Fler än 249 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Bli sjuksköterska

Summering
 • Sjuksköterskeprogrammet erbjuds på ett flertal universitet och högskolor runtom i Sverige och lockar varje år många studenter.
 • Högskoleprovet är ett mycket bra sätt att öka dina chanser att bli antagen till en sjuksköterskeutbildning eftersom du då är med och konkurrerar om en större andel av utbildningsplatserna.
 • Med HPGuidens VIP-utbildning får du allt som behövs för att bemästra högskoleprovets alla delar för att nå ett tillräckligt högt resultat för sjuksköterskeprogrammet så snabbt som möjligt.

Vill du jobba som sjuksköterska? Sjuksköterskeyrket är kanske det mest bärande inom vården. Medan dagens läkare har många patienter och i stor utsträckning bara har tid till diagnosticering och operationer, är det främst sjuksköterskor som bedriver den större delen av omvårdnaden av våra sjuka.

Utbildning sjuksköterska

Sjuksköterskeutbildningen är tre år lång och ges på många universitet och högskolor runtom i Sverige. Du ges teoretisk bakgrund i mänsklig fysiologi, sjukdomar och hälsa, och får även genomföra praktiskt arbete inom sjukvården under utbildningen.

Du kan plugga till sjuksköterska på följande universitet och högskolor i Sverige:

 • Blekinge tekniska högskola
 • Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan i Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Karlstad University
 • Karolinska institutet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Röda korsets högskola
 • Sophiahemmet högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Sjuksköterska antagningspoäng

Sjuksköterskeprogrammets antagningspoäng är ungefär 13.00-16.00 i meritvärde eller 0.50-0.80 poäng på högskoleprovet. Antagningspoängen till sjuksköterskeprogrammet vårterminen 2024 var ungefär 13.50-16.50 i meritvärde eller 0.30-0.60 poäng på högskoleprovet. Antagningspoängen till sjuksköterskeprogrammet höstterminen 2023 var ungefär 13.00-15.50 i meritvärde eller 0.50-1.00 poäng på högskoleprovet.

Tabellerna nedan visar antagningspoäng i urvalsgrupperna BI, BII och HP samt antal antagna och reserver i andra urvalet till Sveriges sjuksköterskeprogram. När ett intervall är angivet i stället för en siffra beror det på att det finns flera studieorter eller både på-plats- och distansutbildning. Längre ner på sidan finns ännu mer antagningsstatistik för sjuksköterskeprogrammet.

Sjuksköterska antagningspoäng
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT24 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 125 87 * 12.90 0.15
VT24 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 190 417 16.60 16.95 0.65
VT24 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 180 402 13.80 14.94 0.40
VT24 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 120 348 13.50 14.30 0.35
VT24 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 213 13.95 14.90 0.30
VT24 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 137 567 13.65-17.80 14.54-16.48 0.35-0.60
VT24 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 126 444 13.55-15.80 15.27-15.97 0.50-0.55
VT24 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 115 134 12.30 14.06 0.30
VT24 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 200 182 11.72 13.83 -
VT24 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 145 12.92 14.55 0.30
VT24 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 236 881 15.67-18.70 16.96-19.38 0.70-1.10
VT24 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 158 425 14.20-15.25 15.14-16.50 0.40-0.70
VT24 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 174 392 12.88-14.69 14.00-15.31 0.25-0.50
VT24 Luleå tekniska universitet Sjuksköterskeprogrammet 135 618 13.59 14.38 0.30
VT24 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 135 343 16.69 17.09 0.80
VT24 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 161 1003 15.94-16.93 16.88-17.10 0.65-0.75
VT24 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 150 421 *-13.33 13.35-13.75 0.20-0.35
VT24 Mälardalens universitet Sjuksköterskeprogrammet 210 845 13.90-14.27 14.95-15.01 0.40
VT24 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 190 591 14.64 15.65 0.50
VT24 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 155 568 15.86 16.62 0.85
VT24 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 115 65 12.25 13.37 0.20
VT24 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 170 519 13.75-16.67 14.55-16.97 0.50-0.80
VT24 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 148 257 13.95 14.90 0.40
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT23 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 110 134 13.10 15.09 0.35
HT23 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 170 606 17.97 17.97 0.85
HT23 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 180 516 15.00 15.98 0.50
HT23 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 120 318 15.57 15.80 0.50
HT23 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 378 15.05 15.81 0.50
HT23 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 110 319 15.25 15.40 0.50
HT23 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 122 627 15.13-16.88 15.82-16.51 0.50-0.75
HT23 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 120 243 13.70 14.81 0.40
HT23 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 200 252 13.30 14.65 -
HT23 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 249 14.96 15.30 0.55
HT23 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 250 1142 17.15-19.06 17.04-19.20 0.75-1.10
HT23 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 158 611 15.31-17.57 16.21-17.80 0.60-0.95
HT23 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 171 695 14.38-16.04 14.81-17.35 0.40-0.60
HT23 Luleå tekniska universitet Sjuksköterskeprogrammet 113 137 11.56 13.35 0.15
HT23 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 130 498 19.27 18.75 1.05
HT23 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 161 1186 17.00-18.18 17.22-17.94 0.75-0.90
HT23 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 125 568 13.78-14.05 14.74-14.90 0.40-0.50
HT23 Mälardalens universitet Sjuksköterskeprogrammet 290 1452 14.69-15.04 15.15-15.45 0.50-0.55
HT23 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 185 748 15.70 16.45 0.60
HT23 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 145 765 17.14 17.10 1.00
HT23 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 110 123 15.88 15.75 0.45
HT23 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 738 14.51-18.82 16.30-18.51 0.60-1.00
HT23 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 149 423 15.75 15.85 0.55
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT23 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 100 174 13.45 14.45 0.35
VT23 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 170 441 16.66 17.48 0.80
VT23 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 160 392 13.84 15.23 0.45
VT23 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 130 256 13.44 14.63 0.40
VT23 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 246 13.33 14.85 0.30
VT23 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 135 706 13.91-14.79 14.78-16.70 0.35-0.75
VT23 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 122 505 14.19-15.30 15.33-16.00 0.45-0.65
VT23 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 120 232 13.50 14.05 0.35
VT23 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 135 328 13.70 14.09 -
VT23 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 343 13.90 14.35 0.40
VT23 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 250 933 15.21-17.78 16.37-18.50 0.60-1.10
VT23 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 154 476 14.15-15.79 15.05-15.55 0.40-0.60
VT23 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 174 631 13.05-15.46 14.55-15.58 0.25-0.45
VT23 Luleå tekniska universitet Sjuksköterskeprogrammet 119 405 14.27 14.98 0.40
VT23 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 130 352 16.70 16.78 0.80
VT23 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 166 917 15.90-16.42 16.39-17.10 0.65
VT23 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 145 529 13.13-13.23 13.87-14.34 0.30-0.35
VT23 Mälardalens universitet Sjuksköterskeprogrammet 193 907 14.18-14.36 15.21-15.49 0.45-0.50
VT23 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 190 570 14.75 15.74 0.55
VT23 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 135 566 15.50 16.34 0.80
VT23 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 200 774 13.80-16.80 14.35-15.10 0.30-1.20
VT23 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 557 14.07-16.50 15.62-17.05 0.40-0.70
VT23 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 150 353 14.32 15.19 0.50
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT22 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 105 249 14.53 14.91 0.45
HT22 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 150 729 18.48 18.30 1.00
HT22 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 150 636 15.21 16.30 0.65
HT22 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 116 413 15.39 15.69 0.55
HT22 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 437 15.25 15.76 0.50
HT22 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 110 437 15.27 15.82 0.50
HT22 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 122 776 15.42-17.10 15.83-17.35 0.65-0.70
HT22 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 125 376 15.20 14.75 0.45
HT22 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 171 604 14.64-15.70 14.63-15.22 -
HT22 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 348 15.88 16.00 0.55
HT22 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 248 1475 17.13-18.75 17.24-19.09 0.80-1.05
HT22 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 154 818 16.75-18.35 16.32-17.10 0.65-0.95
HT22 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 171 857 14.80-16.60 15.41-17.72 0.45-0.60
HT22 Luleå tekniska universitet Sjuksköterskeprogrammet 86 396 14.24 15.20 0.45
HT22 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 606 18.96 18.45 1.05
HT22 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 161 1341 16.70-17.81 17.70-18.27 0.80-0.85
HT22 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 145 665 14.00-14.67 15.05 0.35-0.45
HT22 Mälardalens universitet Sjuksköterskeprogrammet 253 1836 14.75-15.67 15.85-15.90 0.50-0.55
HT22 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 180 901 16.06 16.83 0.65
HT22 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeutbildning 135 910 18.38 17.80 1.15
HT22 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 195 1059 15.30-16.92 15.67-17.19 0.50-1.20
HT22 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 153 946 15.78-19.01 17.07-18.25 0.60-1.05
HT22 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 148 551 16.41 16.24 0.65

