Fler än 249 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Högskoleprovet hösten 2022

Summering
 • Höstens högskoleprov 2022 hölls söndagen den 23 oktober och anmälan stängde den 23 augusti.
 • På denna sida finner du förklaringar med text och figurer till alla 160 uppgifter på höstens högskoleprov 2022 inklusive videoförklaringar till samtliga 80 kvantitativa uppgifter.
 • Nu kan du också fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning, normering och förklaringar till alla uppgifter på rättningssidan. Dessutom erbjuder vi dig där en kunskapsanalys baserad på dina svar på höstens högskoleprov 2022.

På denna sida finner du uppgifterna från höstens högskoleprov 2022 tillsammans med facit och våra expertförklaringar till alla uppgifter. Här har vi även samlat svar på vanliga frågor om höstprovet 2022.

Denna sida uppdateras kontinuerligt så håll utkik här efter provdagen.


Hämta ditt resultat på höstens högskoleprov 2022

Resultaten på höstprovet 2022 publicerades den 29 november och du kan nu hämta ditt resultat direkt online. Vi har en egen sida om resultatet på högskoleprovet här men kort och gott finns det tre huvudsakliga sätt att hämta ditt högskoleprovsresultat (om du har problem att logga in på någon av sidorna nedan, testa gärna något av de andra alternativen):

 1. Om du har ett svenskt personnummer kan du logga in på hogskoleprov.nu. Det är samma sida och inloggningsuppgifter som när du anmälde dig till högskoleprovet. Här kan du även se ditt inscannade svarshäfte.
 2. Umeå universitet har en ytterligare resultatsida som fungerar oavsett om du har eller saknar svenskt personnummer, om du skrev högskoleprovet i utlandet eller har skyddad identitet. Då kan du hämta ditt resultat på denna sida. Om du saknar ett svenskt personnummer behöver du ha ditt sexsiffriga svarshäftesnummer för att kunna se resultatet.
 3. Via antagningssidan antagning.se kan du via sidan "meriter" i ditt konto se ditt resultat när du gör anmälan till en kurs eller ett program samt om du har en pågående anmälan som behandlas.

Här kommer direktlänk till de tre resultatsidorna för högskoleprovet.

Hogskoleprov.nu Antagning.se HPresultat


Kunskapsanalys baserad på höstens högskoleprov 2022

För att få ut så mycket som möjligt av uppgifterna på höstens högskoleprov 2022 erbjuder vi dig möjligheten att, baserat på dina svar, få en analys av vilka områden och uppgiftstyper du har bra koll på och vad du behöver lägga lite extra krut på om du vill förbättra ditt resultat på kommande högskoleprov. Du kan göra en kunskapsanalys oavsett om du har skrivit höstens högskoleprov eller inte.

För att få en analys av ditt resultat, följ stegen nedan:

 1. Hämta ditt kompletta svarshäfte via hogskoleprov.nu som finns tillgängligt tillsammans med ditt resultat från och med den 29 november.

  Du kommer åt ditt fullständiga resultat och ifyllda svarshäfte via fliken “Provresultat”.

  kunskapsanalys a
  Ditt inscannade svarshäfte där du kan se dina svar på varje uppgift på samtliga provpass finner du sedan via knappen “Visa svarshäfte med facit”.

  kunskapsanalys b
 2. Överför dina svar i det digitala svarshäftet i Högskoleprovtränaren provpass för provpass.

  kunskapsanalys c
  Detta görs genom att fylla i dina svar på samtliga uppgifter från provpass 1, 2, 4 och 5  i det elektroniska svarshäftet för respektive provpass och sedan rätta provpassen (provpass 3 var utprövningspass och ingår inte i ditt resultat).

 3. Ta fram din kunskapsanalys. När du matat in och rättat provpass 1, 2, 4 och 5 klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Hösten 2022":

  kunskapsanalys dht2022
  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut (den kompletta listan över kunskapsområden som bedöms är betydligt längre).

  kunskapsanalys e2020
 4. Använd lösningsförslagen. Utöver kunskapsanalysen rekommenderar vi dig också att gå igenom förklaringarna till varje uppgift som du känner dig det minsta osäker på. Jämför dina resonemang med våra och se hur varje uppgift kan lösas steg för steg. För att försäkra dig om att du verkligen förstått varje steg i lösningen tillräckligt väl rekommenderar vi att du lägger undan förklaringen och försöker lösa uppgiften igen på egen hand. Det är först då som det blir tydligt om du verkligen förstått uppgiften och dess lösning fullständigt eller om du endast förstått koncepten i lösningen på en övergripande nivå.
 1. Gör en komplett provsimulering. Avsätt tid och gör samtliga provpass från höstens högskoleprov 2022 i Högskoleprovtränaren. Gör det med fördel så likt en vanlig provdag som möjligt och följ t.ex. schemat för högskoleprovdagen, men hoppa över ett av blocken som ju på provdagen är utprövningspasset. Totalt gör du alltså fyra provpass (två verbala och två kvantitativa) direkt i Högskoleprovtränaren.

