Fler än 241 000 nöjda studenter!
Mer än 19 års erfarenhet!
Alla coacher har 2.00!

Att fuska på högskoleprovet

Summering
  • Även utan att bli ertappad är det moraliskt fel och riskfyllt att fuska på provet.
  • Det är inte tillåtet att fuska på högskoleprovet och det är straffbart. Man kan bli avstängd från att skriva provet under två år samt riskerar böter eller upp till 6 månaders fängelse.
  • Som VIP-medlem pluggar du hederligt till provet och bygger upp värdefull kunskap som du har glädje av under din framtida utbildning.

Fusk på högskoleprovet

Att fusk på högskoleprovet förekommer är inget nytt och fusket har varit en hett omdiskuterad fråga de senaste provomgångarna, vilket du säkert lagt märke till i både traditionella och sociala medier. Att fusk är ett orättvist sätt att skaffa sig fördelar på ärliga provskrivares bekostnad är givet, och att välriktade åtgärder för att bekämpa detta fusk är välkomna är något som vi på Högskoleprovguiden – och säkert du också – är eniga om. Användning av otillåtna hjälpmedel eller fusk medför att hela provresultatet blir ogiltigförklarat, att man kan bli åtalad och dömd samt bli avstängd från att göra högskoleprovet i två år.

Men vad är det egentligen som har hänt den senaste tiden? Vad innebär det att fuska på högskoleprovet och vad händer om man ertappas? Vi har samlat allt du behöver veta på ett ställe så att du kan hålla dig uppdaterad kring vad som görs mot fusket, vad det har lett till och hur det påverkar dina möjligheter att komma in på din drömutbildning via högskoleprovet nu och i framtiden.

Vad räknas som fusk?

Fusk omfattar inte bara de avancerade upplägg som uppmärksammats i media med trådlösa hörsnäckor genom vilka provskrivare får de korrekta svaren upplästa efter att ha betalat fuskligor upp till 170 000 kronor beroende på önskat resultat.

Fusk kan även handla om att låta någon annan skriva provet i ens eget namn, d.v.s. att anlita en “spökskrivare”. Om man gör det kommer den som skriver istället för den anmälda personen att bland annat begå brottet osant intygande. Något som kan leda till åtal.

UHR undersöker även i efterhand de fall där en person har höjt sig anmärkningsvärt mycket mellan två prov. En sådan höjning anses vara misstänksam och då jämförs handstilar, svarsmönster och liknande för att se om det finns underlag för att bedöma provet som ogiltigt och gå vidare med åtal.

Det räknas också som fusk att använda sig av otillåtna hjälpmedel som t.ex. miniräknare, vinkelhake, musikspelare, fusklappar eller hjälpmedel som lagrar, tar emot eller hämtar in information. I vissa fall kan en överträdelse av regler göra att en deltagares prov ogiltigförklaras (t.ex. om man fortsätter att fylla i svar efter att provledaren meddelat att provtiden är slut).

Även att göra överträdelser av reglerna kan anses som fusk. Det är t.ex. inte tillåtet att fortsätta fylla i svarshäftet eller lösa uppgifter efter att provtiden är slut. Om man t.ex. fortsätter skriva efter provtidens slut räknas resultatet från det provpasset bort från ens resultat.

Det är alltså ganska uppenbart vad man inte får göra på provet, och så länge du håller dig till anvisningarna och bara har med dig tillåtna hjälpmedel har du alltså inget att oroa dig för när du skriver provet.

Anmärkningslapp

Om man fuskar på högskoleprovet eller bryter mot någon av reglerna kommer provledaren att skriva en anmärkningslapp. Man kommer då att informeras av provledaren om att man har fått en anmärkning och man har även rätt att få läsa det som provledaren skrivit och kommer att rapportera.

Vad kan du själv göra om du ser något misstänkt?

Om du som provdeltagare ser någonting misstänkt bör du genast meddela provledaren eller be att få komma i kontakt med huvudprovledaren för att berätta vad du har sett så att detta kan noteras och utredas vidare vid behov. Det är också viktigt att notera misstänkt aktivitet hos provledaren då det visat sig att provet tidigare har läckts till fuskligor via just provledare.

Genom att rapportera misstänkt fusk kan du alltså aktivt delta i kampen mot fusk, men tänk på att de allra flesta som skriver provet gör det på ärligt vis, så vi uppmanar dig  att inte agera utan saklig grund eller misstanke.

Vad görs för att förhindra fusket?

Åtgärderna mot fusk har intensifierats på senare tid och man försöker både se till att det blir svårare att rent praktiskt genomföra fusk, samtidigt som man gör mer för att upptäcka fusk och även se till att de som fuskar får ta konsekvenserna av sitt agerande.

Från och med höstens högskoleprov 2023 införs in- och utpasseringskontroller för att motverka fusk med elektroniska hjälpmedel. Provdeltagare kan bli kontrollerade med metalldetektor vid in- och utpassering av ordningsvakter förordnade av Polismyndigheten. Mer information om kontrollerna finner du via studera.nu.

