MEKprogrammet (Exempel)

MEKprogrammet är optimerat för inlärning och sparar dina korrekt besvarade uppgifter, ger dig möjlighet att spara uppgifter du vill öva mer på i en egen uppgiftsgrupp och mycket mer.

Du får som VIP-medlem 1109 specialkonstruerade utbildningsuppgifter med pedagogiska förklaringar som du kan öva på i MEKprogrammet.

Vi har många uppgiftskonstruktörer till våra specialkonstruerade MEK-uppgifter för att ge dig en omfattande och varierad utbildning.

Välj vilken uppgiftsgrupp du vill studera med nedan. Först kommer din egna uppgiftsgrupp, med uppgifterna du själv har valt. Därefter kommer de ordinarie uppgiftsgrupperna med meningar som saknar ord.

Varje högskoleprov består av 20 MEK-uppgifter och rekommenderad medeltid är 48 sekunder per uppgift.

Vill först och främst tacka er för den underbara sidan ni skapat. Klarade hela 15/20 på MEK vilket bara var en dröm för mig innan jag skaffade VIP-medlemskap hos er, jag har höjt mig avsevärt.

Onur

Som gäst kan du inte öva med nedanstående exempeluppgifter. För att kunna testa övningsprogrammet måste du bli gratismedlem. För att få åtkomst till hela övningsprogrammet måste du bli VIP-medlem.

Bli VIP-medlem Bli gratismedlem

Min uppgiftsgrupp

Min uppgiftsgrupp 522 exempeluppgifter
De uppgifter du på rättningssidan har sparat till din egna uppgiftsgrupp.

Öva med alla uppgifter

Blandade uppgifter 396 exempeluppgifter
Ännu ej avklarade uppgifter från alla uppgiftsgrupper.

Exempel på specialkonstruerade uppgifter

MEK-uppgifter 1 3 exempeluppgifter
Första gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 3 1 exempeluppgift
Tredje gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 4 1 exempeluppgift
Fjärde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 6 1 exempeluppgift
Sjätte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.

Gamla högskoleprovuppgifter

Högskoleproven 2021 20 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2021
Högskoleproven 2020 20 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2020
Högskoleproven 2019 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2019
Högskoleproven 2018 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2018
Högskoleproven 2017 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2017
Högskoleproven 2016 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2016
Högskoleproven 2015 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2015
Högskoleproven 2014 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2014
Högskoleproven 2013 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2013
Högskoleproven 2012 40 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2012
Högskoleproven 2011 30 exempeluppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2011

Alla VIP-uppgiftsgrupper

Nyckelord-uppgifter 60 uppgifter
Specialkonstruerade MEK-uppgifter som övar dig på viktiga nyckelord
MEK-uppgifter 1 25 uppgifter
Första gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 2 25 uppgifter
Andra gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 3 25 uppgifter
Tredje gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 4 25 uppgifter
Fjärde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 5 25 uppgifter
Femte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 6 25 uppgifter
Sjätte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 7 25 uppgifter
Sjunde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 8 25 uppgifter
Åttonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 9 25 uppgifter
Nionde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 10 25 uppgifter
Tionde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 11 25 uppgifter
Elfte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 12 25 uppgifter
Tolfte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 13 25 uppgifter
Trettonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 14 25 uppgifter
Fjortonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 15 25 uppgifter
Femtonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 16 25 uppgifter
Sextonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 17 25 uppgifter
Sjuttonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 18 25 uppgifter
Artonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 19 25 uppgifter
Nittonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 20 25 uppgifter
Tjugonde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 21 25 uppgifter
Tjugoförsta gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 22 25 uppgifter
Tjugoandra gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 23 25 uppgifter
Tjugotredje gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 24 25 uppgifter
Tjugofjärde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 25 25 uppgifter
Tjugofemte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 26 25 uppgifter
Tjugosjätte gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
MEK-uppgifter 27 8 uppgifter
Tjugosjunde gruppen med specialkonstruerade MEK-uppgifter.
Högskoleproven 2021 20 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2021
Högskoleproven 2020 20 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2020
Högskoleproven 2019 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2019
Högskoleproven 2018 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2018
Högskoleproven 2017 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2017
Högskoleproven 2016 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2016
Högskoleproven 2015 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2015
Högskoleproven 2014 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2014
Högskoleproven 2013 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2013
Högskoleproven 2012 40 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2012
Högskoleproven 2011 31 uppgifter
MEK-uppgifter som förekom på proven under år 2011
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
KLÄRVOAJANS
fjärrskådning, synskhet
Nästa prov

8/5 - 2021 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 12/1 kl. 9:00
Stänger senast 19/1 kl. 0:59