• Fler än 210 000 nöjda studenter!
  • 18 års erfarenhet!
  • Alla coacher har 2.00!

ORDprogrammet (Exempel)

ORDprogrammet ger dig ett tidseffektivt sätt att bygga ut ditt ordförråd inför högskoleprovet med oöverträffad precision. Sedan högskoleprovets nuvarande format introducerades hösten 2011 har 85-100 % av orden på samtliga högskoleprov på förhand funnits med i ORDprogrammet. Att beta av dessa ordlistor kommer med andra ord att öka dina möjligheter till ett högt resultat avsevärt. Dessutom finns möjlighet att öva på morfem – ordens minsta beståndsdelar – vilket kan vara till stor hjälp för att framgångsrikt gissa dig till betydelsen av för dig okända ord.

Att öka ditt ordförråd med ord relevanta för högskoleprovet kommer också att vara till stor hjälp för övriga verbala delar på provet, särskilt MEK, vilket gör att tid investerad i ORDprogrammet är särskilt värdefull.

Uppgifter som du vill återkomma till vid ett senare tillfälle – t.ex. ord som är helt obekanta för dig – kan du enkelt spara i en personlig uppgiftsgrupp och repetera när du vill. Nyckeln för att lära sig nya ord, oavsett om det är på svenska eller något annat språk, är nämligen att komma i kontakt med ordet mer än en gång. Till varje uppgift finns det också en eller flera exempelmeningar som visar hur ordet används samt en synonymlista som hjälper dig att minnas ordet bättre genom att ge dig ett bredare sammanhang.

Smarta funktioner gör att du oftare får repetera ord som du svarat fel på och slipper slösa tid på ord du redan behärskar.

Som VIP-medlem får du full tillgång till ORDprogrammets samtliga 7763 uppgifter och över 100 morfem. Som gratismedlem kan du testa ett urval bestående av 100 särskilt utvalda uppgifter som kan komma redan på nästa högskoleprov, 5 morfem och alla ord från tidigare högskoleprov nedan.

Välj vilken ordlista du vill studera med nedan. Först kommer din egna ordlista, med orden du själv har valt, följt av en Morfem-del. Därefter kommer de ordinarie ordlistorna med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på högskoleprovet. På slutet hittar du samtliga högskoleprovord från starten 1977 till det senaste provet.

Varje högskoleprov består av 20 ORD-uppgifter och rekommenderad medeltid är 18 sekunder per uppgift.

Tro på dig själv och satsa! Till en början vägrade jag träna ord till exempel för "det kommer aldrig gå". Men jag la ner tiden och gjorde 2-3 ordlistor varje dag mot slutet, och det lönade sig. Nu sitter jag här och lyckades gå från 0.6 på verbala till 1.5.

Emma Spagnolo

Tidigare VIP-medlem, blivande läkarstudent
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Som gäst kan du inte öva med nedanstående exempeluppgifter. För att kunna testa övningsprogrammet måste du bli gratismedlem. För att få åtkomst till hela övningsprogrammet måste du bli VIP-medlem.

Bli VIP-medlem Bli gratismedlem

Min uppgiftsgrupp

Min uppgiftsgrupp 2883 exempeluppgifter
De uppgifter du på rättningssidan har sparat till din egna uppgiftsgrupp.

Öva med alla uppgifter

Blandade uppgifter 3005 exempeluppgifter
Ännu ej avklarade uppgifter från alla uppgiftsgrupper.

Exempel på specialkonstruerade uppgifter

Morfem 5 exempeluppgifter
Ordlista med morfem.
Ordlista 1 25 exempeluppgifter
Första ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 5 25 exempeluppgifter
Femte ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 10 25 exempeluppgifter
Tionde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 20 25 exempeluppgifter
Tjugonde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov

