Fler än 233 000 nöjda studenter!
Mer än 18 års erfarenhet!
Alla coacher har 2.00!

ELFprogrammet (Exempel)

ELFprogrammet innehåller 1851 övningsuppgifter och 708 olika texter.

Programmet består bland annat av Vocabulary quiz som innehåller viktiga ord som är essentiella för att förstå en komplicerad engelsk text, kortare samt längre texter med tillhörande uppgifter och texter där saknade ord ska sättas in.

I ELF-utbildningen får du också hjälp med ett upplägg för att inkorporera engelsk läsning och utbildning i din vardag samt en strategi du kan använda för att angripa texterna och uppgifterna på ELF-delen.

Välj vilken uppgiftsgrupp du vill studera med nedan.

Varje högskoleprov består av 20 ELF-uppgifter och rekommenderad medeltid är 2 minuter och 12 sekunder per uppgift.

Gick från 0.8 till 1.7 på verb. Det bästa med HP-guiden är hur allt man behöver för att lyckas på högskoleprovet finns samlat på en plats. Upplägget är otroligt bra och hjälper en att bemästra provet. Till varje uppgift finns också lösningsförslag vilket verkligen hjälper en att förstå så man lär sig av sina misstag. Coacherna är också otroligt hjälpsamma om man behöver ytterligare hjälp eller om man har andra funderingar kring högskoleprovet.

Kasper Hermansson

Höjde sig från 1.05 till 1.85 totalt och nu blivande läkarstudent.
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Som gäst kan du inte öva med nedanstående exempeluppgifter. För att kunna testa övningsprogrammet måste du bli gratismedlem. För att få åtkomst till hela övningsprogrammet måste du bli VIP-medlem.

Bli VIP-medlem Bli gratismedlem

Exempel på specialkonstruerade uppgifter

Shorts I 1 exempeluppgift
A group of short texts with multiple choice questions.
Shorts III 1 exempeluppgift
A group of short texts with multiple choice questions.
Shorts IV 2 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions.
The EU and Climate Change 4 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions.
Schizovirus 3 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Vocabulary Quiz 5 exempeluppgifter
Important words you need to master.

