Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Högskoleprovet våren 2024

Summering
 • Vårens högskoleprov 2024 hölls den 13 april och anmälningsperioden var den 9-16 januari.
 • På denna sida finner du helt gratis våra utförliga förklaringar med text och figurer till alla vårprovets uppgifter, inklusive videoförklaringar till samtliga kvantitativa uppgifter.
 • Nu kan du också fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren och få automatisk rättning, normeringsprognos och gratis förklaringar till alla uppgifter på rättningssidan. Dessutom erbjuder vi dig där en gratis kunskapsanalys baserad på dina svar på vårens högskoleprov 2024.

På denna sida finner du uppgifterna från vårens högskoleprov 2024 tillsammans med facit och våra expertförklaringar till alla uppgifter. Här har vi även samlat svar på vanliga frågor om vårprovet 2024.

Denna sida uppdateras kontinuerligt så håll utkik här efter provdagen.


Hämta ditt resultat på högskoleprovet våren 2024

Resultaten från vårens högskoleprov 2024 väntas bli tillgängliga den 4 juni och du kommer då att kunna hämta ditt resultat direkt online. Vi har en egen sida om resultatet på högskoleprovet här men kort och gott finns det tre huvudsakliga sätt att hämta ditt högskoleprovsresultat (om du har problem att logga in på någon av sidorna nedan, testa gärna något av de andra alternativen):

 1. Om du har ett svenskt personnummer kan du logga in på hogskoleprov.nu. Det är samma sida och inloggningsuppgifter som när du anmälde dig till högskoleprovet. Här kan du även se ditt inscannade svarshäfte.
 2. Umeå universitet har en ytterligare resultatsida som fungerar oavsett om du har eller saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet. Då kan du hämta ditt resultat på denna sida. Om du saknar ett svenskt personnummer behöver du ha ditt sexsiffriga svarshäftesnummer för att kunna se resultatet.
 3. Via antagningssidan antagning.se kan du via sidan "meriter" i ditt konto se ditt resultat när du gör anmälan till en kurs eller ett program samt om du har en pågående anmälan som behandlas.

Här kommer direktlänk till de tre resultatsidorna för högskoleprovet.

Hogskoleprov.nu Antagning.se HPresultat


Kunskapsanalys baserad på vårens högskoleprov 2024

För att få ut så mycket som möjligt av uppgifterna på vårens högskoleprov 2024 erbjuder vi dig möjligheten att, baserat på dina svar, få en analys av vilka områden och uppgiftstyper du har bra koll på och vad du kan behöva lägga extra krut på om du vill förbättra ditt resultat på kommande högskoleprov. Du kan göra en kunskapsanalys oavsett om du har skrivit vårens högskoleprov eller inte.

För att få en analys av ditt resultat, följ stegen nedan:

 1. I väntan på att ditt inscannade svarshäfte publiceras på hogskoleprov.nu tillsammans med ditt resultat den 4 juni rekommenderar vi att du går igenom vårprovet uppgift för uppgift och noterar dina svar. När du ser uppgifterna på nytt kommer du förmodligen att komma ihåg hur du resonerade och vad du svarade på de flesta av uppgifterna. Minns du inte vad du svarade kan du göra om uppgiften, utan att först läsa förklaringen, och notera ditt svar.

 2. Överför dina svar till det digitala svarshäftet i Högskoleprovtränaren provpass för provpass.

  Detta görs genom att fylla i dina svar på samtliga uppgifter från provpass 1, 2, 4 och 5  i det elektroniska svarshäftet för respektive provpass och sedan rätta provpassen (provpass 3 var utprövningspass och ingår inte i ditt resultat).

