Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Högskoleprovet hösten 2019

Summering
 • Höstens högskoleprov 2019 hölls söndagen den 20 oktober och resultaten finns sedan den 26 november tillgängliga.
 • På denna sida finner du förklaringar med text och bilder till alla 186 uppgifter på höstens högskoleprov samt videoförklaringar till samtliga 106 kvantitativa uppgifter. Notera att det är fler uppgifter än vanligt då provpass 1 hade två versioner med delvis olika uppgifter.
 • Du kan nu fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning, steg-för-steg-förklaringar till alla uppgifter på rättningssidan och en kunskapsanalys av ditt resultat.

Hämta ditt resultat på högskoleprovet

Resultaten från höstens högskoleprov 2019 finns nu tillgängliga och du kan hämta ditt resultat direkt online. Vi har en egen sida om resultatet på högskoleprovet här men kort och gott finns det tre huvudsakliga sätt att hämta ditt högskoleprovsresultat (om du har problem att logga in på någon av sidorna nedan, testa gärna något av de andra alternativen):

 1. Om du har ett svenskt personnummer kan du logga in på hogskoleprov.nu. Det är samma sida och inloggningsuppgifter som när du anmälde dig till högskoleprovet. Här kan du även se ditt inscannade svarshäfte.
 2. Umeå universitet har en ytterligare resultatsida som fungerar oavsett om du har eller saknar svenskt personnummer, om du skrev högskoleprovet i utlandet eller har skyddad identitet. Då kan du hämta ditt resultat på denna sida. Om du saknar ett svenskt personnummer behöver du ha ditt sexsiffriga svarshäftesnummer för att kunna se resultatet.
 3. Via antagningssidan antagning.se kan du via sidan "meriter" i ditt konto se ditt resultat när du gör anmälan till en kurs eller ett program samt om du har en pågående anmälan som behandlas.

Här kommer direktlänk till de tre resultatsidorna för högskoleprovet.

Hogskoleprov.nu Antagning.se HPresultat


Normering av höstens högskoleprov 2019

Normeringen av höstens högskoleprov finns nu tillgänglig. Läs mer om normeringen här eller via knappen nedan. Där finner du direktlänkar till normeringstabellerna och fördelningstabellen för högskoleprovet hösten 2019 samt vår analys av normeringen jämfört med tidigare provomgångar.

Allt om normeringen av höstens högskoleprov 2019 Normeringskalkylatorn


Nyhet! Kunskapsanalys av ditt HP-resultat

Nu när resultaten från hösten högskoleprov 2019 finns tillgängliga erbjuder vi dig möjligheten att, baserat på dina svar, få en analys av vilka områden och uppgiftstyper du har bra koll på och vad du behöver lägga lite extra krut på om du vill förbättra ditt resultat till nästa provtillfälle.

För att få en analys av ditt resultat, följ stegen nedan.

 1. Hämta ditt kompletta svarshäfte via hogskoleprov.nu Du kommer åt ditt fullständiga resultat och svarhäfte via fliken “Provresultat”:

  kunskapsanalys a

  Ditt inscannade svarshäfte där du kan se dina svar på varje uppgift på samtliga provpass finner du sedan via knappen “Visa svarshäfte med facit”:

  kunskapsanalys b

 2. Överför dina svar till Högskoleprovtränaren.

  kunskapsanalys c

  Detta görs genom att fylla i dina svar på samtliga uppgifter från provpass 1, 3, 4 och 5 och rätta provpassen (provpass 2 var utprövningspass och ingår inte i ditt resultat). Observera att provpass 1 finns i två olika versioner, så var noga med att välja rätt version av provpasset när du matar in dina svar i Högskoleprovtränaren.

 3. Ta fram din kunskapsanalys. När du matat in och rättat provpass 1, 3, 4 och 5 klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Hösten 2019":

  kunskapsanalys d

  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov.

  kunskapsanalys e

Diskutera höstens högskoleprov 2019 i forumet

Hur gick det för dig och hur tyckte du att provet kändes? Var det lättare eller svårare än vanligt? Någon specifik uppgift som var oklar? I forumdelen eftersnack kan du diskutera allt som har med höstens högskoleprov att göra.


Så här gör du för att rätta och se förklaringar inklusive video

Rätta ditt prov och ta del av våra utförliga förklaringar genom att följa stegen nedan.

