Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Högskoleprovet hösten 2020

Summering
 • Höstens högskoleprov 2020 genomfördes i begränsad form den 25 oktober. Endast personer utan giltigt högskoleprovsresultat fick skriva provet och dessutom var antalet platser begränsat till maximalt 27 640.
 • På denna sida finner du förklaringar med text och figurer till alla 160 uppgifter på höstens högskoleprov och videoförklaringar till samtliga 80 kvantitativa uppgifter.
 • Du kan även fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få en personlig kunskapsanalys, automatisk rättning och förklaringar på rättningssidan. Alternativt kan du slå upp förklaringarna direkt på denna sida.
 • Höstens högskoleprov 2020 har varit föremål för många turer fram och tillbaka och ställdes ursprungligen in för att sedan hållas i begränsad form, läs mer om turerna här.

På denna sida finner du uppgifterna från provpassen, facit samt våra expertförklaringar till alla höstprovets uppgifter. Här har vi även samlat svar på vanliga frågor samt  övrig information om höstens begränsade högskoleprov 2020.


Hämta ditt resultat på högskoleprovet

Resultaten från höstens högskoleprov 2020 finns nu tillgängliga och du kan hämta ditt resultat direkt online. Vi har en egen sida om resultatet på högskoleprovet här men kort och gott finns det tre huvudsakliga sätt att hämta ditt högskoleprovsresultat (om du har problem att logga in på någon av sidorna nedan, testa gärna något av de andra alternativen):

 1. Om du har ett svenskt personnummer kan du logga in på hogskoleprov.nu. Det är samma sida och inloggningsuppgifter som när du anmälde dig till högskoleprovet. Här kan du även se ditt inscannade svarshäfte.
 2. Umeå universitet har en ytterligare resultatsida som fungerar oavsett om du har eller saknar svenskt personnummer, om du skrev högskoleprovet i utlandet eller har skyddad identitet. Då kan du hämta ditt resultat på denna sida. Om du saknar ett svenskt personnummer behöver du ha ditt sexsiffriga svarshäftesnummer för att kunna se resultatet.
 3. Via antagningssidan antagning.se kan du via sidan "meriter" i ditt konto se ditt resultat när du gör anmälan till en kurs eller ett program samt om du har en pågående anmälan som behandlas.

Här kommer direktlänk till de tre resultatsidorna för högskoleprovet.

Hogskoleprov.nu Antagning.se HPresultat


Kunskapsanalys av ditt HP-resultat

Nu när resultaten från hösten högskoleprov 2020 finns tillgängliga erbjuder vi dig möjligheten att, baserat på dina svar, få en analys av vilka områden och uppgiftstyper du har bra koll på och vad du behöver lägga lite extra krut på om du vill förbättra ditt resultat till nästa provtillfälle. Du kan göra en kunskapsanalys oavsett om du har skrivit högskoleprovet i höst eller ej.

För att få en analys av ditt resultat, följ stegen nedan.

 1. Hämta ditt kompletta svarshäfte via hogskoleprov.nu Du kommer åt ditt fullständiga resultat och svarhäfte via fliken “Provresultat”:

  kunskapsanalys a

  Ditt inscannade svarshäfte där du kan se dina svar på varje uppgift på samtliga provpass finner du sedan via knappen “Visa svarshäfte med facit”:

  kunskapsanalys b

 2. Överför dina svar till Högskoleprovtränaren.

  kunskapsanalys c

  Detta görs genom att fylla i dina svar på samtliga uppgifter från provpass 2, 3, 4 och 5 och rätta provpassen (provpass 1 var utprövningspass och ingår inte i ditt resultat).

