Summering
  • Höstens högskoleprov 2019 hölls söndagen den 20 oktober och resultaten kommer att bli tillgängliga den 26 november.
  • På denna sida bjuder vi nu på förklaringar med text och bilder till alla 186 uppgifter på höstens högskoleprov och lägger även löpande upp videoförklaringar tills vi täcker samtliga 106 kvantitativa uppgifter. Notera att det är fler uppgifter än vanligt då provpass 1 hade två versioner med delvis olika uppgifter.
  • Du kan nu fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning, steg-för-steg-förklaringar till alla uppgifter på rättningssidan och en prognos för ditt normerade slutresultat.

Diskutera höstens högskoleprov 2019 i forumet

Hur tyckte du att provet kändes? Var det lättare eller svårare än vanligt? Någon specifik uppgift som var oklar? I forumdelen eftersnack kan du diskutera allt som har med höstens högskoleprov att göra.


När kommer resultatet på höstens högskoleprov 2019?

Resultaten för höstens provomgång kommer att bli tillgängliga den 26 november. Du kommer då att kunna ta del av ditt officiella resultat genom att följa stegen på vår sida om resultat på högskoleprovet här. Innan det officiella resultatet är tillgängligt kan du skapa dig en uppfattning om hur det gick genom att själv rätta provet – mer om detta längre ned på denna sida.


Normering av höstens högskoleprov 2019

Normeringen av höstens högskoleprov kommer att presenteras den 26 november i samband med att resultaten blir tillgängliga. Läs mer om normeringen här eller via knappen nedan. Där kommer du även att finna direktlänkar till normeringstabellerna och fördelningstabellen för högskoleprovet hösten 2019 så snart de är redo och kunna läsa vår analys av normeringen jämfört med tidigare provomgångar. I väntan på normeringstabellerna för höstens provomgång kan du se hur tidigare års normeringar sett ut samt analysera ditt uppskattade antal rätta svar i Normeringskalkylatorn.

Allt om normeringen av höstens högskoleprov 2019 Normeringskalkylatorn


Gratis förklaringar och videoförklaringar till höstens högskoleprov 2019

Provpassen för höstens högskoleprov 2019 har nu släppts och våra förklaringar till samtliga uppgifter är klara – du finner dem nedan!

Vi håller på att ta fram videoförklaringar till höstprovets alla 106 kvantitativa uppgifter och vi publicerar dem löpande på denna sida. Följ oss på YouTube för att inte missa någon videouppladdning.


Så här gör du för att rätta och få gratis förklaringar inklusive video

1. Lokalisera din version av provpass 1

Endast provpass 1 förekom i olika versioner denna provomgång. Skillnaden mot tidigare provtillfällen då flera versioner med uppgifter i olika ordning använts för att försvåra fusk är att de två versionerna av provpass 1 under höstens prov 2019 innehöll delvis olika uppgifter (hela 65 % av uppgifterna skiljde sig åt mellan versionerna). För att finna din version är ett enkelt sätt därför att kolla på både version 1 och 2 av det första provpasset och välja det provpass som du känner igen uppgifterna på. Omvänt gäller att du kan utesluta den version av provet som innehåller uppgifter som du inte känner igen från provdagen.

2. Ta fram dina svar på uppgifterna

Från och med höstens provomgång 2019 har det orangea kontrollpappret tagits bort. Detta innebär att möjligheten att notera sina svar i slutet av varje provpass på ett kontrollpapper som får tas med hem har försvunnit. Det går dock ändå att bilda dig en uppfattning om ditt resultat och samtidigt dra viktiga lärdomar av provet även utan kontrollpappret genom att följa stegen nedan!

Innan resultaten publiceras ca 4-5 veckor efter provdagen är det smidigaste sättet att bilda dig en uppfattning om ditt resultat att försöka komma ihåg hur du resonerade/vad du svarade på varje fråga. Det gör du genom att gå igenom provet och inte fokusera så mycket på frågorna och texterna först utan istället "bara" titta på svarsalternativen och försöka komma ihåg vad du svarade. Vi rekommenderar att du i samband med detta noterar dina svar direkt i det digitala svarshäftet i Högskoleprovtränaren där du även finner provpassen med uppgifterna i pdf-format i samma utförande som på provdagen för att öka igenkänningen och göra det lättare att minnas vad du svarade.

Ett annat alternativ är att faktiskt skriva provet igen fast hemma. Sätt dig alltså några timmar och försök lösa alla uppgifter igen. Rätta sedan. Även i detta fall rekommenderar vi att du använder dig av Högskoleprovtränaren för smidig rättning och sparad historik så att du lätt kan gå tillbaka till provpasset och dina svar vid ett senare tillfälle vid behov.

När resultaten väl blir tillgängliga kan du istället utgå från dina inscannade svarshäften från hogskoleprov.nu för att se exakt vad du svarade och gå igenom våra förklaringar för att jämföra dina resonemang med våra. Detta är ett utmärkt sätt att lära dig av eventuella misstag och samtidigt få tips om alternativa metoder för att lösa uppgifterna och värdefulla genvägar om du planerar att skriva högskoleprovet på nytt framöver.

3. Rätta dina uppgifter

Börja med att logga in som gratismedlem eller VIP-medlem så att du får åtkomst till alla delar.

Rätta automatiskt

Rätta ditt prov automatiskt genom att fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren. Välj det provpass och den version som du vill rätta. Fyll i dina svar från steg 1 i det digitala svarshäftet. Högskoleprovtränaren rättar åt dig, beräknar ditt normerade resultat utifrån senast tillgängliga normeringstabeller, sparar din historik och ger dig statistik och förklaringar till uppgifterna. På så vis får du en ungefärlig uppfattning om ditt normerade slutresultat redan innan det officiella resultatet blir tillgängligt. För en mer fördjupad analys av ditt förväntade normerade resultat rekommenderar vi att använda Normeringskalkylatorn. Mer om hur du gör detta i steg 4 nedan.

