Summering
  • Synskadade skriver ett anpassat prov. Provet är anpassat beroende på om du har en svag eller grav synskada.
  • Du ska e-posta ditt intyg till högskolan/universitetet som du anmält att du ska skriva provet vid senast sista anmälningsdagen.
  • VIP-utbildningen går att anpassa på ett sätt som gör den till det effektivaste sättet att förbereda sig på även om du har en synskada.

Synskada

När du skriver högskoleprovet med synskada skriver du ett anpassat prov. Vi går här igenom vad som skiljer det anpassade provet från det ordinarie samt hur du med synskada ser till att du får skriva det anpassade provet.

Det anpassade provet

När du som är svagt eller gravt synskadad skriver högskoleprovet skriver du ett anpassat prov. Vi går här igenom vad som skiljer det anpassade provet från det ordinarie samt hur du med en synskada ser till att du får skriva det anpassade provet.

Exakt hur provet är anpassat beror på om du har en svag eller grav synskada. Dessutom behöver de som skriver det anpassade provet inte göra det så kallade utprövningspasset som övriga provskrivare gör. Detta innebär att det anpassade provet endast innehåller fyra provpass under provdagen där inget pass är utprövningsdel.

Vem får skriva det anpassade provet vid synskada?

Det anpassade provet är tillgängligt för dig med ett intyg som styrker din synskada. Detta intyg ska du sedan skickas in till det universitet eller den högskola som du anmält att du ska skriva högskoleprovet vid. Vi går igenom allt steg för steg.

Hur får jag ett intyg om synskada?

Det anpassade provet får skrivas av dig med en synskada som kräver en anpassning av provet. Dessutom måste detta behov kunna styrkas genom intyg från t.ex. en syncentral.

Efter att du fått tag i ett intyg från syncentralen som styrker ditt behov av att skriva ett anpassat prov ska du senast sista anmälningsdagen maila detta intyg till det universitet eller den högskola som du har anmält att du ska skriva provet på.

Om du däremot ska skriva högskoleprovet utomlands och är i behov av ett anpassat prov ska du maila ditt intyg till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du hör med andra ord av dig direkt till UHR.

Hur ser det anpassade provet ut för mig med svag synskada?

Det finns vissa skillnader mellan det anpassade och det ordinarie högskoleprovet. Du som skriver det anpassade provet med en svag synskada kommer att ha 80 minuter på dig per provpass i stället för 55 minuter som är tiden per provpass för övriga provskrivare. Det handlar således om en förlängd skrivtid på 25 minuter per provpass.

Dessutom behöver de som skriver det anpassade provet inte göra det så kallade utprövningspasset som ordinarie provskrivare gör. Detta innebär att det anpassade provet endast innehåller fyra provpass under provdagen där inget pass är utprövningsdel.

Kom dock ihåg att det är exakt samma frågor och innehåll som det ordinarie provet. Det anpassade provet ställer alltså precis samma krav på förkunskaper som det ordinarie provet och de enda skillnaderna ligger i den förlängda skrivtiden samt antalet provpass. Se nedan för ett detaljerat schema över provdagen för dig som skrivet det anpassade provet.

Det är också viktigt att påminna om att det är du själv som hör av dig till det lärosäte där du ska skriva provet om det är så att du t.ex. vill:

  • Ha ditt prov uppförstorat till A3
  • Ha med dig dina synhjälpmedel till provlokalen

Hur ser det anpassade provet ut för mig med grav synskada?

Det finns stora skillnader mellan det ordinarie högskoleprovet och det högskoleprov som är anpassat för dig med en grav synskada. Här går vi igenom vad som skiljer proven åt.

Tidigare fick du  bara skriva det anpassade provet max tre gånger

Innan hösten 2018 fick synskadade endast skriva det anpassade provet max tre gånger men detta gäller inte längre. Nu finns det inte längre någon begränsning utan det kommer finnas ett tillfälle per år att skriva det anpassade provet för personer med synnedsättning. Det kommer vara möjligt att skriva det anpassade högskoleprovet varje hösttermin framöver.

Delprovet DTK ingår ej

Den största skillnaden i själva innehållet på det anpassade högskoleprovet för dig med grav synskada är att delprovet DTK inte ingår. Detta bortfall kompenseras av att du i stället får fler frågor på de återstående delproven.

DAISY eller punktskrift

Du som skriver det anpassade provet med en grav synskada har tillgång till två olika versioner av provet. Provet finns både i punktskrift och i DAISY som är en digital inläsning av provet som är sökbar och som går att spola i.

Förlängd skrivtid

Du som skriver det anpassade provet med en grav synskada kommer att ha 80 minuter på dig per provpass i stället för 55 minuter per provpass som är tiden för övriga provskrivare. Det handlar således om en förlängd skrivtid på 25 minuter per provpass.

Dessutom behöver de som skriver det anpassade provet inte göra det så kallade utprövningspasset som ordinarie provskrivare gör. Detta innebär att det anpassade provet endast innehåller fyra provpass under provdagen där inget pass är utprövningsdel.

Kom dock ihåg att det, utöver DTK, är samma kunskaper som testas som på det ordinarie provet. Det anpassade provet ställer alltså  nästan exakt samma krav på förkunskaper som det ordinarie provet.

Egen provledare

Du som skriver det anpassade provet med en grav synskada kommer att tilldelas en egen provledare som kommer att föra över dina svar till svarshäftet samt bistår dig praktiskt under hela provdagen.

Anteckningshjälp

Du som skriver det anpassade provet med en grav synskada har rätten att använda anteckningshjälp under provet. Det finns dock vissa inskränkningar i vad anteckningshjälpen får användas till:

  • Anteckningshjälpen får inte lagra information från provet.
  • Anteckningshjälpen får inte nå internet.
  • Elektroniska verktyg måste ha en visuell skärm.

Behövs det göras en särskild anmälan?

Nej, du anmäler dig via Hogskoleprov.nu precis som vanligt. Efter anmälan måste du dock maila in ditt intyg och se till att lärosätet där du ska skriva provet har mottagit det senast sista anmälningsdagen.

Begär en bekräftelse på att ditt intyg har mottagits så att du kan vara säker på att det har kommit fram.

Schema för det anpassade provet

Nedan följer provdagens schema för dig som skriver ett synskadeanpassat prov.

Schema för det anpassade provet
StarttidSluttidVad
08:45 09:20 Information till provdeltagare
09:20 10:40 Provpass 1
10:45 11:10 Rast
11:10 12:30 Provpass 2
12:35 13:40 Lunch
13:40 15:00 Provpass 3
15:05 15:20 Rast
15:20 16:40 Provpass 4
16:40 16:45 Information till provdeltagare

Vi ser alltså att det endast finns fyra provpass (1-4) och inget utprövningspass.

Den effektiva provtiden är dessutom 80 minuter per pass.

Coachteamet på Högskoleprovguiden Coacherna på Högskoleprovguiden
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
USURPERA
tillskansa sig (med våld eller list), lägga beslag på
Nästa prov (marsprovet)

13/3 - 2021 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 12/1 kl. 8:00
Stänger senast 18/1 kl. 23:59