Fler än 249 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Högskoleprovet hösten 2018

Summering
  • På denna sida finner du förklaringar med text och bilder till alla 160 uppgifter på höstens högskoleprov samt videoförklaringar till samtliga 80 kvantitativa uppgifter.
  • Du kan fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning och gratis förklaringar på rättningssidan.
  • Slå upp förklaringar till samtliga uppgifter helt gratis med hjälp av nedanstående listor.

Hämta ditt resultat på högskoleprovet

Vi har en egen sida om resultatet på högskoleprovet här men kort och gott finns det tre huvudsakliga sätt att hämta ditt högskoleprovsresultat så snart rättningen är färdig:

  1. Om du har ett svenskt personnummer kan du logga in på hogskoleprov.nu. Det är samma sida och inloggningsuppgifter som när du anmälde dig till högskoleprovet. Här kan du även se ditt inscannade svarshäfte.
  2. Umeå universitet har en ytterligare resultatsida som fungerar oavsett om du har eller saknar svenskt personnummer, om du skrev högskoleprovet i utlandet eller har skyddad identitet. Då kan du hämta ditt resultat på denna sida. Om du saknar ett svenskt personnummer behöver du ha ditt sexsiffriga svarshäftesnummer för att kunna se resultatet.
  3. Via antagningssidan antagning.se kan du via sidan "meriter" i ditt konto se ditt resultat när du gör anmälan till en kurs eller ett program samt om du har en pågående anmälan som behandlas.

Här kommer direktlänk till de tre resultatsidorna för högskoleprovet.

Hogskoleprov.nu Antagning.se HPresultat


Normering av höstens högskoleprov 2018

Normeringen av höstens högskoleprov visade sig bli tuffare än någonsin både för de kvantitativa och verbala provdelarna! Läs mer om normeringen och vår analys här eller via knappen nedan. Där finner du även direktlänkar till normeringstabellerna och fördelningstabellen för högskoleprovet hösten 2018. Du kan även omvandla dina poäng till normerat resultat i Normeringskalkylatorn.

Allt om normeringen av höstens högskoleprov 2018 Normeringskalkylatorn


Diskutera höstens högskoleprov 2018 i forumet

Hur tyckte du att provet kändes? Var det lättare eller svårare än vanligt? Någon specifik uppgift som var oklar? I forumdelen eftersnack kan du diskutera allt som har med höstens högskoleprov att göra.


Såhär gör du för att rätta och få förklaringar inklusive video

1. Ta fram dina valda svar

Det bästa är om du har de inscannade svarshäftena från hogskoleprov.nu eller din orangea lapp att utgå ifrån.

Du kan dock rätta provet även om du inte har skrivit ner svaren genom att försöka komma ihåg hur du resonerade/vad du svarade. Det gör du genom att gå igenom provet och inte fokusera så mycket på frågorna och texterna först utan istället "bara" tittar på svarsalternativen och försöka komma ihåg vad du svarade. Skriv ner alla dina svar på hela provet enligt detta och gå sedan igenom provet igen med facit.

Ett annat alternativ är att faktiskt skriva provet igen fast hemma. Sätt dig alltså några timmar och försök lösa alla uppgifter igen. Rätta sedan.

2. Lokalisera dina versioner av provpassen

För att förhindra fusk har man på flera tidigare prov gjort flera versioner av varje provpass. De mer avancerade fuskligorna kringgick dock detta och då den största fuskligan är häktad sedan vårens högskoleprovdag, då nationella insatsstyrkan grep dem, såg antagligen UHR ingen poäng med att ha mer än en version per provpass på höstens högskoleprov.

3. Rätta dina uppgifter

Börja med att logga in som VIP-medlem så att du får åtkomst till alla delar.

Rätta automatiskt

Gå till Högskoleprovtränaren och välj det provpass och den version som du vill rätta. Fyll i dina svar från kontrollpappret i det digitala svarshäftet. Högskoleprovtränaren rättar åt dig, beräknar ditt normerade resultat utifrån normeringstabellerna för höstens prov 2018, sparar din historik och ger dig statistik och förklaringar till uppgifterna.

Rätta med Högskoleprovtränaren

Rätta själv

Du kan också manuellt gå igenom ditt kontrollpapper med nedanstående facit och öppna den förklaring du vill.

Exempel
  1. Rätta provpass 2, 3, 4 och 5. Provpass 1 var utprovningspasset och innehåller uppgifter till kommande högskoleprov. Det finns inget facit till denna del och den ingår inte i ditt resultat. Läs mer om utprovningspasset här.
  2. Summera poängen från provpass 2 och provpass 4. Detta är din totala kvantitativa poäng.
  3. Summera poängen provpass 3 och provpass 5. Detta blir din totala verbala poäng.
  4. Analysera nu dina poäng med Normeringskalkylatorn för att översätta ditt antal rätta svar till din normerade slutpoäng.

Förklaringar inklusive videoförklaringar till höstens högskoleprov 2018

Här fann du efter provet gratis förklaringar till samtliga 160 uppgifter inklusive videogenomgångar till alla 80 kvantitativa uppgifter. Nu krävs VIP-medlemskap för dessa men vi bjuder alltid på förklaringarna, inklusive videogenomgångar, till det senaste provet. Följ oss på YouTube för att inte missa någon videouppladdning.

= Uppgift som utöver förklaring med text och bild även har videoförklaring.

Provpass 1 Utprovningsdel

Provpass 2 kvantitativ del (1 version)

Provpass 3 verbal del (1 version)

Provpass 4 kvantitativ del (1 version)

Provpass 5 verbal del (1 versioner)

4. Analysera ditt antal rätta svar med Normeringskalkylatorn

Du kan, efter att ha rättat, både som VIP-medlem och gratismedlem använda poängen från ditt kontrollpapper och räkna fram ditt högskoleprovsresultat med hjälp av vår Normeringskalkylator. I Normeringskalkylatorn fyller du i ditt antal rätta svar på de verbala respektive kvantitativa delarna och väljer vilka högskoleprovs normeringstabeller du vill använda för din analys. Du får därefter diagram och tabeller som visar vad ditt antal korrekt besvarade uppgifter motsvarar för verbal normering, kvantitativ normering och total normering. Nu när normeringen av höstens högskoleprov 2018 har publicerats bör du primärt använda denna normering, men du kan även se vilken normerad poäng som du med samma antal korrekt besvarade frågor hade uppnått vid tidigare provtillfällen som jämförelse.

På vår sida om normeringen av höstens högskoleprov 2018 kan du även ladda hem normeringstabellerna och läsa mer om hur normeringen går till, varför den finns och vilka faktorer som kan ha påverkat höstens normering.

Analysera med Normeringskalkylatorn


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med de gamla högskoleproven från våren år 2000 ända till det senaste provet. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten. Höstens högskoleprov 2018 finns också tillgängligt där.

Tack vare HPGuiden så höjde jag mig från 0.95 till 1.55 på 3 månaders stenhårt arbete! Är så tacksam och glad över all er hjälp, ni är guld värda. Alla som vill nå sitt mål och sin drömutbildning borde ta hjälp av er! Tack för allt!

Vega Carlberg
Höjde sig från 0.95 till 1.55 på tre månader – nu väntar psykologprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
XEROFYT
växt anpassad till torka
Ville bara tacka för hjälp! Ett fantastiskt lättillgängligt sätt att närma sig Högskoleprovet. Ni gör ett fantastiskt jobb! Ska rekommendera er vidare!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59