Fler än 241 000 nöjda studenter!
Mer än 19 års erfarenhet!
Alla coacher har 2.00!

Högskoleprovets framtid

Summering
  • Högskoleprovsresultatet gäller i åtta år, efter att regeringen beslutat att förlänga giltighetstiden hösten 2020.
  • 18-års åldersgräns införs för att få skriva högskoleprovet från och med vårens högskoleprov 2022.
  • Det finns inga planer på att ändra provets utformning, eller begränsa antalet högskoleprov en person får skriva.
  • Det kommer även fortsatt att vara minst en tredjedel av utbildningsplatserna som tillsätts genom högskoleprovet.
  • Ett förslag att digitalisera högskoleprovet är ute på remiss, men inga konkreta planer eller beslut kring detta finns ännu.

Resultatet på högskoleprovet gäller i åtta år

Regeringen beslutade den 6 augusti 2020 att förlänga giltighetstiden på högskoleprovet från fem år till åtta år. Detta i samband med att vårens högskoleprov 2020 ställdes in och höstprovet samma år först ställdes in och sedan begränsades på grund av den rådande coronapandemin. 

Mer konkret kan man säga att ett provresultat är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället. Det är detta som står i högskoleförordningens sjunde kapitel.

Du kan läsa mer om detta här.

Tillträdespropositionen

2016 fick en kommitté uppdraget att göra Tillträdesutredningen. Utredningen anser att den viktigaste åtgärden är att rensa systemet från sådant som gör tillträdet till högskolan komplicerat och oöverblickbart. Målsättningen är, enligt utredningen, alltså att göra systemet enklare och mer överskådligt. Utredningen lämnade konkreta förslag på hur man skulle kunna förändra högskoleprovets betydelse och upplägg våren 2017.

Det som föreslogs var bland annat att andelen platser som tillsätts via högskoleprovet skulle minskas från minst en tredjedel till minst 15% och att antalet prov en person fick skriva skulle begränsas. Observera att inget av dessa förslag blev verklighet och att det i nuläget inte finns några planer på att vare sig begränsa högskoleprovskvoten vid antagning till högre utbildning, eller att göra begränsningar i antalet prov en person får skriva.

Utredningen skickades sedan ut på remiss och mynnade ut i en proposition, Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande, som regeringen la fram till riksdagen (proposition (2017/18:204) och som riksdagen röstade igenom den 30 maj 2018.

Det som riksdagen beslutade om var att det fortsatt ska vara minst en tredjedel av platserna på en utbildning som tillsätts genom resultat på högskoleprovet. Det ges dock utrymme för utbildningar med låg konkurrens i högskoleprovskvoten att få göra avsteg och minska andelen.

18-årsgräns för att få skriva högskoleprovet från och med 2022

Ett av de förslag som regeringen tagit till vara på i utredningen är åldersgräns för att få skriva högskoleprovet. I det ursprungliga förslaget var det en 19-årsgräns som föreslogs men regeringen gick vidare med en lägre (och därmed för provet mer gynnsam) gräns vid 18 år. Det år man fyller 18 år har man rätt att skriva provet, vilket i normalfallet innebär att man kan skriva sitt första prov under vårterminen andra året på gymnasiet.

Även personer som börjat gymnasiet ett år tidigare, det år de fyllde 15, kommer att kunna skriva högskoleprovet på vårterminen under sitt andra läsår.

Denna nya åldersgräns träder i kraft våren 2022.

Du kan läsa mer om åldersgränsen här.

Högskoleprovets struktur och digitaliserat högskoleprov

Det finns för närvarande inga planer på att göra om högskoleprovets utformning. Däremot föreslog regeringens särskilda utredare, Peter Honeth, i september 2021 att UHR ska få i uppdrag att digitalisera högskoleprovet.

Att införa ett helt datorbaserat prov fördes på tal i en av UHR genomförd utvärdering redan 2002. År 2015 var det dags igen och UHR såg då många fördelar med att digitalisera högskoleprovet, men problemet är att det skulle vara svårt att hitta tillräckligt många datorsalar som alla dessutom uppfyller alla kvalitetskrav.

Om provet skulle digitaliseras skulle detta kunna kombineras med fler provtillfällen så att deltagartrycket inte skulle vara lika stort vid varje provtillfälle.

Detta förslag är för närvarande ute på remiss, och det är alltså inte säkert att det blir av denna gång heller.

Du kan läsa mer om förslaget i Honeths utredning, som du hittar här.

Vikten av att förbereda sig inför högskoleprovet

Framförallt den nya åldersgränsen som börjar gälla under 2022 kommer att medföra att det blir viktigare att skriva ett så bra resultat som möjligt redan vid sitt första provtillfälle. Detta medför i sin tur att det är ännu viktigare att skriva högskoleprovet väl förberedd redan från början. Många provskrivare gör misstaget att enbart förlita sig på sina skolkunskaper i matematik, svenska och engelska, men eftersom högskoleprovet testar mycket specifika färdigheter inom dessa ämnen – och dessutom under stark tidspress – krävs mer riktad träning för att uppnå höga resultat på provet.

Vi på HPGuiden har sedan starten år 2004 hjälpt fler än 200 000 studenter inför högskoleprovet och står alltid redo att hjälpa dig att lyckas på högskoleprovet. Genom att studera med VIP-utbildningen ger du dig själv de bästa förutsättningarna att nå ditt målresultat så snart som möjligt och bli antagen till din drömutbildning. Läs gärna mer om vad några av våra tidigare studenter har uppnått som inspiration och ta samtidigt del av deras tips och råd kring högskoleprovet.

Äntligen äntligen äntligen!!! RESULTATET ÄR HÄR!!! Gud jag har varit så ängslig inför den här dagen. Jag var helt uppe i min egna värld på gymmet när en kompis ringer typ 11:20 och säger att resultatet är ute. Panikartat loggar jag in och ser att jag har fått... 1.8! :D :D

Evelina Ernström
Höjde sig från 1.25 till 1.8, nu väntar läkarprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
VAGANT
kringvandrande student (eller) präst (under medeltiden); vagabond
Jag är väldigt tacksam för den hjälp ni erbjuder och jag ångrar inte en sekund av min tid som medlem hos er.
Tid till nästa prov

13/4 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 9/1 kl. 8:00
Stänger senast 16/1 kl. 23:59