Behörighetskrav sjuksköterska

För att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet behöver du grundläggande behörighet, samt följande kurser:

 • Matematik 2 (B)
 • Naturkunskap 2 (B)
 • Samhällskunskap 1 (A)

Kontrollera alltid vad som gäller för den utbildning du är intresserad av specifikt då det kan finnas skillnader i behörighetskrav.

Lön sjuksköterska

Vad tjänar en sjuksköterska? Enligt Sveriges kommuner och regioner var medianlönen för allmänsjuksköterskor 31 200 kr i månaden år 2019. För distriktssköterskor var medianlönen samma år 37 000 kr per månad och för intensivvårdssjuksköterskor 38 200 kr i månaden.

Öka chansen att komma in på sjuksköterskeprogrammet

Om du vill komma in på sjuksköterskeprogrammet kan högskoleprovet vara en utmärkt möjlighet att förbättra dina chanser att bli antagen. Genom att skriva högskoleprovet är du med och konkurrerar om en större andel av platserna eftersom minst en tredjedel av alla platser ska tillsättas genom högskoleprovet.

På HPGuiden har vi hjälpt ett stort antal studenter att komma in på sina drömutbildningar genom högskoleprovet, kolla gärna bland våra referenser som inspiration på vad som är möjligt att uppnå med rätt förberedelser. Vi står redo att hjälpa också dig med allt du behöver för att nå ett tillräckligt högt resultat på högskoleprovet. Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade metoder och strategier för alla provdelar, mer än 18 000 uppgifter med detaljerade förklaringar och en komplett matematisk repetitionskurs som går igenom det som är viktigt att kunna för högskoleprovet så att du kan fokusera din tid på det som är relevant. Dessutom har du en personlig coach som skrivit 2.00 som gärna hjälper dig att lägga upp en plan för dina studier för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att investera i dina förberedelser. Skulle du köra fast på en specifik uppgift eller teorigenomgång finns vi tillgängliga alla dagar i veckan för att hjälpa dig vidare.

Denna sida uppdaterades senast 2024-06-14.

Bästa köpet jag gjort! Med HPGuiden höjde jag mig från 0,9 till 1,4 och sedan till 1,55 vilket räckte till min drömutbildning. Om 6 dagar flyttar jag och sätter igång med det som så länge känts omöjligt. Super tacksam över att HPGuiden finns! Rekommenderar starkt.

