Summering
  • De populäraste utbildningarna sett till antal sökande är juristprogrammet, läkarprogrammet, psykologprogrammet, socionomprogrammet och utbildningar i kriminologi.
  • De utbildningar som kräver högst betyg och/eller resultat på högskoleprovet är främst läkarprogrammet, några civilingenjörsutbildningar och psykologprogrammet.
  • Om dina betyg inte räcker till för din drömutbildning är högskoleprovet ett utmärkt sätt att öka dina chanser att bli antagen då du är med och konkurrerar om fler av utbildningsplatserna.
  • Med vår VIP-utbildning får du allt som behövs för att bemästra högskoleprovets alla delar så effektivt som möjligt och nå ett så högt resultat som möjligt.

Mest sökta utbildningarna

Höstterminen 2020 slog rekord avseende antalet sökande till högskoleutbildningar – enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) var det totala antalet sökande ca 407 000 personer. En bidragande orsak till att antalet sökande ökade kraftigt är coronapandemin och allt vad den innebär i form av ökad arbetslöshet och allmän ökad osäkerhet kring utsikterna på arbetsmarknaden de kommande åren.

De mest sökta utbildningarna HT2020, alltså de utbildningar med störst antal sökande kan ses i tabellen nedan.

Antal sökande per utbildning topp 20 för höstterminen 2020
RankUtbildningUniversitet/HögskolaAntal sökande
1. Juristprogrammet Stockholms universitet 7 204
2. Juristprogrammet Uppsala universitet 6 296
3. Läkarprogrammet Karolinska institutet 6 085
4. Juristprogrammet Lunds universitet 5 981
5. Juristprogrammet Göteborgs universitet 5 962
6. Läkarprogrammet Göteborgs universitet 5 745
7. Läkarprogrammet Uppsala universitet 5 684
8. Läkarprogrammet Linköpings universitet 5 276
9. Läkarprogrammet Örebro universitet 5 141
10. Psykologprogrammet Stockholms universitet 4 991
11. Läkarprogrammet Lunds universitet 4 972
12. Läkarprogrammet Umeå universitet 4 872
13. Psykologprogrammet Göteborgs universitet 4 757
14. Psykologprogrammet Uppsala universitet 4 737
15. Socionomprogrammet Stockholms universitet 4 736
16. Juristprogrammet Örebro universitet 4 683
17. Kandidatprogram i kriminologi Lunds universitet 4 426
18. Ekonomie kandidatprogram Lunds universitet 4 424
19. Kandidatprogram i kriminologi Stockholms universitet 4 336
20. Socionomprogrammet Göteborgs universitet 4 287

Utifrån antal sökande kan vi se att några utbildningar står ut som särskilt populära, nämligen juristprogrammet, läkarprogrammet, psykologprogrammet, socionomprogrammet och kandidatprogram i kriminologi.

Notera att antalet sökande till en utbildning inte säger något om hur många platser som finns på utbildningen. För att få en tydligare bild av vilka utbildningar där störst konkurrens om platserna råder studerar vi nedan de utbildningar som har högst antagningskrav för gymnasiebetyg respektive högskoleprovsresultat.

Utbildningarna som kräver högst betyg

Tabellen nedan visar de 20 utbildningar (endast program, så enskilda kurser är uteslutna) som krävde högst betyg i urval 2 i gruppen BI (betyg före eventuell komplettering).

Utbildningar som kräver högst betyg topp 20 för höstterminen 2020
RankUtbildningUniversitet/HögskolaBetyg urval 2 (urvalsgrupp BI)
1. Läkarprogrammet Lunds universitet 22.29
2. Psykologprogrammet Lunds universitet 22.19
3. Läkarprogrammet Uppsala universitet 22.12 
4. Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik Kungliga tekniska högskolan 22.10
5. Läkarprogrammet Karolinska institutet 22.10
6. Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Kungliga tekniska högskolan 22.00
7. Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning Göteborgs universitet 22.00
8. Arkitektur och teknik Chalmers tekniska högskola 22.00
9. Psykologprogrammet Uppsala universitet 21.98
10. Läkarprogrammet Göteborgs universitet 21.98
11. Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Lunds universitet 21.92
12. Läkarprogrammet Umeå universitet 21.77
13. Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Lunds universitet 21.77
14. Industriell ekonomi, civilingenjör Chalmers tekniska högskola 21,77
15. Läkarprogrammet Linköpings universitet 21.76
16. Psykologprogrammet Göteborgs universitet 21.72
17. Psykologprogrammet Stockholms universitet 21.70
18. Läkarprogrammet Örebro universitet 21.67
19. Kandidatprogram i International Business Lunds universitet 21.56
20. Juristprogrammet Lunds universitet 21.56

När vi tittar på de utbildningar med högst antagningsgräns för betyg framstår en delvis annan bild jämfört med utbildningarna med störst antal sökande. Läkar- och psykologprogrammet ligger fortfarande högt, medan juristprogrammen hamnar betydligt längre ner tillsammans med utbildningarna i kriminologi. Istället hamnar ett flertal ingenjörsutbildningar högt upp på listan.

Utbildningarna som kräver högst resultat på högskoleprovet

Tabellen nedan visar de 20 utbildningar (endast program så enskilda kurser är uteslutna) som krävde högst högskoleprovsresultat i urval 2 höstterminen 2020.

Utbildningar som kräver högst HP-resultat topp 20 höstterminen 2020
RankUtbildningUniversitet/HögskolaResultat på HP urval 2
1. Matematik, kandidatprogram Linköpings universitet 1.75
2. Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Kungliga tekniska högskolan 1.75
3. Arkitektur och teknik Chalmers tekniska högskola 1.75
4. Läkarprogrammet Lunds universitet 1.70
5. Psykologprogrammet Lunds universitet 1.70
6. Läkarprogrammet Uppsala universitet 1.65
7. Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik Kungliga tekniska högskolan 1.65
8. Läkarprogrammet Karolinska institutet 1.65
9. Psykologprogrammet Göteborgs universitet 1.65
10. Psykologprogrammet Uppsala universitet  1.60 
11. Läkarprogrammet Örebro universitet  1.60 
12. Läkarprogrammet Linköpings universitet  1.60 
13. Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi Kungliga tekniska högskolan 1.60 
14. Civilingenjörsutbildning i datateknik Kungliga tekniska högskolan  1.60 
15. Läkarprogrammet Göteborgs universitet  1.60 
16. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi Uppsala universitet  1.55 
17. Läkarprogrammet Umeå universitet  1.55
18. Psykologprogrammet Stockholms universitet  1.55 
19. Veterinärprogrammet Sveriges lantbruksuniversitet  1.55 
20. Psykologprogrammet Karolinska institutet  1.55 

Även när vi tittar på utbildningar med högst antagningskrav i urvalsgruppen högskoleprov så hamnar framför allt läkarprogrammet, psykologprogrammet och diverse tekniska och ingenjörsutbildningar i topp.

Denna sida uppdaterades senast 2020-10-02.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
NÄPSA
tillrättavisa, (be)straffa
Tid till vårens första prov

23/10 - 2022 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 16/8 kl. 8:00
Stänger senast 23/8 kl. 23:59