 3. Ta fram din kunskapsanalys. När du matat in och rättat provpass 1, 2, 4 och 5 klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Våren 2024":
  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut (den kompletta listan över kunskapsområden som bedöms är betydligt längre).

  kunskapsanalys e2020

 4. Använd lösningsförslagen. Utöver kunskapsanalysen rekommenderar vi dig också att gå igenom förklaringarna till varje uppgift som du känner dig det minsta osäker på. Jämför dina resonemang med våra och se hur varje uppgift kan lösas steg för steg. För att försäkra dig om att du verkligen förstått varje steg i lösningen tillräckligt väl rekommenderar vi att du lägger undan förklaringen och försöker lösa uppgiften igen på egen hand. Det är först då som det blir tydligt om du verkligen förstått uppgiften och dess lösning fullständigt eller om du endast förstått koncepten i lösningen på en övergripande nivå.
 1. Gör en komplett provsimulering. Avsätt tid och gör samtliga provpass från vårens högskoleprov 2024 i Högskoleprovtränaren. Gör det med fördel så likt en vanlig provdag som möjligt och följ t.ex. schemat för högskoleprovdagen, men hoppa över ett av blocken som ju på provdagen är utprövningspasset. Totalt gör du alltså fyra provpass (två verbala och två kvantitativa) direkt i Högskoleprovtränaren.

 2. Rätta provpassen och gå igenom förklaringarna till varje enskild uppgift som du är det minsta osäker på. Jämför dina resonemang med våra och se hur varje uppgift kan lösas steg för steg. För att försäkra dig om att du verkligen förstått varje steg i lösningen tillräckligt väl rekommenderar vi att du lägger undan förklaringen och försöker lösa uppgiften igen på egen hand. Det är först då som det går att säga om du verkligen förstått uppgiften och dess lösning fullständigt eller om du endast förstått koncepten i lösningen på en övergripande nivå.

 3. Se din kunskapsanalys. När du har matat in och rättat provpass 1, 2, 4 och 5 från vårens högskoleprov 2024 (provpass 3 var utprövningspass och ingår inte i resultatet) klickar du på knappen “Kunskapsanalys” i Högskoleprovtränaren under "Våren 2024":


  kunskapsanalys dvt2024

  Du får då fram en detaljerad analys som visar hur väl du behärskar olika kvantitativa och verbala kunskapsområden för att hjälpa dig identifiera dina styrkor och förbättringsområden så att du kan fokusera på de mest relevanta områdena för dig i dina fortsatta förberedelser inför kommande högskoleprov. Nedan ser du ett exempel på hur det kan se ut (den kompletta listan över kunskapsområden som bedöms är betydligt längre).

  kunskapsanalys e2020

Normering av vårens högskoleprov 2024

Normeringen av vårens högskoleprov väntas presenteras i samband med att resultaten blir tillgängliga den 4 juni. Du kan läsa mer om vad normering är, varför det används och hur ditt normerade slutresultat räknas fram på vår sida om normering av vårens högskoleprov 2024. Där kommer vi också att publicera normeringstabellerna för vårens högskoleprov 2024 så snart de blir tillgängliga. Vi kommer även att presentera vår analys av normeringen av vårens prov jämfört med tidigare provomgångar efter att normeringstabellerna släppts.

I väntan på normeringstabellerna för vårens högskoleprov 2024 kan du se hur tidigare års normeringar sett ut samt analysera ditt uppskattade resultat i Normeringskalkylatorn.

Normering av vårens högskoleprov 2024 Normeringskalkylatorn


Diskutera vårens högskoleprov 2024 i forumet

Hur tyckte du att provet kändes? Var det lättare eller svårare än vanligt? Någon specifik uppgift som var oklar? I forumdelen eftersnack kan du diskutera allt som har med vårens högskoleprov att göra.


Så här gör du för att rätta och få gratis förklaringar

Rätta ditt prov och ta del av våra utförliga förklaringar genom att följa stegen nedan. Eller gör en provsimulering om du inte skrivit vårens högskoleprov.

1. Ta fram dina svar på uppgifterna

I väntan på resultaten är ett bra sätt att gå igenom provpassen uppgift för uppgift för att därigenom minnas vad du svarade på de flesta av uppgifterna. Om du är osäker på vad du svarade på någon uppgift kan du göra uppgiften på nytt, utan att först läsa förklaringen, och notera ditt svar.

Ett annat alternativ är att faktiskt skriva provet igen fast hemma. Sätt dig alltså några timmar och försök lösa alla uppgifter. Rätta sedan dina provpass. Vi rekommenderar att du använder dig av Högskoleprovtränaren för smidig rättning och sparad historik så att du lätt kan gå tillbaka till provpasset och dina svar vid ett senare tillfälle vid behov. Detta alternativ är perfekt för dig som inte skrev vårens högskoleprov, men vill ta tillfället i akt och kolla hur du ligger till.