Zahra Ibrahim
Höjde sig från 0.9 till 1.55 – nu väntar drömutbildningen
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Sjuksköterska antagningspoäng
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT24 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 125 87 * 12.90 0.15
VT24 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 190 417 16.60 16.95 0.65
VT24 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 180 402 13.80 14.94 0.40
VT24 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 120 348 13.50 14.30 0.35
VT24 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 213 13.95 14.90 0.30
VT24 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 137 567 13.65-17.80 14.54-16.48 0.35-0.60
VT24 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 126 444 13.55-15.80 15.27-15.97 0.50-0.55
VT24 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 115 134 12.30 14.06 0.30
VT24 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 200 182 11.72 13.83 -
VT24 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 145 12.92 14.55 0.30
VT24 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 236 881 15.67-18.70 16.96-19.38 0.70-1.10
VT24 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 158 425 14.20-15.25 15.14-16.50 0.40-0.70
VT24 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 174 392 12.88-14.69 14.00-15.31 0.25-0.50
VT24 Luleå tekniska universitet Sjuksköterskeprogrammet 135 618 13.59 14.38 0.30
VT24 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 135 343 16.69 17.09 0.80
VT24 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 161 1003 15.94-16.93 16.88-17.10 0.65-0.75
VT24 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 150 421 *-13.33 13.35-13.75 0.20-0.35
VT24 Mälardalens universitet Sjuksköterskeprogrammet 210 845 13.90-14.27 14.95-15.01 0.40
VT24 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 190 591 14.64 15.65 0.50
VT24 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 155 568 15.86 16.62 0.85
VT24 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 115 65 12.25 13.37 0.20
VT24 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 170 519 13.75-16.67 14.55-16.97 0.50-0.80
VT24 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 148 257 13.95 14.90 0.40
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT23 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 110 134 13.10 15.09 0.35
HT23 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 170 606 17.97 17.97 0.85
HT23 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 180 516 15.00 15.98 0.50
HT23 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 120 318 15.57 15.80 0.50
HT23 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 378 15.05 15.81 0.50
HT23 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 110 319 15.25 15.40 0.50
HT23 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 122 627 15.13-16.88 15.82-16.51 0.50-0.75
HT23 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 120 243 13.70 14.81 0.40
HT23 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 200 252 13.30 14.65 -
HT23 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 249 14.96 15.30 0.55
HT23 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 250 1142 17.15-19.06 17.04-19.20 0.75-1.10
HT23 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 158 611 15.31-17.57 16.21-17.80 0.60-0.95
HT23 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 171 695 14.38-16.04 14.81-17.35 0.40-0.60
HT23 Luleå tekniska universitet Sjuksköterskeprogrammet 113 137 11.56 13.35 0.15
HT23 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 130 498 19.27 18.75 1.05
HT23 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 161 1186 17.00-18.18 17.22-17.94 0.75-0.90
HT23 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 125 568 13.78-14.05 14.74-14.90 0.40-0.50
HT23 Mälardalens universitet Sjuksköterskeprogrammet 290 1452 14.69-15.04 15.15-15.45 0.50-0.55
HT23 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 185 748 15.70 16.45 0.60
HT23 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 145 765 17.14 17.10 1.00
HT23 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 110 123 15.88 15.75 0.45
HT23 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 738 14.51-18.82 16.30-18.51 0.60-1.00
HT23 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 149 423 15.75 15.85 0.55
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT23 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 100 174 13.45 14.45 0.35
VT23 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 170 441 16.66 17.48 0.80
VT23 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 160 392 13.84 15.23 0.45
VT23 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 130 256 13.44 14.63 0.40
VT23 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 246 13.33 14.85 0.30
VT23 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 135 706 13.91-14.79 14.78-16.70 0.35-0.75
VT23 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 122 505 14.19-15.30 15.33-16.00 0.45-0.65
VT23 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 120 232 13.50 14.05 0.35
VT23 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 135 328 13.70 14.09 -
VT23 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 343 13.90 14.35 0.40
VT23 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 250 933 15.21-17.78 16.37-18.50 0.60-1.10
VT23 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 154 476 14.15-15.79 15.05-15.55 0.40-0.60
VT23 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 174 631 13.05-15.46 14.55-15.58 0.25-0.45
VT23 Luleå tekniska universitet Sjuksköterskeprogrammet 119 405 14.27 14.98 0.40
VT23 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 130 352 16.70 16.78 0.80
VT23 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 166 917 15.90-16.42 16.39-17.10 0.65
VT23 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 145 529 13.13-13.23 13.87-14.34 0.30-0.35
VT23 Mälardalens universitet Sjuksköterskeprogrammet 193 907 14.18-14.36 15.21-15.49 0.45-0.50
VT23 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 190 570 14.75 15.74 0.55
VT23 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 135 566 15.50 16.34 0.80
VT23 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 200 774 13.80-16.80 14.35-15.10 0.30-1.20
VT23 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 557 14.07-16.50 15.62-17.05 0.40-0.70
VT23 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 150 353 14.32 15.19 0.50
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT22 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 105 249 14.53 14.91 0.45
HT22 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 150 729 18.48 18.30 1.00
HT22 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 150 636 15.21 16.30 0.65
HT22 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 116 413 15.39 15.69 0.55
HT22 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 437 15.25 15.76 0.50
HT22 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 110 437 15.27 15.82 0.50
HT22 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 122 776 15.42-17.10 15.83-17.35 0.65-0.70
HT22 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 125 376 15.20 14.75 0.45
HT22 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 171 604 14.64-15.70 14.63-15.22 -
HT22 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 348 15.88 16.00 0.55
HT22 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 248 1475 17.13-18.75 17.24-19.09 0.80-1.05
HT22 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 154 818 16.75-18.35 16.32-17.10 0.65-0.95
HT22 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 171 857 14.80-16.60 15.41-17.72 0.45-0.60
HT22 Luleå tekniska universitet Sjuksköterskeprogrammet 86 396 14.24 15.20 0.45
HT22 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 606 18.96 18.45 1.05
HT22 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 161 1341 16.70-17.81 17.70-18.27 0.80-0.85
HT22 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 145 665 14.00-14.67 15.05 0.35-0.45
HT22 Mälardalens universitet Sjuksköterskeprogrammet 253 1836 14.75-15.67 15.85-15.90 0.50-0.55
HT22 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 180 901 16.06 16.83 0.65
HT22 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeutbildning 135 910 18.38 17.80 1.15
HT22 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 195 1059 15.30-16.92 15.67-17.19 0.50-1.20
HT22 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 153 946 15.78-19.01 17.07-18.25 0.60-1.05
HT22 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 148 551 16.41 16.24 0.65
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT22 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 100 252 14.40 15.31 0.45
VT22 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 150 630 17.47 18.24 0.95
VT22 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 150 542 14.80 15.80 0.50
VT22 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 116 411 15.00 15.75 0.60
VT22 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 411 15.00 15.80 0.50
VT22 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 140 1019 14.20-16.97 15.35-16.92 0.45-0.70
VT22 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 120 721 15.25-16.05 15.90-16.30 0.60-0.70
VT22 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 120 369 14.83 14.82 0.40
VT22 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 125 675 15.10-15.70 14.90-15.49 -
VT22 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 115 350 14.95 15.65 0.50