 2. Rätta provpassen och gå igenom förklaringarna till varje enskild uppgift som du är det minsta osäker på. Jämför dina resonemang med våra och se hur varje uppgift kan lösas steg för steg. För att försäkra dig om att du verkligen förstått varje steg i lösningen tillräckligt väl rekommenderar vi att du lägger undan förklaringen och försöker lösa uppgiften igen på egen hand. Det är först då som det går att säga om du verkligen förstått uppgiften och dess lösning fullständigt eller om du endast förstått koncepten i lösningen på en övergripande nivå.

 3. Se din kunskapsanalys. När du har matat in och rättat provpass 1, 2, 4 och 5 från höstens högskoleprov 2022 (provpass 3 var utprövningspass och ingår inte) klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Hösten 2022":

  kunskapsanalys dht2022

  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig identifiera dina styrkor och förbättringsområden så att du kan fokusera på de mest relevanta områdena för dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut (den kompletta listan över kunskapsområden som bedöms är betydligt längre).

  kunskapsanalys e2020

Normering av höstens högskoleprov 2022

Normeringen av höstens högskoleprov 2022 har nu släppts. Läs mer på vår sida normering av höstens högskoleprov 2022 eller via knapparna nedan. Där finner du direktlänkar till normeringstabellerna och fördelningstabellen för högskoleprovet hösten 2022 samt vår analys av normeringen jämfört med tidigare provomgångar.

Du kan även jämföra normeringen av höstens högskoleprov 2022 med tidigare års normeringar och analysera ditt resultat närmare i Normeringskalkylatorn.

Normering av höstens högskoleprov 2022 Normeringskalkylatorn


Diskutera höstens högskoleprov 2022 i forumet

Hur tyckte du att provet kändes? Var det lättare eller svårare än vanligt? Någon specifik uppgift som var oklar? I forumdelen eftersnack kan du diskutera allt som har med höstens högskoleprov att göra.


Så här gör du för att rätta och få gratis förklaringar

Rätta ditt prov och ta del av våra utförliga förklaringar genom att följa stegen nedan.

1. Ta fram dina svar på uppgifterna

Nu när resultaten finns tillgängliga kan du som skrivit provet hämta ditt kompletta resultat inklusive dina svar på varje enskild uppgift genom att logga in på hogskoleprov.nu. Du finner detaljerade instruktioner i steg-för-steg guiden för att göra en kunskapsanalys ovan.

Ett annat alternativ är att faktiskt skriva provet igen fast hemma. Sätt dig alltså några timmar och försök lösa alla uppgifter. Rätta sedan dina provpass. Vi rekommenderar att du använder dig av Högskoleprovtränaren för smidig rättning och sparad historik så att du lätt kan gå tillbaka till provpasset och dina svar vid ett senare tillfälle vid behov. Detta alternativ är perfekt för dig som inte skrev höstens högskoleprov, men vill ta tillfället i akt och kolla hur du ligger till.

2. Rätta dina uppgifter och se alla förklaringar

Se till att du är inloggad som gratismedlem eller VIP-medlem så att du får åtkomst till alla delar.

Alternativ 1: Rätta automatiskt

Rätta ditt prov automatiskt genom att fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren. Välj det provpass som du vill rätta. Fyll i dina svar från steg 1 i det digitala svarshäftet (om du inte redan gjort detta). Högskoleprovtränaren rättar åt dig, sparar din historik och ger dig statistik och förklaringar till uppgifterna. Dessutom kan du där ditt normerade resultat när du gjort samtliga provpass från höstens prov.

Alternativ 2: Rätta själv

Du kan själv manuellt gå igenom dina svar från steg 1 med nedanstående facit på denna sida och sammanställa antalet korrekt besvarade frågor per provdel och öppna de förklaringar du vill titta närmare på.

Om du fastnar på någon uppgift eller förklaring

Kontakta oss direkt via knapparna märkta "Feedback eller frågor?" under respektive uppgifts förklaring så hjälper vi dig vidare – vi bjuder just nu på VIP-support för alla uppgifter på höstens högskoleprov så passa på!

3. Utför normeringsanalys

Efter att du rättat dina provpass på höstens högskoleprov 2022 i Högskoleprovtränaren har du fått fram antalet korrekt besvarade frågor på det verbala respektive kvantitativa blocket samt ditt normerade resultat i intervallet 0.00-2.00.

