Summering
  • Våren 2022 hålls två separata högskoleprov, lördagen den 12 mars respektive lördagen den 7 maj. Denna sida fokuserar på provet den 12 mars.
  • Anmälan till vårens högskoleprov 2022 sker under perioden 11–18 januari 2022. Det går inte att själv välja mellan de två provdatumen, UHR fördelar anmälda deltagare mellan mars- och majprovet efter att anmälan har stängt.
  • Vi kommer på denna sida, efter att vårens första högskoleprov har hållits, att bjuda på förklaringar med text och figurer till alla 160 uppgifter på vårens högskoleprov 2022 i mars och lägger även löpande upp videoförklaringar tills vi täcker samtliga 80 kvantitativa uppgifter.
  • Inom några dagar från provdagen den 12 mars 2022 kommer du att kunna fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning och gratis förklaringar på rättningssidan.

På denna sida kommer du att finna uppgifterna från provpassen samt facit och våra expertförklaringar till alla uppgifter på vårens högskoleprov den 12 mars 2022. Här har vi även samlat svar på vanliga frågor om det första av vårens högskoleprov 2022 som hålls lördagen den 12 mars.

För mer generell information om vårens två högskoleprov hänvisar vi till sidan Vårens högskoleprov 2022 och för uppgifter, normering och förklaringar till det andra vårprovet 2022 hänvisar vi till sidan Högskoleprovet våren 2022 den 7 maj.


Anmälan till vårens första högskoleprov 2022

Anmälan till vårens högskoleprov 2022 öppnar tisdagen den 11 januari kl. 08:00 och stänger tisdagen den 18 januari vid midnatt. Anmälningsperioden är densamma till både provet den 12 mars och den 7 maj och det går inte att anmäla sig utanför anmälningsperioden.

UHR, som ansvarar för högskoleprovet, har meddelat att man inte kan välja provdatum. UHR kommer att fördela anmälda deltagare mellan de två provdatumen efter att anmälan har stängt. Alla anmälda provdeltagare får sedan veta sitt tilldelade provdatum ca en vecka efter att anmälan har stängt.

Anmälan till vårens högskoleprov 2022 väntas ske via hogskoleprov.nu som vanligt.

Det är i skrivande stund inte känt om vårens högskoleprov 2022 den 12 mars kommer att begränsas av pandemiskäl likt provomgångarna under 2021 då vårens prov hade ett tak för antalet deltagare.

Vi kommer att uppdatera denna sida när ytterligare information framkommer närmare anmälan och provdagen.


När kommer resultatet på vårens första högskoleprov 2022?

Resultaten för vårens första högskoleprov 2022 väntas bli tillgängliga ca 4-5 veckor efter provdagen den 12 mars, det vill säga någon gång kring mitten av april. Du kommer då att kunna ta del av ditt officiella resultat genom att följa stegen på vår sida om resultat på högskoleprovet. Innan det officiella resultatet är tillgängligt kan du skapa dig en uppfattning om hur det gick genom att själv rätta provet – mer om detta längre ned på denna sida.


Normering av vårens första högskoleprov 2022

Normeringen av vårens högskoleprov som hålls den 12 mars väntas presenteras ca 4-5 veckor efter provdagen, senast i samband med att resultaten blir tillgängliga någon gång kring mitten av april. Du kan läsa mer om vad normering är, varför det används och hur ditt normerade slutresultat räknas fram på vår sida om normering av vårens första högskoleprov 2022. Där kommer vi också att publicera normeringstabellerna för vårens första högskoleprov 2022 så snart de blir tillgängliga. Vi kommer även att presentera vår analys av normeringen av vårens prov jämfört med tidigare provomgångar efter att normeringstabellerna släppts.

I väntan på normeringstabellerna för vårens högskoleprov 2022 den 12 mars kan du se hur tidigare års normeringar sett ut samt analysera ditt uppskattade resultat i Normeringskalkylatorn.

