Fler än 249 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Högskoleprovet våren 2021

Summering
  • Det hålls två separata högskoleprov våren 2021, lördagen den 13 mars respektive lördagen den 8 maj, där varje provskrivare endast får delta vid ett provtillfälle, inte båda. 
  • Vi kommer att bjuda på förklaringar med text och bilder till alla uppgifter på båda vårens högskoleprov 2021 och lägger även löpande upp videoförklaringar tills vi täcker samtliga 80 kvantitativa uppgifter efter att proven hållits.
  • Inom några dagar från respektive provdag kommer du att kunna fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning och gratis förklaringar på rättningssidan.

På denna sida har vi samlat viktig information om vårens högskoleprov 2021. Du finner även svar på flera av de vanligaste frågorna kring anmälan och provets genomförande. 


Uppgifter, facit och förklaringar till vårens högskoleprov 2021

Efter att vårens högskoleprov genomförts kommer vi att bjuda på facit och våra expertförklaringar till alla uppgifter, inklusive videoförklaringar till alla kvantitativa uppgifter, samt normerings- och kunskapsanalyser och mycket mer via sidorna Vårens högskoleprov 2021 den 13 mars respektive Vårens högskoleprov 2021 den 8 maj.

Högskoleprovet våren 2021 den 13 mars Högskoleprovet våren 2021 den 8 maj


När är vårens högskoleprov 2021?

Det första provtillfället är den 13 mars och det andra den 8 maj. Notera att du endast kommer att kunna skriva ett av vårens högskoleprov och du kommer inte att kunna välja provdatum.


När kan man anmäla sig till vårens högskoleprov 2021?

Anmälan till vårens högskoleprov öppnar tisdagen den 12 januari klockan 08:00 med ett digitalt väntrum som öppnar redan klockan 07:00 samma morgon. Läs mer om hur det fungerar med anmälan nedan. Anmälan stänger när antalet anmälda når 70 000 eller senast den 18 januari klockan 24:00.

Om du ska skriva vårens högskoleprov är det viktigt att du inte väntar med att anmäla dig eftersom platserna riskerar att ta slut. Du missar då din chans att nå ditt målresultat på vårens prov 2021.

Anmälan är gemensam till båda vårens provtillfällen och du kan inte välja mellan att skriva provet i mars eller maj. UHR, som ansvarar för högskoleprovet, kommer att fördela alla som anmält sig mellan de två provtillfällena. Anmälda deltagare väntas få besked om vilket provdatum de fått en plats vid omkring den 20 januari, alltså några dagar efter att anmälan stängt.


Hur anmäler man sig till vårens högskoleprov 2021?

Om du är 19 år eller äldre, alternativt fyller 19 år under 2021, anmäler du dig via hogskoleprov.nu

Eftersom antalet platser till vårens högskoleprov 2021 är begränsat kommer ett kösystem att användas för anmälan till provet. För att vara säker på att få en plats vid vårens högskoleprov behöver du vara aktiv och anmäla dig så fort som möjligt på morgonen tisdagen den 12 januari. Mellan klockan 07:00-08:00 kan du ställa dig i ett digitalt väntrum. Alla som ställt sig i väntrummet kommer när anmälan öppnar klockan 08:00 att få ett slumpmässigt könummer bland alla som ställt sig i det digitala väntrummet. Det spelar alltså ingen roll för utlottningen av köplats om du ställer dig i kö 07:01 eller exempelvis 07:50, men vi rekommenderar dig att vara ute i god tid.

Alla som ställer sig i kön efter klockan 08:00 kommer att få ett könummer längst bak i kön, efter alla som stått i det digitala väntrummet. Vi rekommenderar dig därför starkt att ställa dig i det digitala väntrummet genom att gå in på hogskoleprov.nu från klockan 07:00 och innan 08:00 för att maximera dina chanser att få en plats.

Har du inte ett konto på hogskoleprov.nu sedan tidigare skapar du ett nytt, annars loggar du in med dina befintliga uppgifter. Vi rekommenderar dig att kontrollera att du kommer åt ditt konto i god tid innan den 12 januari så att allt är redo innan anmälan öppnar.

Om du är yngre än 19 år (och inte fyller 19 år under 2021), har påbörjat gymnasiet före 16 års ålder och går sista terminen på gymnasiet våren 2021 eller redan har avslutat din gymnasieutbildning anmäler dig istället via ett webbformulär på studera.nu/hogskoleprovet som du kommer åt från klockan 08:00 den 12 januari. UHR kontrollerar sedan dina uppgifter.

Anmälningsavgiften till högskoleprovet är 450 kronor och betalas i samband med anmälan. Det går, som vanligt, inte att anmäla sig utanför anmälningsperioden.


Vem kan anmäla sig till vårens högskoleprov 2021?