Gamla högskoleprovuppgifter

Högskoleprovet hösten 2023 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2023
No Child Left Undiagnosed 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2023
Lothar and Theutberga 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2023
Itch 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2023
Högskoleprovet våren 2023 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2023
Kroomen – Hunting Down Black Slavers 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2023
No Smiling Matter 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2023
Vegetarianism 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2023
Högskoleprovet hösten 2022 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2022
On the Origin of Language 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2022
Why Do We Keep Pets? 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2022
Högskoleprovet våren 2022 maj shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 maj
A Cashless Society? 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2022
The Power of Images 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 maj
Hitler and Hollywood 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 maj
Högskoleprovet våren 2022 mars shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 mars
Smartphone Blues 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 maj
The Cave of Altamira 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 mars
Bitter Pills 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 mars
Högskoleprovet hösten 2021 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2021
Decoding the Cat 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 mars
Rising Seas 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2021
The Pantheon 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2021
Högskoleprovet våren 2021 maj shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 maj
Public Relations 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2021
Mother and Daughter 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 maj
How Babies Think 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 maj
Högskoleprovet våren 2021 mars shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 mars
An American President 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 maj
Giant Pandas 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 mars
The Brothers Grimm 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 mars
Högskoleprovet hösten 2020 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2020
Australian Prehistory 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 mars
Time 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2020
Schools in Britain 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2020
Högskoleprovet hösten 2019 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2019
Two Drinks a Day? 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2020
The Rise of Modern Religions 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2019
The Marshmallow Test 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2019
Högskoleprovet våren 2019 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2019
Marrying Women 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2019
Lady Sings the Blues 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2019
Doing Good 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2019
Högskoleprovet hösten 2018 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2018
Exercise 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2019
Clocking Cultures 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2018
Pheromones 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2018
Högskoleprovet våren 2018 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2018
Chile’s Ancient Hill Art 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2018
Bosses 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2018
Globalisation 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2018
The Birth Order Effect 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2018
Opening the Doors of Diplomacy 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2017
Högskoleprovet hösten 2017 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2017
Religion and Well-being 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2017
Is Science Real? 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2017
Our True Dawn 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2017
Högskoleprovet våren 2017 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2017
Setting Standards 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2017
The Amazon 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2017
Preventive Medicine 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2016
Högskoleprovet hösten 2016 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2016
Changing Moral Climates 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2016
Taxing Fat 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2016
New Orleans 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2016
Högskoleprovet våren 2016 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2016
Shona Sculpture 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2016
How to Get Good Grades 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2016
Forensic Evidence 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2015
Högskoleprovet hösten 2015 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2015
Africans in the Indian Mutiny 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2015
Which Pills Work? 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2015
The Young Ones 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2015
Högskoleprovet våren 2015 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2015
The Literate Ape 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2015
Happiness or Money? 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2015
Pacific Islanders 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2014
Högskoleprovet hösten 2014 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2014
Lost Women of Science 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2014
Warranties 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2014
Otto Katz 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2014
Högskoleprovet våren 2014 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2014
Gripping Yarns 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2014
Bigfoot Ballyhoo 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2014
Intelligences 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2013
Högskoleprovet hösten 2013 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2013
The Power of Music 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2013
Parkinson’s Disease 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2013
Science Education 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2013
Högskoleprovet våren 2013 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2013
A Time to Heal 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2013
More Than a Spider Can Do 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2013
Madame and Maid 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2012
Högskoleprovet hösten 2012 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2012
Motown: Music and More 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2012
Dummy-Drug Doping? 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2012
The Plague of Nations 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2012
Högskoleprovet våren 2012 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2012
A Chinese Billionaire 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2012
The London Corresponding Society 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2012
Hormones, Genes and the Corner Office 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2011
Högskoleprovet hösten 2011 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2011
Making History 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2011
Högskoleprovet övningsprov 2011 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet övningsprov 2011
Population Peaks 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2011
Högskoleprovet exempelprov ELF 2011 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet exempelprov ELF 2011
Canada’s Multicultural Mosaic 2011 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet övningsprov 2011
Prof Milgram’s Experiment 2011 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet exempelprov ELF 2011
To Err is Human 2011 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet exempelprov ELF 2011
Högskoleprovet våren 2011 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2011
Plagued by Cures 2011 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet exempelprov ELF 2011
Thor Heyerdahl 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2011
Making It 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2011
Högskoleprovet hösten 2010 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2010
Surveying the Solar System 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2011
Stan Laurel and Oliver Hardy 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2010
Eyak 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2010
Högskoleprovet våren 2010 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2010
Elephants on the Pill 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2010
Africa’s Wildlife Parks 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2010
The Zürau Aphorisms 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2010
Högskoleprovet hösten 2009 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2009
The Healthier Sex 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2010
Normal or Abnormal? 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2009
Cry Woolf 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2009
Högskoleprovet våren 2009 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2009
“Pharm” Crops 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2009
Marie Curie 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2009
Greenland Revisited 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2009
Högskoleprovet hösten 2008 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2008
Vitamin E 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2009
The Lives of Marilyn Monroe 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2008
Disability 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2008
Högskoleprovet våren 2008 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2008
