Summering
  • ELF-delen består av 20 uppgifter per högskoleprov.
  • Testa dig eller öva gratis med ELF-uppgifter, från gamla högskoleprov och exempel från VIP-utbildningen, med ELFprogrammet, Provpassgeneratorn och Högskoleprovtränaren.
  • Du kan förbättra ditt resultat på ELF-delen på bästa sätt genom att studera som VIP-medlem.

Delprovet ELF består av engelska texter av varierande längd med två eller fyra flervalsfrågor. Varje fråga har fyra svarsalternativ.

Man kan dela in delprovet ELF i tre olika delar. En del består av en längre text med flera flervalsfrågor som påminner om delprovet LÄS. En annan del består av kortare texter med en eller två frågor. Den tredje delen är en text där nyckelord har ersatts med luckor. Denna del påminner om delprovet MEK men varje uppgift är endast en lucka och det är en större portion av ordförståelse som testas.

Texterna är hämtade från olika ämnesområden och är alltifrån bokrecensioner till vetenskapliga rön.

Ibland kan du klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel. Ibland verkar först flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste du, genom att jämföra de olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan.

Observera att du ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges i respektive text.

Mer information och öva gratis

I VIP-utbildningen går vi igenom samtliga provdelar mer i detalj och du får unika strategier, genomgångar, tips och trix samt lösningsmetoder för alla tänkbara uppgifter som kan komma på provet.

Du kan testa dig eller öva gratis med ELF-uppgifter, från gamla högskoleprov samt exempel från VIP-utbildningen, i våra olika övningsfunktioner. Även det senaste provets uppgifter finns tillgängliga.

ELFprogrammet Provpassgeneratorn Högskoleprovtränaren

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
NÄPSA
tillrättavisa, (be)straffa
Tid till vårens första prov

23/10 - 2022 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 16/8 kl. 8:00
Stänger senast 23/8 kl. 23:59