Normering av vårens första högskoleprov 2022 Normeringskalkylatorn


Gratis förklaringar och videoförklaringar till vårens första högskoleprov 2022

Uppgifterna från samtliga provpass på vårens första högskoleprov 2022 väntas släppas måndagen efter provdagen, alltså den 14 mars, och vi kommer då att publicera dessa på denna sida. Officiellt facit till uppgifterna kommer att släppas ca 3-4 dagar efter provdagen och vi tar fram förklaringar till samtliga 160 uppgifter från vårens första högskoleprov löpande efter att provet ägt rum. Så snart förklaringarna och facit är redo kommer vi att publicera allt här, så håll utkik efter uppdateringar på denna sida efter provdagen.

Parallellt med detta tar vi även fram videoförklaringar till det första vårprovets alla 80 kvantitativa uppgifter. Följ oss på YouTube för att inte missa någon videouppladdning.


Nytt för vårens högskoleprov 2022

Sedan höstens högskoleprov 2019 har kontrollpappret tagits bort och väntas inte återinföras till vårens prov 2022. Kontrollpappret möjliggjorde för provdeltagare att notera sina svar för att kunna rätta provet och få en uppfattning om resultatet innan den officiella rättningen var färdig.

På grund av den rådande coronapandemin har UHR fattat beslutet att dela upp vårens högskoleprov 2022 för att minska risken för smittspridning genom att dela upp provdeltagarna på två separata provtillfällen för att minska antalet personer som samtidigt skriver provet. En liknande uppdelning gjordes även våren 2021.

För att bilda dig en uppfattning om hur det gick för dig på provet innan resultaten är färdiga rekommenderar vi att gå igenom provet uppgift för uppgift för att minnas vad du svarade på respektive uppgift. På så vis kan du skapa dig en ungefärlig uppfattning om antalet korrekt besvarade uppgifter som du sedan kan mata in i Normeringskalkylatorn för att analysera ditt resultat närmare i väntan på att vårens normeringstabeller släpps.

Att gå igenom uppgifterna en och en är även ett utmärkt tillfälle att jämföra dina egna resonemang med våra och lära dig av eventuella misstag och snappa upp användbara genvägar även på uppgifter som du besvarat korrekt. På så vis ser du till att vara i ännu bättre form inför kommande provomgångar om du ännu inte nått ditt målresultat.


Förbered dig inför vårens högskoleprov 2022

Eftersom högskoleprovet testar väldigt specifika färdigheter inom matematik, svenska och engelska och dessutom skrivs under stark tidspress är goda förberedelser en förutsättning för ett högt resultat. På HPGuiden har vi hjälpt över 180 000 studenter att förbereda sig inför högskoleprovet och har samlat all vår kunskap och erfarenhet i en lättillgänglig onlineutbildning som innehåller allt du behöver för att bemästra alla högskoleprovets delar.

Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade strategier, metoder, tips och tricks för alla provdelar, över 19 000 uppgifter med lösningar steg för steg samt kursen All matte du behöver där du kan repetera just den matematik som är viktig för högskoleprovet och inte riskera att lägga din tid på sådant som inte är relevant.

Skulle du fastna på någon uppgift eller teorigenomgång kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig reda ut frågetecknen. Dessutom blir du tilldelad en personlig coach som uppnått maximala 2.00 på högskoleprovet som gärna hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att lägga på dina förberedelser. Du kommunicerar smidigt med oss via mail och vi finns tillgängliga alla dagar i veckan för att du ska få svar snabbt.


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 ända till det senaste provet. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten. Vårens högskoleprov 2022 som hålls den 12 mars kommer att göras tillgängligt där så snart som möjligt efter provdagen.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
DEPESCH
brådskande (ämbets)skrivelse
Tid till vårens första prov

12/3 - 2022 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 11/1 kl. 8:00
Stänger senast 18/1 kl. 23:59