Neophobic Rats 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2008
Anne Lindbergh 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2008
Aspirin 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2008
Högskoleprovet hösten 2007 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2007
Norwegian Salmon Crisis 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2008
In the Name of Science 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2007
Victorian Women 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2007
Högskoleprovet våren 2007 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2007
Roots of Anxiety 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2007
Style and Appearance 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2007
“Hitch Hiker” 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2007
Högskoleprovet hösten 2006 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2006
WHO’s to Blame 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2007
E-mail Relations 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2006
A Nomads Life 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2006
Högskoleprovet våren 2006 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2006
Computers 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2006
Colonial Kidnap 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2006
The Right to Roam 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2006
Högskoleprovet hösten 2005 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2005
A Celebrity Scientist 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2006
The Genome and the Soul 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2005
Lida Baarova (1914–2000) 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2005
Högskoleprovet våren 2005 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2005
Great Bookham 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2005
It’s a Jungle In There 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2005
Jesse James 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2005
Högskoleprovet hösten 2004 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2004
Xenotransplantation 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2005
The Write Stuff 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2004
William Randolph Hearst 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2004
Högskoleprovet våren 2004 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2004
Did I or Didn’t I? 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2004
Canada’s Multicultural Mosaic 2004 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2004
Einstein in Love 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2004
Högskoleprovet hösten 2003 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2003
Does More Mean Worse? 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2004
The Power of Symbols 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2003
Eve’s Apple 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2003
Högskoleprovet våren 2003 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2003
Darwinian Medicine 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2003
A Prima Donna’s Progress 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2003
Prof Milgram’s Experiment 2003 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2003
Högskoleprovet hösten 2002 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2002
Who Gets the Money? 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2003
Christmas Carols 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2002
Camp Life in Depression America 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2002
Högskoleprovet våren 2002 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2002
Making Rice Disease-resistant 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2002
To Err is Human 2002 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2002
The Off-screen Chaplin 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2002
Högskoleprovet hösten 2001 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2001
Plagued by Cures 2002 4 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2002
The Tangled Roots of Violence 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2001
India by Royal Design 4 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2001
Högskoleprovet våren 2001 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2001
Plants Beat Drought 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2001
Imprisonment 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2001
Trieste Trio 4 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2001
Högskoleprovet hösten 2000 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2000
In Harmony At Last 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2001
Gopher Prairie 4 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2000
World Heritage Listing 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2000
Högskoleprovet våren 2000 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2000
The Fear of the Rich 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2000
The Roots of Alienation 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2000
The Smell of Your Partner 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2000
Alcohol in American History 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2000
Högskoleprovet hösten 1999 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1999
Pride and Prejudice 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1999
Högskoleprovet våren 1999 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1999
Balancing Act 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1999
One Good Pest Deserves Another 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1999
The Green Berets 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1999
Horse Breeding 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1999
Högskoleprovet hösten 1998 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1998
What Are We Afraid Of? 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1999
Osler’s Web 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1998
On Screen It’s Iran’s Shout 4 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1998
Högskoleprovet våren 1998 shorts 4 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1998
Baby Birds 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1998
The Ghost of Maiden Lane 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1998
Högskoleprovet hösten 1997 shorts 4 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1997
Daughters of the Great Depression 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1998
Women and the Discourse of Science 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1998
A Love Story 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1997
Högskoleprovet våren 1997 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1997
Wave Energy 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1997
Why doctors? 6 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1997
Paula 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1997
Högskoleprovet hösten 1996 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1996
UN Development Aid 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1997
The Virus of Myxomatosis 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1997
Of Frogs and Men 4 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1996
Högskoleprovet våren 1996 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1996
A Life 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1996
Nineteenth-Century Scientific Thought 6 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1996
An Independent Woman 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1996
Högskoleprovet hösten 1995 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1995
Origin of the Sun 3 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1996
Lean and Mean 6 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1996
Mexico: through the Tortilla Curtain 7 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1995
Högskoleprovet våren 1995 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1995
Seesawing on Syphilis 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1995
Shut Up and Let the Lady Teach 6 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1995
The Invisible Woman 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1995
Högskoleprovet hösten 1994 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1994
Sacco and Vanzetti 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1995
Who is Normal? 8 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1995
The Love Letters 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1994
Högskoleprovet våren 1994 shorts 8 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1994
The Cop in the Head 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1994
Rats 6 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1994
Quilts 4 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1994
Högskoleprovet hösten 1993 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1993
The Rights of Nature 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1994
Hot Ants 6 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1994
Bolivia 4 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1993
Old Masters 4 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1993
Högskoleprovet våren 1993 shorts 6 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1993
Jude the Obscure 4 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1993
The Will to Doubt 7 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1993
Lascars 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1993
Högskoleprovet hösten 1992 shorts 8 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1992
Battle for Buddha 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1993
Granny Smith 6 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1993
Schizophrenia Genesis 6 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1992
Högskoleprovet våren 1992 shorts 5 exempeluppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1992
Waste Not 3 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1992
The Mid-Life Crisis 7 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1992
Wildlife in Zimbabwe 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1992
Mark Twain 5 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1992
Looking for a Job 4 exempeluppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1992
Hepatitis B Virus 5 exempeluppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1992