1. Lokalisera din version av provpass 1

Endast provpass 1 förekom i olika versioner denna provomgång. Skillnaden mot tidigare provtillfällen då flera versioner med uppgifter i olika ordning använts för att försvåra fusk är att de två versionerna av provpass 1 under höstens prov 2019 innehöll delvis olika uppgifter (hela 65 % av uppgifterna skiljde sig åt mellan versionerna). För att finna din version är ett enkelt sätt därför att kolla på både version 1 och 2 av det första provpasset och välja det provpass som du känner igen uppgifterna på. Omvänt gäller att du kan utesluta den version av provet som innehåller uppgifter som du inte känner igen från provdagen.

2. Ta fram dina svar på uppgifterna

Från och med höstens provomgång 2019 har det orangea kontrollpappret tagits bort. Detta innebär att möjligheten att notera sina svar i slutet av varje provpass på ett kontrollpapper som får tas med hem har försvunnit. Det går dock ändå att bilda dig en uppfattning om ditt resultat och samtidigt dra viktiga lärdomar av provet även utan kontrollpappret genom att följa stegen nedan!

Nu när resultaten finns tillgängliga är det smidigaste att utgå från dina inscannade svarshäften från hogskoleprov.nu för att se exakt vad du svarade och gå igenom våra förklaringar för att jämföra dina resonemang med våra. Detta är ett utmärkt sätt att lära dig av eventuella misstag och samtidigt få tips om alternativa metoder för att lösa uppgifterna och värdefulla genvägar om du planerar att skriva högskoleprovet på nytt framöver.

Ett annat alternativ är att faktiskt skriva provet igen fast hemma. Sätt dig alltså några timmar och försök lösa alla uppgifter igen. Rätta sedan. Även i detta fall rekommenderar vi att du använder dig av Högskoleprovtränaren för smidig rättning och sparad historik så att du lätt kan gå tillbaka till provpasset och dina svar vid ett senare tillfälle vid behov.

3. Rätta dina uppgifter

Börja med att logga in som VIP-medlem så att du får åtkomst till alla delar.

Rätta automatiskt

Rätta ditt prov automatiskt genom att fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren. Välj det provpass och den version som du vill rätta. Fyll i dina svar från steg 1 i det digitala svarshäftet. Högskoleprovtränaren rättar åt dig, beräknar ditt normerade resultat utifrån senast tillgängliga normeringstabeller, sparar din historik och ger dig statistik och förklaringar till uppgifterna. Dessutom får du tillgång till en kunskapsanalys som ger dig en tydligare bild av vilka områden du behärskar väl och vad du behöver fokusera på för att förbättra ditt resultat ytterligare.

Rätta själv

Du kan själv manuellt gå igenom dina svar från steg 1 med nedanstående facit och sammanställa antalet korrekt besvarade frågor per provdel och öppna de förklaringar du vill titta närmare på.

Om du fastnar på någon uppgift eller förklaring

Kontakta oss direkt via knapparna märkta "Feedback eller frågor" under respektive uppgifts förklaring så hjälper vi dig vidare – vi bjuder just nu på VIP-support för höstprovets uppgifter!

4. Utför normeringsanalys

Efter att du rättat dina provpass från höstens högskoleprov 2019 i Högskoleprovtränaren har du fått fram antalet korrekt besvarade frågor på det verbala respektive kvantitativa blocket och ett normerat resultat i intervallet 0.00-2.00 baserat på senast tillgängliga normeringstabeller.

Om du vill skapa dig en mer detaljerad bild av vad ditt antal korrekt besvarade frågor motsvarar i normerat slutresultat och jämföra detta med tidigare provomgångar kan du analysera ditt resultat i Normeringskalkylatorn. Där fyller du i ditt antal rätta svar på det verbala respektive kvantitativa blocket och väljer vilka högskoleprovs normeringstabeller du vill använda för din analys. Du får därefter diagram och tabeller som visar vad ditt antal korrekt besvarade uppgifter hade motsvarat för verbal normering, kvantitativ normering och total normering för alla valda provtillfällen.

På vår sida om normeringen av höstens högskoleprov 2019 kan du läsa mer om hur normeringen går till, varför den finns och vilka faktorer som kan komma att påverka höstprovets normering.

Sammanfattning: Procedur för rättning och normerat slutresultat
 1. Börja med att lokalisera vilken version av provpass 1 som du skrev genom att välja det provpass som du känner igen uppgifterna ifrån.
 2. Fyll i dina svar i Högskoleprovtränaren och rätta provpass 1, 3, 4 och 5. Provpass 2 var utprovningspasset och innehåller uppgifter till kommande högskoleprov. Det finns inget facit till denna del och den ingår inte i ditt resultat. Läs mer om utprovningspasset här.
 3. Summera poängen från provpass 1 och provpass 4. Detta är din totala kvantitativa poäng.
 4. Summera poängen provpass 3 och provpass 5. Detta blir din totala verbala poäng.
 5. Analysera nu dina poäng med Normeringskalkylatorn för att översätta ditt antal rätta svar till ett normerat slutresultat i intervallet 0.00-2.00 och få samtidigt en bild av hur svårt provet var jämfört med tidigare provomgångar.
 6. Passa även på att få en kunskapsanalys av ditt resultat som ger dig en tydligare bild av vilka områden du behärskar väl och vad du behöver fokusera på för att förbättra ditt resultat ytterligare.

