Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

MEK - meningskomplettering

Summering
  • MEK-delen består av 20 uppgifter per högskoleprov.
  • Testa dig eller öva gratis med MEK-uppgifter, från gamla högskoleprov och exempel från VIP-utbildningen, med MEKprogrammet, Provpassgeneratorn och Högskoleprovtränaren.
  • Du kan förbättra ditt resultat på MEK-delen på bästa sätt genom att studera som VIP-medlem.

Delprovet MEK består av korta textstycken där ett, två eller tre ord har ersatts av en lucka markerad med ____. Efter varje textstycke följer fyra svarsförslag och du ska välja det svarsförslag som innehållsligt och språkligt passar bäst in i textstycket som helhet.

Delprovet består av 10 flervalsuppgifter per provpass och alltså 20 uppgifter per högskoleprov. Rekommenderad provtid är 8 minuter vilket ger en rekommenderad tid på cirka 48 sekunder per uppgift.

Officiell exempeluppgift

Den dåliga recension som hans sista skiva fick ____ av fansen, som anser att allt han gör visar prov på konstnärlig ____.

  1. accepterades – kreativitet
  2. ifrågasattes – kalamitet
  3. ignorerades – genialitet
  4. välkomnades – sublimitet

Denna uppgift består av två luckor. Vi inleder med den första. Här ser vi att artisten i fråga har fått en ”dålig recension”. Nu är frågan i den första luckan hur fansen (alltså trogna beundrare) reagerade på denna negativa recension. Det är direkt uteslutet att fansen skulle välkomna en negativ recension. Därmed kan vi stryka detta alternativ direkt.

Läser vi vidare får vi en ledtråd till deras reaktion i meningens bisats:

”allt han gör visar prov på konstnärlig ______”

Eftersom vi vet att det handlar om en musiker så är just att visa prov på konstnärlighet någonting som uppfattas som positivt. I synnerhet av musikerns fans. Om fansen alltså tycker att allt musikern gör visar prov på någonting konstnärligt är det sannolikt att de inte bryr sig om en negativ recension utan kanske menar att recensenten missförstår den konstnärlighet som den recenserade skivan visar prov på.

Därmed kan vi stryka alternativet accepterades. Om de hade accepterat den negativa recensionen hade detta varit i strid med att de ansåg att skivan höll en hög konstnärlig kvalitet.

Alternativen ifrågasattes och ignorerades är bägge två rimliga alternativ som är i linje med texten.

Efter att ha avslutat den första luckan kan vi nu titta på alternativen i den andra luckan. Här letar vi efter ett ord som kan beskriva musikerns konstnärlighet. Eftersom vi redan sett att det handlar om ett positivt ord kan vi genast stryka kalamitet som betyder olycka (kanske vanligare förekommande som det engelska calamity).

Alternativen kreativitet, genialitet och sublimitet (härlig, storslagen, andligt upphöjd) är alla positiva beskrivningar av en musikers konstnärlighet. Men eftersom vi redan har strukit accepterades och välkomnades i den första luckan återstår endast ett rimligt svarsalternativ.

Rätt svar är därför C ignorerades – genialitet.

Mer information och öva gratis

I VIP-utbildningen går vi igenom samtliga provdelar mer i detalj och du får unika strategier, genomgångar, tips och trix samt lösningsmetoder för alla tänkbara uppgifter som kan komma på provet.

Du kan testa dig eller öva gratis med MEK-uppgifter, från gamla högskoleprov samt exempel från VIP-utbildningen, i våra olika övningsfunktioner. Även det senaste provets uppgifter finns tillgängliga.

MEKprogrammet Provpassgeneratorn Högskoleprovtränaren

Tack så mycket för att ni finns! Utan er hade det aldrig gått. Äntligen får jag studera det jag drömt om så länge. Ord kan inte beskriva hur tacksam jag är.

VIP-utbildningens verbala uppgifter har hjälpt mig mycket. Där hittar man uppgifter i varierande svårighetsgrad och det är speciellt förklaringarna till svaren som varit givande.

Iskuhi Simonian
Höjde sig med 0.75 normerade poäng totalt och 0.9 på de verbala delarna
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
KRAKEL
gräl, bråk
Är klar med hpguiden. Ni hjälpte mig att höja mig från 0,9 till 1.7! Tack för en bra tjänst!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59