Alla VIP-uppgiftsgrupper

Shorts I 20 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions.
Shorts II 20 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions.
Shorts III 20 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions.
Shorts IV 20 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions.
Shorts V 20 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions.
Shorts VI 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions.
Planners Ferret Out Urban Risks 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Attack of the Metal-Eating Plants 7 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
The Dancing Mouse 8 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Autobiography of Benjamin Franklin Part 1 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Autobiography of Benjamin Franklin Part 2 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
The Ethics of George Eliots Works 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
The War on Terror 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Should we censor the Internet? 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
The EU and Climate Change 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Walls of the world come tumbling down 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Is marriage a thing of the past? 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Fearing the Unknown 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Da Vincis notes 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
The Legal Misuse of Drugs 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
If Lions Had Gods! 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
An interview with Roy 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
School daze 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
MMR Issues 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Public health 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Sugar Tax 2 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Gastroesophageal reflux disease 2 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Constitution law 2 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Hobbes v Locke 2 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Human resources management and job analysis 3 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
International trade 3 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Protection Motivation Theory 2 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Diegetic and non-diegetic sound 2 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
The expansion of cloud computing 2 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Nature versus Nurture and Epigenetics 2 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Disruptive innovation 2 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Online shopping 2 uppgifter
A long text with multiple choice questions.
Determinism and Free Will 3 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Determinism and Free Will 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Abstract bees 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Malaria Discovery 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
What Decides? - Themes 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Determinism and Free Will 2 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Get a grip 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Determinism and Free Will 4 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Schizovirus 3 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
The End of Fashion Days? 6 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Emerging Markets 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Welcome to the new–look spiked 13 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Gold Mine 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
How to reach the University of Ådalen 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Marine management of coastal zones 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Illustrations of Madness 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Chicago an important city 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
The nature of computed tomography artifacts 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Prostate cancer 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions.
Vocabulary Quiz 139 uppgifter
Important words you need to master.
A houdini-like motorcyclist 14 uppgifter
A long text with multiple choice questions and vocabulary questions.
The issues that others distort 20 uppgifter
A long text with vocabulary questions.
Högskoleprovet hösten 2023 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2023
No Child Left Undiagnosed 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2023
Lothar and Theutberga 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2023
Itch 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2023
Högskoleprovet våren 2023 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2023
Kroomen – Hunting Down Black Slavers 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2023
No Smiling Matter 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2023
Vegetarianism 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2023
Högskoleprovet hösten 2022 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2022
On the Origin of Language 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2022
Why Do We Keep Pets? 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2022
Högskoleprovet våren 2022 maj shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 maj
A Cashless Society? 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2022
The Power of Images 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 maj
Hitler and Hollywood 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 maj
Högskoleprovet våren 2022 mars shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 mars
Smartphone Blues 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 maj
The Cave of Altamira 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 mars
Bitter Pills 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 mars
Högskoleprovet hösten 2021 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2021
Decoding the Cat 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2022 mars
Rising Seas 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2021
The Pantheon 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2021
Högskoleprovet våren 2021 maj shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 maj
Public Relations 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2021
Mother and Daughter 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 maj
How Babies Think 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 maj
Högskoleprovet våren 2021 mars shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 mars
An American President 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 maj
Giant Pandas 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 mars
The Brothers Grimm 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 mars
Högskoleprovet hösten 2020 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2020
Australian Prehistory 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2021 mars
Time 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2020
Schools in Britain 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2020
Högskoleprovet hösten 2019 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2019
Two Drinks a Day? 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2020
The Rise of Modern Religions 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2019
The Marshmallow Test 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2019
Högskoleprovet våren 2019 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2019
Marrying Women 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2019
Lady Sings the Blues 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2019
Doing Good 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2019
Högskoleprovet hösten 2018 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2018
Exercise 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2019
Clocking Cultures 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2018
Pheromones 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2018
Högskoleprovet våren 2018 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2018
Chile’s Ancient Hill Art 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2018
Bosses 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2018
Globalisation 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2018
The Birth Order Effect 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2018
Opening the Doors of Diplomacy 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2017
