Summering
  • Datum för vårens högskoleprov 2021 samt sista anmälningsdag har ännu ej spikats av UHR som ansvarar för högskoleprovet.
  • Det kan komma att bli två separata högskoleprov våren 2021, ett i februari och ett i maj. Vi kommer att uppdatera denna sida när exakta datum och detaljer kring vårens prov fastställts.
  • Vi kommer på denna sida också att bjuda på förklaringar med text och bilder till alla 160 uppgifter på vårens högskoleprov 2021 och lägger även löpande upp videoförklaringar tills vi täcker samtliga 80 kvantitativa uppgifter.
  • Inom några dagar från provdagen i april kommer du att kunna fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning och gratis förklaringar på rättningssidan.

UHR (som ansvarar för högskoleprovet) har ännu inte beslutat när högskoleprovet våren 2021 kommer att äga rum. Möjligheten att anordna två separata provtillfällen för att minska antalet provdeltagare som samtidigt skriver provet har diskuterats. Preliminärt väntas i så fall ett prov hållas i februari och ett i maj 2021 där man endast får skriva ett av proven. UHR:s utgångspunkt är att alla som vill skriva högskoleprovet till våren ska få göra det.

För att delta måste du anmäla dig under anmälningsperioden. Vi kommer att uppdatera denna sida med provdatum och datum för anmälningsperioden så snart denna information blir tillgänglig. Mer om de praktiska detaljerna kring anmälan till högskoleprovet kan du läsa i vår sammanställning om anmälan till högskoleprovet.


När kommer resultatet på vårens högskoleprov 2021?

Resultaten för vårens provomgång kommer att bli tillgängliga ca 4-5 veckor efter provdagen, alltså i början av maj 2021. Du kommer då att kunna ta del av ditt officiella resultat genom att följa stegen på vår sida om resultat på högskoleprovet. Innan det officiella resultatet är tillgängligt kan du skapa dig en uppfattning om hur det gick genom att själv rätta provet – mer om detta längre ned på denna sida.


Normering av vårens högskoleprov 2021

Normeringen av vårens högskoleprov kommer att presenteras ca 4-5 veckor efter provdagen, senast i samband med att resultaten blir tillgängliga. Du kan läsa mer om vad normering är, varför det används och hur ditt normerade slutresultat räknas fram på vår sida om normering av högskoleprovet.

Vi kommer i samband med vårens högskoleprov 2021 att återkomma med vår analys av normeringen jämfört med tidigare provomgångar och publicera normeringstabellerna så snart de blir tillgängliga i början av maj 2021. I väntan på normeringstabellerna för vårens provomgång 2021 kan du se hur tidigare års normeringar sett ut samt analysera ditt uppskattade resultat i Normeringskalkylatorn.

Allt om normering av högskoleprovet Normeringskalkylatorn


Gratis förklaringar och videoförklaringar till vårens högskoleprov 2021

Uppgifterna från samtliga provpass på vårens högskoleprov 2021 väntas släppas måndagen efter provdagen och vi kommer då att publicera dessa på denna sida. Officiellt facit till uppgifterna kommer att släppas ca 3-4 dagar efter provdagen och vi tar fram förklaringar till samtliga 160 uppgifter från vårens högskoleprov löpande efter att provet ägt rum. Så snart förklaringarna och facit är redo kommer vi att publicera allt här, så håll utkik efter uppdateringar på denna sida efter provdagen.

Parallellt med detta tar vi även fram videoförklaringar till vårprovets alla 80 kvantitativa uppgifter. Följ oss på YouTube för att inte missa någon videouppladdning.

Nytt för vårens högskoleprov 2021

Efter att vårens högskoleprov 2020 ställts in och höstens högskoleprov 2020 kraftigt begränsats för att förhindra smittspridning har UHR gått ut med att man planerar två provtillfällen till våren 2021 där varje provdeltagare endast får närvara vid ett av provtillfällena. På så vis kan antalet provdeltagare som samtidigt befinner sig i provsalarna reduceras och möjliggöra att samma personal och samma lokaler används vid båda provtillfällena istället för att antalet provvakter och provsalar ska behöva ökas kraftigt. Dessa åtgärder syftar alltså till att högskoleprovet ska kunna genomföras även under rådande pandemi och undvika att ytterligare högskoleprov behöver ställas in eller begränsas. Ännu är inga datum satta och något definitivt beslut kring om det blir ett eller två provtillfällen till våren har ej meddelats av UHR. Vi följer utvecklingen och kommer att uppdatera denna sida så snart beslut fattas

Sedan höstens högskoleprov 2019 har kontrollpappret tagits bort och väntas inte återinföras till vårens prov 2021. Kontrollpappret möjliggjorde för provdeltagare att notera sina svar för att kunna rätta provet och få en uppfattning om resultatet innan den officiella rättningen var färdig.

För att bilda dig en uppfattning om hur det gick för dig på provet innan resultaten är färdiga rekommenderar vi att gå igenom provet uppgift för uppgift för att minnas vad du svarade på respektive uppgift. På så vis kan du skapa dig en ungefärlig uppfattning om antalet korrekt besvarade uppgifter som du sedan kan mata in i Normeringskalkylatorn för att analysera ditt resultat närmare i väntan på att vårens normeringstabeller släpps.

Att gå igenom uppgifterna en och en är även ett utmärkt tillfälle att jämföra dina egna resonemang med våra och lära dig av eventuella misstag och snappa upp användbara genvägar även på uppgifter som du besvarat korrekt. På så vis ser du till att vara i ännu bättre form inför kommande provomgångar om du ännu inte nått ditt målresultat.


Förbered dig inför vårens högskoleprov 2021

Eftersom högskoleprovet testar väldigt specifika färdigheter inom matematik, svenska och engelska och dessutom skrivs under stark tidspress är goda förberedelser en förutsättning för ett högt resultat. På HPGuiden har vi hjälpt över 160 000 studenter att förbereda sig inför högskoleprovet och har samlat all vår kunskap och erfarenhet i en lättillgänglig onlineutbildning som innehåller allt du behöver för att bemästra alla högskoleprovets delar.

Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade strategier, metoder, tips och tricks för alla provdelar, över 19 000 uppgifter med lösningar steg för steg samt kursen All matte du behöver där du kan repetera just den matematik som är viktig för högskoleprovet och inte riskera att lägga din tid på sådant som inte är relevant.

Skulle du fastna på någon uppgift eller teorigenomgång kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig reda ut frågetecknen. Dessutom blir du tilldelad en personlig coach som uppnått maximala 2.00 på högskoleprovet som gärna hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att lägga på dina förberedelser. Du kommunicerar smidigt med oss via mail och vi finns tillgängliga alla dagar i veckan för att du ska få svar snabbt.


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 ända till det senaste provet. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten. Vårens högskoleprov 2021 kommer att göras tillgängligt där så snart som möjligt efter provdagen.

Coachteamet på Högskoleprovguiden Coacherna på Högskoleprovguiden
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
ÄVJA
massa av avlagrade djur- och växtrester under vatten; sörja