Summering
  • Det kommer att hållas två separata högskoleprov våren 2022, lördagen den 12 mars respektive lördagen den 7 maj, där varje provskrivare endast får delta vid ett provtillfälle, inte båda. 
  • Anmälan till vårens båda högskoleprov 2022 sker under perioden 11–18 januari 2022. Det går inte att själv välja mellan de två provdatumen, UHR fördelar anmälda deltagare mellan mars- och majprovet efter att anmälan har stängt.
  • Vi kommer, efter att respektive prov hållits, att bjuda på förklaringar med text och figurer till alla uppgifter på båda vårens högskoleprov 2022 och lägger även löpande upp videoförklaringar tills vi täcker samtliga kvantitativa uppgifter.
  • Inom några dagar från respektive provdag våren 2022 kommer du att kunna fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning och gratis förklaringar på rättningssidan.

På denna sida har vi samlat viktig information om vårens högskoleprov 2022. Du finner även svar på flera av de vanligaste frågorna kring anmälan och provets genomförande.


Uppgifter, facit och förklaringar till vårens högskoleprov 2022

Efter att vårens högskoleprov genomförts kommer vi att bjuda på facit och våra expertförklaringar till alla uppgifter, inklusive videoförklaringar till alla kvantitativa uppgifter, samt normerings- och kunskapsanalyser och mycket mer via sidorna Vårens högskoleprov 2022 den 12 mars respektive Vårens högskoleprov 2022 den 7 maj.

Högskoleprovet våren 2022 den 12 mars Högskoleprovet våren 2022 den 7 maj


När är vårens högskoleprov 2022?

Det första provtillfället är den 12 mars och det andra den 7 maj. Notera att du endast kommer att kunna skriva ett av vårens högskoleprov och du kommer inte att kunna välja provdatum.


Anmälan till vårens högskoleprov 2022

Anmälan till vårens högskoleprov 2022 öppnar tisdagen den 11 januari kl. 08:00 och stänger tisdagen den 18 januari vid midnatt. Anmälningsperioden är densamma till både provet den 12 mars och den 7 maj och det går inte att anmäla sig utanför anmälningsperioden.

UHR, som ansvarar för högskoleprovet, har meddelat att man inte kan välja provdatum. UHR kommer att fördela anmälda deltagare mellan de två provdatumen efter att anmälan har stängt. Alla anmälda provdeltagare får sedan veta sitt tilldelade provdatum ca en vecka efter att anmälan har stängt.

Anmälan till vårens högskoleprov 2022 väntas ske via hogskoleprov.nu som vanligt.

Det är i skrivande stund inte känt om vårens högskoleprov 2022 kommer att begränsas av pandemiskäl likt provomgångarna under 2021 då vårens prov delades upp i två provomgångar och det dessutom infördes ett tak för antalet deltagare.

Vi kommer att uppdatera denna sida när ytterligare information framkommer närmare anmälan och provdagarna.


När kommer resultatet på vårens högskoleprov 2022?

Resultaten för vårens högskoleprov 2022 väntas bli tillgängliga ca 4-5 veckor efter respektive provdag. Du kommer då att kunna ta del av ditt officiella resultat genom att följa stegen på vår sida om resultat på högskoleprovet. Innan det officiella resultatet är tillgängligt kan du skapa dig en uppfattning om hur det gick genom att själv rätta provet – mer om detta längre ned på denna sida.


Normering av vårens högskoleprov 2022

Normeringen av vårens högskoleprov väntas presenteras ca 4-5 veckor efter respektive provdag, senast i samband med att resultaten blir tillgängliga. Du kan läsa mer om vad normering är, varför det används och hur ditt normerade slutresultat räknas fram på vår sida om normering av högskoleprovet.

Vi kommer i samband med vårens högskoleprov 2022 att återkomma med vår analys av normeringen jämfört med tidigare provomgångar och publicera normeringstabellerna så snart de blir tillgängliga. I väntan på normeringstabellerna för vårens högskoleprov 2022 kan du se hur tidigare års normeringar sett ut samt analysera ditt uppskattade resultat i Normeringskalkylatorn.

Allt om normering av högskoleprovet Normeringskalkylatorn


Nytt för vårens högskoleprov 2022

Sedan höstens högskoleprov 2019 har kontrollpappret tagits bort och väntas inte återinföras till vårens prov 2022. Kontrollpappret möjliggjorde för provdeltagare att notera sina svar för att kunna rätta provet och få en uppfattning om resultatet innan den officiella rättningen var färdig.

På grund av den rådande coronapandemin har UHR fattat beslutet att dela upp vårens högskoleprov 2022 för att minska risken för smittspridning genom att dela upp provdeltagarna på två separata provtillfällen för att minska antalet personer som samtidigt skriver provet. En liknande uppdelning gjordes även våren 2021.

För att bilda dig en uppfattning om hur det gick för dig på provet innan resultaten är färdiga rekommenderar vi att gå igenom provet uppgift för uppgift för att minnas vad du svarade på respektive uppgift. På så vis kan du skapa dig en ungefärlig uppfattning om antalet korrekt besvarade uppgifter som du sedan kan mata in i Normeringskalkylatorn för att analysera ditt resultat närmare i väntan på att vårens normeringstabeller släpps.

Att gå igenom uppgifterna en och en är även ett utmärkt tillfälle att jämföra dina egna resonemang med våra och lära dig av eventuella misstag och snappa upp användbara genvägar även på uppgifter som du besvarat korrekt. På så vis ser du till att vara i ännu bättre form inför kommande provomgångar om du ännu inte nått ditt målresultat.


Förbered dig inför vårens högskoleprov 2022

Eftersom högskoleprovet testar väldigt specifika färdigheter inom matematik, svenska och engelska och dessutom skrivs under stark tidspress är goda förberedelser en förutsättning för ett högt resultat. På HPGuiden har vi hjälpt över 180 000 studenter att förbereda sig inför högskoleprovet och har samlat all vår kunskap och erfarenhet i en lättillgänglig onlineutbildning som innehåller allt du behöver för att bemästra alla högskoleprovets delar.

Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade strategier, metoder, tips och tricks för alla provdelar, över 19 000 uppgifter med lösningar steg för steg samt kursen All matte du behöver där du kan repetera just den matematik som är viktig för högskoleprovet och inte riskera att lägga din tid på sådant som inte är relevant.

Skulle du fastna på någon uppgift eller teorigenomgång kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig reda ut frågetecknen. Dessutom blir du tilldelad en personlig coach som uppnått maximala 2.00 på högskoleprovet som gärna hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att lägga på dina förberedelser. Du kommunicerar smidigt med oss via mail och vi finns tillgängliga alla dagar i veckan för att du ska få svar snabbt.


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 ända till det senaste provet. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten. Vårens båda högskoleprov 2022 kommer att göras tillgängliga där så snart som möjligt efter respektive provdag.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
DEPESCH
brådskande (ämbets)skrivelse
Tid till vårens första prov

12/3 - 2022 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 11/1 kl. 8:00
Stänger senast 18/1 kl. 23:59