Högskoleprovet hösten 2017 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2017
Religion and Well-being 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2017
Is Science Real? 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2017
Our True Dawn 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2017
Högskoleprovet våren 2017 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2017
Setting Standards 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2017
The Amazon 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2017
Preventive Medicine 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2016
Högskoleprovet hösten 2016 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2016
Changing Moral Climates 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2016
Taxing Fat 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2016
New Orleans 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2016
Högskoleprovet våren 2016 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2016
Shona Sculpture 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2016
How to Get Good Grades 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2016
Forensic Evidence 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2015
Högskoleprovet hösten 2015 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2015
Africans in the Indian Mutiny 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2015
Which Pills Work? 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2015
The Young Ones 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2015
Högskoleprovet våren 2015 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2015
The Literate Ape 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2015
Happiness or Money? 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2015
Pacific Islanders 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2014
Högskoleprovet hösten 2014 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2014
Lost Women of Science 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2014
Warranties 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2014
Otto Katz 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2014
Högskoleprovet våren 2014 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2014
Gripping Yarns 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2014
Bigfoot Ballyhoo 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2014
Intelligences 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2013
Högskoleprovet hösten 2013 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2013
The Power of Music 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2013
Parkinson’s Disease 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2013
Science Education 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2013
Högskoleprovet våren 2013 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2013
A Time to Heal 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2013
More Than a Spider Can Do 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2013
Madame and Maid 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2012
Högskoleprovet hösten 2012 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2012
Motown: Music and More 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2012
Dummy-Drug Doping? 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2012
The Plague of Nations 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2012
Högskoleprovet våren 2012 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2012
A Chinese Billionaire 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2012
The London Corresponding Society 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2012
Hormones, Genes and the Corner Office 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2011
Högskoleprovet hösten 2011 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2011
Making History 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2011
Högskoleprovet övningsprov 2011 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet övningsprov 2011
Population Peaks 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2011
Högskoleprovet exempelprov ELF 2011 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet exempelprov ELF 2011
Canada’s Multicultural Mosaic 2011 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet övningsprov 2011
Prof Milgram’s Experiment 2011 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet exempelprov ELF 2011
To Err is Human 2011 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet exempelprov ELF 2011
Högskoleprovet våren 2011 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2011
Plagued by Cures 2011 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet exempelprov ELF 2011
Thor Heyerdahl 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2011
Making It 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2011
Högskoleprovet hösten 2010 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2010
Surveying the Solar System 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2011
Stan Laurel and Oliver Hardy 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2010
Eyak 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2010
Högskoleprovet våren 2010 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2010
Elephants on the Pill 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2010
Africa’s Wildlife Parks 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2010
The Zürau Aphorisms 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2010
Högskoleprovet hösten 2009 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2009
The Healthier Sex 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2010
Normal or Abnormal? 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2009
Cry Woolf 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2009
Högskoleprovet våren 2009 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2009
“Pharm” Crops 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2009
Marie Curie 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2009
Greenland Revisited 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2009
Högskoleprovet hösten 2008 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2008
Vitamin E 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2009
The Lives of Marilyn Monroe 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2008
Disability 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2008
Högskoleprovet våren 2008 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2008
Neophobic Rats 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2008
Anne Lindbergh 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2008
Aspirin 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2008
Högskoleprovet hösten 2007 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2007
Norwegian Salmon Crisis 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2008
In the Name of Science 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2007
Victorian Women 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2007
Högskoleprovet våren 2007 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2007
Roots of Anxiety 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2007
Style and Appearance 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2007
“Hitch Hiker” 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2007
Högskoleprovet hösten 2006 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2006
WHO’s to Blame 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2007
E-mail Relations 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2006
A Nomads Life 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2006
Högskoleprovet våren 2006 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2006
Computers 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2006
Colonial Kidnap 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2006
The Right to Roam 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2006
Högskoleprovet hösten 2005 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2005
A Celebrity Scientist 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2006
The Genome and the Soul 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2005
Lida Baarova (1914–2000) 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2005
Högskoleprovet våren 2005 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2005
Great Bookham 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2005
It’s a Jungle In There 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2005
Jesse James 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2005
Högskoleprovet hösten 2004 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2004
Xenotransplantation 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2005
The Write Stuff 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2004
