Summering
  • Rätta automatiskt med Högskoleprovtränaren och få gratis förklaringar på rättningssidan.
  • Rätta själv med ditt kontrollpapper och slå upp förklaringar till samtliga uppgifter helt gratis med hjälp av nedanstående listor.
  • Som VIP-medlem och gratismedlem kan du sedan använda Normeringskalkylatorn för att få en uppskattning av ditt normerade resultat. Läs också mer om normeringen av vårens högskoleprov.

Såhär gör du för att rätta och få gratis förklaringar

1. Ta fram dina valda svar

Det bästa är om du har din orangea lapp att utgå från.

Du kan dock rätta provet även om du inte har skrivit ner svaren genom att försöka komma ihåg hur du resonerade/vad du svarade. Det gör du genom att gå igenom provet och inte fokusera så mycket på frågorna och texterna först utan istället "bara" tittar på svarsalternativen och försöka komma ihåg vad du svarade. Skriv ner alla dina svar på hela provet enligt detta och gå sedan igenom provet igen med facit.

Ett annat alternativ är att faktiskt skriva provet igen fast hemma. Sätt dig alltså några timmar och försök lösa alla uppgifter igen. Rätta sedan.

2. Lokalisera dina versioner av provpassen

För att förhindra fusk har man gjort flera versioner av varje provpass. Den ursprungliga metoden för att ta reda på vilka versioner du skrev och få rätt facit var att ta fram din version via Studera.nu. UHR har dock haft stora strul med detta på grund av fel hos tryckeriet (läs mer här) vilket har medfört att många provlokaler visat fel version. UHR har därmed till och med stängt ner funktionen att hämta just din version av provet och facit. Du behöver därmed rätta med något av följande två alternativ.

Strulet som blev var att det finns totalt 7 olika provpassversioner. Dessa hade UHR tänkt kombinera till 5 olika prov och facit. Därför fanns 5 versioner av facit.

På grund av strulet blev det istället att samtliga 8 möjliga kombinationer av prov och facit förekom på provet. Om du skrev något av de 3 som inte var planerade kommer du alltså få sämre resultat när du rättar, med någon av de 5 tänkta versionerna, än du egentligen skrev. Det kommer dock att bli rätt när resultaten kommer 28 maj då man efter insamling av provpass och svarshäften utan problem kan se vilken version just du skrev!

Rätta provpass för provpass

Denna metod är att testrätta provpass för provpass med samtliga versioner i Högskoleprovtränaren eller manuellt med nedanstående facit. Den version för respektive provpass som ger flest rätt är med största sannolikhet den version som du skrev.

Exempel
  1. Du rättar provpass 1 med både version 1 och version 2. Låt oss säga att du med version 1 får 4 rätt av 40 medan du med version 2 får 32 rätt av 40. Du skrev därmed version 2 av provpass 1.
  2. Alla skrev samma version av provpass 2 varmed du kan rätta provpass 2 och gå vidare till provpass 4.
  3. Rätta nu provpass 4 med både version 1 och version 2. Om du får fler rätt med version 1 än version 2 var det version 1 du skrev.
  4. Rätta nu slutligen provpass 5 med både version 1 och version 2. Observera att detta provpass hade minst antal "blandade" uppgifter då t.ex. de första 12 uppgifterna var samma för både version 1 och version 2. Rätta därför hela version 1 och version 2. Den version som ger dig flest antal rätta svar är med hög sannolikhet den version du skrev.
  5. Summera poängen från den bästa versionen av provpass 1 med den bästa versionen av provpass 4. Detta blir din totala kvantitativa poäng.
  6. Summera poängen från den bästa versionen av provpass 2 med den bästa versionen av provpass 5. Detta blir din totala verbala poäng.
  7. Analysera nu dina poäng med Normeringskalkylatorn. Om du använder de senaste två provens normeringar kommer resultatet att vara så tillförlitligt som möjligt.

Testa med enstaka uppgifter

Ett annat sätt är att ta fram ditt kontrollpapper och samtliga versioner av provpasset du vill rätta. Lokalisera en eller flera uppgifter som du är helt säker på att du har besvarat korrekt. Jämför provpassets svarsalternativ med vad du skrev på kontrollpappret. Stryk den version som inte stämmer för dig.

Varför flera versioner?

De senaste högskoleproven har ett eller flera provpass förekommit i olika versioner och på vårens högskoleprov 2018 var det också två uppgifter med annan ordning på svarsalternativen. Detta var kanske ett misstag då det sedan stod fel i facit. Facit korrigerades av UHR efter vår kontakt med dem. Läs mer här. Olika provdeltagare har därmed skrivit ett eller flera provpass med uppgifter och svarsalternativ i annan ordning. Det har därmed också krävt att facit finns i flera versioner.

3. Rätta dina uppgifter

Börja med att logga in som gratismedlem så att du får åtkomst till alla delar.

Rätta automatiskt

Gå till Högskoleprovtränaren och välj det provpass och den version som du vill rätta. Fyll i dina svar från kontrollpappret i det digitala svarshäftet. Högskoleprovtränaren rättar åt dig, gör en uppskattning av ditt normerade resultat utifrån normeringen från höstens högskoleprov 2017, sparar din historik och ger dig statistik och förklaringar till uppgifterna.

Rätta med Högskoleprovtränaren

Rätta själv

Du kan också manuellt gå igenom ditt kontrollpapper med nedanstående facit och öppna den förklaring du vill.

= Uppgift som utöver förklaring med text och bild även har videoförklaring.

Provpass 1 Kvantitativ del (2 versioner)

Provpass 2 Verbal del (1 version)

Provpass 3 Utprövningspass

Detta provpass räknas inte med i ditt resultat. Läs mer om utprövningspasset här.

Provpass 4 Kvantitativ del (2 versioner)

Provpass 5 Verbal del (2 versioner)

4. Analysera ditt antal rätta svar med Normeringskalkylatorn

Du kan både som VIP-medlem och gratismedlem använda poängen från ditt kontrollpapper och räkna fram ett preliminärt högskoleprovsresultat med hjälp av vår Normeringskalkylator. I Normeringskalkylatorn fyller du i ditt antal rätta svar på verbala respektive kvantitativa delarna och väljer vilka högskoleprovs normeringstabeller du vill använda för din analys. Du får därefter diagram och tabeller på vad dina poäng motsvarar för verbal normering, kvantitativ normering och total normering.

På vår sida om normeringen av vårens högskoleprov 2018 kan du läsa mer om hur normeringen går till, varför den finns och vilka faktorer som kan påverka vårens normering.

Analysera med Normeringskalkylatorn

Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 till det senaste provet. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar så sköter Högskoleprovtränaren resten. Alla versioner av vårens högskoleprov 2018 finns också tillgänglig där så snart som möjligt.

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
ZYGOT
befruktad äggcell
Nästa prov

21/10 - 2018 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
3/9 - 2018 kl 23:59