Det finns två särskilda begränsningar av vårens högskoleprov:

  1. Antalet platser är begränsat till maximalt 70 000 totalt av smittskyddsskäl, alltså 35 000 platser per provtillfälle.
  2. Endast personer 19 år eller äldre kommer att kunna anmäla sig till vårprovet. Även personer som fyller 19 år under 2021 kommer att kunna anmäla sig. Undantag görs för personer som är yngre än 19 år och som går ut sista terminen på gymnasiet våren 2021.

Åldersgränsen till vårens högskoleprov 2021 har införts för att säkerställa att endast de som kan använda resultatet för att söka till utbildningar som börjar hösten 2021 ska få skriva provet i vår.

– Erfarenheterna från hösten visar att det går att anordna högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt om man glesar ut antalet skrivande per lokal och vidtar andra smittskyddsåtgärder, säger Peter Honeth, nationell provsamordnare i ett pressmeddelande. Det är därför naturligt att vi prioriterar dem som har möjlighet att söka till högskolan nästa höst.

Jämfört med höstens högskoleprov 2020 är de begränsningar för vårens prov 2021 betydligt lindrigare. På höstprovet 2020 fick endast personer utan ett sedan tidigare giltigt resultat anmäla sig och dessutom var antalet platser begränsat till ca 27 600. Utsikterna att få skriva vårens högskoleprov 2021 ser därmed betydligt ljusare ut för många.


Varför får man inte välja provdatum?

Syftet med att anordna två provtillfällen våren 2021 är att, av smittskyddsskäl, minska antalet provdeltagare som samtidigt behöver befinna sig på samma plats. För att så många som möjligt ska få möjlighet att skriva ett av vårens högskoleprov krävs en så jämn fördelning av provdeltagare mellan de två provtillfällena som möjligt. För att säkerställa detta kommer UHR att fördela platserna.


Är det säkert att högskoleprov blir av i vår?

Efter att högskoleprovet kunde genomföras hösten 2020 i begränsad form pekar allt i nuläget mot att vårens högskoleprov kommer att kunna hållas som planerat. Pandemiläget kommer dock givetvis att utvärderas närmare vårens provdatum.

– Det är nu klart att högskoleprovet kommer att genomföras vid två tillfällen i vår. Två provtillfällen ökar möjligheterna att anordna högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt. Inför genomförandet måste hänsyn självklart också tas till det aktuella smittskyddsläget, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR i ett pressmeddelande.

Vi på HPGuiden rekommenderar att du utgår från att vårens högskoleprov kommer att bli av och att du kommer igång med dina förberedelser redan idag om du inte redan gjort det. Ta vara på tiden och se till att skriva nästa högskoleprov i bästa möjliga form! Läs mer om hur du går till väga längre ner på denna sida.


När kommer resultatet på vårens högskoleprov 2021?

Resultaten för vårens provomgång kommer att bli tillgängliga ca 4-5 veckor efter respektive provdag. Du kommer då att kunna ta del av ditt officiella resultat genom att följa stegen på vår sida om resultat på högskoleprovet. Innan det officiella resultatet är tillgängligt kan du skapa dig en uppfattning om hur det gick genom att själv rätta provet – mer om detta längre ned på denna sida.


Normering av vårens högskoleprov 2021

Normeringen av vårens högskoleprov kommer att presenteras ca 4-5 veckor efter respektive provdag, senast i samband med att resultaten blir tillgängliga. Du kan läsa mer om vad normering är, varför det används och hur ditt normerade slutresultat räknas fram på vår sida om normering av högskoleprovet.

Vi kommer i samband med vårens högskoleprov 2021 att återkomma med vår analys av normeringen jämfört med tidigare provomgångar och publicera normeringstabellerna så snart de blir tillgängliga. I väntan på normeringstabellerna för vårens provomgångar 2021 kan du se hur tidigare års normeringar sett ut samt analysera ditt uppskattade resultat i Normeringskalkylatorn.

Allt om normering av högskoleprovet Normeringskalkylatorn


Kommer man kunna använda resultatet på vårens prov 2021 vid antagningen till höstterminen 2021?

Ja. Oavsett om du skriver provet i mars eller i maj så kommer du att kunna använda det redan vid antagningen till höstterminen 2021 även om sista ansökningsdagen till höstterminen är 15 april.


Gratis förklaringar och videoförklaringar till vårens högskoleprov 2021

Uppgifterna från samtliga provpass på vårens högskoleprov 2021 väntas släppas måndagen efter respektive provdag och vi kommer då att publicera dessa på denna sida. Officiellt facit till uppgifterna kommer att släppas ca 3-4 dagar efter respektive provdag och vi tar fram förklaringar till samtliga 160 uppgifter från vårens båda högskoleprov löpande efter att respektive prov ägt rum. Så snart förklaringarna och facit är redo kommer vi att publicera allt på sidorna Vårens högskoleprov 2021 den 13 mars respektive Vårens högskoleprov 2021 den 8 maj.

Parallellt med detta tar vi även fram videoförklaringar till vårprovens alla kvantitativa uppgifter. Följ oss på YouTube för att inte missa någon videouppladdning.


