Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Högskoleprovet våren 2021 den 13 mars

Summering
 • Våren 2021 hölls två separata högskoleprov, lördagen den 13 mars respektive lördagen den 8 maj. Denna sida fokuserar på provet den 13 mars.
 • På denna sida finner du förklaringar med text och bilder till alla uppgifter på det första av vårens högskoleprov 2021. Nu finns också videoförklaringar till samtliga 80 kvantitativa uppgifter.
 • Du kan också fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning, förklaringar på rättningssidan och en personlig kunskapsanalys baserad på dina svar.

På denna sida finner du uppgifterna från provpassen samt facit och våra expertförklaringar till alla uppgifter på vårens högskoleprov den 13 mars 2021. Här har vi även samlat svar på vanliga frågor om det första av vårens högskoleprov 2021 som hölls lördagen den 13 mars.

För mer generell information om vårens två högskoleprov hänvisar vi till sidan Vårens högskoleprov 2021 och för uppgifter, normering och förklaringar till det andra vårprovet 2021 hänvisar vi till sidan Högskoleprovet våren 2021 den 8 maj.


Hämta ditt resultat på högskoleprovet

Resultaten från vårens högskoleprov 2021 den 13 mars finns nu tillgängliga och du kan hämta ditt resultat direkt online. Vi har en egen sida om resultatet på högskoleprovet här men kort och gott finns det tre huvudsakliga sätt att hämta ditt högskoleprovsresultat (om du har problem att logga in på någon av sidorna nedan, testa gärna något av de andra alternativen):

 1. Om du har ett svenskt personnummer kan du logga in på hogskoleprov.nu. Det är samma sida och inloggningsuppgifter som när du anmälde dig till högskoleprovet. Här kan du även se ditt inscannade svarshäfte.
 2. Umeå universitet har en ytterligare resultatsida som fungerar oavsett om du har eller saknar svenskt personnummer, om du skrev högskoleprovet i utlandet eller har skyddad identitet. Då kan du hämta ditt resultat på denna sida. Om du saknar ett svenskt personnummer behöver du ha ditt sexsiffriga svarshäftesnummer för att kunna se resultatet.
 3. Via antagningssidan antagning.se kan du via sidan "meriter" i ditt konto se ditt resultat när du gör anmälan till en kurs eller ett program samt om du har en pågående anmälan som behandlas.

Här kommer direktlänk till de tre resultatsidorna för högskoleprovet.

Hogskoleprov.nu Antagning.se HPresultat


Kunskapsanalys baserad på vårens högskoleprov

För att få ut så mycket som möjligt av uppgifterna på vårens första högskoleprov 2021 erbjuder vi dig möjligheten att, baserat på dina svar, få en helt gratis analys av vilka områden och uppgiftstyper du har bra koll på och vad du behöver lägga lite extra krut på om du vill förbättra ditt resultat till nästa provtillfälle. Du kan göra en kunskapsanalys oavsett om du har skrivit högskoleprovet den 13 mars eller ej.

För att få en analys av ditt resultat, följ stegen nedan.

 1. Hämta ditt kompletta svarshäfte via hogskoleprov.nu

  Du kommer åt ditt fullständiga resultat och ifyllda svarshäfte via fliken “Provresultat”.

  kunskapsanalys a

  Ditt inscannade svarshäfte där du kan se dina svar på varje uppgift på samtliga provpass finner du sedan via knappen “Visa svarshäfte med facit”.

  kunskapsanalys b

 2. Överför dina svar till Högskoleprovtränaren

  kunskapsanalys c

  Detta görs genom att fylla i dina svar på samtliga uppgifter från provpass 1, 3, 4 och 5 och rätta provpassen (provpass 2 var utprövningspass och ingår inte i ditt resultat).