VT22 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 233 1301 15.94-19.20 17.03-18.85 0.75-1.05
VT22 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 154 690 15.30-16.13 15.85-16.62 0.55-0.80
VT22 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 174 960 14.75-15.99 15.40-17.71 0.35-0.60
VT22 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 120 448 17.44 17.59 0.80
VT22 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 166 1155 16.10-16.90 16.42-17.32 0.75-0.85
VT22 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 105 543 14.15-15.42 15.10-15.74 0.40-0.50
VT22 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 190 1302 15.15-15.30 15.93-15.94 0.55
VT22 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 165 772 15.48 16.52 0.65
VT22 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeutbildning 135 719 16.70 17.39 0.95
VT22 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 185 841 14.64-15.19 15.55-16.41 0.50-0.70
VT22 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 153 752 15.48-17.14 15.82-17.52 0.70-0.85
VT22 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 145 568 15.18 15.68 0.55
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT21 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 120 293 15.20 15.31 0.45
HT21 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 115 977 19.27 18.97 1.10
HT21 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 150 781 16.15 16.61 0.65
HT21 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 116 519 16.40 16.57 0.65
HT21 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 484 16.15 16.44 0.55
HT21 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 95 550 16.77 16.46 0.60
HT21 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 122 945 16.04-17.75 16.80-17.59 0.65-0.75
HT21 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 105 391 16.05 15.64 0.50
HT21 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 125 753 15.49-17.26 15.26-16.25 -
HT21 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 115 408 16.54 15.95 0.70
HT21 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 240 1836 17.76-19.00 17.92-19.04 0.85-1.10
HT21 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 154 934 17.35-18.18 16.70-18.50 0.70-0.95
HT21 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 171 1026 15.28-17.54 15.60-17.43 0.50-0.70
HT21 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 120 722 19.06 19.26 1.05
HT21 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 166 1539 17.73-18.20 17.98-18.37 0.80-0.95
HT21 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 135 531 15.38-15.89 15.90-15.95 0.45-0.55
HT21 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 245 2000 15.68-16.41 16.16-16.65 0.60-0.65
HT21 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 165 1012 16.58 17.17 0.75
HT21 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeutbildning 135 1025 18.34 18.79 1.20
HT21 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 185 1101 16.25-17.93 16.60-17.16 0.60-0.85
HT21 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 163 1137 17.45-18.33 18.95-19.40 0.75-0.95
HT21 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 145 719 16.56 16.30 0.75
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT21 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 117 230 13.72 14.50 0.25
VT21 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 140 507 17.52 18.38 0.90
VT21 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 150 460 14.65 16.06 0.55
VT21 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 116 251 14.70 15.84 0.55
VT21 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 260 14.58 15.88 0.40
VT21 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 140 622 12.81-16.30 14.91-16.47 0.30-0.65
VT21 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 122 541 15.36-16.45 16.30-16.75 0.60-0.70
VT21 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 130 183 14.19 14.40 0.30
VT21 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 130 437 14.64-14.90 14.15-15.10 -
VT21 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 115 201 14.67 15.49 0.40
VT21 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 253 1142 16.60-18.18 16.91-18.54 0.70-1.05
VT21 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 154 515 15.36-16.54 15.95-17.05 0.55-0.80
VT21 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 174 680 14.38-15.93 14.80-16.61 0.35-0.65
VT21 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 120 410 17.08 17.46 0.90
VT21 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 180 978 16.60-16.84 16.59-17.54 0.70-0.75
VT21 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 155 449 12.08-13.20 14.45-14.82 -
VT21 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 185 930 15.04-15.10 15.85-15.98 0.50
VT21 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 166 672 16.08 16.60 0.65
VT21 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeutbildning 135 630 17.78 18.10 0.80
VT21 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 180 620 14.92-15.18 15.83-15.92 0.50-0.60
VT21 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 153 569 14.60-17.50 15.76-17.55 0.60-0.75
VT21 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 142 409 15.26 15.82 0.50
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT20 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 120 173 14.10 15.62 0.10
HT20 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 170 737 18.30 18.70 0.95
HT20 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 140 463 16.24 17.17 0.45
HT20 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 116 281 15.75 16.11 0.40
HT20 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 160 283 16.00 16.06 0.35
HT20 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 120 273 15.70 16.07 0.35
HT20 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 122 644 16.08-17.61 16.32-17.36 0.55-0.75
HT20 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 130 159 14.84 14.23 0.25
HT20 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 145 393 13.95-16.56 14.46-15.61 -
HT20 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 110 257 16.90 16.52 0.40
HT20 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 216 1651 18.28-19.52 18.00-19.58 0.85-0.95
HT20 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 148 604 16.82-18.55 16.19-18.85 0.75-1.00
HT20 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 172 557 14.42-16.84 15.24-17.30 0.25-0.60
HT20 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 120 594 18.91 17.81 1.00
HT20 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 164 1241 17.60-18.40 17.14-17.71 0.75-0.95
HT20 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 175 571 13.47-14.75 14.79-15.10 -
HT20 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 280 1145 14.99-15.84 15.48-16.17 0.40-0.45
HT20 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 160 862 17.36 17.60 0.70
HT20 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeutbildning 135 677 19.01 18.92 0.85
HT20 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 185 650 15.85-17.90 16.35-17.11 0.45-0.80
HT20 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 163 747 16.98-18.54 16.39-17.90 0.55-0.85
HT20 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 142 435 16.98 16.50 0.60
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT20 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 120 69 * * *
VT20 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 170 312 16.71 17.30 0.70
VT20 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 130 329 14.68 15.67 0.30
VT20 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 116 114 13.95 15.24 0.40
VT20 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 106 13.60 14.61 0.25
VT20 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 140 225 12.20-14.40 14.61-16.97 *-0.70
VT20 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 122 312 13.87-14.95 15.01-15.68 0.50-0.60
VT20 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 130 42 12.35 13.63 0.05
VT20 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 125 215 12.97-14.11 12.69-14.15 -
VT20 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 115 85 13.66 14.75 0.20
VT20 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 246 723 15.70-18.30 16.06-18.92 0.55-0.90
VT20 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 130 219 14.10-15.29 15.05-16.23 0.50-0.80
VT20 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 174 141 *-13.77 12.75-16.27 *-0.25
VT20 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 120 272 16.49 16.83 0.70
VT20 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 652 15.50-16.19 16.18-16.58 0.65-0.75
VT20 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 165 124 * * -
VT20 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 220 441 13.93-13.95 14.85-15.08 0.30
VT20 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 150 370 15.10 15.46 0.50
VT20 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeutbildning 135 378 16.79 17.20 0.70
VT20 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 190 209 13.60-15.00 14.55-15.20 0.20-0.55
VT20 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 150 305 13.37-15.83 14.80-16.40 0.15-0.60
VT20 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 142 172 14.68 14.91 0.30
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT19 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 120 167 13.33 14.27 0.15
