Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Få 2,0 på högskoleprovet

Summering
  • Alla som skriver högskoleprovet får ett normerat resultat i intervallet 0.00-2.00 där 2.00 är det maximala resultatet.
  • Att nå 2.00 kräver både snabbhet, noggrannhet och vana att lösa de typer av uppgifter som förekommer på högskoleprovet.
  • VIP-utbildningen ingår alla de verktyg som behövs för att du ska nå ditt målresultat förpackat i en smidig onlineutbildning med personlig coachning av en coach som skrivit 2.00.

Alla som skriver högskoleprovet får ett normerat resultat i intervallet 0.00-2.00 beroende på hur många rätt som uppnås på den verbala respektive den kvantitativa delen av provet. Det maximala normerade resultat som kan uppnås på högskoleprovet är 2.00. Om du vill läsa mer om hur normeringsprocessen går till, där antalet korrekt besvarade uppgifter översätts till ett normerat slutresultat, hänvisar vi till vår artikel om normering av högskoleprovet. Här fokuserar vi istället på det absoluta toppresultatet och vad som krävs för att uppnå det.

Vad krävs för resultatet 2.00 på högskoleprovet?

Att uppnå det maximala resultatet på högskoleprovet kräver både snabbhet och en förmåga att raskt identifiera hur en uppgift ska lösas och sedan utföra nödvändiga steg effektivt, utan att begå slarvfel. En av de stora utmaningarna på högskoleprovet är just tidspressen eftersom man på varje provpass endast har 55 minuter på sig att besvara samtliga 40 uppgifter (om man inte har förlängd provtid). Detta innebär strax över 1 min och 22 sekunder per uppgift i genomsnitt för att läsa uppgiften, identifiera hur den ska lösas och genomföra de steg som behövs samt slutligen markera rätt svar på svarshäftet. Detta innebär att strategier för tidshantering och att inte fastna på uppgifter har stor betydelse.

Att hålla koncentrationen på topp under en hel dag är ett ytterligare hinder att överkomma för att uppnå det högsta möjliga resultatet. Högskoleprovet består nämligen av 5 provpass med hela 200 uppgifter totalt, varav ett provpass, d.v.s. 40 uppgifter, visserligen är en så kallad utprövningsdel som inte räknas men som ändå måste besvaras efter bästa förmåga eftersom ingen på förhand vet vilket provpass som är utprövningspasset.

En annan aspekt som gör 2.0 utmanande att uppnå är att det finns mycket lite utrymme för fel och misstag. Det exakta antalet korrekt besvarade uppgifter som krävs för att uppnå 2.00 på en provdel varierar från provomgång till provomgång, men sedan höstens högskoleprov 2020 fram till vårens högskoleprov 2023 har det krävts 74-77 rätt av 80 på den kvantitativa delen och 75-78 rätt av 80 på den verbala delen. För att nå 2.00 som slutresultat krävs 2.0 på båda delar vid ett och samma provtillfälle.

För att få en bättre uppfattning om svårighetsgraden för att nå 2.0 kan vi studera andelen personer som uppnått detta resultat vid tidigare provtillfällen. I tabellen nedan visas en sammanställning av antalet provskrivare, antalet personer som uppnådde 2.0 och andelen provskrivare som uppnådde 2.0 vid varje provtillfälle sedan år 2000.

Sedan högskoleprovet hösten 2012 har andelen provskrivare som nått 2.00 oftast legat omkring 0,1 %, vilket innebär att om antalet provskrivare en viss provomgång t.ex. är 50 000 så uppnår ca 50 personer resultatet 2.00. De senaste åren har andelen dock minskat ytterligare till omkring 0,05 % eller ca 25 av 50 000. Vid vårens högskoleprov i mars 2022 var andelen provskrivare som fick 2.00 särskilt låg – endast 0,034 % eller 10 av 29 315 provdeltagare uppnådde det maximala normerade resultatet vid det provtillfället. Före hösten 2012 var andelen provskrivare som uppnådde 2.0 konsekvent större – vanligtvis några tiondels procent upp till ca 1 % av provdeltagarna vissa enskilda provomgångar.

