Fler än 249 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Drömutbildningen är närmare än du tror med hjälp av högskoleprovet

Summering
  • Populära utbildningar kräver inte längre högsta resultat. 
  • Det är en myt att 2.00 behövs överhuvudtaget.
  • Genom att studera med VIP-utbildningen kan du nå ett resultat som ger dig friheten att välja och vraka bland alla de populära utbildningarna.

Populära utbildningar kräver inte längre högsta resultat

Tidigare behövde man ha 2.00 på högskoleprovet för att kunna bli antagen till de mest populära utbildningarna. Den tiden är förbi.

Du kan börja studera till jurist med 1.15, läkare med 1.55, psykolog med 1.40, kriminolog med 1.00 o.s.v.

Nedan finner du utförliga tabeller på antagningspoängen från 2023 som visar vilket som var det lägsta resultat man kunde bli antagen med i urval 2 - den fördelning av platserna som sker efter att man tackat ja/nej till utbildningar i urval 1. Det kan alltså krävas ännu lägre resultat om man blir antagen som reserv efter urval 2!

Myten om 2.00

Som du ser i tabellerna nedan finns det inte längre en enda utbildning i Sverige som kräver högsta resultat, 2.00, på högskoleprovet.

Den enda antagningspoäng som var högre än 1.8 hösten 2023 var 1.95 för kursen "Företagsekonomi C: Externredovisning" på Uppsala universitet.

Antagningspoäng som denna uppstår på grund av väldigt små kurser. Det kan t.ex. finnas endast en plats på en kurs som ska tillsättas med högskoleprovresultat och då råkar den som blir antagen i "HP-kvoten" ha en väldigt hög poäng.

Det är således en myt att man behöver 2.00 för att kunna välja och vraka bland utbildningarna.

Tabeller med antagningsstatistik

I tabellerna nedan hittar du antagningsstatistik för de populäraste utbildningarna i Sverige. För alla dessa finns det ett flertal universitet/högskolor att välja mellan, alla med olika högskoleprovresultat (lägsta resultat som krävdes för antagning i urval 2 för aktuell termin) och antal antagna (antal studenter som antogs i urvalsgruppen HP, d.v.s. med hjälp av högskoleprovet).

