Fler än 249 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

KVA - kvantitativa jämförelser

Summering
 • KVA-delen består av 20 uppgifter per högskoleprov.
 • Testa dig eller öva gratis med KVA-uppgifter, från gamla högskoleprov och exempel från VIP-utbildningen, med KVAprogrammet, Provpassgeneratorn och Högskoleprovtränaren.
 • Du kan förbättra ditt resultat på KVA-delen på bästa sätt genom att studera som VIP-medlem.

Delprovet KVA testar kvantitativa jämförelser och består av 10 uppgifter per provpass och alltså 20 uppgifter per högskoleprov.

Den rekommenderad provtiden är 10 minuter vilket ger att den rekommenderade medeltiden per uppgift är 1 minut.

I delprovet KVA får vi uppgifter med beskrivning av två kvantiteter, kvantitet I och kvantitet II. Uppgiften är att bestämma vilken av kvantiteterna som är störst, om de är lika stora eller om det inte går att bestämma vilken som är störst. I vissa fall ges inledande information som kan användas vid jämförelsen.

Till varje uppgift finns fyra svarsalternativ varav endast ett är rätt. Det är alltid samma fyra svarsalternativ oavsett uppgift. De fyra svarsalternativen är:

 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Svarsalternativen kan förklaras enligt följande:

 1. Kvantitet I är större än kvantitet II.
 2. Kvantitet II är större än kvantitet I.
 3. De två kvantiteterna är lika stora.
 4. Förhållandet mellan de två kvantiteterna kan inte entydigt bestämmas utifrån den givna informationen.

Nedan följer överdrivet enkla exempel för att illustrera varje typ av svarsalternativ.

Exempel A

x = 1 och y = 2

Kvantitet I: y

Kvantitet II: x

Kvantitet I är större än kvantitet II eftersom y är större än x.

Svar: A I är större än II

Exempel B

x = 1 och y = 2

Kvantitet I: x

Kvantitet II: y

Kvantitet II är större än kvantitet I eftersom y är större än x.

Svar: B II är större än I

Exempel C

x = 1 och y = 2

Kvantitet I: 1

Kvantitet II: x

Kvantitet I är lika med kvantitet II eftersom x också är 1.

Svar: C I är lika med II

Exempel D

x = 1 och y = 2

Kvantitet I: y

Kvantitet II: z

Vi har inte tillräckligt med information eftersom vi inte känner till värdet på z.

Svar: D informationen är otillräcklig

Vi avslutar med den officiella exempeluppgiften från högskoleprovet inklusive fullständig lösning.

Officiell exempeluppgift

x och y är positiva heltal.
££ xy = 42 ££ och ££ x^2 + y^2 = 85 ££

Kvantitet I: ££ x ££

Kvantitet II: ££ y ££

 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Vi ser att den inledande informationen ger oss att

$$ x \cdot y = 42 $$

Delar vi upp talet 42 i primtalsfaktorer får vi

$$ 42 = \\ 2 \cdot 21 = \\ 2 \cdot 3 \cdot 7 $$

Eftersom vi endast har två tal, x och y, måste vi multiplicera ihop två av faktorerna för att få det ena talet. Det innebär att de två talen x och y skulle kunna vara 6 och 7, 2 och 21 eller 3 och 14.

Vi vänder oss nu till den andra ekvationen som ger att 

$$ x^2 + y^2 = 85 $$

Vi ser direkt att varken x eller y kan vara

$$ 2 \cdot 7 = 14 $$

eller

$$ 3 \cdot 7 = 21 $$

eftersom både 14 och 21 i kvadrat är större än 85.

$$ 14^2 > 85 \\ 21^2 > 85 $$

Den slutsatsen kan vi dra logiskt eftersom

$$ 10^2 = 100 $$

Både 14 samt 21 är större än 10.

Det innebär at de två talen måste vara 6 och 7 vilket vi kan bekräfta eftersom

$$ 6^2 + 7^2 = \\ 36 + 49 = \\ 85 $$

Däremot kan vi inte avgöra om 

$$ x = 6 \\ y = 7 $$

eller om 

$$ x = 7 \\ y = 6 $$

Både alternativen uppfyller likheterna i de två ekvationerna. Vi kan därmed inte heller avgöra vilken av x och y som är störst.

Det rätta svaret på denna uppgift är därmed D informationen är otillräcklig, förhållandet mellan de två kvantiteterna kan inte entydigt bestämmas utifrån den givna informationen.

Mer information och öva gratis

I VIP-utbildningen går vi igenom samtliga provdelar mer i detalj och du får unika strategier, genomgångar, tips och trix samt lösningsmetoder för alla tänkbara uppgifter som kan komma på provet.

Du kan testa dig eller öva gratis med KVA-uppgifter, från gamla högskoleprov samt exempel från VIP-utbildningen, i våra olika övningsfunktioner. Även det senaste provets uppgifter finns tillgängliga.

KVAprogrammet Provpassgeneratorn Högskoleprovtränaren

Jag har fått mitt resultat nu, 1.7 blev det! Började gråta på espresso house när jag loggade in och såg det. Tack snälla för allt stöd, och framför allt för att HPGuiden är en så grym tjänst! Är oändligt tacksam!!

Amanda Herrmann
Höjde sig från 0.8 till 1.7 som VIP-medlem, nu väntar läkarutbildningen
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
ATONI
slapphet i kroppsvävnad, förslappning
En otroligt bra sida där allt väsentligt material finns samlat. Lyckades med hjälp av er skriva 1,95 på höstens prov och blev också nyligen med hjälp av detta resultat antagen till Läkarprogrammet. Tusen tack för att ni finns!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59