För att räkna ut resultatet på högskoleprovet summeras antalet rätta svar, 0 till 80, på de två kvantitativa provpassen och omvandlas med den kvantitativa normeringstabellen till ett normerat kvantitativt resultat. Detsamma görs för de två verbala provpassen fast med den verbala normeringstabellen. Ditt slutgiltiga normerade resultat är medelvärdet av de två normerade resultaten.

Algoritm för att beräkna resultatet

Följande algoritm ger hur du beräknar ditt normerade resultat. Detta görs automatiskt i ditt resultatsbesked.

  1. Summera antalet korrekta svar för de två kvantitativa provpassen.
  2. Avläs vilket normerat resultat detta motsvarar enligt den kvantitativa normeringstabellen för provet.
  3. Summera antalet korrekta svar för de två verbala provpassen.
  4. Avläs vilket normerat resultat detta motsvarar enligt den verbala normeringstabellen för provet.
  5. Summera det normerade kvantitativa resultatet med det normerade verbala resultatet och dividera med två.
  6. Detta är ditt slutgiltiga normerade resultat.
Exempel

Du får ££ 1.1 ££ på den kvantitativa delen och ££ 1.7 ££ på den verbala delen. 
Medelvärdet blir då

$$ \frac{(1.1 + 1.7)}{2} = \frac{2.8}{2} = 1.4 $$

Exempel

Du får ££ 0.9 ££ på den verbala delen och ££ 1.0 ££ på den kvantitativa delen. 
Medelvärdet blir då

$$ \frac{0.9 + 1.0}{2} = \frac{1.9}{2} = 0.95 $$

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
NÄPSA
tillrättavisa, (be)straffa
Tid till vårens första prov

23/10 - 2022 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 16/8 kl. 8:00
Stänger senast 23/8 kl. 23:59