Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Högskoleprovet våren 2023 facit

Summering
  • Facit till vårens högskoleprov 2023 presenteras onsdagen den 29 mars.
  • Du finner då facit och förklaringar till alla uppgifter på sidan vårens högskoleprov 2023 eller direkt i Högskoleprovtränaren.
  • Som VIP-medlem och gratismedlem kan du använda Normeringskalkylatorn för att få en uppskattning av ditt normerade resultat redan innan rättningen av provet är färdig.

Facit högskoleprovet våren 2023

Facit till högskoleprovet publiceras normalt tre till fyra dagar efter provdagen, vanligen på onsdagen närmast efter provdagen. Våren 2023 hålls högskoleprovet lördagen den 25 mars, vilket innebär att facit till vårprovet 2023 offentliggörs onsdagen den 29 mars. Så snart facit finns tillgängligt kommer du att finna svaren tillsammans med våra förklaringar till samtliga uppgifter på vår sida om vårens högskoleprov 2023.

Sedan högskoleprovet hösten 2019 har kontrollpappret tagits bort. Kontrollpappret möjliggjorde tidigare för provdeltagare att notera sina svar i slutet av varje provpass för att sedan på egen hand kunna rätta provet innan den officiella rättningen var färdig drygt en månad efter provdagen.

Vår rekommendation för att bilda dig en uppfattning om hur det gick på provet är att gå igenom provpassen uppgift för uppgift för att minnas vad du svarade på respektive uppgift. På så vis kan du bestämma en ungefärlig poängsumma som du kan mata in i Normeringskalkylatorn för att analysera ditt resultat i väntan på de slutgiltiga normeringstabellerna för vårens prov som presenteras drygt en månad efter provdagen. Du finner inom några dagar från provdagen samtliga uppgifter, facit och våra förklaringar i Högskoleprovtränaren där du enkelt kan mata in dina svar i det elektroniska svarshäftet och låta Högskoleprovtränaren sköta resten.

Att gå igenom varje uppgift är även ett utmärkt sätt att lära dig av eventuella misstag och få en överblick över områden som du behöver fokusera lite extra på i dina kommande förberedelser om du avser skriva högskoleprovet på nytt framöver. Även för uppgifter som du löst korrekt är det värdefullt att jämföra dina resonemang med våra för att bekräfta att resonemangen håller och snappa upp tidsbesparande genvägar och tricks om du skulle stöta på liknande uppgifter igen längre fram.

Jag vill såhär i efterhand tacka för er grymma nätutbildning. Den hjälpte mig att skriva 1.75 på HP under våren 2019. Nästa vecka börjar jag tredje terminen på läkarprogrammet i Lund. Jag är så nöjd och tacksam!

Julia Myllyvainio
Höjde sig från 1.1 till 1.75 – nu väntar läkarprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
JOLM
fadd dryck, blask;faddhet
Tack skall ni ha för ett jättebra pluggprogram, det underlättade verkligen "nötandet" av ord ;) Jag höjde mig från 1,55 till 1,9 och kom in på läkarprogrammet! Tack så mycket!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59