Summering
  • Läkarprogrammet är en av de populäraste utbildningarna i Sverige och den ges vid flera lärosäten runtom i Sverige.
  • Antagningsgränserna för betyg ligger vanligen mycket nära maximala 22.50 vilket medför att högskoleprovet är ett utmärkt sätt att öka dina chanser att bli antagen till läkarutbildningen eftersom du då är med och konkurrerar om en större andel av utbildningsplatserna.
  • Med HPGuidens VIP-utbildning får du allt som behövs för att bemästra högskoleprovets alla delar för att nå ett tillräckligt högt resultat för läkarprogrammet så snabbt som möjligt.

Läkarprogrammet är kanske den mest eftertraktade utbildningen i Sverige. Att ta sig in på och igenom läkarprogrammet kommer att vara utmanande men ge dig stora möjligheter efteråt. Som läkare kan du såklart arbeta som specialist eller allmänläkare inom vården, men också driva egen klinik, arbeta med medicinutveckling eller som vårdkonsult.

Antagningspoäng läkare

Tabellen nedan visar antagningspoäng och antal sökande till Sveriges läkarprogram för höstterminen 2020. Högst resultat på högskoleprovet behövdes för Lunds universitet (1.70) och lägst för Örebro universitet (1.60). Notera att ingen av läkarutbildningarna kräver ett högskoleprovsresultat på 2.00, vilket är en seglivad myt.

Antagningsstatistik läkarprogrammet
TerminUniversitet/HögskolaAntal antagnaAntal reserverBetyg BIBetyg BIIHP-resultat
HT20 Göteborgs universitet 180 1897 21.98 21.77 1.60
HT20 Karolinska institutet 160 1947 22.10 22.19 1.65
HT20 Linköpings universitet 150 1900 21.76 21.51 1.60
HT20 Lunds universitet 150 1646 22.29 22.08 1.70
HT20 Umeå universitet 152 1777 21.77 21.46 1.55
HT20 Uppsala universitet 145 1826 22.12 21.82 1.65
HT20 Örebro universitet 95 1872 21.67 21.55 1.60

Alternativt urval läkare

Vissa universitet tillämpar alternativt urval vid sidan om antagning genom högskoleprovet eller betyg. Detta ser olika ut på olika skolor. På KI ges exempelvis en tredjedel av platserna via alternativt urval, PIL, som är en antagningsprocess i flera steg.

  • Av alla sökande till alternativt urval väljs de 400 med bäst högskoleprovresultat ut.
  • Dessa får utföra ett begåvningstest samt ge en levnadsbeskrivning som innehåller en motivering till varför de vill bli läkare. 160 personer går sedan vidare till steg 3.
  • De sökande får genomgå två intervjuer på 45 minuter som ämnar ge en helhetsbild av studenten och dess lämplighet för att bli läkare. 

Se KI:s hemsida om alternativt urval för mer information.

Hösten 2020 har KI med anledning av covid-19 beslutat att inte ta in några studenter via alternativt urval. Det är ännu oklart hur det kommer att se ut för antagningen till vårterminen och framåt. Dubbelkolla därför vad som gäller specifikt för den termin och det lärosäte du planerar att söka till via respektive lärosätes hemsida.

Behörighetskrav läkare

För att bli antagen till ett läkarprogram krävs grundläggande behörighet, samt följande kurser:

  • Matematik 4 (D)
  • Fysik 2 (B)
  • Kemi 2 (B)
  • Biologi 2 (B)

Om du saknar samtliga av dessa kurser kan du läsa in dem genom att gå ett naturvetenskapligt basår. Om du saknar godkänt betyg i någon enskild kurs som krävs kan det istället gå att läsa in den kursen specifikt på komvux i din hemkommun.

Det nya läkarprogrammet från och med hösten 2021

Läkarprogrammet är i skrivande stund 5,5 år, eller 11 terminer, långt. Efter utbildningen behöver man genomföra allmäntjänstgöring (AT) under 18 månader innan man ges full behörighet att arbeta som läkare.

Det har däremot under lång tid funnits klagomål på bl.a. svårighet att tillgodose AT-platser för nyexaminerade läkare, och (tidigast) hösten 2021 träder därför ett nytt, omarbetat läkarprogram i kraft. I det nya upplägget är själva programmet förlängt en termin – till 12 terminer istället för 11 – och AT är ersatt med bastjänstgöring (BT) som blir en del av den senare specialisttjänstgöringen (ST).

En viktig skillnad är att den nya utformningen av läkarprogrammet innebär att man får läkarlegitimation direkt efter genomförd 6-årig grundutbildning. Enligt det nuvarande upplägget ger grundutbildningen endast examen, medan det krävs AT-tjänst efter genomförd grundutbildning innan man kan få läkarlegitimation.

Mer information kring det nuvarande och nya upplägget av läkarutbildningen finns att läsa på exempelvis KI:s hemsida. Ytterligare information kring bastjänstgöring (BT) finns bland annat på Sverige läkarförbunds hemsida.

Lön läkare

Vad tjänar en läkare? Enligt Saco var medianlönen för AT-läkare i Sverige 33 300 kr per månad år 2019. För ST-läkare var medianlönen 46 100 kr per månad och för färdiga specialistläkare 64 600 kr per månad samma år. Överläkare hade 2019 en medianlön om 78 588 kr per månad.

Öka chansen att komma in på läkarprogrammet

Om du vill komma in på läkarprogrammet är högskoleprovet en utmärkt möjlighet att förbättra dina chanser att bli antagen till någon av landets läkarutbildningar. Genom att skriva högskoleprovet är du med och konkurrerar om en större andel av platserna eftersom minst en tredjedel av alla platser ska tillsättas genom högskoleprovet.

På HPGuiden har vi hjälpt ett stort antal studenter att komma in på läkarprogrammet genom högskoleprovet, kolla gärna bland våra referenser som inspiration. Vi står redo att hjälpa också dig med allt du behöver för att nå ett tillräckligt högt resultat på högskoleprovet. Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade metoder och strategier för alla provdelar, mer än 18 000 uppgifter med detaljerade förklaringar och en komplett matematisk repetitionskurs som går igenom det som är viktigt att kunna för högskoleprovet så att du kan fokusera din tid på det som är relevant. Dessutom har du en personlig coach som skrivit 2.00 som gärna hjälper dig att lägga upp en plan för dina studier för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att investera i dina förberedelser. Skulle du köra fast på en specifik uppgift eller teorigenomgång finns vi tillgängliga alla dagar i veckan för att hjälpa dig vidare.

Denna sida uppdaterades senast 2020-10-02.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
NÄPSA
tillrättavisa, (be)straffa
Tid till vårens första prov

23/10 - 2022 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 16/8 kl. 8:00
Stänger senast 23/8 kl. 23:59