Universitets- och Högskolerådet, UHR, som konstruerar och håller i högskoleprovet arbetar sedan några provomgångar tillbaka med omkastade frågor i flera olika provversioner för att försvåra organiserat fusk. Dessutom använder man sig av datorbaserade analyssystem för att efter att provet lämnats in kunna upptäcka misstänkta mönster som tyder på fusk. När systemet varnar för potentiellt fusk kan man sedan gå in och granska misstänkta fuskare i detalj för att avgöra om fusk skett.

UHR granskar även hur individers prov skiljer sig mellan olika provomgångar både vad gäller resultat och exempelvis avvikelser i handstil för att på så vis upptäcka misstänkt fusk. Det har rapporterats om fall där personer som skrivit mellan 0,00 och 0,45 vid en provomgång och sedan vid nästa skrivit mellan 1,85-1,90 där det visat sig att fusk förekommit.

För att lättare komma åt fuskare har ändringar gjorts i Högskoleförordningen och sedan hösten 2015 krävs att alla som gör högskoleprovet skriver under en försäkran där man på heder och samvete lovar att inte använda några otillåtna hjälpmedel. Deltagare som på ett eller annat sätt ändå fuskar gör sig då skyldiga till osann försäkran som kan ge dagsböter eller fängelse i upp till sex månader. Eftersom fuskare numera gör sig skyldiga till ett konkret brott blir det lättare att polisanmäla och döma dessa individer.

Utöver att polisanmäla fuskare kan UHR sedan sommaren 2016 även stänga av dem från att delta i högskoleprovet under två år (fyra provtillfällen). Avstängning kan ske så fort det finns ett underlag. Detta underlag för avstängning kan bestå i att provledaren gjort iakttagelser, att det inkommit tips på att en person sannolikt har fuskat eller annan bevisning. Det kan dessutom bli tal om avstängning efter att provsvaren har analyserats. Om ett prov i efterhand visat sig vara ett resultat av fusk eller försök till fusk har UHR möjligheten att dra in ett resultat. Detta har skett i flera fall. Om man har blivit antagen till en utbildning med ett falskt resultat på provet kan man bli avstängd även från utbildningen.

Dessutom förbereder regeringen nya åtgärder för att lättare kunna komma åt fusket. Det talas om att digitalisera provet för att färre personer ska komma i kontakt med provet i förväg och även om att använda metalldetektorer för att upptäcka t.ex. mobiltelefoner och att ge vakter och/eller provledare rätt att kroppsvisitera provdeltagare för att upptäcka otillåtna hjälpmedel vid misstanke om att sådana används. Det är dock inte klart om och när dessa åtgärder kommer att införas.

Vad har åtgärderna mot fusk gett för resultat?

Mitt under vårens högskoleprov 2018 gjorde Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten ett stort tillslag på flera platser i Sverige kopplat till omfattande fusk enligt ett pressmeddelande från UHR. Dels greps två personer i en lägenhet som nu är misstänkta för att bland annat ha hjälpt ett 70-tal personer till provfusk och dels en provledare som ska ha haft tillgång till provet i förväg. Det finns även rapporter om att misstänkta provskrivare ska ha hörts av polis och muddrats på teknisk utrustning under provdagen.

När en omfattande fuskliga avslöjas kan många fler personer än bara fuskarrangörerna bli ertappade. När fusk arrangeras har vi två grupper av brottslingar. Dels de som arrangerar fusket och därmed begår brottet "medhjälp till grov osann försäkran". Dels de provskrivare som mottar fusket och därmed begår brottet "osann försäkran" eller "grov osann försäkran". I fallet från våren 2018 har polisen häktat flera huvudmisstänkta fuskarrangörer. Men utöver detta har även ett USB-minne hittats med uppgifter som binder flera fuskprovskrivare till ligan - personer som därmed nu riskerar att bli av med sina resultat och därtill sina utbildningsplatser.

I februari i år kom också en fällande dom i Svea hovrätt mot en man som tidigare fuskat på högskoleprovet. Mannen dömdes för osann försäkran till dagsböter om 5000 kr. Den fällande domen är principiellt viktig eftersom den är vägledande för andra pågående ärenden om misstänkt fusk, totalt pågår 40 förundersökningar om liknande brott enligt UHR och ytterligare fall kommer att tas upp i rättegång framöver.

Fuskare riskerar inte bara böter eller fängelse, utan även avstängning från sina utbildningar. Om fusk konstateras återkallas högskoleprovsresultatet och fuskare som redan blivit antagna baserat på sina provresultat riskerar att bli avstängda från sina utbildningar. Det är upp till respektive lärosäte att avgöra påföljden om fusk konstateras vid antagningen, men hittills har det rapporterats om en handfull personer som blivit avstängda från sina utbildningar, bland annat på KI:s läkarutbildning, efter att ha fuskat på högskoleprovet. Flera har dock åter antagits till sina utbildningar efter att ha gjort om sina högskoleprov utan att fusk kunnat konstateras. Med det nya regelverket kan man inte skriva ett nytt högskoleprov på två år om man har fuskat på högskoleprovet. Det innebär att en avstängning kan innebära mer än två års avbrott från studierna.