Sjuksköterskeprogrammet
HögskoleprovresultatUniversitet/HögskolaAntal antagna (HP)Termin
0.15 Luleå tekniska universitet 42 HT2023
0.35 Blekinge tekniska högskola 36 HT2023
0.40 Högskolan i Skövde 39 HT2023
0.45 Umeå universitet 44 HT2023
0.50 Högskolan i Borås 59 HT2023
0.50 Högskolan i Gävle 44 HT2023
0.50 Högskolan Väst 38 HT2023
0.50 Mittuniversitetet 21 HT2023
0.55 Karlstads universitet 41 HT2023
0.55 Marie Cederschiöld Högskola 65 HT2023
0.55 Mälardalens universitet 39 HT2023
0.55 Örebro universitet 50 HT2023
0.60 Högskolan Kristianstad 24 HT2023
0.60 Linnéuniversitetet 21 HT2023
0.60 Röda korsets högskola 60 HT2023
0.75 Högskolan i Halmstad 20 HT2023
0.75 Karolinska institutet 56 HT2023
0.85 Göteborgs universitet 57 HT2023
0.90 Malmö universitet 41 HT2023
0.95 Linköpings universitet 25 HT2023
1.00 Sophiahemmet Högskola 28 HT2023
1.00 Uppsala universitet 53 HT2023
1.05 Lunds universitet 38 HT2023
Juristprogrammet
HögskoleprovresultatUniversitet/HögskolaAntal antagna (HP)Termin
1.15 Karlstads universitet 51 HT2023
1.15 Örebro universitet 100 HT2023
1.15 Umeå universitet 72 HT2023
1.25 Stockholms universitet 129 HT2023
1.30 Göteborgs universitet 99 HT2023
1.35 Uppsala universitet 108 HT2023
1.45 Lunds universitet 55 HT2023
Socionomprogrammet
HögskoleprovresultatUniversitet/HögskolaAntal antagna (HP)Termin
0.35 Mittuniversitetet 33 HT2023
0.45 Umeå universitet 55 HT2023
0.55 Högskolan Dalarna 29 HT2023
0.60 Linnéuniversitetet 39 HT2023
0.60 Mälardalens universitet 30 HT2023
0.65 Örebro universitet 63 HT2023
0.70 Karlstads universitet 30 HT2023
0.70 Södertörns högskola 31 HT2023
0.75 Högskolan i Gävle 26 HT2023
0.75 Linköpings universitet 35 HT2023
0.75 Stockholms universitet 81 HT2023
0.75 Uppsala universitet 107 HT2023
0.80 Högskolan i Halmstad 25 HT2023
0.80 Marie Cederschiöld Högskola 13 HT2023
0.85 Högskolan Väst 22 HT2023
0.85 Malmö universitet 50 HT2023
0.90 Göteborgs universitet 70 HT2023
0.90 Umeå universitet 22 HT2023
1.10 Lunds universitet 32 HT2023
Läkarprogrammet
HögskoleprovresultatUniversitet/HögskolaAntal antagna (HP)Termin
1.55 Umeå universitet 59 HT2023
1.60 Örebro universitet 32 HT2023
1.65 Göteborgs universitet 57 HT2023
1.65 Linköpings universitet 46 HT2023
1.70 Karolinska institutet 66 HT2023
1.70 Uppsala universitet 47 HT2023
1.75 Lunds universitet 51 HT2023
Kandidatprogram i ekonomi
HögskoleprovresultatUniversitet/HögskolaAntal antagna (HP)Termin
Alla antagna Högskolan Dalarna 10 HT2023
Alla antagna Högskolan i Skövde 27 HT2023
Alla antagna Högskolan Väst 39 HT2023
Alla antagna Linnéuniversitetet 19 HT2023
Alla antagna Luleå tekniska universitet 8 HT2023
Alla antagna Mittuniversitetet 16 HT2023
0.35 Umeå universitet 26 HT2023
0.55 Högskolan i Gävle 32 HT2023
0.60 Högskolan i Borås 17 HT2023
0.65 Mälardalens universitet 32 HT2023
0.70 Södertörns högskola 54 HT2023
0.80 Högskolan Kristianstad 18 HT2023
0.95 Högskolan i Halmstad 23 HT2023
1.05 Örebro universitet 17 HT2023
1.05 Stockholms universitet 24 HT2023
1.20 Göteborgs universitet 97 HT2023
1.40 Uppsala universitet 66 HT2023
1.40 Lunds universitet 98 HT2023
Psykologprogrammet
HögskoleprovresultatUniversitet/HögskolaAntal antagna (HP)Termin
1.40 Linnéuniversitetet 24 HT2023
1.40 Mittuniversitetet 32 HT2023
1.45 Karlstads universitet 14 HT2023
1.45 Örebro universitet 33 HT2023
1.50 Umeå universitet 14 HT2023
1.55 Karolinska institutet 47 HT2023
1.55 Linköpings universitet 21 HT2023
1.60 Stockholms universitet 25 HT2023
1.60 Uppsala universitet 24 HT2023
1.65 Göteborgs universitet 18 HT2023
1.65 Lunds universitet 18 HT2023
Kandidatprogram i personalvetenskap/human resources
HögskoleprovresultatUniversitet/HögskolaAntal antagna (HP)Termin
Alla antagna Högskolan i Skövde 36 HT2023
Alla antagna Mittuniversitetet 13 HT2023
0.35 Högskolan Dalarna 26 HT2023
0.55 Högskolan i Borås 28 HT2023
0.55 Högskolan Kristianstad 30 HT2023
0.55 Karlstads universitet 32 HT2023
0.55 Umeå universitet 25 HT2023
0.60 Högskolan i Halmstad 20 HT2023
0.65 Högskolan i Gävle 21 HT2023
0.75 Linnéuniversitetet 19 HT2023
0.80 Södertörns högskola 20 HT2023
0.85 Örebro universitet 29 HT2023
0.85 Stockholms universitet 35 HT2023
1.05 Göteborgs universitet 31 HT2023
1.05 Linköpings universitet 21 HT2023
1.10 Lunds universitet 31 HT2023
1.20 Uppsala universitet 18 HT2023
Civilingenjör i industriell ekonomi
HögskoleprovresultatUniversitet/HögskolaAntal antagna (HP)Termin
Alla antagna Blekinge tekniska högskola 15 HT2023
Alla antagna Luleå tekniska universitet 20 HT2023
Alla antagna Mälardalens universitet 16 HT2023
Alla antagna Mittuniversitetet 7 HT2023
1.10 Karlstads universitet 14 HT2023
1.25 Örebro universitet 20 HT2023
1.30 Umeå universitet 21 HT2023
1.50 Linköpings universitet 71 HT2023
1.60 Chalmers tekniska högskola 35 HT2023
1.60 Kungliga Tekniska högskolan 54 HT2023
1.70 Uppsala universitet 21 HT2023
1.75 Lunds universitet 49 HT2023
Kandidatprogram i systemvetenskap
HögskoleprovresultatUniversitet/HögskolaAntal antagna (HP)Termin
0.25 Högskolan Dalarna 37 HT2023
0.55 Högskolan i Borås 27 HT2023
0.65 Linnéuniversitetet 21 HT2023
0.85 Luleå tekniska universitet 16 HT2023
0.90 Högskolan i Skövde 10 HT2023
0.90 Umeå universitet 18 HT2023
1.05 Göteborgs universitet 34 HT2023
1.05 Örebro universitet 30 HT2023
1.20 Linköpings universitet 32 HT2023
1.20 Stockholms universitet 69 HT2023
1.25 Uppsala universitet 48 HT2023
1.30 Lunds universitet 39 HT2023
Kandidatprogram i kriminologi
HögskoleprovresultatUniversitet/HögskolaAntal antagna (HP)Termin
1.00 Högskolan i Gävle 46 HT2023
1.00 Malmö universitet 22 HT2023
1.05 Örebro universitet 31 HT2023
1.15 Lunds universitet 37 HT2023
1.25 Stockholms universitet 17 HT2023
Andra populära utbildningar
UtbildningLägst resultatHögst resultat
Tekniskt basår Alla antagna (Malmö universitet m.fl. HT2023) 1.40 (Uppsala universitet HT2023)
Civilekonomprogrammet Alla antagna (Luleå tekniska universitet m.fl. HT2023) 1.20 (Linköpings universitet HT2023)
Arkitektprogrammet 1.35 (Umeå universitet HT2023) 1.60 (Lunds universitet HT2023)
Kandidatprogram i biomedicin 0.75 (Umeå universitet HT2023) 1.60 (Lunds universitet HT2023)
Kandidatprogram i beteendevetenskap 0.45 (Umeå universitet HT2023) 1.20 (Lunds & Uppsala universitet HT2023)
Civilingenjör i datateknik Alla antagna (Karlstads universitet m.fl. HT2023) 1.55 (Kungliga Tekniska högskolan HT2023)
Tandläkarprogrammet 1.35 (Malmö universitet HT2023) 1.40 (Göteborgs universitet & Karolinska institutet HT2023)

