer du även att kunna läsa vår analys av normeringen av vårens prov jämfört med tidigare provomgångar och finna normeringstabellerna så snart de blir tillgängliga. I väntan på normeringstabellerna för vårens provomgång den 13 mars 2021 kan du se hur tidigare års normeringar sett ut samt analysera ditt uppskattade resultat i Normeringskalkylatorn.

Normering av högskoleprovet våren 2021 den 13 mars Normeringskalkylatorn


Kunskapsanalys baserad på vårens högskoleprov

För att få ut så mycket som möjligt av uppgifterna på vårens första högskoleprov 2021 erbjuder vi dig möjligheten att, baserat på dina svar, få en helt gratis analys av vilka områden och uppgiftstyper du har bra koll på och vad du behöver lägga lite extra krut på om du vill förbättra ditt resultat till nästa provtillfälle. Du kan göra en kunskapsanalys oavsett om du har skrivit högskoleprovet den 13 mars eller ej.

För att få en analys av ditt resultat, följ stegen nedan.

 1. Sammanställ dina svar. I väntan på att ditt inscannade svarshäfte som visar dina svar på samtliga uppgifter ska publiceras på hogskoleprov.nu i slutet av april rekommenderar vi att du går igenom samtliga provpass från vårens prov uppgift för uppgift och sammanställer dina svar. När du ser uppgifterna igen kommer du med största sannolikhet att komma ihåg vad du svarade på de flesta av uppgifterna och där du är osäker kan du lösa uppgiften på nytt.

 2. Överför dina svar till Högskoleprovtränaren

  elektroniskt svarshäfte HPT
  Detta görs genom att fylla i dina svar på samtliga uppgifter från provpass 1, 3, 4 och 5 och rätta provpassen (provpass 2 var utprövningspass och ingår inte i ditt resultat).

 3. Ta fram din kunskapsanalys. När du matat in och rättat provpass 1, 3, 4 och 5 klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Våren 2021 Första provet":

  kunskapsanalys d2021mars13

  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut (den kompletta listan över kunskapsområden som bedöms är betydligt längre).

  kunskapsanalys e2020

 4. Använd lösningsförslagen. Utöver kunskapsanalysen rekommenderar vi dig också att gå igenom förklaringarna till varje uppgift som du känner dig det minsta osäker på. Jämför dina resonemang med våra och se hur varje uppgift kan lösas steg för steg. För att försäkra dig om att du verkligen förstått varje steg i lösningen tillräckligt väl rekommenderar vi att du lägger undan förklaringen och försöker lösa uppgiften igen på egen hand. Det är först då som det blir tydligt om du verkligen förstått uppgiften och dess lösning fullständigt eller om du endast förstått koncepten i lösningen på en övergripande nivå.
 1. Gör en komplett provsimulering. Avsätt tid och gör samtliga provpass från vårens första högskoleprov 2021 i Högskoleprovtränaren. Gör det med fördel så likt en vanlig provdag som möjligt och följ t.ex. schemat för högskoleprovdagen, men hoppa över ett av blocken som ju på provdagen är utprövningspasset. Totalt gör du alltså fyra provpass (två verbala och två kvantitativa) direkt i Högskoleprovtränaren.

 2. Rätta provpassen och gå igenom förklaringarna till varje enskild uppgift som du är det minsta osäker på. Jämför dina resonemang med våra och se hur varje uppgift kan lösas steg för steg. För att försäkra dig om att du verkligen förstått varje steg i lösningen tillräckligt väl rekommenderar vi att du lägger undan förklaringen och försöker lösa uppgiften igen på egen hand. Det är först då som det går att säga att du verkligen förstått uppgiften och dess lösning fullständigt eller om du endast förstått koncepten i lösningen på en övergripande nivå.

 3. Se din kunskapsanalys. När du har matat in och rättat provpass 1, 3, 4 och 5 från vårens första högskoleprov 2021 klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Våren 2021 Första provet":

  kunskapsanalys d2021mars13

  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig identifiera dina styrkor och förbättringsområden så att du kan fokusera på de mest relevanta områdena för dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut (den kompletta listan över kunskapsområden som bedöms är betydligt längre).

  kunskapsanalys e2020

Så här gör du för att rätta och få gratis förklaringar

Rätta ditt prov och ta del av våra utförliga förklaringar genom att följa stegen nedan.

1. Ta fram dina svar på uppgifterna

Börja med att gå igenom provpass 1, 3, 4 och 5 uppgift för uppgift och notera dina svar på varje uppgift. Provpass 2 var utprövningsdel och ingår inte i resultatet. Om du skrev provet den 13 mars kommer du med stor sannolikhet att komma ihåg vad du svarade på de flesta av uppgifterna för att kunna komma fram till en ungefärlig poängsumma på varje provpass.

Om du inte skrev provet den 13 mars kan du istället se detta som ett tillfälle att göra en provsimulering där du skriver varje provpass med samma tidsgränser som på provdagen för att få en uppfattning om hur du ligger till i nuläget. Sätt dig alltså några timmar och försök lösa alla uppgifter. Rätta sedan dina provpass. Vi rekommenderar att du använder dig av Högskoleprovtränaren för smidig rättning och sparad historik så att du lätt kan gå tillbaka till provpasset och dina svar vid ett senare tillfälle vid behov.

