Summering
  • Tillträdesutredningen har lämnat förslag på förändringar som är på remiss.
  • Det finns inga planer på att ändra provets utformning.
  • Samtliga förslag på förändringar av högskoleprovet gör att det är ännu viktigare att studera med VIP-utbildningen.

Tillträdesutredningens förslag

Det finns förslag på att förändra högskoleprovets betydelse och upplägg men det finns ännu inget beslut. Förslagen presenterades våren 2017 och är ännu på remiss.

Följande har föreslagits.

Kortare giltighetstid från vårprovet 2019

Giltighetstiden för ett högskoleprovsresultat föreslås förkortas från fem till tre år från och med vårprovet 2019.

Max tre provtillfällen på tre år från vårprovet 2019

En person föreslås bara få skriva ytterligare två högskoleprov under ett provs giltighetstid. Detta med start från vårprovet 2019.

19-årsgräns för att få skriva provet från höstprovet 2022

En åldersgräns för att få skriva högskoleprovet föreslås införas. Åldersgränsen innebär att en person måste fylla 19 år senast under det kalenderår då provet genomförs för att kunna delta.

Om det finns särskilda skäl ska även en yngre person få skriva provet. Universitets- och högskolerådet (UHR) ska få meddela föreskrifter om vad som är särskilda skäl.

Minskad obligatorisk andel som ska antas via högskoleprovet från höstterminen 2022

Den obligatoriska andelen som ska antas via högskoleprovet föreslås sänkas från en tredjedel till 15 procent.

Viktade provresultat från höstterminen 2022

Inom provurvalet föreslås viktade provresultat få användas inom vissa givna ramar som ska bestämmas av Universitets- och högskolerådet (UHR). Vid urval ska resultat från det prov som den sökande har bäst sammanlagt resultat på användas.

Detta innebär i praktiken att kvantitativa och verbala resultaten kan ha olika stor betydelse men att det är det prov där medelvärdet av blocken är högst som ska användas.

Enbart förslag

Kom ihåg att allt detta fortfarande bara är förslag och kommer att stötas och blötas i flera instanser innan det i delar eller i sin helhet blir verklighet. Läs mer om utredningen via fördjupningslänken.

Tillträdespropositionen

Tillträdespropositionen, regeringens proposition Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande, som släpptes 21 mars 2018 föreslår att högskoleprovskvoten fortsatt ska vara minst en tredjedel av alla antagna istället för tillträdesutredningens förslag på 15 procent. Det ges dock utrymme att utbildningar med låg konkurrens i högskoleprovskvoten ska få göra avsteg och minska andelen.

T.ex. kan lärosäten anta en mindre andel än en tredjedel på högskoleprovet till utbildningar där det råder låg konkurrens om platserna och för vilka högskoleprovet har en dålig prognosticerande förmåga i syfte att förbättra genomströmningen. Till exempel lärarutbildningar och ingenjörsutbildningar.

I övrigt nämns inga förslag om åldersgräns för provet, begränsning av antalet prov man får skriva, begränsning av provets giltighetstid eller viktning av provets delar.

Vikten av att förbereda sig

Alla ovanstående förändringar kommer att medföra att det blir viktigare att skriva så bra som möjligt vid varje provtillfälle och att konkurrensen om högskoleprovplatserna på utbildningarna kommer att öka. Det gör att det är ännu viktigare att studera med VIP-utbildningen så att du har de bästa förutsättningarna att skriva målresultatet så fort som möjligt och bli antagen till drömutbildningen.

Ett helt nytt högskoleprov

Det finns för närvarande inga planer på att göra om provets struktur eller upplägg. Däremot har man förslag på att digitalisera provet utöver ovanstående förslag.

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
ZYGOT
befruktad äggcell
Nästa prov

21/10 - 2018 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
3/9 - 2018 kl 23:59