Summering
  • UHR och regeringen meddelade eftermiddagen den 13 mars att högskoleprovet våren 2020 ställs in för att förhindra spridning av Covid-19.
  • Nästa högskoleprov är höstprovet 2020 som skrivs den 18 oktober.
  • Vi har förlängt samtliga VIP-medlemskap inför vårens högskoleprov till höstprovet 2020 helt utan kostnad för alla VIP-medlemmar och vi har lika god tillgänglighet som vanligt för att alla våra medlemmar ska kunna fortsätta förbereda sig inför nästa högskoleprov utan avbrott.

Vårens högskoleprov 2020 som skulle ha ägt rum den 4 april har ställts in efter beslut från UHR, som anordnar högskoleprovet, och regeringen. Anledningen till beslutet att ställa in vårens högskoleprov är den överhängande risken för spridning av Covid-19.

Nästa tillfälle att skriva högskoleprovet är höstprovet 2020 som kommer att äga rum den 18 oktober 2020.

Vi kommer att uppdatera denna sida löpande i takt med att ny information blir tillgänglig så håll gärna utkik här den kommande tiden för det senaste.

Vad innebär detta för mig?

Det är självklart ett svårt besked att ta emot att vårens prov nu ställs in. Med anledning av UHR:s beslut har vi fattat beslut om att förlänga samtliga VIP-medlemskap inför vårens högskoleprov till höstens högskoleprov helt utan kostnad. Detta innebär alltså att alla VIP-medlemskap som skulle gått ut den 4 april har förlängts till den 18 oktober.

Alla nya VIP-medlemskap som tecknas nu kommer också att gälla fram till höstens prov 2020 eller vårens prov 2021. Detta är alltså ett utmärkt tillfälle för nya VIP-medlemmar att komma igång med förberedelserna inför kommande prov i extra god tid och kunna använda allt VIP-utbildningen har att erbjuda maximalt.

Detta har vi gjort för att du som nuvarande eller blivande VIP-medlem ska påverkas så lite som möjligt av att UHR och regeringen beslutat att vårprovet nu inte blir av och istället få bästa möjliga förutsättningar att förbereda dig inför högskoleprovet i höst som nu blev ännu viktigare. Att vårens prov ställts in är något som drabbar alla anmälda provdeltagare och det finns dessvärre inte så mycket annat att göra än att nu rikta blicken mot höstens prov och göra så mycket som möjligt av den extra tiden för förberedelser som nu står till förfogande.

Vi på HPGuiden finns tillgängliga som vanligt för att du ska kunna fortsätta förbereda dig, få svar på alla dina frågor och hjälp av din personliga coach att studera på bästa sätt även i dessa prövande tider.

Kommer det bli ännu tuffare att nå målet i höst?

Antalet som skriver högskoleprovet i höst kommer antagligen vara rekordhögt och eftersom det bara verkar bli en enda chans att nå ditt målresultat på högskoleprovet i år är det ännu viktigare än vanligt att förbereda dig ordentligt. Som VIP-medlem kan du känna dig trygg med att du har de bästa förutsättningarna på nästa högskoleprov oavsett hur många som skriver provet.

Vad ska jag göra nu när vårens högskoleprov inte blir av?

Låt inte denna motgång sätta käppar i hjulet för dig och dina mål. Det kommer ett nytt högskoleprov och du fick precis extra lång tid att studera inför det. Eftersom ingen annan heller kan skriva vårens högskoleprov så kan du skaffa dig ett försprång genom att komma igång med studierna inför högskoleprovet i höst.

Får jag tillbaka anmälningsavgiften till vårens högskoleprov?

Eftersom högskoleprovet aldrig ställts in tidigare finns det inga rutiner för detta hos UHR som ansvarar för högskoleprovet. UHR meddelar att man nu utreder om anmälningsavgiften kan betalas tillbaka och att man för en dialog med utbildningsdepartementet kring denna fråga.

Det är med andra ord oklart vad som kommer att hända med de anmälningsavgifter som provdeltagare betalat in för att skriva det nu inställda vårprovet och besked kommer att lämnas längre fram.

Vi kommer att följa denna fråga och publicera ny information på denna sida så snart den blir tillgänglig.

Vad händer med antagningen till höstens utbildningar?

UHR meddelar i nuläget att:

"UHR förstår också att beslutet väcker flera frågor, bland annat om urval i höstens antagning och provets giltighetstid. Flera av frågorna är reglerade i förordning och ändringar i dessa är beslut som i så fall regeringen måste ta. Det återstår olika delar att reda ut och besked kommer längre fram."

Mycket är alltså oklart kring hur antagningen kommer att göras i höst givet situationen med det inställda högskoleprovet. Att dessa frågor är reglerade i förordningar innebär alltså att regeringen behöver fatta beslut om ändringar i dessa förordningar, vilket innebär att det kan komma att dröja innan slutgiltiga besked kommer att lämnas. Vi kommer att fortsätta följa frågan och uppdatera denna sida så snart ytterligare information blir tillgänglig.

Kommer vårprovet hållas vid ett senare datum?

Nej. I samband med UHR:s besked den 13 mars framhölls att provet är inställt och inte uppskjutet. Innan beslutet fattades utredde UHR möjligheten att hålla provet vid ett senare datum, men givet den stora osäkerheten kring när smittspridningsrisken av Covid-19 kan anses vara över och de stora praktiska svårigheterna med att flytta högskoleprovet bestämdes att vårens högskoleprov helt skulle ställas in.

UHR nämner också att för att vårens högskoleprov ska kunna användas till höstterminens antagning så skulle det behöva hållas senast i mitten av maj och även om läget gällande Covid-19 skulle vara annorlunda vid denna tidpunkt är det inte realistiskt att få allt att fungera med att rekrytera personal, säkra tillgänglighet av provlokaler m.m. med kort varsel.

Nästa högskoleprov kommer att vara höstens prov den 18 oktober 2020 enligt UHR.

Kan högskoleprovet hållas digitalt istället?

Detta är en fråga som studerats av UHR, men att utveckla en digital version av högskoleprovet och en plattform för att hantera genomförandet av ett digitalt prov är något som tar tid. Det är alltså knappast aktuellt för vårprovet 2020.

Varför ställs högskoleprovet in?

Bakgrunden till beslutet att ställa in vårens högskoleprov är att Covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och att risken för spridning av smittan är stor. Eftersom högskoleprovet innebär att ett stort antal provdeltagare befinner sig på en begränsad yta samtidigt är risken för smittspridning överhängande. Vissa provställen samlar över 1000 personer och även om inte alla dessa befinner sig i samma provsal så sker raster samt in- och utpassager vid samma klockslag för alla provdeltagare vilket medför att det är många individer som rör sig samtidigt på begränsade ytor.

UHR meddelar också att det inte varit realistiskt att ersätta stora provlokaler med mindre för att få ner antalet provdelatagare på en och samma plats eller att anställa fler provledare för att kunna sprida ut provdeltagarna på fler lokaler på den tid som står till buds.

Sammantaget fattade UHR därför beslutet att ställa in vårens högskoleprov.

Har högskoleprovet ställts in tidigare?

Nej, detta är första gången sedan det första högskoleprovet gavs år 1977 som ett provtillfälle har ställts in. Det är med andra ord en exceptionell situation som aldrig inträffat tidigare.

Coachteamet på Högskoleprovguiden Coacherna på Högskoleprovguiden
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
REMONT
unghäst (särskilt inom armén)
Nästa prov

18/10 - 2020 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
27/8 - 2020 kl 23:59