HT19 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 170 454 17.56 17.90 0.90
HT19 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 130 192 14.16 14.08 0.25
HT19 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 116 210 15.31 15.88 0.50
HT19 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 160 160 14.47 15.41 0.40
HT19 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 120 147 15.31 15.20 0.45
HT19 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 121 354 15.15-15.99 15.39-16.20 0.55-0.70
HT19 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 135 155 14.42 14.38 0.35
HT19 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 130 259 13.45-15.46 13.56-15.50 -
HT19 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 115 159 15.47 15.85 0.50
HT19 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 254 1022 16.82-17.94 17.19-18.75 0.75-1.05
HT19 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 159 366 15.42-18.00 16.13-17.81 0.55-0.90
HT19 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 174 239 12.66-15.78 14.87-16.61 0.20-0.70
HT19 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 376 17.97 17.84 0.90
HT19 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 146 847 16.33-17.25 17.24-17.70 0.80-0.90
HT19 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 150 263 *-13.20 14.17-14.23 *-0.30
HT19 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 285 675 14.00-15.10 15.30-15.65 0.40-0.45
HT19 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 135 493 16.29 16.79 0.65
HT19 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeutbildning 135 482 17.90 17.85 0.75
HT19 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 190 480 15.36-17.08 16.37-17.46 0.55-0.75
HT19 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 170 455 15.71-17.59 16.81-17.00 0.45-0.75
HT19 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 140 278 16.02 16.20 0.55
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT19 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 116 68 * * *
VT19 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 170 127 14.84 16.09 0.60
VT19 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 125 0 * * *
VT19 Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet 125 149 14.57 15.31 0.55
VT19 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 116 92 13.20 14.15 0.25
VT19 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 84 11.32 13.84 0.15
VT19 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 145 114 *-14.41 13.05-14.48 *-0.50
VT19 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 122 241 11.82-14.30 14.45-15.45 0.35-0.60
VT19 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 110 0 * * *
VT19 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 160 22 11.51-13.19 12.05-12.83 -
VT19 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 115 72 13.40 14.94 0.40
VT19 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 280 587 15.18-17.95 16.48-18.20 0.45-0.80
VT19 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 166 106 12.84-14.55 14.45-15.60 0.30-0.60
VT19 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 174 101 *-13.30 *-14.31 *-0.45
VT19 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 192 15.50 16.63 0.75
VT19 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 530 15.54-16.30 16.11-17.21 0.65-0.70
VT19 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 75 38 * * *
VT19 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 285 271 12.28-13.48 14.21-15.62 0.10-0.25
VT19 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 135 223 14.30 15.30 0.40
VT19 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 135 208 15.10 16.60 0.65
VT19 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 190 230 12.81-14.80 14.99-16.40 0.30-0.40
VT19 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 189 13.29-14.80 15.85-16.81 *-0.50
VT19 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 132 97 13.96 14.91 0.25
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT18 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 130 44 12.13 13.63 0.30
HT18 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 210 323 14.74 15.30 0.45
HT18 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 343 17.55 17.52 1.00
HT18 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 150 105 13.18 14.56 0.25
HT18 Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet 140 284 16.05 16.40 0.60
HT18 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 120 190 14.87 16.03 0.50
HT18 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 160 175 14.41 15.47 0.40
HT18 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 120 182 15.10 15.06 0.45
HT18 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 124 400 15.01-16.20 15.96-16.35 0.60-0.85
HT18 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 130 87 13.39 13.67 0.40
HT18 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 148 209 13.53-14.90 13.55-14.70 -
HT18 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 103 195 16.20 15.81 0.60
HT18 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 285 899 16.08-18.10 16.67-19.03 0.70-0.90
HT18 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 178 318 15.63-17.50 16.42-17.35 0.75-0.90
HT18 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 174 346 13.84-16.20 13.80-16.84 *-0.60
HT18 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 369 18.01 17.40 0.90
HT18 Malmö universitet Sjuksköterskeprogrammet 170 821 16.94-17.14 17.27-17.62 0.80-0.85
HT18 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 155 124 *-13.18 13.16-14.48 *-0.25
HT18 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 285 509 13.90-14.70 14.89-15.31 0.35-0.50
HT18 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 180 378 15.51 16.10 0.55
HT18 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 135 393 17.19 17.10 0.85
HT18 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 190 517 15.63-16.51 16.70-17.52 0.65-0.75
HT18 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 428 16.70-17.78 16.54-17.70 0.55-0.90
HT18 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 140 241 15.93 15.65 0.55
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT18 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 136 59 * 13.34 0.25
VT18 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 210 179 13.66 15.11 0.40
VT18 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 247 16.03 16.90 0.80
VT18 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 170 105 * 12.58 *
VT18 Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet 140 224 14.96 15.59 0.55
VT18 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 116 137 14.16 14.65 0.55
VT18 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 126 13.50 14.61 0.40
VT18 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 145 143 11.30-13.83 13.25-15.18 0.20-0.55
VT18 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 116 249 13.85-15.15 15.00-15.83 0.50-0.65
VT18 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 130 50 12.28 13.35 0.30
VT18 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 155 206 13.63-14.50 12.92-13.13 -
VT18 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 105 110 14.66 14.80 0.45
VT18 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 280 594 14.90-17.86 16.06-18.10 0.60-0.90
VT18 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 150 207 14.21-15.85 14.89-15.67 0.55-0.90
VT18 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 175 361 13.45-14.35 13.95-15.45 0.35-0.50
VT18 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 217 16.02 16.77 0.80
VT18 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 165 398 15.00-16.25 15.86-16.70 0.60-0.65
VT18 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 160 149 11.21-11.55 13.08-13.28 *
VT18 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 290 432 13.50-13.92 14.32-15.20 0.30-0.35
VT18 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 180 226 14.04 15.50 0.45
VT18 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 135 176 15.53 16.49 0.60
VT18 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 190 347 13.87-15.40 14.75-16.55 0.45-0.60
VT18 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 239 14.30-15.57 15.88-17.59 0.40-0.65
VT18 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 130 130 14.20 15.20 0.50
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT17 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 136 134 14.13 14.70 0.55
HT17 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 210 438 15.05 16.11 0.60
HT17 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 426 17.88 17.81 0.95
HT17 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 190 162 13.50 14.87 0.40
HT17 Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet 135 388 16.10 16.15 0.70
HT17 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 120 291 15.63 15.94 0.70
HT17 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 362 15.70 16.07 0.60
HT17 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 120 234 15.50 15.82 0.60
HT17 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 102 568 15.75-16.70 16.81-16.91 0.70-0.85
HT17 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 130 205 14.69 14.55 0.55
HT17 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 145 389 15.93-16.64 14.83-15.12 -
HT17 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 105 253 16.15 16.10 0.65