 3. Ta fram din kunskapsanalys. När du matat in och rättat provpass 2, 3, 4 och 5 klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Hösten 2020":

  kunskapsanalys d2020
  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut (den kompletta listan över kunskapsområden som bedöms är betydligt längre).

  kunskapsanalys e2020

 4. Använd lösningsförslagen. Utöver kunskapsanalysen rekommenderar vi dig också att gå igenom förklaringarna till varje uppgift som du känner dig det minsta osäker på. Jämför dina resonemang med våra och se hur varje uppgift kan lösas steg för steg. För att försäkra dig om att du verkligen förstått varje steg i lösningen tillräckligt väl rekommenderar vi att du lägger undan förklaringen och försöker lösa uppgiften igen på egen hand. Det är först då som det blir tydligt om du verkligen förstått uppgiften och dess lösning fullständigt eller om du endast förstått koncepten i lösningen på en övergripande nivå.
 1. Gör en komplett provsimulering. Avsätt tid och gör samtliga provpass från höstens högskoleprov 2020 i Högskoleprovtränaren. Gör det med fördel så likt en vanlig provdag som möjligt och följ t.ex. schemat för högskoleprovdagen, men hoppa över ett av blocken som ju på provdagen är utprövningspasset. Totalt gör du alltså fyra provpass (två verbala och två kvantitativa) direkt i Högskoleprovtränaren.

 2. Rätta provpassen och gå igenom förklaringarna till varje enskild uppgift som du är det minsta osäker på. Jämför dina resonemang med våra och se hur varje uppgift kan lösas steg för steg. För att försäkra dig om att du verkligen förstått varje steg i lösningen tillräckligt väl rekommenderar vi att du lägger undan förklaringen och försöker lösa uppgiften igen på egen hand. Det är först då som det går att säga att du verkligen förstått uppgiften och dess lösning fullständigt eller om du endast förstått koncepten i lösningen på en övergripande nivå.

 3. Se din kunskapsanalys. När du har matat in och rättat provpass 2, 3, 4 och 5 från höstens högskoleprov 2020 klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Hösten 2020":

  kunskapsanalys d2020

  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig identifiera dina styrkor och förbättringsområden så att du kan fokusera på de mest relevanta områdena för dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut (den kompletta listan över kunskapsområden som bedöms är betydligt längre).

  kunskapsanalys e2020

Diskutera höstens högskoleprov 2020 i forumet

Hur tyckte du att provet kändes? Var det lättare eller svårare än vanligt? Någon specifik uppgift som var oklar? I forumdelen eftersnack kan du diskutera allt som har med höstens högskoleprov att göra.


Normering av höstens högskoleprov 2020

Normeringen av höstens högskoleprov har nu släppts. Läs mer på vår sida Normering av höstens högskoleprov 2020 eller via knapparna nedan. Där finner du direktlänkar till normeringstabellerna och fördelningstabellen för högskoleprovet hösten 2020 samt vår analys av normeringen jämfört med tidigare provomgångar. Du kan även jämföra normeringen av höstens högskoleprov 2020 med tidigare års normeringar och analysera ditt resultat närmare i Normeringskalkylatorn.

Normering av höstens högskoleprov 2020 Normeringskalkylatorn


Så här gör du för att rätta och få förklaringar inklusive video

Rätta ditt prov och ta del av våra utförliga förklaringar genom att följa stegen nedan.

1. Ta fram dina svar på uppgifterna

Nu när resultaten finns tillgängliga kan du hämta ditt kompletta resultat inklusive dina svar på varje enskild uppgift genom att logga in på hogskoleprov.nu. Du finner detaljerade instruktioner i steg-för-steg guiden för att göra en kunskapsanalys ovan.

Ett annat alternativ är att faktiskt skriva provet igen fast hemma. Sätt dig alltså några timmar och försök lösa alla uppgifter. Rätta sedan dina provpass. Vi rekommenderar att du använder dig av Högskoleprovtränaren för smidig rättning och sparad historik så att du lätt kan gå tillbaka till provpasset och dina svar vid ett senare tillfälle vid behov. Detta alternativ är perfekt för dig som inte skrev höstens högskoleprov, men vill ta tillfället i akt och kolla hur du ligger till.

2. Rätta dina uppgifter och se alla förklaringar

Se till att du är inloggad som VIP-medlem så att du får åtkomst till alla delar.

Rätta automatiskt

Rätta ditt prov automatiskt genom att fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren. Välj det provpass som du vill rätta. Fyll i dina svar från steg 1 i det digitala svarshäftet (om du inte redan gjort detta). Högskoleprovtränaren rättar åt dig, visar ditt normerade resultat, sparar din historik och ger dig statistik och förklaringar till uppgifterna. Dessutom får du tillgång till en kunskapsanalys som ger dig en tydligare bild av vilka områden du behärskar väl och vad du behöver fokusera på för att förbättra ditt resultat ytterligare inför kommande högskoleprov.