Om du vill skapa dig en mer detaljerad bild av vad ditt antal korrekt besvarade uppgifter hade gett dig för normerat slutresultat vid flera tidigare provomgångar kan du analysera ditt resultat i Normeringskalkylatorn. Där fyller du i ditt antal rätta svar på det verbala respektive kvantitativa blocket och väljer vilka högskoleprovs normeringstabeller du vill använda för din analys. Du får därefter diagram och tabeller som visar vad ditt antal korrekt besvarade uppgifter hade motsvarat för verbal normering, kvantitativ normering och total normering för alla valda provtillfällen.

På vår sida om normeringen av höstens högskoleprov 2022 kan du läsa mer om normeringen av höstens högskoleprov 2022, hur den går till, varför den finns och vilka faktorer som kan ha påverkat höstprovets normering.


Gratis förklaringar och videoförklaringar till höstens högskoleprov 2022

Uppgifterna från alla provpass på höstens högskoleprov 2022 finner du nedan tillsammans med facit och våra förklaringar till samtliga 160 uppgifter samt videoförklaringar till alla 80 kvantitativa uppgifter. Vi bjuder alltid på gratis förklaringar till det senaste högskoleprovet.

Följ oss på YouTube för att inte missa någon videouppladdning.

= Uppgift som utöver förklaring med text och bild även har videoförklaring.

Provpass 1 kvantitativ del (1 version)

Provpass 2 verbal del (1 version)

Provpass 3 Utprövningsdel

Provpass 4 kvantitativ del (1 version)

Provpass 5 verbal del (1 version)


Nytt för höstens högskoleprov 2022

Sedan höstens högskoleprov 2019 har kontrollpappret tagits bort och väntas inte återinföras till höstens prov 2022. Kontrollpappret möjliggjorde för provdeltagare att notera sina svar för att kunna rätta provet och få en uppfattning om resultatet innan den officiella rättningen var färdig.

För att bilda dig en uppfattning om hur det gick för dig på provet innan resultaten är färdiga rekommenderar vi att gå igenom provet uppgift för uppgift för att minnas vad du svarade på respektive uppgift. På så vis kan du skapa dig en ungefärlig uppfattning om antalet korrekt besvarade uppgifter som du sedan kan mata in i Normeringskalkylatorn för att analysera ditt resultat närmare i väntan på att höstens normeringstabeller släpps.

Att gå igenom uppgifterna en och en är även ett utmärkt tillfälle att jämföra dina egna resonemang med våra och lära dig av eventuella misstag och snappa upp användbara genvägar även på uppgifter som du besvarat korrekt. På så vis ser du till att vara i ännu bättre form inför kommande provomgångar om du ännu inte nått ditt målresultat.


Förbered dig inför höstens högskoleprov 2022

Eftersom högskoleprovet testar väldigt specifika färdigheter inom matematik, svenska och engelska och dessutom skrivs under stark tidspress är goda förberedelser en förutsättning för ett högt resultat. På HPGuiden har vi hjälpt över 200 000 studenter att förbereda sig inför högskoleprovet och har samlat all vår kunskap och erfarenhet i en lättillgänglig onlineutbildning som innehåller allt du behöver för att bemästra alla högskoleprovets delar.

Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade strategier, metoder, tips och tricks för alla provdelar, över 19 000 uppgifter med lösningar steg för steg samt kursen All matte du behöver där du kan repetera just den matematik som är viktig för högskoleprovet och inte riskera att lägga din tid på sådant som inte är relevant.

Skulle du fastna på någon uppgift eller teorigenomgång kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig reda ut frågetecknen. Dessutom blir du tilldelad en personlig coach som uppnått maximala 2.00 på högskoleprovet som gärna hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att lägga på dina förberedelser. Du kommunicerar smidigt med oss via mail och vi finns tillgängliga alla dagar i veckan för att du ska få svar snabbt.


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 ända till det senaste provet, inklusive höstens högskoleprov 2022. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten.

DÅSÅ!! Igår fick man äääääääntligen reda på hur det gick (höjning från 1.2 till 1.9)! Så himla nöjd, och det känns verkligen helt surrealistiskt att läkarstudierna börjar till hösten!! Vill bara börja med att säga ett stort tack till HPG och alla människorna här som varit ett enormt stöd och som gjort ens HP-resa till något positivt. Har man snubblat hit har man råkat hitta en grym plattform som har allt stöd man kan tänka sig behöva. Det enda som återstår är arbetet dit, men med HPG har du en grym gemenskap att stödja dig mot, grymma coacher om du behöver hjälp med studieschema, och massor av tips och information angående det mesta man kan tänka sig behöva gällande strategier, knep, matte-grunder, m.m.

André Borg
Höjde sig från 1.2 till 1.9 som VIP-medlem, nu väntar läkarprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
ATONI
slapphet i kroppsvävnad, förslappning
Jag är väldigt tacksam för den hjälp ni erbjuder och jag ångrar inte en sekund av min tid som medlem hos er.
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59