Summering
  • Facit presenteras cirka 3-4 dagar efter provdagen. Du finner facit till alla de senaste proven i Högskoleprovtränaren.
  • Du kan rätta ditt prov med hjälp av kontrollpappret för att få reda på dina poäng innan det officiella resultatsbeskedet.
  • Som VIP-medlem och gratismedlem kan du använda Normeringskalkylatorn för att få en uppskattning av ditt normerade resultat.

Facit till högskoleprovet efter provet

Facit till högskoleprovet publiceras normalt tre till fyra dagar efter själva dagen för högskoleprovet, från att tidigare ha publicerats samma eftermiddag/kväll som högskoleprovet. Den allra viktigaste informationen som följer med högskoleprovets facit är givetvis vilket det rätta svaret är på varje fråga. Men vi får dessutom reda på vilket provpass som utgjorde det så kallade utprövningspasset. Frågorna från utprövningspasset delas inte ut och vi får heller inte reda på facit för dessa högskoleprovfrågor.

Med hjälp av ditt kontrollpapper från provdagen, om du har ett sådant, kan du nu kontrollera ditt resultat och räkna ut hur många poäng du samlat ihop på provet utifrån högskoleprovets facit. Det har historiskt sett förekommit att facit till högskoleprovet ändras för någon enstaka uppgift men som regel kan du utgå från att högskoleprovets facit är helt korrekt.

Du finner facit till alla de senaste gamla högskoleproven i Högskoleprovtränaren där du också kan ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar så sköter Högskoleprovtränaren resten.

Du kan också både som VIP-medlem och gratismedlem använda poängen från ditt kontrollpapper och räkna fram ett preliminärt högskoleprovsresultat med hjälp av vår Normeringskalkylator. I Normeringskalkylatorn fyller du i ditt antal rätta svar på verbala respektive kvantitativa delarna och väljer vilka högskoleprovs normeringstabeller du vill använda för din analys. Du får därefter diagram och tabeller på vad dina poäng motsvarar för verbal normering, kvantitativ normering och total normering.

Flera versioner av högskoleprovet facit

De senaste högskoleproven har ett eller flera provpass förekommit i olika versioner. Olika provdeltagare har därmed skrivit ett eller flera provpass med uppgifter i annan ordning. Det har därmed också krävt att facit finns i flera versioner. Detta har varit ett led i Universitets- och högskolerådets (UHR) strategi för att motverka fusk på högskoleprovet. När den nya högskoleprovets modell med flera versioner av facit infördes var det många som blev förvånade och vi fick in många frågor från våra studenter och allmänheten om hur de nya faciten skulle användas. Nu börjar dock provskrivare i större och större utsträckning förstå både hur faciten fungerar såväl som varför UHR har beslutat att införa flera versioner. Alla ansträngningar som görs för att skydda högskoleprovet från fuskare är givetvis välkomna.

Men eftersom fusket på högskoleprovet inte med säkerhet kommer att stoppas av UHR:s ansträngningar såhär långt är det omöjligt att utesluta att nya förändringar i hur facit presenteras kan tänkas överraska oss även i framtiden.

Via högskoleprovets officiella sida kan du hämta facit för din specifika provlokal. Det går också att rätta med hjälp av Högskoleprovtränaren genom att lokalisera det provpass du hade på högskoleprovet och fylla i dina svar direkt i Högskoleprovtränarens svarshäfte. Facit blir då automatiskt rätt version för dig. Genom att rätta med hjälp av Högskoleprovtränaren får du dessutom en mycket praktisk överblick av vilka frågor du hade rätt eller fel på samt utförliga förklaringar av det rätta svaret. Med andra ord kan du lära dig av dina tidigare misstag samtidigt som du rättar provet, och därmed öka dina chanser att prestera bättre på kommande prov om du inte fick tillräckligt bra resultat denna omgång av högskoleprovet.

Fel i högskoleprovets facit, överklaga eller lämna synpunkter

Det finns möjlighet att lämna synpunkter på ett provsvar eller en uppgift och därmed "överklaga" om du har goda belägg för varför det är felaktigt och borde ändras eller helt enkelt borde strykas. Denna invändning ska i så fall göras senast torsdagen veckan efter provtillfället.

Det är mycket ovanligt att ett facit på högskoleprovet ändras. Faktum är att endast en handfull gånger att facit har ändrats efter att högskoleprovet skrivits. Det beror inte på att provkonstruktörerna inte är lyhörda utan beror på att varje uppgift som kommer på högskoleprovet har genomgått en mycket gedigen utprövning och analys. Dessutom har provet funnits i så många år att de misstag som skett tidigare och påverkat facit inte längre upprepas. I princip alla brister och tvetydigheter i de aktuella högskoleprovsuppgifterna har därmed gallrats bort. Dessutom ska man komma ihåg att det ibland är en hårfin skillnad mellan en mycket svår uppgift och en olöslig uppgift. Så om du stöter på uppgifter som känns "omöjliga" och du därmed misstänker att det är fel i facit kan det i många fall finnas en förklaring. Som första steg innan du överklagar kan du läsa vår förklaring till den aktuella uppgiften genom Högskoleprovtränaren. Om du inte ens efter att ha läst igenom vår förklaring fortfarande upplever att facit är felaktigt ska du givetvis höra av dig till UHR. Du bör i så fall börja med att läsa igenom vår guide kring hur man överklagar högskoleprovets facit.

Om man trots det har en synpunkt på en uppgift kan man vända sig till de som konstruerar högskoleprovets uppgifter och därmed även högskoleprovets facit. Var man ska vända sig beror på vilken provdel synpunkten berör.

Om du har synpunkter på någon av de kvantitativa delarna vänder du dig till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Om du däremot har synpunkter på någon av de verbala delarna ORD, LÄS eller MEK vänder du dig till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Skulle din synpunkt röra den verbala delen ELF vänder du dig i stället till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Coachteamet på Högskoleprovguiden Coacherna på Högskoleprovguiden
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
OKTETT
(grupp som utför) tonstycke för åtta instrument; grupp av åtta enheter
Nästa prov

20/10 - 2019 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
2/9 - 2019 kl 23:59