Summering
  • ORD-delen består av 20 uppgifter per högskoleprov.
  • Testa dig eller öva gratis med ORD-uppgifter, från gamla högskoleprov och exempel från VIP-utbildningen, med ORDprogrammet, Provpassgeneratorn och Högskoleprovtränaren.
  • Du kan förbättra ditt resultat på ORD-delen på bästa sätt genom att studera som VIP-medlem.

Delprovet ORD testar din förmåga att förstå ord och begrepp utanför sitt sammanhang och består av 10 uppgifter per provpass och alltså 20 uppgifter per högskoleprov.

Rekommenderad provtid är 3 minuter och den rekommenderade medeltiden per uppgift är därmed 18 sekunder per uppgift.

Till varje uppgift finns fem svarsalternativ varav endast ett är det som bäst motsvarar innebörden av det fetstilta ordet, begreppet eller uttrycket.

Officiell exempeluppgift

fabel

  1. intetsägande fras
  2. högtidligt tal
  3. moraliserande saga
  4. dagdröm
  5. falsk anklagelse

I denna uppgift ska vi alltså hitta det svarsalternativ som bäst motsvarar innebörden av fabel.

Detta är alltså ett test på vår ordkunskap och ordförståelse.

En fabel är en kortare berättelse som ger en kärnfull moralisk lärdom. Det är vanligt med djur som är tänkande och talande huvudpersoner. Om vi inte på förhand känner till vad en fabel är kan vi försöka koppla det till andra ord. Såsom fabulös (fabulous på engelska) som ju betyder att någonting är sagolikt eller otroligt. Det säger alltså inte så mycket om att en fabel ofta är en moraliserande saga men det för åtminstone tankarna till en saga.

Alternativet intetsägande fras brukar oftast kallas för kliché eller klyscha. Många av de sensmoraler som fabler innehåller såsom ”den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket” eller ”den som spar han har” utgör klichéer och därmed intetsägande fraser men de är långt ifrån synonyma. En fabel är alltså inte detsamma som en intetsägande fras även om många fabler innehåller intetsägande fraser.

Ett högtidligt tal har egentligen ingen koppling till fabel. En synonym till högtidligt tal vore exempelvis ordet oration. Oration kommer från latinska oratio (tala) och verbet orera. Fabel har sin rot i latinska fari och fabula som också betyder tal eller samtal. Att fabulera är att berätta en saga, det vill säga prata eller hitta på. Mer än så kan vi inte koppla samman fabel och högtidligt tal som därför inte är ett särskilt troligt svarsalternativ.

En falsk anklagelse brukar med ett annat ord benämnas som förtal. Medan en fabel ju var en saga eller berättelse och en falsk anklagelse också skulle kunna sägas vara någonting påhittat är det helt olika innebörder. En falsk anklagelse har ju ett syfte att få någon annan person misskrediterad eller dömd på falska grunder medan en fabel ju är till för att vara sedelärande eller endast underhållande. Därmed kan vi se att även falsk anklagelse inte är ett tydligt synonymt begrepp till fabel och därför knappast kan utgöra det rätta svaret.

Rätt svar är därmed C moraliserande saga.

Mer information och öva gratis

I VIP-utbildningen går vi igenom samtliga provdelar mer i detalj och du får unika strategier, genomgångar, tips och trix samt lösningsmetoder för alla tänkbara uppgifter som kan komma på provet.

Du kan testa dig eller öva gratis med ORD-uppgifter, från gamla högskoleprov samt exempel från VIP-utbildningen, i våra olika övningsfunktioner. Även det senaste provets uppgifter finns tillgängliga.

ORDprogrammet Provpassgeneratorn Högskoleprovtränaren

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
SPLEEN
svårmod, livsleda