HT17 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 281 1056 16.29-18.38 17.03-19.08 0.80-1.00
HT17 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 178 475 16.31-17.66 16.15-17.90 0.80-0.95
HT17 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 172 812 14.90-16.40 15.32-17.02 0.55-0.80
HT17 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 115 451 17.92 18.58 1.05
HT17 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 160 943 16.82-17.33 17.02-18.50 0.80-0.85
HT17 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 150 280 13.70-14.95 14.50-14.51 0.40-0.50
HT17 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 285 741 14.56-15.10 15.23-15.56 0.50-0.60
HT17 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 180 478 15.80 16.55 0.65
HT17 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 135 464 16.80 17.62 0.85
HT17 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 217 919 15.89-16.41 16.20-17.43 0.65-0.85
HT17 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 474 16.31-17.05 16.42-16.76 0.80-0.90
HT17 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 140 288 15.60 16.04 0.70
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT17 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 130 150 14.30 14.76 0.50
VT17 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 210 281 14.51 15.70 0.55
VT17 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 160 287 16.80 16.81 0.85
VT17 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 150 119 13.50 14.50 0.45
VT17 Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet 135 318 15.30 16.25 0.70
VT17 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 116 196 14.40 15.20 0.65
VT17 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 309 14.55 15.31 0.55
VT17 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 147 468 14.56-15.84 14.43-15.78 0.55-0.65
VT17 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 96 484 15.52-16.40 15.94-16.50 0.75-0.85
VT17 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 129 182 13.80 14.87 0.50
VT17 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 170 333 14.75-15.30 15.05-16.07 0.50-0.55
VT17 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 105 191 15.20 15.88 0.60
VT17 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 280 722 15.60-18.40 16.35-18.74 0.65-0.90
VT17 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 146 410 15.99-16.56 15.78-16.93 0.70-0.90
VT17 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 155 490 14.48-15.60 14.76-15.19 0.55-0.75
VT17 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 115 379 17.24 17.43 0.90
VT17 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 125 895 16.30-16.81 17.05-17.22 0.85-0.90
VT17 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 150 415 13.14-13.60 14.43-14.76 0.35-0.40
VT17 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 270 802 14.73-14.87 15.23-15.99 0.55-0.60
VT17 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 160 300 15.33 15.85 0.60
VT17 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 135 271 16.21 16.44 0.70
VT17 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 180 825 15.30-16.38 15.32-17.25 0.65-0.75
VT17 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 139 370 16.25-16.61 16.90-17.13 0.65-0.80
VT17 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 262 15.42 15.72 0.65
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT16 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 136 290 15.20 15.46 0.60
HT16 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 210 599 16.20 16.72 0.75
HT16 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 150 498 18.30 18.19 1.05
HT16 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 130 302 15.31 15.50 0.60
HT16 Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet 125 468 16.80 16.50 0.75
HT16 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 120 391 16.10 16.50 0.75
HT16 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 130 432 16.00 16.56 0.75
HT16 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 120 363 15.60 16.06 0.70
HT16 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 101 776 16.70-17.20 16.81-17.43 0.80-0.95
HT16 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 123 330 15.64 15.48 0.65
HT16 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 165 553 15.70-16.70 15.85-15.94 0.65-0.70
HT16 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 105 364 16.77 16.35 0.70
HT16 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 275 1244 17.00-18.36 17.22-18.14 0.85-1.10
HT16 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 169 659 17.10-18.90 16.10-17.35 0.90-1.05
HT16 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 155 838 16.21-17.34 16.08-17.61 0.75-0.80
HT16 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 493 18.20 18.62 1.10
HT16 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 160 1139 17.71-17.90 17.67-18.05 0.90-1.00
HT16 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 165 438 14.80-15.01 15.20-15.33 0.55-0.60
HT16 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 245 1204 15.50-16.20 15.94-16.43 0.65-0.70
HT16 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 140 656 17.00 17.25 0.75
HT16 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 135 546 17.80 17.89 0.85
HT16 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 180 1108 16.90-17.26 16.43-17.04 0.75-0.85
HT16 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 143 473 15.90-18.90 16.11-17.80 0.70-1.05
HT16 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 152 469 17.20 16.40 0.80
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT16 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 128 267 14.90 15.44 0.60
VT16 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 200 486 15.90 16.18 0.70
VT16 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 140 436 18.72 17.50 1.00
VT16 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 140 249 15.00 15.58 0.60
VT16 Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet 120 495 16.40 17.10 0.80
VT16 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 115 414 15.65 15.94 0.75
VT16 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 130 397 16.00 16.02 0.75
VT16 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 145 778 15.05-16.91 16.08-16.61 0.60-0.70
VT16 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 95 696 16.19-16.70 16.39-16.97 0.85-0.90
VT16 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 110 337 15.20 15.63 0.65
VT16 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 160 334 15.60 15.91 0.65
VT16 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 100 355 15.90 16.60 0.70
VT16 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 230 1170 16.50-19.23 16.69-19.46 0.85-1.10
VT16 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 146 593 16.10-17.10 16.29-17.53 0.85-1.00
VT16 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 160 728 15.30-16.45 15.00-17.07 0.65-0.80
VT16 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 120 475 17.80 17.80 0.95
VT16 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 150 1111 16.70-17.48 17.76-18.81 0.90-1.00
VT16 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 150 422 14.69-14.70 15.34-15.35 0.55
VT16 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 235 1277 15.80-17.94 16.15-17.76 0.65-0.90
VT16 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 160 490 16.20 16.62 0.70
VT16 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 135 430 17.34 16.89 0.80
VT16 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 180 817 14.58-16.80 15.37-16.30 0.55-0.80
VT16 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 138 409 16.70-18.00 16.15-16.45 0.70-1.00
VT16 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 145 415 16.28 16.07 0.70
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT15 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 125 326 15.80 15.65 0.70
HT15 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 170 697 16.90 17.07 0.80
HT15 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 140 658 19.30 18.20 1.20
HT15 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 120 338 16.00 16.36 0.65
HT15 Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet 120 557 17.20 17.62 0.85
HT15 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 105 530 16.90 16.67 0.90
HT15 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 130 574 17.00 16.81 0.90
HT15 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 105 429 16.50 16.76 0.75
HT15 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 95 872 16.90-17.10 17.19-17.62 0.90-0.95
HT15 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 110 433 16.50 16.40 0.75
HT15 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 150 480 16.88 17.00 0.80
HT15 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 98 443 17.30 17.36 0.80
HT15 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 225 1598 17.52-20.19 17.29-19.82 0.90-1.25
HT15 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 140 786 17.66-19.10 17.60-18.48 1.00-1.15
HT15 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 155 855 16.24-17.20 16.36-18.35 0.70-0.80
HT15 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 120 637 19.20 18.35 1.15
HT15 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 140 1270 18.54-19.20 17.90-18.56 1.00-1.05
