Summering
  • Vi bjuder på förklaringar med text och bilder till alla 160 uppgifter på vårens högskoleprov och lägger även löpande upp genomarbetade videoförklaringar tills vi täcker samtliga 80 kvantitativa uppgifter.
  • Fyll i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning och gratis förklaringar på rättningssidan.
  • På denna sida kan du även rätta och slå upp förklaringar till samtliga uppgifter på vårens högskoleprov 2019 helt gratis med hjälp av nedanstående listor.

Diskutera vårens högskoleprov 2019 i forumet

Hur tyckte du att provet kändes? Var det lättare eller svårare än vanligt? Någon specifik uppgift som var oklar? I forumdelen eftersnack kan du diskutera allt som har med vårens högskoleprov att göra.


När kommer resultatet på vårens högskoleprov 2019?

Resultaten för vårens provomgång kommer att bli tillgängliga den 13 maj 2019. Du kommer då att kunna ta del av ditt officiella resultat genom att följa stegen på vår sida om resultatet på högskoleprovet här. Innan det officiella resultatet är tillgängligt kan du skapa dig en uppfattning om hur det gick genom att själv rätta provet – mer om detta längre ned på denna sida.


Normering av vårens högskoleprov 2019

Normeringen av vårens högskoleprov kommer att presenteras senast 13 maj i samband med resultaten. Läs mer om normeringen här eller via knappen nedan. Där kommer du även att finna direktlänkar till normeringstabellerna och fördelningstabellen för högskoleprovet våren 2019 så snart de är redo och kunna läsa vår analys av normeringen jämfört med tidigare provomgångar. I väntan på normeringstabellerna för vårens provomgång kan du se hur tidigare års normeringar sett ut samt analysera ditt antal rätta svar i Normeringskalkylatorn.

Allt om normeringen av vårens högskoleprov 2019 Normeringskalkylatorn


Så här gör du för att rätta och få gratis förklaringar inklusive video

1. Ta fram dina valda svar

Det bästa är om du har din orangea lapp med dina svar att utgå ifrån. Du kan dock rätta provet även om du inte har skrivit ner svaren genom att försöka komma ihåg hur du resonerade/vad du svarade. Det gör du genom att gå igenom provet och inte fokusera så mycket på frågorna och texterna först utan istället "bara" tittar på svarsalternativen och försöka komma ihåg vad du svarade. Skriv ner alla dina svar på hela provet enligt detta och gå sedan igenom provet igen med facit.

Ett annat alternativ är att faktiskt skriva provet igen fast hemma. Sätt dig alltså några timmar och försök lösa alla uppgifter igen. Rätta sedan.

2. Lokalisera dina versioner av provpassen

För att förhindra fusk har man på flera tidigare prov gjort flera versioner av varje provpass. Denna provomgång förekom dock endast en version av varje provpass så detta steg kan hoppas över.

3. Rätta dina uppgifter

Börja med att logga in som gratismedlem eller VIP-medlem så att du får åtkomst till alla delar.

Rätta själv

Du kan själv manuellt gå igenom ditt kontrollpapper med nedanstående facit och sammanställa antalet korrekt besvarade frågor per provdel och öppna de förklaringar du vill.

Rätta automatiskt

Rätta ditt prov automatiskt med Högskoleprovtränaren. Välj det provpass och den version som du vill rätta. Fyll i dina svar från kontrollpappret i det digitala svarshäftet. Högskoleprovtränaren rättar åt dig, beräknar ditt normerade resultat utifrån senast tillgängliga normeringstabeller, sparar din historik och ger dig statistik och förklaringar till uppgifterna. På så vis får du en ungefärlig uppfattning om ditt normerade slutresultat.

Rätta med Högskoleprovtränaren

Exempel
  1. Rätta provpass 1, 2, 4 och 5. Provpass 3 var utprovningspasset och innehåller uppgifter till kommande högskoleprov. Det finns inget facit till denna del och den ingår inte i ditt resultat. Läs mer om utprovningspasset här.
  2. Summera poängen från provpass 2 och provpass 5. Detta är din totala kvantitativa poäng.
  3. Summera poängen provpass 1 och provpass 4. Detta blir din totala verbala poäng.
  4. Analysera nu dina poäng med Normeringskalkylatorn för att översätta ditt antal rätta svar till din normerade slutpoäng.