2. Rätta dina uppgifter och se alla förklaringar

Se till att du är inloggad som gratismedlem eller VIP-medlem så att du får åtkomst till alla delar.

Alternativ 1: Rätta automatiskt

Rätta ditt prov automatiskt genom att fylla i dina svar i Högskoleprovtränaren. Välj det provpass som du vill rätta. Fyll i dina svar från steg 1 i det digitala svarshäftet (om du inte redan gjort detta). Högskoleprovtränaren rättar åt dig, sparar din historik och ger dig statistik och förklaringar till uppgifterna. Dessutom kan du där se en prognos av ditt normerade resultat när du gjort samtliga provpass från vårens prov.

Alternativ 2: Rätta själv

Du kan själv manuellt gå igenom dina svar från steg 1 med nedanstående facit på denna sida och sammanställa antalet korrekt besvarade frågor per provdel och öppna de förklaringar du vill titta närmare på.

Om du fastnar på någon uppgift eller förklaring

Kontakta oss direkt via knapparna märkta "Feedback eller frågor?" under respektive uppgifts förklaring så hjälper vi dig vidare – vi bjuder just nu på VIP-support för alla uppgifter på vårens högskoleprov så passa på!

3. Utför normeringsanalys

Efter att du rättat dina provpass på vårens högskoleprov 2024 i Högskoleprovtränaren har du fått fram antalet korrekt besvarade frågor på det verbala respektive kvantitativa blocket samt en prognos för ditt normerade resultat i intervallet 0.00-2.00 baserat på en tidigare normeringstabell.

Om du vill skapa dig en mer detaljerad bild av vad ditt antal korrekt besvarade uppgifter hade gett dig för normerat slutresultat vid flera tidigare provomgångar kan du analysera ditt resultat i Normeringskalkylatorn. Där fyller du i ditt antal rätta svar på det verbala respektive kvantitativa blocket och väljer vilka högskoleprovs normeringstabeller du vill använda för din analys. Du får därefter diagram och tabeller som visar vad ditt antal korrekt besvarade uppgifter hade motsvarat för verbal normering, kvantitativ normering och total normering för alla valda provtillfällen.

På vår sida om normeringen av vårens högskoleprov 2024 kan du läsa mer om normeringen av vårens högskoleprov 2024, hur den går till, varför den finns och vilka faktorer som kan ha påverkat provets normering.


Gratis förklaringar och videoförklaringar till vårens högskoleprov 2024

Uppgifter, facit och förklaringar till samtliga uppgifter och provpass på vårens högskoleprov 2024 finner du nu nedan.

Dessutom finns videoförklaringar till vårprovets alla 80 kvantitativa uppgifter. Följ oss på YouTube för att inte missa någon kommande videouppladdning.

= Uppgift som utöver förklaring med text och bild även har videoförklaring.

Provpass 1 verbal del (1 version)

Provpass 2 kvantitativ del (1 version)

Provpass 3 Utprövningsdel

Provpass 4 verbal del (1 version)

Provpass 5 kvantitativ del (1 version)


Nytt för vårens högskoleprov 2024

Från och med höstens högskoleprov 2023 infördes in- och utpasseringskontroller för att motverka fusk med elektroniska hjälpmedel. Provdeltagare kan bli kontrollerade med metalldetektor vid in- och utpassering av ordningsvakter förordnade av Polismyndigheten. Mer information om kontrollerna finner du via studera.nu.

En ny åldersgräns infördes från och med vårens högskoleprov 2022 och kommer att gälla framöver. Åldersgränsen är satt till 18 år. UHR meddelar att personer som är 18 eller äldre alternativt fyller 18 år under det kalenderår som provet hålls kommer att kunna anmäla sig. Det görs även undantag för personer som börjat studera på gymnasiet innan de fyllt 16 år – dessa personer kommer att kunna anmäla sig till högskoleprovet första gången vårterminen i årskurs 2 på gymnasiet.