 3. Ta fram din kunskapsanalys. När du matat in och rättat provpass 1, 3, 4 och 5 klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Våren 2021 Första provet":

  kunskapsanalys d2021mars13

  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut (den kompletta listan över kunskapsområden som bedöms är betydligt längre).

  kunskapsanalys e2020

 4. Använd lösningsförslagen. Utöver kunskapsanalysen rekommenderar vi dig också att gå igenom förklaringarna till varje uppgift som du känner dig det minsta osäker på. Jämför dina resonemang med våra och se hur varje uppgift kan lösas steg för steg. För att försäkra dig om att du verkligen förstått varje steg i lösningen tillräckligt väl rekommenderar vi att du lägger undan förklaringen och försöker lösa uppgiften igen på egen hand. Det är först då som det blir tydligt om du verkligen förstått uppgiften och dess lösning fullständigt eller om du endast förstått koncepten i lösningen på en övergripande nivå.
 1. Gör en komplett provsimulering. Avsätt tid och gör samtliga provpass från vårens första högskoleprov 2021 i Högskoleprovtränaren. Gör det med fördel så likt en vanlig provdag som möjligt och följ t.ex. schemat för högskoleprovdagen, men hoppa över ett av blocken som ju på provdagen är utprövningspasset. Totalt gör du alltså fyra provpass (två verbala och två kvantitativa) direkt i Högskoleprovtränaren.

 2. Rätta provpassen och gå igenom förklaringarna till varje enskild uppgift som du är det minsta osäker på. Jämför dina resonemang med våra och se hur varje uppgift kan lösas steg för steg. För att försäkra dig om att du verkligen förstått varje steg i lösningen tillräckligt väl rekommenderar vi att du lägger undan förklaringen och försöker lösa uppgiften igen på egen hand. Det är först då som det går att säga att du verkligen förstått uppgiften och dess lösning fullständigt eller om du endast förstått koncepten i lösningen på en övergripande nivå.

 3. Se din kunskapsanalys. När du har matat in och rättat provpass 1, 3, 4 och 5 från vårens första högskoleprov 2021 klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Våren 2021 Första provet":

  kunskapsanalys d2021mars13

  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig identifiera dina styrkor och förbättringsområden så att du kan fokusera på de mest relevanta områdena för dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut (den kompletta listan över kunskapsområden som bedöms är betydligt längre).

  kunskapsanalys e2020

Normering av vårens första högskoleprov 2021

Normeringen av vårens högskoleprov den 13 mars har nu släppts. Läs mer på vår sida Normering av vårens högskoleprov 2021 den 13 mars eller via knapparna nedan. Där finner du direktlänkar till normeringstabellerna och fördelningstabellen för vårens högskoleprov och kan även läsa vår analys av vårprovets normering jämfört med tidigare provomgångar. Du kan även jämföra normeringen av vårens första högskoleprov 2021 med tidigare års normeringar och analysera ditt resultat närmare i Normeringskalkylatorn.

Normering av högskoleprovet våren 2021 den 13 mars Normeringskalkylatorn


Diskutera vårens högskoleprov 2021 i forumet

Hur gick det för dig? Var det lättare eller svårare än vanligt? Någon specifik uppgift som var oklar? I forumdelen eftersnack kan du diskutera allt som har med vårens högskoleprov att göra.


Så här gör du för att rätta och få gratis förklaringar

Rätta ditt prov och ta del av våra utförliga förklaringar genom att följa stegen nedan.

1. Ta fram dina svar på uppgifterna

Nu när resultaten finns tillgängliga kan du hämta ditt kompletta resultat inklusive dina svar på varje enskild uppgift genom att logga in på hogskoleprov.nu. Du finner detaljerade instruktioner i steg-för-steg guiden för att göra en kunskapsanalys ovan.

Ett annat alternativ är att faktiskt skriva provet hemma. Sätt dig alltså några timmar och försök lösa alla uppgifter. Rätta sedan dina provpass. Vi rekommenderar att du använder dig av Högskoleprovtränaren för smidig rättning och sparad historik så att du lätt kan gå tillbaka till provpasset och dina svar vid ett senare tillfälle vid behov. Detta alternativ är perfekt för dig som inte skrev vårens första högskoleprov, men vill ta tillfället i akt och kolla hur du ligger till.

2. Rätta dina uppgifter och se alla förklaringar

Se till att du är inloggad som VIP-medlem så att du får åtkomst till alla delar.

Alternativ 1: Rätta automatiskt

Rätta ditt prov automatiskt genom att fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren. Välj det provpass som du vill rätta. Fyll i dina svar från steg 1 i det digitala svarshäftet (om du inte redan gjort detta). Högskoleprovtränaren rättar åt dig, sparar din historik och ger dig statistik och förklaringar till uppgifterna. Dessutom kan du där se ditt normerade resultat när du gjort samtliga provpass.

