Summering
 • Kolla i god tid att du har en giltig legitimation på provdagen.
 • Följ alltid noga de regler och anvisningar som gäller för provet.
 • I VIP-utbildningen finns en egen del med strategier för sista veckan och provdagen inklusive packlista och checklistor.

Legitimation

Det krävs en giltig legitimation för att få skriva högskoleprovet. Kan du inte legitimera dig får du inte heller skriva provet.

Legitimationen kontrolleras flera gånger under provdagen. Om du har anmält dig med ett svenskt personnummer måste du också under provdagen kunna styrka just detta personnummer med en svensk legitimation.

Följande identitetshandlingar, former av legitimation, är godkända.

 • Svenskt EU-pass (provisoriska pass är inte godkända)
 • Svenskt nationellt id-kort
 • Svenskt körkort
 • Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, från exempelvis Skatteverket

Eftersom provet även får skrivas utan svenskt personnummer behöver du som är utländsk medborgare kunna legitimera dig med ett giltigt pass. Ett giltigt pass ska vara

 • Tydligt
 • Inplastat
 • Ha text på engelska, franska eller spanska

Om du är medborgare i Finland, Norge, Danmark och Island utan svenskt personnummer och skriver provet i det land där du är medborgare kan du även använda landets körkort med aktuell giltighetstid som legitimation.

Schema för dagen

sidan med scheman kan du se ett schema för provdagen. Där kan du se schemat både för det ordinarie och det anpassade provet.

Fyra eller fem provpass

Du som skriver det ordinarie provet skriver fem provpass under provdagen medan du som skriver det anpassade provet skriver fyra provpass. Läs mer om provpassen i de egna avsnitten om detta.

Svarshäften

Som en del av introduktionen till provet kommer provledaren även informera om hur provet går till och vilka regler som gäller.

Du får därefter ett svarshäfte där du först ska fylla i dina personuppgifter och utbildningsbakgrund.

De följande sidorna är svarsblanketterna som du ska fylla i för varje provpass. Det är dessa svar som ligger till grund för ditt resultat.

Den aktuella svarsblanketten kommer att samlas in i slutet av varje provpass. Det innebär att du endast har de tomma återstående svarsblanketterna kvar i ditt svarshäfte vid slutet av varje provpass.

Du måste föra över dina svar till svarsblanketten inom provtiden. Du får alltså inte föra över svaren efter att provtiden är slut.

Personligt kontrollpapper (borttaget sedan hösten 2019)

Tidigare fick provdeltagare ett orangefärgat kontrollpapper som gjorde det möjligt att skriva ner sina svar och rätta provet på egen hand innan den officiella rättningen av provet var färdig ca 4-5 veckor efter provdagen. Kontrollpappret togs bort inför höstens högskoleprov 2019 och det är inte troligt att kontrollpappret kommer att återinföras framöver.

Tillåtna hjälpmedel under provet

Följande hjälpmedel är tillåtna att använda.

 • Blyertspenna
 • Suddgummi
 • Vanlig rak linjal
 • Överstrykningspenna (neonpenna)

Otillåtna hjälpmedel under provet 

Följande hjälpmedel är exempel på sådant som inte är tillåtet att använda.

 • Hjälpmedel som lagrar, tar emot eller hämtar in information
 • Vinkelhake
 • Musikspelare
 • Miniräknare

Byta provlokal

Det är inte tillåtet att byta den provlokal du har blivit tilldelad.

Kom i tid

Du måste komma i tid för att bli insläppt. Om du kommer efter att provpasset har startat blir du inte insläppt och får inte skriva provpasset.

Lämna inte provlokalen under provtiden

Du får inte lämna provlokalen under pågående provtid. Inte ens för toalettbesök. Om du lämnar provlokalen under pågående provpass räknas inte det provpasset i ditt resultat. Provpasset blir därmed struket från ditt resultat.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
SPLEEN
svårmod, livsleda