Fuskare har med andra ord all anledning att se upp och känna sig oroliga – åtgärderna för att upptäcka fusk har på senare tid alltså stadigt intensifierats och påföljderna har blivit hårdare, samtidigt som vi nu börjar se fällande domar.

Vad betyder allt detta för dig som ärlig provskrivare?

Att åtgärderna mot fusk nu börjat få resultat med framgångsrika tillslag och åtminstone en fällande dom (och fler att vänta) är goda nyheter för alla som skriver provet på hederlig väg. På kort sikt kommer den senaste utvecklingen troligtvis att innebära ett hårt slag mot de som erbjuder fusklösningar eftersom det blir svårare att lyckas genomföra fusket, samtidigt som de inser att myndigheterna tar dessa brott på allvar.

Även potentiella köpare av dessa tjänster bör nu inse att det inte är riskfritt att fuska och därmed lär viljan att betala dyra pengar för något med tveksam chans att lyckas minska betydligt. Hur stora effekterna av allt detta blir på normeringen av högskoleprovet och antagningspoäng till din drömutbildning är svårt att säga. En sak är dock klar: om fusket minskar så kommer dina chanser att både få ett högt resultat på högskoleprovet och att komma in på din drömutbildning att öka.

Vad som händer på längre sikt är ännu svårare att säga eftersom fusk i en eller annan form har förekommit i alla tider. Så länge man kan vinna på fusk kommer folk att försöka. I takt med att UHR, regeringen och myndigheter inför åtgärder som ytterligare kommer att försvåra fusk, är det troligt att även fuskligorna kommer att göra vad de kan för att hitta nya kreativa sätt att kringgå dessa åtgärder. Men med de senaste tillslagen och den fällande domen mot en fuskare i februari ställer vi på Högskoleprovguiden oss försiktigt optimistiska till att de hårdare tagen mot fusket kommer att fortsätta bära frukt.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av hur det organiserade fusket går till i detalj kan vi rekommendera att ta del av SVT:s granskning av högskoleprovsfusket de senaste åren. Bland annat visade en reporter i programmet Dold hur man kan fuska sig till resultatet 2,0 genom att själv göra det. Reportageserien finner du på SVT Play via fördjupningslänkarna nedan.

Vilka risker finns med att fuska på högskoleprovet?

Att fuska är inte bara fel på alla sätt och vis utan är även väldigt riskfyllt. Den som fuskar kan bli avstängd från att skriva högskoleprovet under två år, bli polisanmäld, få böter och fängelse. Utöver det är det en stor skam att för alltid bli stämplad som fuskare.

Blir man antagen till en utbildning med ett ogiltigt resultat kan man bli utslängd från utbildningen och chansen att klara en lång utbildning på högskola och universitet är mycket låg om man inte kan nå målresultatet på högskoleprovet på hederligt vis.

Om man blir ertappad har man också förlorat de pengar man lagt på fusket. Om man fuskar kan den som hjälpt en att fuska avslöja det och förstöra ens karriär eller utöva utpressning med hot om att avslöja att man har fuskat. Det kan därmed bli mycket dyrare än priset man först betalade för att få ett högt resultat.

Ingen behöver fuska för att komma in på sin drömutbildning

Som VIP-medlem lär du dig vad du behöver för att lyckas på högskoleprovet på hederlig väg så att du kan du nå ditt målresultat och komma in på din drömutbildning så fort som möjligt. Det du lär dig som VIP-medlem har du också nytta av i dina framtida högskole- och universitetsstudier vilket kommer att underlätta för dig att ta examen.

Dessutom är ett VIP-medlemskap mycket billigare än dyra fusklösningar och du kan därtill studera med förbättringsgaranti där du får mer tillbaka än du betalat om du inte skulle lyckas förbättra ditt resultat med hjälp av utbildningen. Du kan alltså förbereda dig inför högskoleprovet som VIP-medlem helt riskfritt.

Tack vare HPGuiden så höjde jag mig från 0.95 till 1.55 på 3 månaders stenhårt arbete! Är så tacksam och glad över all er hjälp, ni är guld värda. Alla som vill nå sitt mål och sin drömutbildning borde ta hjälp av er! Tack för allt!

Vega Carlberg
Höjde sig från 0.95 till 1.55 som VIP-medlem, nu väntar psykologprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
GUTTAPERKA
gummiartat ämne från sydöstasiatiska trädslag
Höjde mig från 0.8 till 1.7-1.8. Verb(62) Kvant(69) Detta genom 5 månaders pluggande parallellt med heltids jobb. Bör tilläggas att jag hade 0.3 på verbala förra provet. Så är hyfsat nöjd:) Tack hpguiden!
Tid till nästa prov

13/4 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 9/1 kl. 8:00
Stänger senast 16/1 kl. 23:59