Summering
  • Vissa utbildningar leder naturligt in på ett visst yrke, medan andra utbildningar lämnar många dörrar i vitt skilda branscher öppna på arbetsmarknaden efter avklarad utbildning.
  • Om du inte känner dig säker på exakt vad du vill ägna dig åt efter studierna kan ett alternativ därför vara att välja en bred utbildning som lämpar sig för många olika yrken.
  • På så vis kan du använda studietiden för att experimentera, och bekanta dig med flera olika områden och yrken innan du bestämmer dig.

Att inte kunna välja utbildning bland alla tillgängliga val är ett dilemma som de flesta som söker till en högskoleutbildning går igenom. Vissa har ett tydligt mål, medan andra känner att de är väldigt breda i sina intressen och inte vill avgränsa sig riktigt än. Om det senare stämmer in på dig så kan det finnas fördelar med med att välja en så bred högskoleutbildning som möjligt. Här listar vi några av de bredaste utbildningarna:

  • Ingenjör. Ingenjörer har genomgått en lång utbildning med hårt fokus på att träna upp sina färdigheter inom problemlösning. Även om ingenjörer framförallt läser tekniska ämnen kan deras kompetens användas inom i stort sett alla branscher, och i en mängd olika roller. Många utbildade ingenjörer arbetar med projekt- eller företagsledning, forskning och mycket annat som kanske inte direkt förknippas med ingenjörsyrket. Valmöjligheterna är alltså stora. Läs mer om hur du blir ingenjör.

  • Jurist. Jurister är experter inom det legala området, och eftersom nästan varje företag och organisation behöver handskas med juridiska frågor är jurister eftertraktade. Juristyrket i sig är väldigt brett och jurister med precis samma utbildning kan tio år senare arbeta med helt olika saker, vilket speglar de goda valmöjligheterna som står till buds. Läs mer om hur du blir jurist.

  • Ekonom. Ekonomer finns inte bara inom alla slags branscher och i både offentlig sektor och i det privata näringslivet – deras arbetsuppgifter skiljer sig också åt i det oändliga. Ekonomer har goda kunskaper inom ekonomi och samhället i stort och är därför värdefulla inom många olika områden. Läs mer om hur du blir ekonom

  • Statsvetare. Statsvetare har en gedigen grund inom samhällskunskap, nationalekonomi och statistik och kan därför komma till nytta i många olika arbetsroller – kanske främst inom offentlig sektor men också inom politik och journalistik med mera.

Denna sida uppdaterades senast 2020-10-02.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
NÄPSA
tillrättavisa, (be)straffa
Tid till vårens första prov

23/10 - 2022 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 16/8 kl. 8:00
Stänger senast 23/8 kl. 23:59