HT15 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 142 485 15.30-16.00 15.60-15.73 0.65
HT15 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 215 1374 16.00-16.58 16.53-17.02 0.70-0.80
HT15 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 140 794 17.30 17.57 0.90
HT15 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 135 698 18.40 18.23 1.10
HT15 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 180 946 15.39-18.30 15.67-16.57 0.60-0.90
HT15 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 142 538 17.20 16.51 0.80
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT15 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 117 174 14.79 15.29 0.55
VT15 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 160 486 16.18 16.42 0.75
VT15 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 130 402 18.20 18.10 1.00
VT15 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 110 409 15.41 15.86 0.65
VT15 Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet 120 421 16.50 16.15 0.75
VT15 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 110 378 15.60 15.93 0.75
VT15 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 120 431 15.80 16.21 0.75
VT15 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 129 1344 15.60-16.47 15.82-16.40 0.60-0.75
VT15 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 95 653 16.80-17.00 16.17-16.43 0.75-0.80
VT15 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 110 320 15.30 15.67 0.65
VT15 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 130 303 15.63 15.76 0.65
VT15 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 85 291 16.40 16.21 0.75
VT15 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 227 999 16.50-19.50 17.00-18.26 0.80-1.25
VT15 Linköpings universitet Sjuksköterskeprogrammet 140 714 16.30-17.90 16.60-18.20 0.85-0.90
VT15 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 145 571 15.79-16.50 15.70-16.18 0.60-0.70
VT15 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 100 449 17.90 17.20 0.90
VT15 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 140 1055 17.30-17.70 16.68-17.19 0.90
VT15 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 155 522 14.60-15.19 14.75-15.48 0.50-0.55
VT15 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 220 1143 15.86-16.70 15.97-16.74 0.65-0.80
VT15 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 110 465 16.50 16.75 0.80
VT15 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 105 322 16.90 16.70 0.90
VT15 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 180 725 14.90-16.50 15.22-15.33 0.55-0.65
VT15 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 135 362 15.45-17.77 16.95-16.99 0.85-0.90
VT15 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 142 392 15.98 15.81 0.70
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT14 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 112 245 15.50 15.69 0.65
HT14 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 150 656 17.10 16.89 0.85
HT14 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 130 598 19.60 18.70 1.20
HT14 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 110 510 16.50 16.32 0.85
HT14 Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet 120 478 17.10 16.83 0.80
HT14 Högskolan Väst Sjuksköterskeprogrammet 110 459 16.90 16.68 0.90
HT14 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 489 16.90 16.49 0.80
HT14 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 105 409 16.60 16.70 0.70
HT14 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 91 739 17.20-17.80 16.45-17.54 0.85-0.95
HT14 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 110 386 16.50 15.78 0.70
HT14 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 130 419 17.30 16.12 0.75
HT14 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 98 364 17.00 16.57 0.75
HT14 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 215 1391 17.60-19.24 17.51-19.59 0.90-1.35
HT14 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 140 794 16.10-18.00 16.40-16.85 0.70-0.85
HT14 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 95 624 19.40 18.02 1.20
HT14 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 150 1220 17.90-18.20 17.50-17.81 0.90-1.00
HT14 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 141 511 15.70-16.60 15.40-16.49 0.65
HT14 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 215 1246 16.58-16.90 16.25-16.47 0.70-0.75
HT14 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 110 648 18.13 17.50 0.95
HT14 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 95 619 18.30 17.80 1.05
HT14 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 225 1439 16.00-17.70 15.90-18.36 0.65-0.90
HT14 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 148 706 18.60-19.30 17.10-17.21 0.95-1.05
HT14 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 142 485 16.98 16.15 0.75
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT14 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 95 205 14.80 15.50 0.55
VT14 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 130 462 16.40 16.32 0.70
VT14 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 110 340 15.96 15.84 0.60
VT14 Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet 115 360 16.10 16.29 0.70
VT14 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 108 590 15.70-16.47 15.83-17.13 0.60-0.70
VT14 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 90 398 16.00-16.30 16.00-16.66 0.65-0.80
VT14 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 110 318 15.60 15.80 0.60
VT14 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 130 316 16.30 15.93 0.65
VT14 Karlstads universitet Sjuksköterskeprogrammet 100 279 16.20 16.05 0.60
VT14 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 200 1067 16.99-18.52 16.84-18.90 0.80-1.10
VT14 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 145 551 16.19-17.19 15.70-17.48 0.60-0.75
VT14 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 96 619 17.73-20.00 17.26-20.88 0.80-1.30
VT14 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 151 835 16.50-17.20 16.73-19.79 0.75-0.85
VT14 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 155 333 14.80-15.10 15.00-15.62 0.45-0.60
VT14 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 220 1047 15.70-16.39 15.77-16.65 0.60-0.80
VT14 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 100 485 17.05 16.71 0.85
VT14 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 92 433 17.47 16.94 0.95
VT14 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 158 631 14.70-16.80 15.30-15.90 0.45-0.70
VT14 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 145 393 16.97 16.62 0.80
VT14 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 140 302 15.80 15.97 0.65
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT13 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 90 218 16.50 15.91 0.60
HT13 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 120 611 19.40 18.90 1.10
HT13 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 100 494 17.70 16.33 0.70
HT13 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 518 17.20 16.38 0.75
HT13 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 100 310 16.70 16.72 0.70
HT13 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 90 532 17.10-18.30 16.84-17.63 0.90-0.95
HT13 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 110 411 16.70 16.23 0.60
HT13 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 120 451 18.15 16.62 0.80
HT13 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 200 1470 17.20-19.23 16.74-19.55 0.80-1.10
HT13 Linnéuniversitetet Sjuksköterskeprogrammet 150 778 17.40-18.48 16.66-19.04 0.80-0.95
HT13 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 100 884 19.99-20.20 18.52-21.48 1.10-1.20
HT13 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 145 1027 17.50-18.08 17.50-19.49 0.80-0.90
HT13 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 141 417 16.17-16.21 15.88-15.90 0.55-0.60
HT13 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 212 1191 16.60-17.30 16.37-16.44 0.70
HT13 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 95 638 18.40 17.90 0.90
HT13 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 95 496 18.20 17.98 0.90
HT13 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 155 772 16.00-18.30 15.94-16.78 0.55-0.80
HT13 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 145 562 18.60 17.07 0.95
HT13 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 135 485 17.09 16.43 0.70
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT13 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 95 204 15.05 15.50 0.50
VT13 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 85 408 17.06 16.86 0.70
VT13 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 105 450 18.70 18.44 1.10
VT13 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 100 277 15.90 15.53 0.55
VT13 Högskolan Kristianstad Sjuksköterskeprogrammet 110 323 16.12 16.21 0.65
VT13 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 140 314 15.78 15.91 0.60
VT13 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 128 759 15.18-16.95 15.60-17.11 0.50-0.70
VT13 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 87 456 16.20-16.40 16.50-16.71 0.70
VT13 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 110 346 15.20 15.61 0.45
VT13 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 140 274 15.70 16.00 0.60
VT13 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 200 994 15.80-19.20 17.21-18.79 0.70-1.20