Rätta själv

Du kan själv manuellt gå igenom dina svar från steg 1 med nedanstående facit och sammanställa antalet korrekt besvarade frågor per provdel och öppna de förklaringar du vill titta närmare på.

Om du fastnar på någon uppgift eller förklaring

Kontakta oss direkt via knapparna märkta "Feedback eller frågor" under respektive uppgifts förklaring så hjälper vi dig vidare – vi bjuder just nu på VIP-support för höstprovets uppgifter!

4. Översätt antal rätt till preliminärt normerat resultat

Efter att du rättat dina provpass från höstens högskoleprov 2019 i Högskoleprovtränaren har du fått fram antalet korrekt besvarade frågor på det verbala respektive kvantitativa blocket och ett preliminärt normerat resultat i intervallet 0.00-2.00 baserat på senast tillgängliga normeringstabeller.

Om du vill skapa dig en mer detaljerad bild av vad ditt antal korrekt besvarade frågor förväntas motsvara i normerat slutresultat kan du analysera ditt resultat i Normeringskalkylatorn. Där fyller du i ditt antal rätta svar på det verbala respektive kvantitativa blocket och väljer vilka högskoleprovs normeringstabeller du vill använda för din analys. Du får därefter diagram och tabeller som visar vad ditt antal korrekt besvarade uppgifter hade motsvarat för verbal normering, kvantitativ normering och total normering vid tidigare provtillfällen. I väntan på normeringstabellerna för höstens högskoleprov 2019 bör du använda normeringstabellerna från de senare provtillfällena som indikator eftersom högskoleprovet utvecklats över tid och att gå tillbaka många år i tiden brukar innebära något lägre relevans.

På vår sida om normeringen av höstens högskoleprov 2019 kan du läsa mer om hur normeringen går till, varför den finns och vilka faktorer som kan komma att påverka höstprovets normering.

Sammanfattning: Procedur för rättning och prognos för normerat resultat
  1. Börja med att lokalisera vilken version av provpass 1 som du skrev genom att välja det provpass som du känner igen uppgifterna ifrån.
  2. Fyll i dina svar i Högskoleprovtränaren och rätta provpass 1, 3, 4 och 5. Provpass 2 var utprovningspasset och innehåller uppgifter till kommande högskoleprov. Det finns inget facit till denna del och den ingår inte i ditt resultat. Läs mer om utprovningspasset här.
  3. Summera poängen från provpass 1 och provpass 4. Detta är din totala kvantitativa poäng.
  4. Summera poängen provpass 3 och provpass 5. Detta blir din totala verbala poäng.
  5. Analysera nu dina poäng med Normeringskalkylatorn för att översätta ditt antal rätta svar till ett ungefärligt normerat slutresultat i intervallet 0.00-2.00.

Provpass och förklaringar till alla uppgifter på höstens prov 2019

  = Uppgift som utöver förklaring med text och bild även har videoförklaring.

Provpass 1 Kvantitativ del (2 versioner)

Provpass 3 verbal del (1 version)

Provpass 4 kvantitativ del (1 version)

Provpass 5 verbal del (1 versioner)

Nytt för höstens högskoleprov 2019

Kontrollpappret borttaget

Nytt för höstprovet 2019 är att kontrollpappret tagits bort, vilket innebär att provdeltagare inte längre kan notera sina svar på ett separat kontrollpapper för att senare kunna jämföra sina svar med facit innan resultaten tillgängliggörs den 26 november.

För att bilda dig en uppfattning om hur det gick för dig på höstprovet rekommenderar vi att gå igenom provet uppgift för uppgift för att minnas vad du svarade på respektive uppgift. På så vis kan du skapa dig en ungefärlig uppfattning om antalet korrekt besvarade uppgifter som du sedan kan mata in i Normeringskalkylatorn för att analysera ditt resultat närmare i väntan på att höstens normeringstabeller släpps.

Att gå igenom uppgifterna en och en är även ett utmärkt tillfälle att jämföra dina egna resonemang med våra och lära dig av eventuella misstag och snappa upp användbara genvägar även på uppgifter som du besvarat korrekt. På så vis ser du till att vara i ännu bättre form inför kommande provomgångar om du ännu inte nått ditt målresultat.

Provpass med delvis olika uppgifter

Att flera versioner av provpass förekommer på högskoleprovet är inget nytt. De olika versionerna har då haft varierande ordning på uppgifter för att försvåra fusk. På höstprovet 2019 gick provskaparna längre och introducerade provpass där inte bara ordningen utan även uppgifterna i sig skilde sig åt mellan provpassets versioner. Detta innebär alltså alla provdeltagare inte längre hade samma uppgifter att besvara. Detta gäller inte heller endast någon enstaka uppgift utan hela 26 av 40 uppgifter var annorlunda om man jämför version 1 med version 2 av provpass 1.

Detta innebär att vi presenterar förklaringar till alla 160 + 26 = 186 uppgifter på höstens prov, men för dig som provskrivare räknas endast 160 uppgifter som vanligt.


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 ända till senaste provet. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten.

Coachteamet på Högskoleprovguiden Coacherna på Högskoleprovguiden
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
MERKONOM
person som avlagt examen vid handelsinstitut
Nästa prov

4/4 - 2020 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
3/2 - 2020 kl 23:59