Från och med vårens högskoleprov 2023 höjde UHR anmälningsavgiften till 550 kr (tidigare kostade det 450 kr att anmäla sig till högskoleprovet). Den nuvarande anmälningsavgiften om 550 kr väntas gälla även för högskoleproven 2024.

UHR har i nuläget inte meddelat några begränsningar av högskoleprovet våren 2024 till följd av coronapandemin. Alla som vill och uppfyller ålderskraven väntas därmed kunna anmäla sig och skriva provet.

Sedan höstens högskoleprov 2019 har kontrollpappret tagits bort och väntas inte återinföras till vårens prov 2024. Kontrollpappret möjliggjorde för provdeltagare att notera sina svar för att kunna rätta provet och få en uppfattning om resultatet innan den officiella rättningen var färdig.

För att bilda dig en uppfattning om hur det gick för dig på provet innan resultaten är färdiga rekommenderar vi att gå igenom provet uppgift för uppgift för att minnas vad du svarade på respektive uppgift. På så vis kan du skapa dig en ungefärlig uppfattning om antalet korrekt besvarade uppgifter som du sedan kan mata in i Normeringskalkylatorn för att analysera ditt resultat närmare i väntan på att vårens normeringstabeller släpps.

Att gå igenom uppgifterna en och en är även ett utmärkt tillfälle att jämföra dina egna resonemang med våra och lära dig av eventuella misstag och snappa upp användbara genvägar även på uppgifter som du besvarat korrekt. På så vis ser du till att vara i ännu bättre form inför kommande provomgångar om du ännu inte nått ditt målresultat.


Förbered dig inför kommande högskoleprov

Eftersom högskoleprovet testar mycket specifika färdigheter inom matematik, svenska och engelska och dessutom skrivs under stark tidspress är goda förberedelser en förutsättning för ett högt resultat. På HPGuiden har vi hjälpt över 240 000 studenter att förbereda sig inför högskoleprovet och har samlat all vår kunskap och erfarenhet i en lättillgänglig onlineutbildning som innehåller allt du behöver för att bemästra alla högskoleprovets delar.

Som VIP-medlem får du tillgång till beprövade strategier, metoder, tips och tricks för alla provdelar, över 20 000 uppgifter med lösningar steg för steg samt kursen All matte du behöver där du kan repetera just den matematik som är viktig för högskoleprovet och inte riskera att lägga din tid på sådant som inte är relevant.

Skulle du fastna på någon uppgift eller teorigenomgång kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig reda ut frågetecknen. Dessutom blir du tilldelad en personlig coach som uppnått maximala 2.00 på högskoleprovet som gärna hjälper dig att lägga upp en individuell studieplan för att du ska få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att lägga på dina förberedelser. Du kommunicerar smidigt med oss via mail och vi finns tillgängliga alla dagar i veckan för att du ska få svar snabbt.


Öva gratis med Högskoleprovtränaren

Högskoleprovtränaren kan du ladda hem, skriva ut och öva interaktivt med alla gamla högskoleprov från våren år 2000 ända till det senaste provet, inklusive vårens högskoleprov 2024. Genom att öva direkt med Högskoleprovtränaren slipper du att manuellt rätta med facit. Du kan istället bekvämt fylla i dina svar i det digitala svarshäftet så sköter Högskoleprovtränaren resten.

På vårens prov höjde jag mig från 1.2 till 1.6 efter cirka två månaders heltidsplugg och detta med stor hjälp av VIP-utbildningen. Är så otroligt tacksam för den hjälp som HP-guiden erbjuder med allt ifrån tips på studieupplägg till pedagogiska genomgångar av uppgifterna. Nådde inte riktigt hela vägen till mitt mål 1,75 men kommer köra igen till hösten. Utan er hjälp hade det aldrig gått så bra som det gjorde! Tusen tack för det!

Rebecca Hagh
Höjde sig från 0.9 till 1.6 och pluggar nu till läkare
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
OKTROJ
tillstånd (att driva bankrörelse)
Superbra tjänst som inte bara hjälpt mig kunskapsmässigt inför högskoleprovet utan även underlättat mina studier på högskolenivå.
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59