Gamla högskoleprovuppgifter

Högskoleproven 1977 90 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 1977
Högskoleproven 1978-1979 120 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 1978-1979
Högskoleproven 1980-1981 120 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 1980-1981
Högskoleproven 1982-1983 120 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 1982-1983
Högskoleproven 1984-1985 120 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 1984-1985
Högskoleproven 1986-1987 120 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 1986-1987
Högskoleproven 1988-1989 120 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 1988-1989
Högskoleproven 1990-1991 120 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 1990-1991
Högskoleproven 1992-1993 120 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 1992-1993
Högskoleproven 1994-1995 120 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 1994-1995
Högskoleproven 1996-1997 160 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 1996-1997
Högskoleproven 1998-1999 160 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 1998-1999
Högskoleproven 2000-2001 160 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 2000-2001
Högskoleproven 2002-2003 160 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 2002-2003
Högskoleproven 2004-2005 160 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 2004-2005
Högskoleproven 2006-2007 160 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 2006-2007
Högskoleproven 2008-2009 160 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 2008-2009
Högskoleproven 2010-2011 150 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 2010-2011
Högskoleproven 2012-2013 80 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 2012-2013
Högskoleproven 2014-2015 80 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 2014-2015
Högskoleproven 2016-2017 80 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 2016-2017
Högskoleproven 2018-2019 80 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 2018-2019
Högskoleproven 2020-2021 80 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 2020-2021
Högskoleproven 2022-2023 60 exempeluppgifter
Ord som förekom på proven under år 2022-2023

Alla VIP-uppgiftsgrupper

Morfem 122 uppgifter
Ordlista med morfem.
Ordlista 1 200 uppgifter
Första ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 2 200 uppgifter
Andra ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 3 200 uppgifter
Tredje ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 4 200 uppgifter
Fjärde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 5 200 uppgifter
Femte ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 6 200 uppgifter
Sjätte ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 7 200 uppgifter
Sjunde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 8 200 uppgifter
Åttonde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 9 200 uppgifter
Nionde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 10 200 uppgifter
Tionde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 11 200 uppgifter
Elfte ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 12 200 uppgifter
Tolfte ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 13 200 uppgifter
Trettonde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 14 200 uppgifter
Fjortonde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 15 200 uppgifter
Femtonde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 16 200 uppgifter
Sextonde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 17 200 uppgifter
Sjuttonde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 18 200 uppgifter
Artonde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 19 200 uppgifter
Nittonde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 20 200 uppgifter
Tjugonde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 21 200 uppgifter
Tjugoförsta ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 22 200 uppgifter
Tjugoandra ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 23 200 uppgifter
Tjugotredje ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Ordlista 24 27 uppgifter
Tjugofjärde ordlistan med blandade svåra ord som ännu inte förekommit på något prov
Uttryck och talesätt 114 uppgifter
Svåra uttryck och talesätt
Högskoleproven 1977 90 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 1977
Högskoleproven 1978-1979 120 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 1978-1979
Högskoleproven 1980-1981 120 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 1980-1981
Högskoleproven 1982-1983 120 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 1982-1983
Högskoleproven 1984-1985 120 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 1984-1985
Högskoleproven 1986-1987 120 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 1986-1987
Högskoleproven 1988-1989 120 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 1988-1989
Högskoleproven 1990-1991 120 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 1990-1991
Högskoleproven 1992-1993 120 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 1992-1993
Högskoleproven 1994-1995 120 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 1994-1995
Högskoleproven 1996-1997 160 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 1996-1997
Högskoleproven 1998-1999 160 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 1998-1999
Högskoleproven 2000-2001 160 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 2000-2001
Högskoleproven 2002-2003 160 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 2002-2003
Högskoleproven 2004-2005 160 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 2004-2005
Högskoleproven 2006-2007 160 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 2006-2007
Högskoleproven 2008-2009 160 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 2008-2009
Högskoleproven 2010-2011 150 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 2010-2011
Högskoleproven 2012-2013 80 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 2012-2013
Högskoleproven 2014-2015 80 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 2014-2015
Högskoleproven 2016-2017 80 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 2016-2017
Högskoleproven 2018-2019 80 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 2018-2019
Högskoleproven 2020-2021 80 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 2020-2021
Högskoleproven 2022-2023 60 uppgifter
Ord som förekom på proven under år 2022-2023
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
RAVAILLAC
skojare, filur; rucklare
Tid till nästa prov

25/3 - 2023 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 10/1 kl. 8:00
Stänger senast 17/1 kl. 23:59