Summering
  • DTK-delen består av 24 uppgifter per högskoleprov.
  • Testa dig eller öva gratis med DTK-uppgifter, från gamla högskoleprov och exempel från VIP-utbildningen, med DTKprogrammet, Provpassgeneratorn och Högskoleprovtränaren.
  • Du kan förbättra ditt resultat på DTK-delen på bästa sätt genom att studera som VIP-medlem.

Delprovet DTK består av diagram, tabeller, kartor och andra grafiska framställningar med 12 tillhörande uppgifter per provpass och alltså 24 uppgifter per högskoleprov. Din uppgift är att hämta och tolka informationen som ges. Uppgifterna ska lösas med hjälp av den information som finns på respektive uppslag.

Den rekommenderad provtiden för de 12 uppgifterna är 23 minuter vilket ger cirka 115 sekunder (d.v.s. nästan 2 minuter) per fråga.

Varje fråga har fyra svarsalternativ och du ska välja det som bäst besvarar frågan.

Officiell exempeluppgift

dtkexempel

Studera det högsta och det lägsta vattenstånd som uppmättes i Mälaren under 1996. Hur stor var skillnaden?

  1. 0,20 m
  2. 0,30 m
  3. 0,35 m
  4. 0,45 m

Vi avläser i diagrambeskrivningen att maximivärdena år 1996 markeras av linjen med svarta kvadrater medan minimivärdena markeras av linjen med de svarta trianglarna.

Vi lokaliserar att de högsta värdena uppmättes i november (N) och december (D) medan de lägsta värdena uppmättes i mars (första M) och Augusti (andra A).

Vi avläser att det högsta vattenståndet var cirka 0,55 meter över havet (m.ö.h.) medan det lägsta vattenståndet var cirka 0,21 m.ö.h.

Skillnaden mellan det högsta och det lägsta vattenståndet var därmed

$$ 0.55 - 0.21 = 0.34 \text{ meter} $$

dtkexempelb

Det svarsförslag som bäst besvarar frågan är 0,35 m.

Mer information och öva gratis

I VIP-utbildningen går vi igenom samtliga provdelar mer i detalj och du får unika strategier, genomgångar, tips och trix samt lösningsmetoder för alla tänkbara uppgifter som kan komma på provet.

Du kan testa dig eller öva gratis med DTK-uppgifter, från gamla högskoleprov samt exempel från VIP-utbildningen, i våra olika övningsfunktioner. Även det senaste provets uppgifter finns tillgängliga.

DTKprogrammet Provpassgeneratorn Högskoleprovtränaren

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
NÄPSA
tillrättavisa, (be)straffa
Tid till vårens första prov

23/10 - 2022 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 16/8 kl. 8:00
Stänger senast 23/8 kl. 23:59