Alternativ 2: Rätta själv

Du kan själv manuellt gå igenom dina svar från steg 1 med nedanstående facit på denna sida och sammanställa antalet korrekt besvarade frågor per provdel och öppna de förklaringar du vill titta närmare på.

Om du fastnar på någon uppgift eller förklaring

Kontakta oss direkt via knapparna märkta "Feedback eller frågor" under respektive uppgifts förklaring så hjälper vi dig vidare – vi bjuder just nu på VIP-support för alla vårprovets uppgifter!

3. Utför normeringsanalys

Efter att du rättat dina provpass från vårens första högskoleprov 2021 i Högskoleprovtränaren har du fått fram antalet korrekt besvarade frågor på det verbala respektive kvantitativa blocket och ett normerat resultat i intervallet 0.00-2.00.

Om du vill skapa dig en mer detaljerad bild av vad ditt antal korrekt besvarade frågor motsvarar i normerat slutresultat och jämföra detta med tidigare provomgångar kan du analysera ditt resultat i Normeringskalkylatorn. Där fyller du i ditt antal rätta svar på det verbala respektive kvantitativa blocket och väljer vilka högskoleprovs normeringstabeller du vill använda för din analys. Du får därefter diagram och tabeller som visar vad ditt antal korrekt besvarade uppgifter hade motsvarat för verbal normering, kvantitativ normering och total normering för alla valda provtillfällen.

På vår sida om normeringen av vårens högskoleprov 2021 kan du läsa mer om hur normeringen går till, varför den finns och vilka faktorer som kan ha påverkat vårprovets normering.


Förklaringar och videoförklaringar till vårens högskoleprov 2021 den 13 mars

Här fann du efter provet gratis förklaringar till samtliga uppgifter inklusive videogenomgångar till alla kvantitativa uppgifter. Nu krävs VIP-medlemskap för dessa men vi bjuder alltid på förklaringarna, inklusive videogenomgångar, till det senaste provet. Följ oss gärna på YouTube för att inte missa någon kommande videouppladdning.

= Uppgift som utöver förklaring med text och bild även har videoförklaring.

Provpass 1 verbal del (1 version)

Provpass 2 Utprövningsdel

Provpass 3 kvantitativ del (1 version)

Provpass 4 verbal del (1 version)

Provpass 5 kvantitativ del (1 version)


Förbered dig inför kommande högskoleprov

Eftersom högskoleprovet testar väldigt specifika färdigheter inom matematik, svenska och engelska och dessutom skrivs under stark tidspress är goda förberedelser en förutsättning för ett högt resultat. På HPGuiden har vi hjälpt över 170 000 studenter att förbereda sig inför högskoleprovet och har samlat all vår kunskap och erfarenhet i en lättillgänglig onlineutbildning som innehåller allt du behöver för att bemästra alla högskoleprovets delar.

Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade strategier, metoder, tips och tricks för alla provdelar, över 19 000 uppgifter med lösningar steg för steg samt kursen All matte du behöver där du kan repetera just den matematik som är viktig för högskoleprovet och inte riskera att lägga din tid på sådant som inte är relevant.

Skulle du fastna på någon uppgift eller teorigenomgång kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig reda ut frågetecknen. Dessutom blir du tilldelad en personlig coach som uppnått maximala 2.00 på högskoleprovet som gärna hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att lägga på dina förberedelser. Du kommunicerar smidigt med oss via mail och vi finns tillgängliga alla dagar i veckan för att du ska få svar snabbt.


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 ända till det senaste provet, inklusive vårens högskoleprov 2021. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten.

Jag vill bara säga tuuusen tack för all hjälp jag fått av er när jag inte förstått uppgifter eller undrat över studieupplägg. Idag har jag äntligen blivit antagen till min drömutbildning och mitt kämpande med provet är över (för den här gången)! Har gått från 0,5 på kvantitativa delen till 1,5 vilket jag trodde var helt omöjligt! Tack så jättemycket för allt!! 😁

Malin Lundin
Höjde sig från 0.8 till 1.45 – nu väntar drömutbildningen
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
JOLM
fadd dryck, blask;faddhet
Tack skall ni ha för ett jättebra pluggprogram, det underlättade verkligen "nötandet" av ord ;) Jag höjde mig från 1,55 till 1,9 och kom in på läkarprogrammet! Tack så mycket!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59