Summering
  • Alla som skriver högskoleprovet får ett normerat resultat i intervallet 0,00-2,00 där 2,00 är det maximala resultatet.
  • Att nå 2,00 kräver både snabbhet, noggrannhet och vana att lösa de typer av uppgifter som förekommer på högskoleprovet.
  • VIP-utbildningen ingår alla de verktyg som behövs för att du ska nå ditt målresultat förpackat i en smidig onlineutbildning med personlig coachning av en coach som skrivit 2.00.

Alla som skriver högskoleprovet får ett normerat resultat i intervallet 0.00-2.00 beroende på hur många rätt som uppnås den verbala respektive den kvantitativa delen av provet. Det maximala normerade resultat som kan uppnås på högskoleprovet är 2.00. Om du vill läsa mer om hur normeringsprocessen går till, där antal korrekt besvarade uppgifter översätts till ett normerat slutresultat, hänvisar vi till vår artikel om normering av högskoleprovet, här fokuserar vi istället på det absoluta toppresultatet och vad som krävs för att uppnå det.

Vad krävs för resultatet 2,00 på högskoleprovet?

Att uppnå det maximala resultatet på högskoleprovet kräver både snabbhet och en förmåga att raskt identifiera hur en uppgift ska lösas och sedan utföra nödvändiga steg effektivt och utan att begå slarvfel. En av de stora utmaningarna på högskoleprovet är just tidspressen eftersom man på varje provpass endast har 55 minuter på sig att besvara samtliga 40 uppgifter (om du inte har rätt till förlängd provtid). Detta innebär strax över 1 min och 22 sekunder per uppgift i genomsnitt för att läsa och tolka uppgiften, identifiera hur den ska lösas samt genomföra de steg som behövs och slutligen markera rätt svar på svarshäftet. Detta innebär att strategier för tidshantering och att inte fastna på uppgifter har stor betydelse.

Att hålla koncentrationen på topp under en hel dag är ett ytterligare hinder att överkomma för att uppnå det högsta möjliga resultatet. Högskoleprovet består nämligen av 5 provpass med totalt 200 uppgifter (varav ett provpass, d.v.s. 40 uppgifter, är en så kallad utprövningsdel som inte räknas, men ändå måste besvaras efter bästa förmåga eftersom ingen på förhand vet vilket provpass som är utprövningspass) vilket tar på krafterna.

En annan aspekt som gör 2,0 utmanande att uppnå är att det endast finns ett mycket litet utrymme att göra fel. Det exakta antalet korrekt besvarade uppgifter som krävs för att uppnå 2,00 varierar från provomgång till provomgång, men sedan vårens högskoleprov 2016 fram till vårens högskoleprov 2019 har det krävts 73-77 rätt av 80 på den kvantitativa delen samt 75-77 rätt av 80 på den verbala delen för att uppnå 2,0 på respektive del. För att nå 2,00 som slutresultat krävs 2,0 både på den kvantitativa och verbala delen vid ett och samma provtillfälle.

För att få en bättre uppfattning om svårighetsgraden för att nå 2.0 kan vi studera andelen personer som uppnått detta resultat vid tidigare provtillfällen. Sedan högskoleprovet hösten 2012 har andelen provskrivare som nått 2,00 legat omkring 0,1 %, vilket innebär att om antalet provskrivare en viss provomgång t.ex. är 50 000 så uppnår ca 50 personer resultatet 2.00. Vid vårens högskoleprov 2018 var andelen provskrivare som fick 2.00 särskilt låg – endast 0,057 % eller 36 av 62 678 provdeltagare uppnådde det maximala normerade resultatet vid det provtillfället. Före hösten 2012 var andelen provskrivare som uppnådde 2,0 konsekvent större – vanligtvis några tiondels procent upp till ca 1 % av provdeltagarna vissa enskilda provomgångar.

Behöver jag uppnå 2.0 på högskoleprovet?

De striktare gränserna för 2,00 på högskoleprovet som etablerats under senare år har lett till att färre personer numera har ett giltigt 2,00-resultat att använda i ansökningsprocessen till universitets- och högskoleutbildningar (högskoleprovsresultat är sedan år 2020 giltiga i 8 år). Detta har i sin tur medför att antagningsgränserna för högskoleprovskvoten gått ner även på de mest populära utbildningarna. Det är därmed i praktiken inte längre nödvändigt att få full pott på högskoleprovet för att bli antagen ens till de mest konkurrensutsatta utbildningarna.

För att få en bättre uppfattning om ungefär vilket högskoleprovsresultat som krävs för den eller de utbildningar som du är intresserad av kan du se historisk antagningsstatistik hos Universitets- och högskolerådet. Även om tidigare års antagningsgränser inte är någon garanti för att gränserna inte ändras framöver är det ovanligt med stora förändringar från en termin till nästa.

Kan VIP-utbildningen hjälpa mig att få 2.00 på högskoleprovet?

VIP-utbildningen är framtagen för att erbjuda dig alla de verktyg som behövs för att du ska nå ditt högskoleprovsresultat så snabbt och smidigt som möjligt oavsett vilket resultat du siktar på och behöver för att bli antagen till din drömutbildning. Detta innebär i korthet att att du som VIP-medlem får tillgång till

  • Alla våra beprövade rekommendationer, metoder och tips för samtliga kvantitativa och verbala delar på högskoleprovet som hjälpt tusentals och åter tusentals VIP-medlemmar hittills.

  • Vår matterepetitionskurs All matte du behöver som går igenom de koncept som är viktiga för just högskoleprovet så att du kan fokusera på de områden du behöver för högskoleprovet och undvika att lägga tid på sådant som inte testas.

  • Över 19 000 uppgifter med detaljerade förklaringar som visar hur du löser varje uppgift steg för steg så att du kan få den mängdträning som behövs för ett riktigt toppresultat genom att lära dig av dina misstag och få tips och genvägar även på uppgifter som du löst korrekt.

  • Hjälp att, tillsammans med en coach som själv skrivit maximala 2.00 på högskoleprovet, lägga upp en individuell studieplan som utgår från dina mål, ditt utgångsläge och dina förutsättningar för att du ska utvecklas och få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att investera i dina högskoleprovsförberedelser.

  • Hjälp om du kör fast på en uppgift eller teorigenomgång eller har frågor i allmänhet. Du kommunicerar smidigt med både din coach och vår support via mail och vi finns tillgängliga alla dagar i veckan för att du ska få svar snabbt på dina frågor.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig gärna vidare!

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
NÄPSA
tillrättavisa, (be)straffa
Tid till vårens första prov

23/10 - 2022 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 16/8 kl. 8:00
Stänger senast 23/8 kl. 23:59