Rätta själv

Du kan själv manuellt gå igenom dina svar från steg 1 med nedanstående facit på denna sida och sammanställa antalet korrekt besvarade frågor per provdel och öppna de förklaringar du vill titta närmare på.

Om du fastnar på någon uppgift eller förklaring

Kontakta oss direkt via knapparna märkta "Feedback eller frågor" under respektive uppgifts förklaring så hjälper vi dig vidare – vi bjuder just nu på VIP-support för alla höstprovets uppgifter!

3. Utför normeringsanalys

Efter att du rättat dina provpass från höstens högskoleprov 2020 i Högskoleprovtränaren har du fått fram antalet korrekt besvarade frågor på det verbala respektive kvantitativa blocket och ett normerat resultat i intervallet 0.00-2.00.

Om du vill skapa dig en mer detaljerad bild av vad ditt antal korrekt besvarade frågor motsvarar i normerat slutresultat och jämföra detta med tidigare provomgångar kan du analysera ditt resultat i Normeringskalkylatorn. Där fyller du i ditt antal rätta svar på det verbala respektive kvantitativa blocket och väljer vilka högskoleprovs normeringstabeller du vill använda för din analys. Du får därefter diagram och tabeller som visar vad ditt antal korrekt besvarade uppgifter hade motsvarat för verbal normering, kvantitativ normering och total normering för alla valda provtillfällen.

På vår sida om normeringen av höstens högskoleprov 2020 kan du läsa mer om hur normeringen går till, varför den finns och vilka faktorer som kan ha påverkat höstprovets normering.


Förklaringar och videoförklaringar till höstens högskoleprov 2020

Här fann du efter provet gratis förklaringar till samtliga uppgifter inklusive videogenomgångar till alla kvantitativa uppgifter. Nu krävs VIP-medlemskap för dessa men vi bjuder alltid på förklaringarna, inklusive videogenomgångar, till det senaste provet. Följ oss gärna på YouTube för att inte missa någon kommande videouppladdning.

= Uppgift som utöver förklaring med text och bild även har videoförklaring.

Provpass 1 Utprövningsdel

Provpass 2 verbal del (1 version)

Provpass 3 kvantitativ del (1 version)

Provpass 4 verbal del (1 version)

Provpass 5 kvantitativ del (1 version)


Förbered dig inför kommande högskoleprov

Eftersom högskoleprovet testar väldigt specifika färdigheter inom matematik, svenska och engelska och dessutom skrivs under stark tidspress är goda förberedelser en förutsättning för ett högt resultat. På HPGuiden har vi hjälpt över 160 000 studenter att förbereda sig inför högskoleprovet och har samlat all vår kunskap och erfarenhet i en lättillgänglig onlineutbildning som innehåller allt du behöver för att bemästra alla högskoleprovets delar.

Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade strategier, metoder, tips och tricks för alla provdelar, över 19 000 uppgifter med lösningar steg för steg samt kursen All matte du behöver där du kan repetera just den matematik som är viktig för högskoleprovet och inte riskera att lägga din tid på sådant som inte är relevant.

Skulle du fastna på någon uppgift eller teorigenomgång kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig reda ut frågetecknen. Dessutom blir du tilldelad en personlig coach som uppnått maximala 2.00 på högskoleprovet som gärna hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att lägga på dina förberedelser. Du kommunicerar smidigt med oss via mail och vi finns tillgängliga alla dagar i veckan för att du ska få svar snabbt.


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 ända till det senaste provet inklusive höstens högskoleprov 2020. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten.

Tack vare HPGuiden så höjde jag mig från 0.95 till 1.55 på 3 månaders stenhårt arbete! Är så tacksam och glad över all er hjälp, ni är guld värda. Alla som vill nå sitt mål och sin drömutbildning borde ta hjälp av er! Tack för allt!

Vega Carlberg
Höjde sig från 0.95 till 1.55 – nu väntar drömutbildningen
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
KRAKEL
gräl, bråk
Det blev en höjning på 0,4 på verben och 0,4 på kvantitativa också :-) Har allt att tacka hp guiden för detta! Hoppas ni andra krigare också nått era mål!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59