2. Rätta dina uppgifter och se alla förklaringar

Se till att du är inloggad som gratismedlem eller VIP-medlem så att du får åtkomst till alla delar.

Rätta automatiskt

Rätta ditt prov automatiskt genom att fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren. Välj det provpass som du vill rätta. Fyll i dina svar från steg 1 i det digitala svarshäftet (om du inte redan gjort detta). Högskoleprovtränaren rättar åt dig, visar en uppskattning av ditt normerade resultat baserat på tidigare normeringstabeller, sparar din historik och ger dig statistik och förklaringar till uppgifterna.

Rätta själv

Du kan själv manuellt gå igenom dina svar från steg 1 med nedanstående facit på denna sida och sammanställa antalet korrekt besvarade frågor per provdel och öppna de förklaringar du vill titta närmare på.

Om du fastnar på någon uppgift eller förklaring

Kontakta oss direkt via knapparna märkta "Feedback eller frågor" under respektive uppgifts förklaring så hjälper vi dig vidare – vi bjuder just nu på VIP-support för alla vårprovets uppgifter!

3. Utför normeringsanalys

Efter att du rättat dina provpass från vårens första högskoleprov 2021 i Högskoleprovtränaren har du fått fram antalet korrekt besvarade frågor på det verbala respektive kvantitativa blocket och ett normerat resultat i intervallet 0.00-2.00 baserat på tidigare normeringstabeller. I väntan på att normeringen av vårens högskoleprov 2021 ska bli färdig används normeringen från höstprovet 2019 i Högskoleprovtränaren tills vidare.

Om du vill skapa dig en mer detaljerad bild av vad ditt antal korrekt besvarade frågor motsvarar i normerat slutresultat vid tidigare provomgångar kan du analysera ditt resultat i Normeringskalkylatorn. Där fyller du i ditt antal rätta svar på det verbala respektive kvantitativa blocket och väljer vilka högskoleprovs normeringstabeller du vill använda för din analys. Du får därefter diagram och tabeller som visar vad ditt antal korrekt besvarade uppgifter hade motsvarat för verbal normering, kvantitativ normering och total normering för alla valda provtillfällen.

På vår sida om normeringen av vårens högskoleprov 2021 kan du läsa mer om hur normeringen går till, varför den finns och vilka faktorer som kan ha påverkat vårprovets normering.


Gratis förklaringar och videoförklaringar till vårens högskoleprov 2021 från den 13 mars

Uppgifterna från samtliga provpass på vårens högskoleprov den 13 mars 2021 publicerades måndagen den 15 mars och du finner dem nedan. Officiellt facit till uppgifterna publicerades onsdagen den 17 mars och vårt facit överensstämde till 100 % med detta. Nedan finner du även våra förklaringar till samtliga 160 uppgifter från vårens högskoleprov.

Vi kompletterar dessutom löpande med videoförklaringar till alla kvantitativa uppgifter. Följ oss på YouTube för att inte missa någon videouppladdning.

  = Uppgift som utöver förklaring med text och bild även har videoförklaring.

Provpass 1 verbal del (1 version)

Provpass 2 Utprövningsdel

Provpass 3 kvantitativ del (1 version)

Provpass 4 verbal del (1 version)

Provpass 5 kvantitativ del (1 version)


Förbered dig inför kommande högskoleprov

Eftersom högskoleprovet testar väldigt specifika färdigheter inom matematik, svenska och engelska och dessutom skrivs under stark tidspress är goda förberedelser en förutsättning för ett högt resultat. På HPGuiden har vi hjälpt över 170 000 studenter att förbereda sig inför högskoleprovet och har samlat all vår kunskap och erfarenhet i en lättillgänglig onlineutbildning som innehåller allt du behöver för att bemästra alla högskoleprovets delar.

Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade strategier, metoder, tips och tricks för alla provdelar, över 19 000 uppgifter med lösningar steg för steg samt kursen All matte du behöver där du kan repetera just den matematik som är viktig för högskoleprovet och inte riskera att lägga din tid på sådant som inte är relevant.

Skulle du fastna på någon uppgift eller teorigenomgång kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig reda ut frågetecknen. Dessutom blir du tilldelad en personlig coach som uppnått maximala 2.00 på högskoleprovet som gärna hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att lägga på dina förberedelser. Du kommunicerar smidigt med oss via mail och vi finns tillgängliga alla dagar i veckan för att du ska få svar snabbt.


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 ända till det senaste provet, inklusive vårens högskoleprov 2021. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten.

Coachteamet på Högskoleprovguiden Coacherna på Högskoleprovguiden
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
NESSOSMANTEL
något plågsamt som man inte kan frigöra sig ifrån
Nästa prov

8/5 - 2021 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 12/1 kl. 9:00
Stänger senast 19/1 kl. 0:59