Nytt för vårens högskoleprov 2021

Efter att vårens högskoleprov 2020 ställts in och höstens högskoleprov 2020 kraftigt begränsats för att förhindra smittspridning kommer vissa anpassningar även av vårens högskoleprov 2021 att behöva göras. Två provtillfällen kommer att hållas till våren, till skillnad från ett prov som vanligtvis är fallet, där varje provdeltagare endast får närvara vid ett av provtillfällena. På så vis kan antalet provdeltagare som samtidigt befinner sig i provsalarna reduceras och möjliggöra att samma personal och samma lokaler används vid båda provtillfällena istället för att antalet provvakter och provsalar ska behöva ökas kraftigt. Dessa åtgärder syftar alltså till att högskoleprovet ska kunna genomföras även under rådande pandemi och undvika att ytterligare högskoleprov behöver ställas in. Läs mer om praktiska detaljer och begränsningar längre upp på denna sida.

Utöver att utöka antalet provtillfällen till två vårprov begränsas antalet provdeltagare till 70 000 personer, alltså 35 000 per provtillfälle. Även en nedre åldersgräns om 19 år har införts för vårens högskoleprov 2021 för att säkerställa att de som är i störst behov av ett högskoleprovresultat och kan använda det i ansökan till höstens utbildningar 2021 ska få skriva provet.

Sedan höstens högskoleprov 2019 har kontrollpappret tagits bort och väntas inte återinföras till vårens prov 2021. Kontrollpappret möjliggjorde för provdeltagare att notera sina svar för att kunna rätta provet och få en uppfattning om resultatet innan den officiella rättningen var färdig.

För att bilda dig en uppfattning om hur det gick för dig på provet innan resultaten är färdiga rekommenderar vi att gå igenom provet uppgift för uppgift för att minnas vad du svarade på respektive uppgift. På så vis kan du skapa dig en ungefärlig uppfattning om antalet korrekt besvarade uppgifter som du sedan kan mata in i Normeringskalkylatorn för att analysera ditt resultat närmare i väntan på att vårens normeringstabeller släpps.

Att gå igenom uppgifterna en och en är även ett utmärkt tillfälle att jämföra dina egna resonemang med våra och lära dig av eventuella misstag och snappa upp användbara genvägar även på uppgifter som du besvarat korrekt. På så vis ser du till att vara i ännu bättre form inför kommande provomgångar om du ännu inte nått ditt målresultat.


Förbered dig inför vårens högskoleprov 2021

Eftersom högskoleprovet testar väldigt specifika färdigheter inom matematik, svenska och engelska och dessutom skrivs under stark tidspress är goda förberedelser en förutsättning för ett högt resultat. På HPGuiden har vi hjälpt över 160 000 studenter att förbereda sig inför högskoleprovet och har samlat all vår kunskap och erfarenhet i en lättillgänglig onlineutbildning som innehåller allt du behöver för att bemästra alla högskoleprovets delar.

Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade strategier, metoder, tips och tricks för alla provdelar, över 19 000 uppgifter med lösningar steg för steg samt kursen All matte du behöver där du kan repetera just den matematik som är viktig för högskoleprovet och inte riskera att lägga din tid på sådant som inte är relevant.

Skulle du fastna på någon uppgift eller teorigenomgång kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig reda ut frågetecknen. Dessutom blir du tilldelad en personlig coach som uppnått maximala 2.00 på högskoleprovet som gärna hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att lägga på dina förberedelser. Du kommunicerar smidigt med oss via mail och vi finns tillgängliga alla dagar i veckan för att du ska få svar snabbt.


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 ända till det senaste provet. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten. Vårens högskoleprov 2021 kommer att göras tillgängligt där så snart som möjligt efter provdagen.

Har höjt mig från 1,15 till 1,75 på mindre än ett år tack vare er. Vill sprida ordet!

Det som är bäst med HPguiden jämfört med andra är att allt finns där, allt och lite till. All matematik, alla tips man kan få, ordförståelse, djupdykning i texters sammansättning, genomgångar av de mentala hinder som uppstår under provdagen eller innan, tips på hur man undgår negativa tankar och mönster, möjlighet att testa just det som är ens akilleshäl, förklaringar på alla uppgifter - även alla uppgifter i alla HPguidens egna prov! Och så har man dessutom en coach att diskutera lösningar med. Jag var medlem nästan ett år och hade ändå inte gått igenom allt. Det finns allt för alla, och lite till, utan att det känns för mycket. Wow.

Freja Behrndtz
Höjde sig från 1.15 till 1.75 som VIP-medlem, nu väntar läkarprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
ATONI
slapphet i kroppsvävnad, förslappning
Utan allt för mycket nerlagd tid har jag höjt mig från 1.2 till 1.7! Jag är otroligt nöjd med hpguiden och jag rekommenderar alla som kämpar med hp att ge det en chans!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59