Analysera med Normeringskalkylatorn


Gratis förklaringar inklusive videoförklaringar till vårens högskoleprov 2019

Nu finns facit och förklaringar till samtliga 160 uppgifter från vårens högskoleprov 2019 redo! Vårt facit och förklaringarna stämde helt överens med officiella facit. Ett flertal kvantitativa uppgifter har redan genomarbetade videoförklaring och vi jobbar för fullt med att ta fram videoförklaringar till de återstående uppgifterna! Följ oss på YouTube för att inte missa någon videouppladdning.

  = Uppgift som utöver förklaring med text och bild även har videoförklaring.

Provpass 1 verbal del (1 version)

Provpass 2 kvantitativ del (1 version)

Provpass 3 Utprövningsdel

Provpass 4 verbal del (1 version)

Provpass 5 kvantitativ del (1 versioner)

Analysera ditt antal rätta svar med Normeringskalkylatorn

Du kan, efter att ha rättat, både som VIP-medlem och gratismedlem använda poängen från ditt kontrollpapper och räkna fram ditt högskoleprovsresultat med hjälp av vår Normeringskalkylator. I Normeringskalkylatorn fyller du i ditt antal rätta svar på de verbala respektive kvantitativa delarna och väljer vilka högskoleprovs normeringstabeller du vill använda för din analys. Du får därefter diagram och tabeller som visar vad ditt antal korrekt besvarade uppgifter motsvarar för verbal normering, kvantitativ normering och total normering. Innan normeringstabellerna för vårens högskoleprov 2019 har släppts kan du använda normeringstabeller från tidigare provomgångar för att få en ungefärlig uppfattning om var ditt slutresultat förväntas hamna. Notera dock att det inte går att säga med säkerhet vad du kommer att få för normerat slutresultat innan normeringen av vårens prov 2019 är färdig. Normeringtabellerna för vårens prov 2019 kommer att publiceras senast 13 maj i samband med att resultaten blir tillgängliga.

På vår sida om normeringen av vårens högskoleprov 2019 kan du läsa mer om hur normeringen går till, varför den finns och vilka faktorer som kan komma att påverka vårens normering.

Analysera med Normeringskalkylatorn


Hämta ditt resultat på högskoleprovet när rättningen är färdig

Resultaten från vårens högskoleprov kommer att vara tillgängliga den 13 maj 2019 och du kommer från och med detta datum att kunna hämta ditt resultat direkt online. Vi har en egen sida om resultatet på högskoleprovet här men kort och gott finns det tre huvudsakliga sätt att hämta ditt högskoleprovsresultat så snart rättningen är färdig:

  1. Om du har ett svenskt personnummer kan du logga in på hogskoleprov.nu. Det är samma sida och inloggningsuppgifter som när du anmälde dig till högskoleprovet. Här kan du även se ditt inscannade svarshäfte.
  2. Umeå universitet har en ytterligare resultatsida som fungerar oavsett om du har eller saknar svenskt personnummer, om du skrev högskoleprovet i utlandet eller har skyddad identitet. Då kan du hämta ditt resultat på denna sida. Om du saknar ett svenskt personnummer behöver du ha ditt sexsiffriga svarshäftesnummer för att kunna se resultatet.
  3. Via antagningssidan antagning.se kan du via sidan "meriter" i ditt konto se ditt resultat när du gör anmälan till en kurs eller ett program samt om du har en pågående anmälan som behandlas.

Här kommer direktlänk till de tre resultatsidorna för högskoleprovet.

Hogskoleprov.nu Antagning.se HPresultat


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren högskoleprov år 2000 ända till och med vårens högskoleprov 2019. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten.

Coachteamet på Högskoleprovguiden Coacherna på Högskoleprovguiden
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
JALU
svartsjuk, avundsjuk
Nästa prov

20/10 - 2019 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
2/9 - 2019 kl 23:59