Provpass och förklaringar till alla uppgifter på höstens prov 2019

Här fann du efter provet gratis förklaringar till samtliga uppgifter inklusive videogenomgångar till alla kvantitativa uppgifter. Nu krävs VIP-medlemskap för dessa men vi bjuder alltid på förklaringarna, inklusive videogenomgångar, till det senaste provet. Följ oss gärna på YouTube för att inte missa någon kommande videouppladdning.

= Uppgift som utöver förklaring med text och bild även har videoförklaring.

Provpass 1 Kvantitativ del (2 versioner)

Provpass 3 verbal del (1 version)

Provpass 4 kvantitativ del (1 version)

Provpass 5 verbal del (1 versioner)


Nytt för höstens högskoleprov 2019

Kontrollpappret borttaget

Nytt för höstprovet 2019 är att kontrollpappret tagits bort, vilket innebär att provdeltagare inte längre kunde notera sina svar på ett separat kontrollpapper för att direkt efter provdagen kunna jämföra sina svar med facit innan resultaten tillgängliggjordes den 26 november.

För att bilda sig en uppfattning om hur det gick för på höstprovet i väntan på att resultaten skulle släppas ca 4-5 veckor efter provdagen erbjöd vi därför möjligheten att gå igenom provet uppgift för uppgift för att minnas vad man svarat på respektive uppgift. På så vis kunde man skapa sig en ungefärlig uppfattning om antalet korrekt besvarade uppgifter som sedan kunde matas in i Normeringskalkylatorn för att analysera resultatet närmare i väntan på att höstens normeringstabeller skulle släppas.

Att gå igenom uppgifterna en och en är även ett utmärkt tillfälle att jämföra sina egna resonemang med våra och lära sig av eventuella misstag och snappa upp användbara genvägar även på uppgifter som besvarats korrekt för att vara ännu bättre förberedd för kommande provomgångar.

Provpass med delvis olika uppgifter

Att flera versioner av provpass förekommer på högskoleprovet är inget nytt. De olika versionerna har då haft varierande ordning på uppgifter för att försvåra fusk. På höstprovet 2019 gick provskaparna längre och introducerade provpass där inte bara ordningen utan även uppgifterna i sig skilde sig åt mellan provpassets versioner. Detta innebär alltså alla provdeltagare inte längre hade samma uppgifter att besvara. Detta gäller inte heller endast någon enstaka uppgift utan hela 26 av 40 uppgifter var annorlunda om man jämför version 1 med version 2 av provpass 1.

Detta innebär att vi presenterar förklaringar till alla 160 + 26 = 186 uppgifter på höstens prov, men för dig som provskrivare räknas endast 160 uppgifter som vanligt.


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 ända till senaste provet. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten.

Vill bara säga tack så otroligt mycket för denna grymma tjänst. Idag när facit kom ut kunde jag knappt tro mina ögon. Tidigare har jag pluggat på gamla högskoleprov och med hjälp av bok men utan några särskilda resultat. Maximalt höjt mig kanske 1-2 poäng från gång till gång. När antagningen kom ut i somras och jag än en gång inte kom in så fick jag höra om HP guiden och bestämde mig för att testa. Denna gång gick jag in på provet och kände mig lugn och säker på hur jag skulle göra och kände att jag faktiskt hade verktygen och kunde lösa uppgifter , vilket var en vinst i sig - och vilka resultat det gav - Har enligt normeringskalkylatorn lyckats höja mig med 0,4 normerade poäng! Något jag aldrig trodde var möjligt. Nu har jag möjligheten att uppfylla min dröm och det hade aldrig gått utan er! Tack från djupet av mitt hjärta!

Julia Warnerman
Höjde sig med 0.4 normerade poäng, nu väntar juristprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
KRAKEL
gräl, bråk
Fantastisk hemsida! Mitt mål är att ta mig in på läkarprogrammet och tack vare hpguiden lyckades jag skriva 1,7 på vårens prov. Detta hade aldrig varit möjligt utan er hjälp! Tack!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59