Antal och andel 2.0 på högskoleprovet sedan år 2000
ProvomgångAntal provskrivareAntal 2.00Andel 2.00Provformat
HT23  42 101  26 0,061 % Nuvarande format
VT23  58 830  28 0,048 % Nuvarande format
HT22  38 334  18 0,047 % Nuvarande format
VT22 (maj)  28 358  18 0,063 % Nuvarande format
VT22 (mars)  29 315  10 0,034 % Nuvarande format
HT21  28 165  24 0,085 % Nuvarande format
VT21 (maj)  23 556  18 0,076 % Nuvarande format
VT21 (mars)  21 871  13 0,059 % Nuvarande format
HT20 (begränsat)  23 288  10 0,043 % Nuvarande format
VT20 (inställt)  -  -  - -
HT19  41 571  36 0,087 % Nuvarande format
VT19  55 441  55 0,099 % Nuvarande format
HT18  39 249  34 0,087 % Nuvarande format
VT18  62 678  36 0,057 % Nuvarande format
HT17  46 138  31 0,067 % Nuvarande format
VT17  64 962  68 0,105 % Nuvarande format
HT16  55 072  57 0,104 % Nuvarande format
VT16  75 304  62 0,082 % Nuvarande format
HT15  60 489  56 0,093 % Nuvarande format
VT15  75 471  75 0,099 % Nuvarande format
HT14  59 224  59 0,100 % Nuvarande format
VT14  76 483  63 0,082 % Nuvarande format
HT13  54 350  60 0,110 % Nuvarande format
VT13  60 532  52 0,086 % Nuvarande format
HT12  44 175  59 0,134 % Nuvarande format
VT12  57 304  160 0,279 % Nuvarande format
HT11  40 970  126 0,308 % Nuvarande format
VT11  61 615  274 0,445 % Äldre format
HT10  43 886  346 0,788 % Äldre format
VT10  58 211  404 0,694 % Äldre format
HT09  41 422  148 0,357 % Äldre format
VT09  45 737  200 0,437 % Äldre format
HT08  27 856  189 0,678 % Äldre format
VT08  37 432  208 0,556 % Äldre format
HT07  26 610  167 0,628 % Äldre format
VT07  38 469  293 0,762 % Äldre format
HT06  29 787  166 0,557 % Äldre format
VT06  41 530  318 0,766 % Äldre format
HT05  33 190  334 1,006 % Äldre format
VT05  46 309  393 0,849 % Äldre format
HT04  35 332  282 0,798 % Äldre format
VT04  42 189  363 0,860 % Äldre format
HT03  31 727  216 0,681 % Äldre format
VT03  40 614  384 0,945 % Äldre format
HT02  28 589  220 0,770 % Äldre format
VT02  40 548  224 0,552 % Äldre format
HT01  27 854  189 0,679 % Äldre format
VT01  46 602  292 0,627 % Äldre format
HT00  38 530  250 0,649 % Äldre format
VT00  62 717  507 0,808 % Äldre format

Behöver jag uppnå 2.0 på högskoleprovet?

De svårare gränserna för 2.00 på högskoleprovet som etablerats under senare år har lett till att färre personer numera har ett giltigt 2.00-resultat att använda i ansökningsprocessen till universitets- och högskoleutbildningar (högskoleprovsresultat är sedan år 2020 giltiga i 8 år). Detta har i sin tur medfört att antagningsgränserna för högskoleprovskvoten gått ner även på de mest populära utbildningarna. Det är därmed i praktiken inte längre nödvändigt att få full pott på högskoleprovet för att bli antagen ens till de mest konkurrensutsatta utbildningarna.

För att få en bättre uppfattning om ungefär vilket högskoleprovsresultat som krävs för den eller de utbildningar som du är intresserad av kan du se de senaste antagningspoängen för de mest populära utbildningarna här hos oss eller all historisk antagningsstatistik hos Universitets- och högskolerådet. Även om det inte är garanterat att du kommer in om du ligger över tidigare antagningsgränser är det ovanligt med stora förändringar från ett år till nästa.

Kan VIP-utbildningen hjälpa mig att få 2.00 på högskoleprovet?

VIP-utbildningen är framtagen för att erbjuda dig alla de verktyg som behövs för att du ska nå ditt högskoleprovsresultat så snabbt och smidigt som möjligt oavsett vilket resultat du siktar på och behöver för att bli antagen till din drömutbildning. Detta innebär i korthet att att du som VIP-medlem får tillgång till

  • Alla våra beprövade rekommendationer, metoder och tips för samtliga kvantitativa och verbala delar på högskoleprovet som hjälpt tusentals och åter tusentals VIP-medlemmar hittills.

  • Vår matterepetitionskurs All matte du behöver som går igenom de koncept som är viktiga för just högskoleprovet så att du kan fokusera på de områden du behöver för högskoleprovet och undvika att lägga tid på sådant som inte testas.

  • Fler än 20 000 uppgifter med detaljerade förklaringar som visar hur du löser varje uppgift steg för steg så att du kan få den mängdträning som behövs för ett riktigt toppresultat genom att lära dig av dina misstag och få tips och genvägar även på uppgifter som du löst korrekt.

  • Hjälp att, tillsammans med en coach som själv skrivit maximala 2.00 på högskoleprovet, lägga upp en individuell studieplan som utgår från dina mål, ditt utgångsläge och dina förutsättningar för att du ska utvecklas och få ut så mycket som möjligt av varje timme du har att investera i dina högskoleprovsförberedelser.

  • Hjälp om du kör fast på en uppgift eller teorigenomgång eller har frågor i allmänhet. Du kommunicerar smidigt med både din coach och vår support via mail och vi finns tillgängliga alla dagar i veckan för att du ska få svar snabbt på dina frågor.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig gärna vidare!

Denna sida uppdaterades senast 2023-07-28.

Fruktansvärt tryggt och tidssparande med allt relevant material på ett och samma ställe. Kunde verkligen inte önskat mer av den här sajten. Smart och tydligt upplägg, väldigt lättöverskådligt med tanke på den stora informationsmängden. Videogenomgångarna var till stor hjälp för mig. Skrev provet en gång för 6 år sedan, fick då 1,6 (1,8/1,4). Tre månaders plugg här gav mig 2,00. Evigt tacksam. Till hösten pluggar jag läkarprogrammet.

Albin Nordenström
Nådde 2.0 som VIP-medlem, pluggar nu till läkare
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
KRAKEL
gräl, bråk
Fantastiskt bra hjälpmedel inför högskoleprovet. Helt klart värt pengarna! Hade önskat att jag hade hittat hit lite tidigare.
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59