Summering
  • Rättningen sker genom en optisk inläsning av din svarsblankett.
  • Cirka fyra till fem veckor efter provet är rättning och normering färdig, då får du ditt normerade resultat.
  • Som VIP-medlem har du de bästa förutsättningarna att få rätt på så många uppgifter som möjligt.

Så går rättningen till

Den svarsblankett du fyller i under provdagen skickas till Umeå för rättning. En optisk läsare skannar din svarsblankett med svaren, personuppgifter och så vidare. Anledningen till att instruktionerna på provdagen uppmanar dig att fylla i svarsblanketten tydligt och ordentligt handlar just om att den optiska läsaren ska kunna registrera dina svar korrekt.

Om det finns otydligheter, såsom att två svarsbubblor är ifyllda för en uppgift, kommer läsaren att välja den svarsbubbla som är mest ifylld (mörkast).

Skulle det vara omöjligt för den optiska läsaren att avgöra vilket svar som har markerats kommer det göras en manuell kontroll av svarsblanketten.

Det har förekommit att den optiska läsningen gjort misstag (även om detta torde vara väldigt sällsynt) och därmed gjort en felaktig inläsning av din svarsblankett. Misstänker du att så är fallet kan du be om att få din svarsblankett manuellt granskad samt få en fotokopia på din svarsblankett.

Sedan höstens prov 2017 kan du även se dina scannade svarsblanketter direkt via resultatsidan på Hogskoleprov.nu.

Rättningen kommer fram till din råpoäng (antalet korrekt besvarade uppgifter) som sedan omvandlas till ditt högskoleprovsresultat efter att normeringen är färdig. Rättning och normering tar ca 4-5 veckor att genomföra och därefter får du ditt slutliga, normerade resultat.

Sammanfattningsvis kan man säga att du själv kan påverka din råpoäng genom att exempelvis förbereda dig väl inför högskoleprovet som VIP-medlem. Men ditt slutliga resultat beror även på normeringen, det vill säga hur andra personer skrev provet och provets svårighetsgrad.

Hur normeringen går till kan du läsa mer om i avsnittet Normering av högskoleprovet.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
KRAKEL
gräl, bråk
Tid till vårens första prov

23/10 - 2022 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 16/8 kl. 8:00
Stänger senast 23/8 kl. 23:59