VT13 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 130 543 18.15-18.70 16.99-18.49 0.80-1.10
VT13 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 144 681 16.06-16.70 16.50-16.84 0.75-0.80
VT13 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 145 341 15.00-15.10 15.31-16.10 0.45-0.50
VT13 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 220 882 16.13-16.41 16.12-17.48 0.60-0.70
VT13 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 95 420 17.50 16.93 0.80
VT13 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 85 392 18.00 18.06 1.00
VT13 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 107 407 15.30-16.80 15.60-16.27 0.50-0.70
VT13 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 143 328 17.40 16.52 0.70
VT13 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 135 253 16.40 16.09 0.55
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT12 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 80 277 16.55 16.30 0.7
HT12 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 85 610 18.13 17.53 0.9
HT12 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 105 865 19.85 19.54 1.3
HT12 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 90 423 17.53 16.33 0.7
HT12 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 150 475 17.50 16.79 0.9
HT12 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 95 354 17.40 16.60 0.8
HT12 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 87 616 17.80-18.90 17.70-17.85 0.9
HT12 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 90 315 16.70 16.71 0.7
HT12 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 150 406 17.50 16.76 0.7
HT12 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 210 1576 17.30-19.60 17.67-19.39 0.9-1.3
HT12 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 105 950 19.60-20.60 17.81-18.64 1.1-1.2
HT12 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 140 937 17.95-18.20 17.85-18.01 0.9
HT12 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 128 422 16.39-16.54 16.44-17.33 0.6
HT12 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 215 1122 16.70-17.40 16.43-17.10 0.7
HT12 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 90 705 19.18 18.29 1.0
HT12 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 95 710 18.88 18.55 1.1
HT12 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 162 597 15.90-18.70 15.61-18.15 0.6-0.9
HT12 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 524 18.66 17.38 1.0
HT12 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 110 402 17.48 17.26 0.8
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT12 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 85 193 15.20 15.05 0.4
VT12 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 70 407 17.20 17.00 0.8
VT12 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 110 478 18.70 18.30 1.2
VT12 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 90 199 15.69 16.17 0.4
VT12 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 130 304 16.01 16.19 0.6
VT12 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 128 569 15.40-16.00 15.17-16.99 0.4-0.8
VT12 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 82 419 16.60-17.02 16.38-16.70 0.7-0.8
VT12 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 80 307 15.30 15.80 0.5
VT12 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 150 216 15.79 15.38 0.5
VT12 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 210 983 15.95-18.77 16.49-18.55 0.7-1.3
VT12 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 110 516 18.00-18.13 17.30-19.05 0.9
VT12 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 160 627 16.20-17.07 15.90-16.82 0.6-0.8
VT12 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 110 251 14.36-14.64 14.95 0.4
VT12 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 259 1234 15.20-17.00 15.71-17.52 0.5-0.8
VT12 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 90 482 17.63 18.09 0.9
VT12 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 85 440 17.97 17.67 0.9
VT12 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 107 349 16.10-17.30 15.38-16.27 0.7-0.8
VT12 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 120 311 18.10 17.11 0.8
VT12 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 95 252 16.47 16.54 0.7
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT11 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 90 168 15.80 15.80 0.5
HT11 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 85 535 18.30 17.30 1.0
HT11 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 105 735 20.20 19.35 1.4
HT11 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 90 284 17.00 16.60 0.7
HT11 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 130 457 17.80 17.92 0.8
HT11 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 85 277 17.30 16.59 0.6
HT11 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 76 571 18.10-18.30 17.90-17.92 0.8-0.9
HT11 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 80 264 17.10 16.84 0.6
HT11 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 140 330 17.40 16.07 0.7
HT11 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 210 1365 17.50-19.09 16.93-18.06 0.9-1.4
HT11 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 110 719 18.85-19.50 18.60-18.84 1.1
HT11 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 160 850 16.30-18.50 16.44-18.36 0.6-1.0
HT11 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 110 346 15.80-17.10 16.00-16.85 0.5-0.6
HT11 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 220 945 16.20-17.25 15.96-16.30 0.6
HT11 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 78 634 19.08 17.79 1.2
HT11 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 75 633 19.50 18.16 1.3
HT11 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 194 888 15.10-18.55 15.12-17.30 0.4-0.9
HT11 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 125 473 19.02 18.23 1.0
HT11 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 90 398 18.30 16.85 0.9
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
VT11 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 85 233 15.00 15.54 0.5
VT11 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 85 431 17.10 16.99 0.9
VT11 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 105 499 19.20 18.54 1.2
VT11 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 100 212 15.23 15.83 0.5
VT11 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 110 357 16.96 16.98 0.8
VT11 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 90 535 15.10-16.10 15.92-16.26 0.5-0.8
VT11 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 80 495 16.80-18.09 16.90-17.01 0.8
VT11 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 64 258 16.03 16.30 0.7
VT11 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 140 236 15.90 15.84 0.6
VT11 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 160 523 17.30 16.77 0.9
VT11 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 95 456 18.23 17.02 1.0
VT11 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 125 771 16.80-17.21 16.62-17.04 0.8-0.9
VT11 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 150 199 14.00-14.20 14.75-15.68 0.2-0.3
VT11 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 200 627 15.80-16.00 15.96-16.18 0.5-0.6
VT11 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 80 374 18.02 18.45 1.0
VT11 Sophiahemmet Högskola Sjuksköterskeprogrammet 73 520 18.60 17.60 1.3
VT11 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 107 381 15.40-16.20 15.40-16.54 0.7
VT11 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 110 420 18.50 17.21 0.9
VT11 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 100 281 16.60 16.18 0.7
TerminUniversitet/HögskolaProgramAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT10 Blekinge tekniska högskola Sjuksköterskeprogrammet 85 250 16.35 16.03 0.6
HT10 Ersta Sköndal Bräcke högskola Sjuksköterskeprogrammet 85 536 18.67 17.85 1.1
HT10 Göteborgs universitet Sjuksköterskeprogrammet 101 800 20.20 19.51 1.3
HT10 Högskolan Dalarna Sjuksköterskeprogrammet 85 329 17.10 16.33 0.7
HT10 Högskolan i Borås Sjuksköterskeutbildning 130 474 17.75 17.27 0.9
HT10 Högskolan i Gävle Sjuksköterskeprogrammet 90 295 17.09 16.54 0.7
HT10 Högskolan i Halmstad Sjuksköterskeprogrammet 80 609 18.35-19.15 17.37-17.76 0.9
HT10 Högskolan i Skövde Sjuksköterskeprogrammet 42 305 17.75 17.67 0.8
HT10 Jönköping University Sjuksköterskeprogrammet 160 380 17.21 16.43 0.7
HT10 Karolinska institutet Sjuksköterskeprogrammet 205 1402 17.40-19.50 16.44-18.64 0.8-1.4
HT10 Lunds universitet Sjuksköterskeprogrammet 95 567 19.60 18.11 1.2
HT10 Malmö Högskola Sjuksköterskeprogrammet 130 1113 18.20-18.55 17.10-17.76 1.0-1.2
HT10 Mittuniversitetet Sjuksköterskeutbildning 149 266 16.15-16.60 15.51-15.79 0.4-0.5
HT10 Mälardalens högskola Sjuksköterskeprogrammet 220 1041 16.63-17.40 16.68-17.25 0.7
HT10 Röda korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet 80 631 19.64 18.78 1.2
HT10 Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet 162 834 16.00-18.00 15.48-17.19 0.5-1.0
HT10 Uppsala universitet Sjuksköterskeprogrammet 120 549 19.20 17.60 1.1
HT10 Örebro universitet Sjuksköterskeprogrammet 100 379 17.90 16.89 0.7
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
ATONI
slapphet i kroppsvävnad, förslappning
Har nu fått beskedet att jag är antagen till min önskade utbildning! Tack för er hjälp med högskoleprovet!! Tillslut så gick det!!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59