Summering
  • Studiestöd från CSN kan vara ett sätt att finansiera dina universitets- och högskolestudier oavsett om du påbörjar en utbildning direkt efter gymnasiet eller vill byta karriärspår och läsa en utbildning senare i livet.
  • Studiebidrag består av två komponenter: studiebidrag och studielån.
  • På denna sida har vi samlat grundläggande information om studiemedel och svar på några av de vanligaste frågorna om CSN-stöd.

I Sverige är vi priviligierade med möjligheten att få studiestöd från staten för att finansiera vår studietid. Studiestöd administreras och beviljas av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och består av en bidragsdel och en lånedel.

Hur mycket får man i CSN-stöd?

Bidragsdelen ligger i skrivande stund på cirka 3000 kr per månad och lånedelen på runt 7000 kr per månad. I grundformen uppgår det totala beloppet till drygt 10 000 kr i månaden. Det finns vissa omständigheter som gör att du kan få ett utökat studiestöd – till exempel om du har omvårdnaden om ett eller flera barn eller om du har utökade kostnader för dina studier (exempelvis om du betalar för din utbildning) eller vid vissa utbytesstudier utomlands.

Maxtid för studiestöd

På CSN:s hemsida framgår att, när du studerar på heltid, kan du som längst få studiemedel i 240 veckor för studier på eftergymnasiala utbildningar. Det motsvarar cirka sex års studier på heltid.

Om du studerar på deltid räknar CSN om de använda veckorna till vad de skulle motsvara i antal veckors heltidsstudier. Det innebär att om du till exempel studerar på 50 procent i 20 veckor, så har du bara använt 10 av dina veckor med studiemedel.

Om du har använt dig av studiemedel tidigare och planerar att studera på nytt kan du via "Mina sidor" på CSN:s hemsida se hur många veckor av studiemedel som du använt och hur många som återstår. Där kan du även direkt ansöka om studiemedel eller göra ändringar av din ansökan samt ändra dina personuppgifter med mera.

Dispens för förlängd studietid

Skulle du studera under mer än sex år kan det vara svårt att få CSN för den överskjutande studietiden. CSN beviljar i vissa fall dispens, det vill säga gör ett undantag, för studiestöd under en utökad tid efter det att man använt sina 240 veckor. Enligt CSN ges dispens enbart i särskilda fall, såsom att någon funktionsnedsättning föreligger eller man av någon annan anledning behöver en längre studietid. Kontakt CSN direkt om du har frågor som gäller ditt specifika fall.

Åldersgräns för att få studiestöd

Det finns ingen nedre åldersgräns för när du kan börja få studiestöd för högskolestudier. Däremot finns det begränsningar för hur sent i livet du kan bli beviljad studiestöd. Antalet veckor du kan ta studiestöd minskar från och med året du fyller 47. Efter året du fyller 56 kan du inte längre få bidrag eller lån från CSN.

Du kan läsa mer om åldersgränser för studiemedel på CSN:s hemsida.

Kan man jobba extra och samtidigt få studiestöd?

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att det påverkar ditt studiemedel. Detta belopp kallas fribelopp och varierar något från år till år.

Fribeloppet baseras på hur många veckor du får studiemedel per kalenderhalvår och du kan finna tabellerna för fribeloppet på CSN:s hemsida eller direkt i ditt besked om studiemedel (om du redan ansökt och beviljats studiemedel).

Om du tjänar mer än fribeloppet samtidigt som du får studiemedel riskerar du att bli återbetalningsskyldig, så om du jobbar extra är det viktigt att du kollar upp hur mycket du maximalt får tjäna för att undvika negativa överraskningar och återkrav.

För 2020 togs fribeloppet bort på grund av coronapandemin, men från 2021 kommer fribelopp att åter gälla som vanligt.

Kan man få CSN utan svenskt medborgarskap?

Du som är medborgare i Schweiz eller något land i EU/EES kan du ha rätt till studiestöd från CSN om du studerar i Sverige, läs mer om villkor och information specifik för ditt fall här.

Även för dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz kan ha rätt till studiemedel från CSN om du studerar i Sverige, läs mer om villkor och information för ditt specifika fall här.

Denna sida uppdaterades senast 2020-10-02.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
NÄPSA
tillrättavisa, (be)straffa
Tid till vårens första prov

23/10 - 2022 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 16/8 kl. 8:00
Stänger senast 23/8 kl. 23:59