Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Högskoleprovet vid funktionsnedsättning eller diabetes

Summering
  • Om du har en intygad funktionsnedsättning eller diabetes kan du få anpassade provförutsättningar.
  • Om du har intygad dyslexi eller synskada kan du få skriva ett anpassat högskoleprov med förläng provtid.
  • Som VIP-medlem på HPGuiden får du de bästa förutsättningarna att förbereda dig, vi har hjälpt ett stort antal studenter med olika funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning högskoleprovet

Som ett sätt att göra högskoleprovet så rättvist som möjligt ger Universitets- och högskolerådet (UHR) som ansvarar för högskoleprovet möjligheten för dig med vissa funktionsnedsättningar att få anpassade provförutsättningarna efter dina behov.

UHR uppmanar dig som har behov av anpassning att kontakta det universitet eller den högskola som du ska skriva provet vid senast sista anmälningsdag med din förfrågan. Du måste också ha skickat in alla nödvändiga intyg innan sista anmälningsdagen. 

Anpassningar som kan erbjudas är inte baserade enbart på dina egna önskemål utan de måste också kunna styrkas med något slags intyg, antingen från läkare, syncentral (i fall av synskada), legitimerad logoped (i fall av dyslexi) eller annan av UHR godkänd intygsgivare. Provanordnaren utreder sedan vilka anpassningar som är möjliga i ditt fall. Provanordnaren kommer att erbjuda nödvändiga anpassningar i görligaste mån, men observera att inte alla anpassningar kan tillgodoses. Exempel på anpassningar som kan komma i fråga är skrivsal i markplan om du är rullstolsburen, eller möjlighet att sitta nära provvakt alternativt avskilt från andra provskrivare i vissa fall.

Vår rekommendation är att ordna intyg och kontakta den provanordnare som du anmält dig till, eller tänker anmäla dig till, så snart som möjligt och i god tid innan sista anmälningsdag till kommande högskoleprov. På så vis hinner du få svar på eventuella frågor samt, vid behov, komplettera din ansökan innan sista anmälningsdag.

Högskoleprovet diabetes

För diabetiker kan en möjlig anpassning vara att ges möjlighet att äta och dricka under provpassen och att ta med nödvändig mätutrustning.

Anpassat högskoleprov vid dyslexi eller synskada

Utöver möjligheten att anpassa provförutsättningarna enligt ovan har du som antingen är dyslektiker, svagt synskadad eller gravt synskadad rätt att skriva ett anpassat högskoleprov. På vilka sätt dessa prov är anpassade går vi igenom närmare i Högskoleprovet för dig med dyslexi respektive Högskoleprovet för dig med synskada.

Jag har alltid haft stora svårigheter med matematik och klarade nätt och jämnt gymnasiematematiken. 3 år efter gymnasiet kom jag äntligen på vad jag vill arbeta som och då krävdes ett högskoleprovsresultat på runt 1,4 - 1,5 för att komma in på drömutbildningen. Jag testade att skriva ett högskoleprov utan större förberedelser och fick 0,85 och beslutade mig för att köpa VIP-utbildningen på hpguiden. Alla verktyg, grundliga genomgångar, videoförklaringar och simulerade prov hjälpte mig att nå 1,6 och känslan när man fick sitt resultat var obeskrivlig! Stort tack till hpguiden!

Linnéa Lantz
Höjde sig från 0.85 till 1.6 som VIP-medlem, nu väntar drömutbildningen
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
KRAKEL
gräl, bråk
Jag höjde mig med 0,3 på två månaders oseriöst plugg. Yaaaaay! Tack för GRYM SUPPORT!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59