William Randolph Hearst 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2004
Högskoleprovet våren 2004 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2004
Did I or Didn’t I? 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2004
Canada’s Multicultural Mosaic 2004 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2004
Einstein in Love 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2004
Högskoleprovet hösten 2003 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2003
Does More Mean Worse? 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2004
The Power of Symbols 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2003
Eve’s Apple 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2003
Högskoleprovet våren 2003 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2003
Darwinian Medicine 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2003
A Prima Donna’s Progress 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2003
Prof Milgram’s Experiment 2003 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2003
Högskoleprovet hösten 2002 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2002
Who Gets the Money? 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2003
Christmas Carols 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2002
Camp Life in Depression America 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2002
Högskoleprovet våren 2002 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2002
Making Rice Disease-resistant 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2002
To Err is Human 2002 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2002
The Off-screen Chaplin 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2002
Högskoleprovet hösten 2001 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2001
Plagued by Cures 2002 4 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2002
The Tangled Roots of Violence 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2001
India by Royal Design 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2001
Högskoleprovet våren 2001 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2001
Plants Beat Drought 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2001
Imprisonment 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2001
Trieste Trio 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2001
Högskoleprovet hösten 2000 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2000
In Harmony At Last 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2001
Gopher Prairie 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2000
World Heritage Listing 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2000
Högskoleprovet våren 2000 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2000
The Fear of the Rich 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 2000
The Roots of Alienation 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2000
The Smell of Your Partner 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2000
Alcohol in American History 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 2000
Högskoleprovet hösten 1999 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1999
Pride and Prejudice 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1999
Högskoleprovet våren 1999 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1999
Balancing Act 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1999
One Good Pest Deserves Another 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1999
The Green Berets 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1999
Horse Breeding 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1999
Högskoleprovet hösten 1998 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1998
What Are We Afraid Of? 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1999
Osler’s Web 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1998
On Screen It’s Iran’s Shout 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1998
Högskoleprovet våren 1998 shorts 4 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1998
Baby Birds 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1998
The Ghost of Maiden Lane 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1998
Högskoleprovet hösten 1997 shorts 4 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1997
Daughters of the Great Depression 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1998
Women and the Discourse of Science 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1998
A Love Story 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1997
Högskoleprovet våren 1997 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1997
Wave Energy 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1997
Why doctors? 6 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1997
Paula 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1997
Högskoleprovet hösten 1996 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1996
UN Development Aid 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1997
The Virus of Myxomatosis 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1997
Of Frogs and Men 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1996
Högskoleprovet våren 1996 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1996
A Life 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1996
Nineteenth-Century Scientific Thought 6 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1996
An Independent Woman 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1996
Högskoleprovet hösten 1995 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1995
Origin of the Sun 3 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1996
Lean and Mean 6 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1996
Mexico: through the Tortilla Curtain 7 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1995
Högskoleprovet våren 1995 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1995
Seesawing on Syphilis 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1995
Shut Up and Let the Lady Teach 6 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1995
The Invisible Woman 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1995
Högskoleprovet hösten 1994 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1994
Sacco and Vanzetti 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1995
Who is Normal? 8 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1995
The Love Letters 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1994
Högskoleprovet våren 1994 shorts 8 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1994
The Cop in the Head 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1994
Rats 6 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1994
Quilts 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1994
Högskoleprovet hösten 1993 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1993
The Rights of Nature 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1994
Hot Ants 6 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1994
Bolivia 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1993
Old Masters 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1993
Högskoleprovet våren 1993 shorts 6 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1993
Jude the Obscure 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1993
The Will to Doubt 7 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1993
Lascars 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1993
Högskoleprovet hösten 1992 shorts 8 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1992
Battle for Buddha 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1993
Granny Smith 6 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1993
Schizophrenia Genesis 6 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1992
Högskoleprovet våren 1992 shorts 5 uppgifter
A group of short texts with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1992
Waste Not 3 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1992
The Mid-Life Crisis 7 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet hösten 1992
Wildlife in Zimbabwe 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1992
Mark Twain 5 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1992
Looking for a Job 4 uppgifter
A long text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1992
Hepatitis B Virus 5 uppgifter
A missing word text with multiple choice questions from högskoleprovet våren 1992
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
JOJK
samisk ordlös sång(låt)
Pluggade i cirka två månader med hpguiden och fick 1.75 vilket räcker till eftertraktat program och ny riktning i livet. Jag är mycket tacksam över att ni finns och att jag hittade hit.
Tid till nästa prov

13/4 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 9/1 kl. 8:00
Stänger senast 16/1 kl. 23:59