Summering
  • Även utan att bli ertappad är det moraliskt fel och riskfyllt att fuska på provet.
  • Det är inte tillåtet att fuska på högskoleprovet och det är straffbart. Du kan bli avstängd från att skriva provet under två år samt riskerar böter eller upp till 6 månaders fängelse.
  • Som VIP-medlem pluggar du hederligt till provet och bygger upp värdefull kunskap som du har glädje av under din framtida utbildning.

Att fuska på högskoleprovet

Att fuska sig till en plats på drömutbildningen innebär att någon som förtjänat platsen inte får den. Fuskare krossar alltså andra personers drömmar.

Den som fuskar kan bli avstängd från att skriva högskoleprovet under två år, bli polisanmäld, få böter och fängelse. Utöver det är det en stor skam att för alltid bli stämplad som fuskare.

Blir man antagen till en utbildning med ett ogiltigt resultat kan man bli utslängd från utbildningen.

Om man fuskar kan den som hjälpt en att fuska avslöja det och förstöra ens karriär eller utöva utpressning med hot om att avslöja att man har fuskat. Det kan därmed bli mycket dyrare än priset man först betalade för att få ett högt resultat.

Om man blir ertappad har man också förlorat de pengar man lagt på fusket.

Chansen att klara en utbildning på högskola och universitet är mycket låg om man inte kan nå målresultatet på hederligt vis.

Anmärkningslapp

Om du fuskar på högskoleprovet eller bryter mot någon av reglerna kommer din provledare att skriva en anmärkningslapp. Du kommer då att informeras av provledaren om att du har fått en anmärkning och du har även rätt att få läsa det som provledaren skrivit och kommer att rapportera.

Överträdelser av regler

Det är t.ex. inte tillåtet att fortsätta fylla i svarshäftet eller lösa uppgifter efter att provtiden är slut. Om du t.ex. fortsätter skriva efter provtidens slut räknas resultatet från det provpasset bort från ditt resultat.

Otillåtna hjälpmedel

Användning av otillåtna hjälpmedel eller fusk medför att hela ditt provresultat blir ogiltigförklarat. 

Följande hjälpmedel är exempel på sådant som inte är tillåtet att använda.

  • Hjälpmedel som lagrar, tar emot eller hämtar in information
  • Vinkelhake
  • Musikspelare
  • Miniräknare

Att anlita en "spökskrivare"

Att låta någon annan skriva högskoleprovet åt dig, en "spökskrivare", innebär att ni båda gör er skyldiga till osant intygande. Det är ett brott som båda kan bli åtalade för.

UHR undersöker även i efterhand de fall där en person har höjt sig anmärkningsvärt mycket mellan två prov. En sådan höjning anses vara misstänksam och då jämförs handstilar, svarsmönster och liknande för att se om det finns underlag för att bedöma provet som ogiltigt.

Organiserat fusk och hårdare straff

Fusk på högskoleprovet är ett livligt debatterat ämne sedan kartläggningen i media och flera uppmärksammade fall av organiserat fusk. Omfattningen av fusket har gjort att Utbildnings- och högskolerådet (UHR) sedan hösten 2015 har skärpt reglerna mot fusk på högskoleprovet.

Som en följd av att det utbredda fusket på högskoleprovet uppmärksammats har det skett ändringar i högskoleförordningen.

För att få skriva provet måste provskrivaren intyga ”på heder och samvete” att hen inte använder några otillåtna hjälpmedel. Om det därefter framkommer att en person som försäkrat att hen inte ska använda några sådana hjälpmedel sedan gör det finns det underlag för en polisanmälan eftersom provskrivaren då kan ha gjort sig skyldig till ”osann försäkran”.

Under sommaren 2016 genomfördes två förändringar som innebär att en person som avslöjas för fusk eller försök till fusk kan avstängas i två år (fyra provtillfällen).

Utöver avstängning från att skriva provet kan UHR dessutom polisanmäla fuskare som bryter mot att provsvar lämnar ”på heder och samvete”. Detta brott kan ge böter eller upp till 6 månaders fängelse.

Avstängning kan ske så fort det finns ett underlag. Detta underlag för avstängning kan bestå i att provledaren gjort iakttagelser, att det inkommit tips på att en person sannolikt har fuskat eller annan bevisning. Det kan dessutom bli tal om avstängning efter att provsvaren har analyserats.

Om ett prov i efterhand visat sig vara ett resultat av fusk eller försök till fusk har UHR möjligheten att dra in ett resultat. Detta har skett i flera fall. Om man har blivit antagen till en utbildning med ett falskt resultat på provet kan man bli avstängd även från utbildningen. 

Anmäl misstänkt fusk till provledaren

Om du som provdeltagare ser någonting misstänkt bör du genast meddela provledaren eller be att få komma i kontakt med huvudprovledaren för att berätta vad du har sett.

Det är också viktigt att notera misstänkt aktivitet hos provledaren då det visat sig att provet tidigare har läckts till fuskligor via provledare.

Du behöver inte fuska

Som VIP-medlem kan du nå målresultatet och drömutbildningen på hederligt vis. Du måste inte fuska utan kan lära dig allt du behöver kunna för att nå målresultatet så fort som möjligt. Det du lär dig som VIP-medlem har du också nytta av i dina framtida studier vilket gör att du kommer att klara av dina högskole- och universitetsstudier lättare och snabbare.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Sociala medier
Dagens ord
FARISEISK
som avser fariséer; hycklande
Nästa prov

14/4 - 2018 kl 8:10
24 dagar 16 timmar och 44 minuter kvar att förbereda sig på.

Sista anmälningsdag:
1/2 - 2018 kl 23:59