Fler än 249 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Högskoleprovet för dig med synskada

Summering
 • Du som har en intygad synskada kan få möjlighet att skriva ett anpassat högskoleprov. Vilken anpassning som erbjuds beror på om du har en svag eller grav synskada.
 • För att få skriva ett anpassat högskoleprov måste du ska ladda upp ett intyg som styrker din synskada via anmälningssidan till högskoleprovet senast sista anmälningsdag.
 • VIP-utbildningen går att anpassa på ett sätt som gör den till det effektivaste sättet att förbereda sig på även om du har en synskada.

Synskada

När du skriver högskoleprovet med synskada skriver du ett anpassat prov. Vi går på denna sida igenom vad som skiljer det anpassade provet från det ordinarie högskoleprovet samt hur du med synskada ser till att du får skriva det anpassade provet.

Vem får skriva det anpassade provet vid synskada?

Det anpassade högskoleprovet får skrivas av dig med en synskada som kräver en anpassning av provet. Du behöver dessutom ett intyg som styrker din synskada. Detta intyg ska du sedan ladda upp på anmälningssidan hogskoleprov.nu senast sista anmälningsdag. Vi går nu igenom allt steg för steg.

Hur får jag ett intyg om synskada?

För att ges möjlighet att skriva ett anpassat högskoleprov för synskadade måste ditt behov kunna styrkas genom intyg från syncentral.

Efter att du fått tag i ett intyg från syncentralen som styrker ditt behov av att skriva ett anpassat högskoleprov ska du senast sista anmälningsdag ladda upp detta intyg på anmälningssidan hogskoleprov.nu med samma konto som du använt för att anmäla dig till högskoleprovet.

Observera: När du anmäler synskada i samband med din anmälan till högskoleprovet får du information om du redan har ett godkänt intyg registrerat. Om så är fallet behöver du inte ladda upp ett nytt intyg.

Det finns vissa krav på i vilket format ditt intyg ska vara i när du laddar upp det:

 • Intyget ska vara på svenska. Utländska intyg godkänns inte av UHR.
 • Intyget ska vara i pdf-format.
 • Alla sidor av intyget ska vara i samma fil (multipage-pdf).
 • Skanna alltid in intyget i original, alltså ej kopia av dokumentet, och i färg (om originalet är i färg).

Det anpassade högskoleprovet vid synskada

Hur provet är anpassat beror på om du har en svag eller grav synskada. Dessutom behöver de som skriver det anpassade provet inte göra det så kallade utprövningspasset som övriga provskrivare gör. Detta innebär att det anpassade provet endast innehåller fyra provpass under provdagen där inget pass är utprövningsdel. Samtliga fyra provpass ingår därför i det slutgiltiga resultatet.

Hur ser det anpassade provet ut för mig med svag synskada?

Det finns vissa skillnader mellan det anpassade och det ordinarie högskoleprovet. Du som skriver det anpassade provet med en svag synskada kommer att ha 80 minuter på dig per provpass i stället för 55 minuter som är tiden per provpass för det ordinarie högskoleprovet. Det handlar således om en förlängd skrivtid på 25 minuter per provpass.

Dessutom behöver de som skriver det anpassade provet inte göra det så kallade utprövningspasset som ingår i det ordinarie högskoleprovet. Detta innebär att det anpassade provet endast innehåller fyra provpass under provdagen där inget pass är utprövningsdel.

Kom dock ihåg att det är exakt samma uppgifter och innehåll som det ordinarie provet. Det anpassade provet ställer alltså precis samma krav på förkunskaper som det ordinarie provet och de enda skillnaderna ligger i den förlängda skrivtiden samt antalet provpass.

Observera: Det är också viktigt att påminna om att det är du själv som hör av dig till det lärosäte där du ska skriva provet om det är så att du t.ex. vill:

 • Ha ditt prov uppförstorat till A3-format (istället för A4 som är standard för det ordinarie högskoleprovet)
 • Ha med dig dina synhjälpmedel till provlokalen

Vi rekommenderar att du hör av dig i god tid innan sista anmälningsdag till det lärosäte som du ska skriva provet vid om du har eventuella frågor eller önskemål. Aktuella kontaktuppgifter till provanordnare finner du på studera.nu.

Hur ser det anpassade provet ut för mig med grav synskada?

Det finns stora skillnader mellan det ordinarie högskoleprovet och det högskoleprov som är anpassat för dig med en grav synskada. Här går vi igenom vad som skiljer proven åt.

Tidigare fick du bara skriva det anpassade provet max tre gånger

Innan hösten 2018 fick synskadade endast skriva det anpassade provet max tre gånger men detta gäller inte längre. Nu finns det inte längre någon begränsning utan det kommer finnas ett tillfälle per år att skriva det anpassade provet för personer med synnedsättning. Det kommer vara möjligt att skriva det anpassade högskoleprovet varje hösttermin framöver.

DAISY eller punktskrift

Du som skriver det anpassade provet med en grav synskada har tillgång till två olika versioner av provet. Provet finns både i punktskrift och i DAISY som är en digital inläsning av provet som är sökbar och som går att spola i.

Observera: du som provskrivare med grav synskada behöver kontakta det lärosäte där du ska skriva högskoleprovet och meddela om du vill göra provet i punktskrift eller DAISY. Du kan även välja att använda både punktskrift och DAISY i kombination. Aktuella kontaktuppgifter till provanordnare finner du på studera.nu.