Sök mer statistik

Du kan kolla upp ytterligare antagningsstatistik för urvalsgruppen högskoleprov (HP) i urval 2 för olika terminer och olika utbildningar via UHR:s statistiksida.

Börja med att välja termin och söka på den utbildning du är ute efter.

bas.jpeg

Du kan sedan välja att begränsa din sökning till endast program eller kurser och till specifika universitet eller högskolor.

asde.jpeg

Sidan kommer förinställt att visa antagningspoäng i urval 2 så det är därefter bara att bläddra mellan utbildningarna eller sortera efter högst/lägst poäng genom att klicka på "Poäng".

resultat.jpeg

Denna sida uppdaterades senast 2023-07-28.

Trots tre mycket små barn, extremt begränsad tid för plugg och 10 år sedan jag tog studenten lyckades jag med hjälp av VIP-utbildningen skriva 1.55 andra gången jag skrev högskoleprovet! Min drömutbildning är nu inom räckhåll, och det hade ALDRIG gått utan HP-guiden. Jag rekommenderar verkligen ALLA som vill komma in på sin drömutbildning att använda sig av HPGuiden. Materialet och coacherna som finns på HP-guiden är ovärderligt och VIP-medlemskapet är helt klart en investering för framtiden och VIP-medlemskapet är värt varenda krona. Vill tacka er för en suverän tjänst och för det fantastiska jobb ni gör! :)

Johanna Skogsberg
Tidigare VIP-medlem, nu väntar psykologprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
XEROFYT
växt anpassad till torka
Lyckades höja mig ganska rejält jämfört med hösten HP efter 2 månaders plugg på hpguiden. Gick från 1.0 till 1.5 i Verbal (64) och 1.4 till 1.8 i Kvant (68), Sammanlagt blev det 1,65. Gick från 104 rätt till 132 rätt. Tack för all hjälp!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59