• Fler än 210 000 nöjda studenter!
  • 18 års erfarenhet!
  • Alla coacher har 2.00!

MEKprogrammet (Exempel)

MEKprogrammet ger dig möjlighet att, genom övning, bygga upp de färdigheter och tekniker som behövs för att bemästra högskoleprovets MEK-del. Uppgifterna är framtagna för att förbereda dig inför situationer med en eller flera luckor och är baserade på texter liknande de som används på högskoleprovet för högsta möjliga relevans.

Alla uppgifter har detaljerade förklaringar som går igenom resonemangen som behövs för att komma fram till rätt svar och kunna utesluta de felaktiga svarsalternativen. Allt för att du, samtidigt som du lär dig nya ord och uttryck, även ska utveckla din förmåga att på egen hand föra sådana resonemang.

Uppgifter du vill återkomma till vid ett senare tillfälle – t.ex. uppgifter som du finner särskilt utmanande – kan du enkelt spara i en personlig uppgiftsgrupp och repetera när du vill.

Som VIP-medlem har du tillgång till hela MEKprogrammet med 1225 uppgifter med stor variation i text- och uppgiftstyper.

Som gratismedlem har du tillgång till ett urval av exempeluppgifter med förklaringar och samtliga uppgifter från gamla högskoleprov att öva med.

Välj vilken uppgiftsgrupp du vill studera med nedan. Först kommer din egna uppgiftsgrupp, med uppgifterna du själv har valt. Därefter kommer de ordinarie uppgiftsgrupperna med meningar som saknar ord.

Varje högskoleprov består av 20 MEK-uppgifter och rekommenderad medeltid är 48 sekunder per uppgift.

Jag kom äntligen in på psykologprogrammet tack vare er fantastiska pepp och utbildning!!!!! Jag fick 1,65 senast och började på 0,9!! Så det enda jag kan säga är att ni är helt fantastiska och att man aldrig ska ge upp!!

Det bästa med VIP-utbildningen är alla tusentals uppgifter, pedagogiska förklaringar och att man kan maila en coach om stöd med upplägg etc! ;-) Utbildningen är fantastiskt bra!! Utan den hade jag inte nått mitt mål.

Lina Nyberg

Gick från 0.9 till 1.65 och numera psykologstudent
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Som gäst kan du inte öva med nedanstående exempeluppgifter. För att kunna testa övningsprogrammet måste du bli gratismedlem. För att få åtkomst till hela övningsprogrammet måste du bli VIP-medlem.

Bli VIP-medlem Bli gratismedlem

Min uppgiftsgrupp

Min uppgiftsgrupp 122 exempeluppgifter
De uppgifter du på rättningssidan har sparat till din egna uppgiftsgrupp.

Öva med alla uppgifter

Blandade uppgifter 496 exempeluppgifter
Ännu ej avklarade uppgifter från alla uppgiftsgrupper.

Exempel på specialkonstruerade uppgifter

MEK-uppgifter 1 3 exempeluppgifter
Första gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 3 1 exempeluppgift
Tredje gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 4 1 exempeluppgift
Fjärde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 6 1 exempeluppgift
Sjätte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.

Gamla högskoleprovuppgifter

Högskoleproven 2022 60 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2022
Högskoleproven 2021 60 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2021
Högskoleproven 2020 20 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2020
Högskoleproven 2019 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2019
Högskoleproven 2018 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2018
Högskoleproven 2017 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2017
Högskoleproven 2016 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2016
Högskoleproven 2015 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2015
Högskoleproven 2014 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2014
Högskoleproven 2013 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2013
Högskoleproven 2012 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2012
Högskoleproven 2011 30 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2011

Alla VIP-uppgiftsgrupper

Nyckelord-uppgifter 60 uppgifter
Specialkonstruerade MEK-uppgifter som övar dig på viktiga nyckelord
MEK-uppgifter 1 25 uppgifter
Första gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 2 25 uppgifter
Andra gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 3 25 uppgifter
Tredje gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 4 25 uppgifter
Fjärde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 5 25 uppgifter
Femte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 6 25 uppgifter
Sjätte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 7 25 uppgifter
Sjunde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 8 25 uppgifter
Åttonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 9 25 uppgifter
Nionde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 10 25 uppgifter
Tionde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 11 25 uppgifter
Elfte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 12 24 uppgifter
Tolfte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 13 25 uppgifter
Trettonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 14 25 uppgifter
Fjortonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 15 25 uppgifter
Femtonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 16 25 uppgifter
Sextonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 17 25 uppgifter
Sjuttonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 18 25 uppgifter
Artonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 19 25 uppgifter
Nittonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 20 25 uppgifter
Tjugonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 21 25 uppgifter
Tjugoförsta gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 22 25 uppgifter
Tjugoandra gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 23 25 uppgifter
Tjugotredje gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 24 25 uppgifter
Tjugofjärde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 25 25 uppgifter
Tjugofemte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 26 25 uppgifter
Tjugosjätte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 27 25 uppgifter
Tjugosjunde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
Högskoleproven 2022 60 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2022
Högskoleproven 2021 60 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2021
Högskoleproven 2020 20 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2020
Högskoleproven 2019 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2019
Högskoleproven 2018 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2018
Högskoleproven 2017 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2017
Högskoleproven 2016 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2016
Högskoleproven 2015 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2015
Högskoleproven 2014 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2014
Högskoleproven 2013 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2013
Högskoleproven 2012 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2012
Högskoleproven 2011 31 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2011
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
RAVAILLAC
skojare, filur; rucklare
Tid till nästa prov

25/3 - 2023 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 10/1 kl. 8:00
Stänger senast 17/1 kl. 23:59