Delprovet DTK ingår ej

Den största skillnaden i själva innehållet på det anpassade högskoleprovet för dig med grav synskada är att delprovet DTK inte ingår. Detta eftersom DTK är svårt att anpassa till punktskrift och DAISY. Det anpassade högskoleprovet vid grav synskada har alltså färre uppgifter per provpass och därmed mer tid per uppgift.

Förlängd skrivtid

Du som skriver det anpassade provet med en grav synskada kommer att ha 80 minuter på dig per provpass i stället för 55 minuter per provpass som är tiden för det ordinarie högskoleprovet. Det handlar således om en förlängd skrivtid på 25 minuter per provpass.

Dessutom behöver de som skriver det anpassade provet inte göra det så kallade utprövningspasset som ingår i det ordinarie högskoleprovet. Detta innebär att det anpassade provet endast innehåller fyra provpass under provdagen där inget pass är utprövningsdel.

Kom dock ihåg att det, bortsett från avsaknaden av DTK-delen, är samma kunskaper som testas som på det ordinarie högskoleprovet. Det anpassade provet ställer alltså nästan exakt samma krav på förkunskaper som det ordinarie högskoleprovet.

Egen provledare

Du som skriver det anpassade provet med en grav synskada kommer att tilldelas en egen provledare som kommer att föra över dina svar till svarshäftet samt bistå dig praktiskt under hela provdagen.

Anteckningshjälp

Du som skriver det anpassade provet med en grav synskada har rätt att använda anteckningshjälp under provet. Det finns dock vissa inskränkningar i vad anteckningshjälpen får användas till:

 • Anteckningshjälpen får inte lagra information från provet.
 • Anteckningshjälpen får inte nå internet.
 • Elektroniska verktyg måste ha en visuell skärm.

Öva på högskoleprovet grav synskada

Du kan beställa ett övningsprov bestående av ett verbalt och ett kvantitativt provpass i punktskrift eller DAISY (eller båda). Detta gör du genom att kontakta det lärosäte som du ska skriva ditt prov vid (eller planerar att skriva ditt prov vid). Meddela om du önskar provet i punktskrift, DAISY eller både och. Aktuella kontaktuppgifter till provanordnare finner du på studera.nu.

Anmälan till högskoleprovet vid synskada

Du anmäler dig via Hogskoleprov.nu som vanligt och anger att du har en synskada i samband med anmälan. Efter anmälan behöver du, innan sista anmälningsdag, ladda upp ett intyg som styrker din synskada om du inte redan har ett godkänt intyg uppladdat på anmälningssidan.

Om du har behov av ytterligare anpassningar behöver du kontakta det lärosäte som du ska skriva provet vid. Detta gäller både om du har svag eller grav synnedsättning.

Om du har grav synnedsättning behöver du även meddela det lärosäte där du ska skriva provet om du vill använda punktskrift, DAISY eller en kombination av båda. Aktuella kontaktuppgifter till provanordnare finner du på studera.nu. Begär även en bekräftelse på att dina önskemål om anpassningar mottagits så att du kan vara säker på att det har kommit fram.

Om du inte kan anmäla dig via anmälningssidan Hogskoleprov.nu kontaktar du UHR senast sista anmälningsdag. Du finner aktuella kontaktuppgifter på deras hemsida. Vi rekommenderar dig att kontakta UHR i god tid innan sista anmälningsdag för att vara på den säkra sidan och hinna komplettera din anmälan vid behov.

Schema för det anpassade högskoleprovet vid synskada

Nedan följer provdagens schema för dig som skriver ett synskadeanpassat prov. Det är samma tidsschema som det anpassade provet för dyslektiker. Observera att det kan ske ändringar så dubbelkolla alltid aktuell tidsinformation som gäller för det högskoleprov som du är anmäld till.

Schema för det anpassade provet
StarttidSluttidVad
08:30 08:45 Legitimationskontroll mot deltagarförteckning och placering.
Inpasseringskontroller kan förekomma.
08:45 09:20 Introduktion
09:20 10:40 Provpass 1
10:40 10:50 Legitimationskontroll
10:50 11:05 Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
11:05 11:10 Introduktion till provpass 2
11:10 12:30 Provpass 2
12:30 12:40 Legitimationskontroll
12:40 13:35 Lunch
Utpasseringskontroll kan förekomma.
13:35 13:40 Introduktion till provpass 3
13:40 15:00 Provpass 3
15:00 15:10 Legitimationskontroll
15:10 15:25 Rast
Utpasseringskontroll kan förekomma.
15:25 15:30 Introduktion till provpass 4
15:30 16:50 Provpass 4
16:50 17:00 Legitimationskontroll
17:00 17:20 Information till provdeltagare.
Utpasseringskontroll kan förekomma.

Vi ser alltså att det endast finns fyra provpass (1-4) och inget utprövningspass.

Den effektiva provtiden är dessutom 80 minuter per pass.

TACK! Jag kom äntligen in på min drömutbildning som är läkarprogrammet på Lunds universitet. Vet inte om jag hade klarat av att höja mig så mycket utan ert material och coachernas hjälp längs vägen. Är så himla tacksam för allt och kommer definitivt rekommendera er till alla som kämpar med HP. Forsätt med det ni gör, det är ovärderligt! Tycker sidan är så nära komplett man kan komma och jag vet inte om jag hade nått mitt mål utan er så stort tack ännu en gång!

Selin Gürbüz
Höjde sig från 1.1 till 1.7 som VIP-medlem, nu väntar läkarprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
ATONI
slapphet i kroppsvävnad, förslappning
Är klar med hpguiden. Ni hjälpte mig att höja mig från 0,9 till 1.7! Tack för en bra tjänst!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59